RisCanvi

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

RisCanvi Té els seus orígens fundacionals a finals de l’any 2007 i pren sentit i rellevància com a projecte a partir de les recomanacions de la Comissió per l’estudi de les mesures de prevenció de la reincidència en delictes greus (Resolució JUS/2363/200, DOGC núm. 4937, de 24 de juliol de 2007), una comissió que es va crear a instàncies de la consellera de Justícia i la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya.

RisCanvi va estar dissenyat, i així s’ha aconseguit, per donar resposta a l’avaluació i gestió del risc de tot el conjunt de la població penitenciària catalana (centres penitenciaris de règim ordinari i obert i alliberats condicionals). És un projecte pioner a l’Estat espanyol pel que fa al seu abast, metodologia d’avaluació i les perspectives de treball que ofereix.

El contingut general, s’estructura en dues parts segons la seva implementació:

  • Una que fa referència a la necessària avaluació i valoració del risc. És a dir, es vincula al protocol d’escales d’avaluació del risc
  • L’altra fa referència a la vessant de gestió d’aquest risc avaluat i es vincula a tots els projectes i programes involucrats en la gestió efectiva del risc.

Protocols d’avaluació[modifica]

L’avaluació del risc és la primera part i una de les fonamentals del projecte RisCanvi. Aquest és el punt de partida pel treball vinculat a la predicció del risc que darrerament s’està utilitzant a les presons catalanes i el punt de partida pel que actualment anomenem cultura de l’avaluació i gestió del risc en l’entorn penitenciari. L’any 2008 es van començar a construir les eines que configuren l’actual protocol d’avaluació del risc –RisCanvi– (escales, entorn informàtic, protocols d’aplicació, etc.).

En aquesta construcció es va treballar de manera conjunta entre el Departament de Justícia (Direcció General de Serveis Penitenciaris – centres penitenciaris i serveis centrals – Centre d’Estudis Jurídics) i la Universitat de Barcelona (Grup d’Estudis Avançats en Violència). Posteriorment a la construcció i implementació del protocol, a RisCanvi s’ha mantingut una línia de constant revisió que va suposar un canvi de versió l’any 2010 (RC V2) i actualment s’està treballant en la versió 3, en la qual es veuran canvis molt rellevants tant en els algoritmes de càlcul com en les escales, etc.

Objectius del projecte d’avaluació i valoració del risc RisCanvi[modifica]

Els objectius del projecte d’avaluació i valoració del risc –RisCanvi– se situen al centre de les activitats pròpies de la institució penitenciària catalana i en el context de les lleis penals i penitenciàries que la regulen. Amb l’avaluació i valoració del risc es pretén augmentar l’eficàcia de les mesures penals i incrementar la sortida dels interns idonis per facilitar la seva rehabilitació i reinserció social.

Objectius generals del projecte:

1. Millorar les prediccions individualitzades del risc de violència futura (nous delictes violents, trencament de condemna i conductes violentes auto- i heterodirigides) a l’interior dels CP:

a) Protocol·litzar les decisions pronòstic.

b) Reduir al màxim els errors pronòstic.

c) Garantir la transparència de les decisions.

d) Facilitar la intervenció pel canvi, adequant-la a les característiques individuals de risc de cada intern.

2. Generalitzar l’aplicació d’eines de valoració del risc com a procediment de treball dels professionals penitenciaris:

a) Introduir bones pràctiques en la gestió de la informació dirigida a la presa de decisions.

b) Compartir la informació, i garantir-ne l’actualització per a l’ús professional.

c) Utilitzar instruments de validesa i utilitat contrastada empíricament.

3. Introduir la gestió del risc com a eina d’intervenció:

a) Individualitzar les intervencions considerant el risc de violència.

b) Adequar de manera dinàmica les intervencions tenint en compte el canvi personal i els indicadors de risc.

c) Combinar les diferents informacions (sanitàries, biogràfiques, criminològiques, educatives, psicològiques, etc.) amb l’objectiu de fer un seguiment continuat i dinàmic de l’intern.

5. Potenciar la coordinació institucional en la detecció i seguiment dels casos:

a) Compartir selectivament les informacions disponibles dels interns per fer les valoracions individualitzades.

b) Utilitzar la valoració del risc en el context de la prevenció de la reincidència delictiva.

c) Prioritzar i adequar els recursos d’altres agents jurídics en el control i la prevenció de la reincidència delictiva.

4. objectius específics del projecte:

1) Fer prediccions dinàmiques ajustades als canvis dels interns.

2) Destacar interns en risc, independentment del delicte comès.

3) Introduir tècniques de cribratge (screening) i detecció del risc de manera ràpida i senzilla

4)Generalitzar l’avaluació del risc en tota la població penitenciària.

5) Avaluar l’efecte de la intervenció amb programes específics, en relació amb la gestió del risc. 6) Homogeneïtzar criteris entre els professionals i qualificar la seva capacitació.

7)Organitzar procediments sistemàtics de valoració de risc específics. H. Fer anàlisis retrospectives i de qualitat de les decisions ja preses, amb l’objectiu de millorar el procés de valoració.