Finançament de la Barcelona Traction (1911-1915)

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Els capitals permanents de la Barcelona Traction entre els anys 1911 i 1915 es fonamentaren en l'emissió d'accions i d'obligacions. El valor nominal total va ser de 17.794.196 lliures esterlines, sense comptar les emissions dutes a terme per les societats filials com Riegos y Fuerza del Ebro,Companyia Barcelonina d'Electricitat i Ferrocarrils de Catalunya.

Empresa multidivisa[modifica]

La Barcelona Traction era una empresa que operava en múltiples divises. El capital estava denominat en dòlars canadencs, l’endeutament es faria en lliures esterlines, les accions i obligacions es cotitzaven també en francs a la borsa de París, i els ingressos es farien en pessetes. A l’any 1911 i fins el 1914, això no era un problema, perquè les principals divises seguien el patró or i les diferencies de canvi eren de poc valor i es corregien per l'arbitratge.[1] La Primera Guerra Mundial provocà l’abandonament del patró or de moltes monedes, i encara que algunes hi tornaren als anys 1920, el panorama ja no era el mateix. De fet, les traves a la lliure circulació de capitals van acabant servint d'excusa per instar la fallida de l'empresa el 1948.

Accions[modifica]

Les accions estaven emeses en dòlars canadencs, atès que la companyia estava domiciliada a la ciutat de Toronto i el capital social d'una empresa està denominat en la moneda del país de domiciliació. Totes les accions emeses en aquest període foren transferides als promotors de la Barcelona Traction. En el període entre 1911 i 1915 es van emetre dos tipus d'accions:

 • Accions ordinàries. El seu valor nominal era de 100 dòlars canadencs.
 • Accions privilegiades. El seu valor nominal era de 100 dòlars canadencs. Meritaven un rendiment del 7% anual, i un cop pagat, les accions privilegiades participaven proporcionalment amb les ordinàries pel repartiment dels beneficis restants.[2] Eren accions que la companyia tenia l’obligació de comprar, quinze anys després de la seva emissió.

Les emissions entre 1911 i 1915 foren les següents:[3]

Tipus d'acció Nominal en dòlars Nominal en lliures Ingrés per BT en lliures Notes
Accions ordinàries
1911 - capital inicial 25.000.000 dòlars 5.136.986 lliures Traspassades a Spanish Securities segons acord de novembre de 1911
1913 2.450.000 dòlars 503.425 lliures Traspassades a Spanish Securities segons acord de febrer de 1913
Total ordinàries 27.450.000 dòlars 5.640.411 lliures
Accions Privilegiades
1913 8.483.500 dòlars 1.743.185 lliures 1.743.185 lliures Adquirides al 90% del seu valor nominal per Alfred Loewenstein.
1913 1.516.500 dòlars 311.610 lliures ?? [a]
Total privilegiades 10.000.000 dòlars 2.054.795 lliures 1.743.185 lliures
Total accions 37.450.000 dòlars 7.695.206 lliures 1.743.185 lliures

A la borsa de Toronto les accions van començar a vendre's el mes de setembre de 1913.

Obligacions[modifica]

Les obligacions estaven emeses en lliures esterlines; la legislació permetia emetre obligacions en altres divises. En la dècada de 1910 la Gran Bretanya era el país que més capital exportava i Londres el principal centre financer del món, de forma que era natural emetre-les en lliures. Les accions First Mortgage foren lliurades o comprades pels promotors, amb aquest darrer cas amb un descompte del 15% sobre el nominal. En el període entre 1911 i 1915 es van emetre dos tipus d'obligacions:

 • First Mortgage. El valor nominal de cada títol era de 20 lliures esterlines. Meritaven un interès anual del 5%, que es pagava l'u de juny i l'u de desembre. Amortitzable en un termini màxim de 50 anys. La data d’inici de dotació del fons d'amortització de les obligacions era el 1er de desembre de 1922.[4]
 • Prior Lien. Emeses a raó de la primera reestructuració del deute de la Barcelona Traction. Se'n van emetre dues sèries (A i B). Meritaven un interès anual del 7%, que es pagava l'u de juny i l'u de desembre. Amortitzable en 50 anys, concretament l'1 de juny de 1965.

Les emissions d'obligacions seguiren el següent calendari:

Tipus d'obligació Nominal en lliures Ingrés per B.T. Notes
Obligacions First Mortgage
1911 750.000 0 Traspassades sense cost a Spanish Securities segons acord de novembre de 1911
1911 3.250.000 2.746.250 Traspassades a Spanish Securities segons acord de novembre de 1911
1913 3.160.000 2.441.056 Traspassades a Spanish Securities i comercialitzades per Alfred Loewenstein
1915 345.000 Els ingressos van anar per a la liquidació parcial de préstecs bancaris a la filial Companyia Barcelonina d'Electricitat en 1913 i 1914
Total First Mortgage 7.505.000
Obligacions Prior Lien A
1915 905.600 905.600 L'Assemblea d'Obligacionistes va aprovar emissió de 1,1 milions. La resta s'emeté entre 1916 i 1918.
Obligacions Prior Lien B
1915 2.000.000 Liquidació parcial de préstecs bancaris a la filial Companyia Barcelonina d'Electricitat en 1913 i 1914
TOTAL OBLIGACIONS BARCELONA TRACTION 10.410.600
1915 Obligacions Barcelonina d'Electricitat 800.000 Liquidació parcial de préstecs bancaris a la filial Companyia Barcelonina d'Electricitat en 1913 i 1914
1913-1914 Préstecs rebuts per Barcelonina d'Electricitat 2.081.795 Import del préstecs rebuts per la Companyia Barcelonina d'Electricitat entre 1913 i 1914
TOTAL OBLIGACIONS COMP. BARC. ELEC. 800.000
TOTAL GRUP BARCELONA TRACTION 11.210.600 8.174.701


Cost de les obligacions[modifica]

El cost del finançament per a la Barcelona Traction a través de les obligacions era molt alt.

 • Els interessos, entre el 5% i el 7%, es calculaven sobre el nominal de les obligacions. Com que els recursos realment obtinguts eren menys de la meitat, el tipus d'interès efectiu era més del doble del marcat.
 • L'amortització de les obligacions es feia per l'import nominal, però la societat havia pogut invertir menys de la meitat.

Estructura del finançament[modifica]

Hi havia una gran diferència entre els recursos teòrics i els recursos reals, i això es devia al disseny financer de l'operació. El valor nominal de les accions i obligacions emeses per la Barcelona Traction a la mateix data pujava a 14.543.596 lliures, repartides en 7.383.596 lliures en accions i 7.160.000 en obligacions. La diferència entre ingressos nominals i despeses era de 6.931.612 lliures. La diferència entre el nominal del títols i les despeses reals eren els beneficis previstos pels promotors.

Les principals causes del desequilibri entre recursos teòrics i recursos reals poden resumir-se en:

 • Les accions ordinàries emeses el 1911, d'un import total de 5.640.411 lliures, no es van desemborsar mai, sinó que eren un bonus que es lliurava sense càrrec als primers obligacionistes, els promotors.
 • El lliurament de 750.000 lliures en obligacions sense contrapartida a Spanish Securities en el 1911, empresa que pertanyia als promotors.
 • Els descomptes amb que es va vendre l'emissió d'accions de 1913 (10%) i les obligacions en general (entre un 15,5% i un 21,1%). Els primers compradors de les obligacions eren els promotors.

Venda d'obligacions al mercat[modifica]

Entre 1911 i 1913 els promotors van organitzar subscripcions públiques en el mercat internacional, posant en circulació obligacions First Mortgage amb un valor nominal de 3 milions i mig de lliures. El preu de venda total fou de 3.197.500 lliures.

Els promotors encara tenien en el seu poder obligacions amb un valor nominal de 4.005.000 lliures esterlines quan s'inicià l'escalada que conduiria a la Primera Guerra Mundial. El dia 1 de juliol de 1914 es va anunciar a Londres la venda pública d'obligacions First Mortgage per un valor nominal de 3.118.060 lliures amb un descompte del 17,5% sobre el nominal, pagament del 50% al contracte i la resta a terminis fins setembre de 1914 i un interès del 5%. La venda la feia el sindicat financer, i s'especulava que el seu objectiu era vendre el més aviat possible les obligacions que tenien en el seu poder.[5] perquè no s'havia produït cap emissió d'obligacions per part de la Barcelona Traction. Malgrat que Alfred Loewenstein va fer tot el possible per mantenir el preu de les obligacions en el mercat, la venda fou un fracàs.

Vegeu també[modifica]

Notes i referències[modifica]

Notes[modifica]

 1. En el document que conté les excepcions preliminars presentades pel govern espanyol el 1960 al Tribunal de La Haia en el cas de la Barcelona Traction i que provenen de les actes de 1915 del comitè d'obligacionistes no figura aquesta quantitat, però el total de 10 milions de dòlars en accions privilegiades es mostra en els anuaris de la societat, i és una xifra més habitual i rodona.

Referències[modifica]

 1. Powell, James. «The Canadian Dollar under the Gold Standard (1854–1914)». A: A History of the Canadian Dollar (pdf) (en anglès). Bank of Canada, Desembre 2005, p. 33-34. ISBN 0-660-19571-2 [Consulta: 21 juny 2020]. 
 2. «Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited». A: The Canadian Annual Financial Review (HTML) (en anglès), 1927, pàgina 137 [Consulta: 23 juny 2020]. 
 3. «Excepctions préliminaries présentées par le gouverment espagnol - 1960». A: Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (pdf) (en francès), 21 de maig de 1960, pàgines 159 [Consulta: 9 juny 2020]. 
 4. «Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited». A: The Canadian Annual Financial Review 1915 (HTML) (en anglès), 1915, pàgina 554 [Consulta: 25 juny 2020]. 
 5. «Excepctions préliminaries présentées par le gouverment espagnol - 1963». A: Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (pdf) (en francès), 15 de març de 1963, pàgina 36 [Consulta: 2 juny 2020].