Jutjat de pau

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Un jutjat de pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal corresponent. Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots aquells municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció (art. 99 de la LOPJ). Van ser creats per Real Decret de 22 d'octubre de 1855.

Actualment a Catalunya hi ha un total de 897 jutjats de pau (dades del Departament de Justícia de la Generalitat, actualitzades el desembre de 2007), els quals estan distribuïts territorialment de la manera següent:

El jutge o jutgessa de pau[modifica | modifica el codi]

El jutge o jutgessa de pau és una persona elegida per l’ajuntament del municipi i que exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjats de pau durant un període de quatre anys.

Cal que sigui major d'edat, amb nacionalitat espanyola i que no estigui incapacitada per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals ni presenti cap incompatibilitat amb aquest càrrec. El jutge/essa de pau pot continuar exercint les seves activitats professionals o mercantils. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals a càrrec de jutges llecs, és a dir, persones que no han de ser necessàriament professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial. Normalment se’ls nomena jutges de pau per la seva trajectòria i pel tarannà que han demostrat en una població. Són persones que compleixen una funció tradicional "d'home bo".

Els jutges de pau són compensats per la seva activitat en els termes que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Aquesta compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d'altres activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec.

El jutge/ssa de pau serà triat pel ple de la Corporació Local a partir dels candidats que s'ofereixin o bé serà designat directament en cas que no hi hagi cap candidatura. La proposta serà enviada al Jutjat d'Instrucció de la demarcació judicial a la qual pertanyi, que la tramitarà posteriorment al seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma respectiva.

La durada en el càrrec d'un jutge de pau és de quatre anys (art. 101 LOPJ). El jutge de pau cessarà per les mateixes circumstàncies que qualsevol jutge de carrera judicial i, en qualsevol cas, passat el seu mandat de quatre anys (103 LOPJ).

Subvencions als jutjats de pau de Catalunya[modifica | modifica el codi]

El Departament de Justícia atorga subvencions anuals als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials. La quantia d'aquesta subvenció es determina d'acord amb la xifra d'habitants de cadascun dels municipis segons el padró municipal.

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]