Model de color HSL

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El model HSL (de l'anglès Hue, Saturation, LightnessTonalitat, Saturació, Luminància), també anomenat HSI (de l'anglès Hue, Saturation, IntensityTonalitat, Saturació, Intensitat), defineix un model de color en termes dels seus components constituents. El model HSL es representa gràficament com un con doble o un doble hexàgon. Els dos vèrtexs en el model HSL es corresponen amb el blanc i el negre, l'angle es correspon amb la tonalitat, la distància a l'eix, amb la saturació i la distància a l'eix blanc-negre es correspon amb la luminància. Com el model HSV, és una deformació no lineal de l'espai de color RGB.

Conversió des de RGB a HSV[modifica]

Els valors (R, G, B) s'han d'expressar com nombres del 0 a l'1. MAX equival al màxim dels valors (R, G, B), i MIN equival al mínim d'aquests valors. La fórmula es pot escriure així:

Comparació entre HSL i HSV[modifica]

HSL és similar al model HSV però reflecteix millor la noció intuïtiva de la saturació i la luminància com dos paràmetres independents, i per tant és un model més adequat per als artistes. L'especificació dels fulls d'estil en cascada (CSS) en la seva versió 3 prefereixen HSL perquè és simètric a l'eix llum-foscor, cosa que no passa amb el model HSV ("Els avantatges d'HSL són que és simètric a la claredat i a la foscor (que no és el cas d'HSV per exemple)..."). Significa que:

 • A HSL, la component de la saturació va des del completament saturat fins al gris equivalent, mentre que a HSV, amb V al màxim, va des del color saturat fins al blanc, cosa que no és molt intuïtiva.
 • La luminància a HSL sempre va des del negre fins al blanc passant per la tonalitat desitjada, mentre que a HSV la component V es queda a mitjan camí, entre el negre i la tonalitat escollida.

En les aplicacions de tractament de color, els models HSV i HSL es representen com una àrea lineal o circular per a la tonalidtat i la saturació i una àrea bidimensional, com un quadrat o triangle, per al valor/luminància. En aquesta representació les diferències entre HSV i HSL són irrellevants. Això no obstant, algunes aplicacions permeten escollir el color mitjançant lliscadors lineals o entrades numèriques. En aquests casos solament s'usa un dels dos models, normalment HSV. Alguns exemples:

 • Aplicacions que usen HSV:
  • Apple Mac OS X system color picker (disc de color per a H/S i un lliscador per a V)
  • The GIMP
  • Xara X
  • Paint.NET (disc de color per a H/S i lliscador per a V)

Vegeu també[modifica]