Organització fraternal

De Viquipèdia

Una organització fraternal, de vegades també coneguda sota el nom de fraternitat, és una organització que representa la relació entre els seus membres com una germanor. Gran part de les organitzacions místiques són alhora fraternals.

Etimològicament, el significat original de la paraula ve del llatí Fraternitas que es refereix a la relació entre germans o entre els pobles. Fraternitat implica el sentit profund d'aquesta relació i té una dimensió emocional. La fraternitat o l'amistat fraternal és l'expressió del vincle moral que uneix amb un germà.

La fraternitat pot tenir un grau de més o menys intensitat, es pot parlar de fraternitat per als germans o la germanor de les armes que uneix els combatents, fins a passar al més ampli sentit de la fraternitat universal, que queda expressat en l'ideal filosòfic del cosmopolitisme. L'esport o una societat cultural també poden ser una font de fraternitat (entre els membres d'un equip). Moltes vegades aquestes fraternitats recolzen alguna causa que es considera positiva. En el significat més comú, es refereix a un vincle de solidaritat i amistat entre els éssers humans. El seu oposat és la noció de desunió, l'enemistat.