Treball de recerca

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

El treball de recerca pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari. L'han de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya, preferentment durant el segon curs del cicle, o durant el tercer trimestre del primer curs. Equival a dos crèdits del currículum (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat. La seva durada depèn del calendari prèviament establert. En la realització del treball de recerca, cada alumne/a comptarà amb un professor/a-tutor/a que l'orientarà i en farà el seguiment.

Està constituït per un conjunt d'activitats realitzades per l'alumnat, estructurades i orientades a la investigació, sobre un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix. Això suposa, en molts casos, la realització d'activitats de camp (enquestes, experiments, muntatges, visites...) i no només d'activitats de recerca bibliogràfica.

Organització[modifica]

L'organització del treball de recerca suposa prendre decisions en l'àmbit del centre, per part de la coordinació pedagògica, dels departaments didàctics i del professorat. La coordinació pedagògica és responsable d'establir el marc general, les característiques i els criteris d'avaluació dels treballs de recerca, i d'informar-ne posteriorment; d'organitzar l'elecció i assignació de treballs de recerca, tant per part dels alumnes com per part del professorat que haurà de tutorar-los i avaluar-los; d'organitzar els processos de seguiment i avaluació d'aquests treballs.

Els departaments didàctics són responsables de concretar el tipus i les característiques dels treballs que es poden tutorar des de cada departament, facilitar la tria de treballs per part dels alumnes, tot orientant-los sobre els objectius que poden assolir, el tipus de recerca que hauran de realitzar, les hipòtesis més pertinents, etc.

La tasca dels professors/es encarregats d'orientar i assessorar els alumnes en la realització del treball de recerca consisteix a ajudar l'alumnat a concretar el tema del seu treball, els objectius a què aspira, la metodologia a emprar, l'aplicació d'estratègies, etc., així com, per mitjà de trobades periòdiques, l'accés de l'alumnat a l'assessorament i l'orientació sobre l'adequació de la metodologia emprada, els resultats parcials assolits, els recursos utilitzats..., en relació amb els objectius del treball.

Avaluació[modifica]

L'orientació inicial a l'alumnat sobre el treball de recerca ha d'incloure informació sobre els criteris, el calendari i els instruments establerts per a l'avaluació del treball. Aquesta consta de dues parts:

  • Seguiment del treball per part del professor/a-tutor/a i avaluació formativa.
  • Presentació del treball i avaluació final.

Enllaços externs[modifica]