Mida poblacional efectiva

De Viquipèdia

En genètica de poblacions, el concepte de mida poblacional efectiva Ne fou proposat pel genetista estatunidenc Sewall Wright, que escrigué dos documents de gran importància sobre ell. El definí com «el nombre d'individus capaços d'aparellar-se d'una població idealitzada que presentarien la mateixa quantitat de dispersió de freqüències al·lèliques sota unes condicions aleatòries de deriva genètica o la mateixa quantitat de consanguinitat que la població estudiada.» És un paràmetre bàsic en molts models de la genètica de poblacions. La mida poblacional efectiva sol ser més petita que la mida poblacional absoluta (N).