Àrid (mineria)

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
La grava és un àrid format per petits fragments de roca.

S'anomena àrid al material granulat que es fa servir com a matèria primera en la construcció, principalment.

L'àrid es diferencia d'altres materials per la seva estabilitat química i la seva resistència mecànica, i es caracteritza per la seva grandària. No es consideren com a àrids aquelles substàncies minerals utilitzades com a matèries primeres en processos industrials per la seva composició química.

Tipus[modifica | modifica el codi]

Torre de classificació de sorres en una pedrera.

Segons el seu origen l'àrid pot ser natural , artificial o reciclat .

L'àrid natural és el que procedeix del conreu d'un jaciment i que ha estat sotmès únicament a processos mecànics.

Quant a la seva forma es distingeixen en arrodonits (o rodats) i procedents de trituració. Aquest últim presenta formes anguloses a causa de la fracturació mecànica necessària per obtenir-.

Les roques de les quals s'extreuen àrids naturals són:

* Roques calcàries sedimentàries (calcària i dolomia)
* Arena i grava
* Roques ígnies i metamòrfiques (granit, basalt i quarsita)

L'àrid artificial és el que procedeix d'un procés industrial i ha estat sotmès a alguna modificació fisicoquímica o d'un altre tipus. (Com ara argila)

L'àrid reciclat és el que resulta del reciclatge de residus de demolicions o construccions i de runa s.

Processos[modifica | modifica el codi]

L'àrid extret de pedrera no sol tenir les propietats que se li exigeixen en obra com són una granulometria definida, un mida màxima o estar lliures de fins pel que han de ser sotmesos a diversos processos per a posar- en obra:

 • Neteja : Se'ls treuen les branques, els fins i altres restes que puguin tenir. Sol implicar humitejar de manera que al final també tindran un assecat posterior si es requereixen secs.
 • Triturat : Per aconseguir el diàmetre màxim necessari s'han de trencar amb les trituradores. La trituració completa té tres fases. La primària en la qual surt un àrid de 2 cm, La secundària en la qual la mida oscil·la entre 1,5 i 0,5 cm i la terciària que produeix sorres.
 • Classificació : Depenent del diàmetre es pot fer amb un cribratge, encara que si el diàmetre és menor de 2 mm resulta més rendible usar separació hidràulica i pneumàtica.

Aplicació[modifica | modifica el codi]

Els àrids s'utilitzen per:

 • Confecció de formigons i morters
 • Farcits
 • Esculleres
 • Balasts de vies fèrries
 • Bases i subbases de carreteres
 • Ferms d'aglomerats asfàltics

Restauració[modifica | modifica el codi]

Gravera restaurada.

Els àrids s'obtenen mitjançant una intervenció temporal sobre el medi, que té per objecte obtenir un aprofitament miner. Es tracta, per tant, d'un impacte paisatgístic transitori produït mentre es duen a terme les tasques extractives i fins a la finalització de l'execució del corresponent programa de restauració, autoritzat i tutelat a Espanya per l'Administració Autonòmica (així per exemple, en el cas de Catalunya, és el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat)

El programa de restauració té com a principal objectiu retornar el terreny afectat per l'explotació als seus usos inicials, o bé adequar-lo a les noves necessitats del territori i la comunitat.

Això implica que abans del començament de l'activitat, les empreses han de disposar d'un programa de restauració aprovat i han de dipositar una important quantitat de diners com a fiança per garantir que la restauració es durà a terme. Actualment, les empreses extractives catalanes tenen més de 60 milions d'euros dipositats com a avals.

Catalunya és la comunitat autònoma espanyola pionera a tenir una llei de restauració (1988)}. Al llarg dels últims anys, el conjunt del sector extractiu espanyol ha adquirit una consciència sostenible. D'aquesta manera, el concepte de restauració s'ha instaurat en la gran majoria del territori espanyol.

La restauració integrada :

Aquest concepte consisteix en l'aprofitament dels moviments de terra que generen la mateixa activitat extractiva per restaurar paral·lelament zona ja explotades. D'aquesta forma, es restaura a mesura que es va explotant el terreny i no s'espera fins a finalitzar l'activitat. Es tracta d'un sistema molt efectiu per a la recuperació del medi natural. En finalitzar els treballs de restauració es pot aconseguir un ús productiu del sòl i, fins i tot, hi ha casos en què l'entorn natural és millorat arran del procés restaurador.

Diversos exemples de restauració podrien ser la conversió de la pedrera a:

* Terrenys agrícoles
* Boscos
* Zones d'esbarjo
* Abocadors controlats
* Polígons industrials
* Parcs tecnològics
* Urbanitzacions

Importància[modifica | modifica el codi]

Els àrids són una matèria primera imprescindible en la construcció d'edificis i infraestructures d'un país. Són la segona matèria primera més consumida, després de l'aigua. L'any 2002, el consum a Espanya va ser de 9,7 tones per habitant, superior a la mitjana europea (8 t/habitant).

Vegeu també[modifica | modifica el codi]

Referències[modifica | modifica el codi]

 • Marchán Sanz, Carmen (Responsable). Áridos. Panorama Minero. Madrid, Espanya: Institut Geològic i Miner d'Espanya, 2003 [Consulta: 14 juliol 2007]. 
 • «Marc Legal». Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient i Hàbitat (DMAH). [Consulta: 14 octubre 2008].

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]