Mòdul:Chart/ús

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

El mòdul Chart exporta dues funcions: diagrama de barres i diagrama de sectors.

Nota - Plantilla:Graph:Chart és una plantilla alternativa, que pot ser més adequada per al vostre cas d’ús.

Dibuixant el diagrama de barres: "bar chart"[modifica]

Paràmetres[modifica]

nom del paràmetre què fa
delimiter Cadena delimitadora per delimitar diversos valors de dades que s'assignen. per defecte són els dos punts (:). Normalment no voldreu canviar-lo, es proporciona aquesta possibilitat per si ho volguéssiu fer.
width Número. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 500
height Número. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 350
group n (on "n" és un número. utilitzeu "group 1", "group 2" etc. per a tants grups com hi hagi el diagrama). Són els valors que es mostraran. Mireu més avall.
tooltip n Globus d'informació personalitzada per associar-se a la barra específica. Si no es defineix cap tipus d’informació per a una barra específica i aquesta barra té un enllaç, aquest enllaç s’utilitzarà com a globus d'informació. En cas contrari, el globus d'informació serà el resultat de combinar el nom del grup i el valor concret de la barra, opcionalment amb "units prefix" i "units suffix".
links n Enllaços a articles per associar-se amb una barra específica.
stack Si s’apilen els diferents grups l’un a sobre de l’altre. No ho especifiqueu si voleu mostrar les barres una al costat de l’altra. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre ni deixeu el valor en blanc.
tooltip value accumulation Útil només amb l'apilat: quan s’estableix com a true, el globus d’informació mostrarà el valor acumulat de tots els blocs fins a l’actual.
colors Els colors que s’utilitzen per a acolorir cada grup. Hauria de tenir exactament tants valors com grups. Es poden assignar com a noms de color reconeguts per l'estàndard html o mitjançant la notació hexadecimal (#xxx o #xxxxxx).
x legends Les llegendes dels valors X. Podeu utilitzar el codi wiki, com ara enllaços interns o plantilles.
hide group legends Si l'assigneu, les llegendes del grup no es mostraran a sota del diagrama (per tal de que utilitzeu una llegenda personalitzada amb {{Llegenda}}). Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre o deixeu el valor en blanc.
scale per group Definiu una escala de Y per a cada grup. Deixeu-lo buit per utilitzar una mateixa escala per a tots els grups. Incompatible amb barres apilades. Tingueu en compte que, fins i tot si algunes de les escales són exactament les mateixes, es dibuixaran per separat quan aquesta configuració estigui activa. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre ni deixeu el valor en blanc.
units prefix Usat en el globus d'informació. Per exemple, amb "$" els valors es mostraran com a "$500" en lloc de "500". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el prefix i el valor.
units suffix Usat en el globus d'informació. Per exemple, amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix.
group names Noms de diferents grups.
y tick marks Nombre de marques de sobre l’eix y. Si el valor és negatiu o s'omet, el mòdul intentarà calcular automàticament un nombre adequat de marques.

Exemples[modifica]

Bàsic[modifica]

{{ #invoke:Chart | bar chart
| group 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| group 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| group 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| links 1 = Poma : McCintosh : Cuc
| links 2 = Plàtan : Vacances : Canàries
| links 3 = Taronja : Pera (fruita) : Suc
| tooltip 2 = tooltip 1 : tooltip 2 : tooltip 3 : tooltip 4
| colors = green : yellow : orange
| group names = Poma : Plàtan : Taronja
| x legends = Abans : Durant : Després : Post mortem
}}


Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
tooltip 1
tooltip 2
tooltip 3
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després
Post mortem
 •   Poma
 •   Plàtan
 •   Taronja


Apilats[modifica]

A continuació es mostra el mateix gràfic, amb una alçada i amplada més modestes, utilitzant "stack" i afegint "units suffix" per una bona mesura:

{{ #invoke:Chart | bar chart
| height = 250
| width = 300
| stack = 1
| group 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| group 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| group 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| colors = green : yellow : orange
| group names = Poma : Plàtan : Taronja
| units suffix = Kg
| x legends = Abans : Durant : Després : Post mortem
}}
25
50
75
100
125
150
Abans
Durant
Després
Post mortem
 •   Poma
 •   Plàtan
 •   Taronja


El mateix, utilitzant una taula, fent quw aparegui el globus amb la suma de les barres del dessota i eliminant les llegendes (afegides manualment a sota amb {{Llegenda}}:

{| 
| {{ #invoke:Chart | bar chart
 ...
 | tooltip value accumulation = 1
 | hide group legends = 1
 ...
 }}
|-
| {{llista de columnes|4|
  {{Llegenda|white|}}
  {{Llegenda|green|Poma}}
  {{Llegenda|yellow|Plàtan}}
  {{Llegenda|orange|Taronja}}
 }}
|}
25
50
75
100
125
150
Abans
Durant
Després
Post mortem
 • Poma
 • Plàtan
 • Taronja
 • Escala per grup[modifica]

  És possible mostrar cadascun dels grups mitjançant diferents escales i unitats:

  {{ #invoke:Chart | bar chart
  | width = 800
  | group 1 = 1500000 : 2500000 : 3500000
  | group 2 = 200 : 5000 : 45000
  | group 3 = 2000 : 5000 : 20000
  | colors = red : blue : green
  | group names = Persones : Cotxes : Cost mitjà del cotxe
  | x legends = 1920 : 1965 : 2002
  | tooltip 2 = : No hi ha bones dades sobre el nombre de cotxes el 1965. Utilitzem 5.000 com a millor estimació
  | units prefix = : : $
  | scale per group = 1
  }}
  
  1.000.000
  2.000.000
  3.000.000
  4.000.000
  10.000
  20.000
  30.000
  40.000
  50.000
  5.000
  10.000
  15.000
  20.000
  1920
  1965
  2002
  •   Persones
  •   Cotxes
  •   Cost mitjà del cotxe

  Observeu el camp "units prefix": no necessitem prefix per als dos primers grups, per la qual cosa utilitzem els punts sense contingut. Com que s'ignora l'espai en blanc, podríem escriure "::$" en lloc de " : : $".

  Tingueu en compte també la informació sobre el número de "Cotxes" del 1965


  A continuació, es mostra un exemple amb gran nombre de grups, principalment per provar com es veu amb gran quantitat de llegendes:

  {{ #invoke:Chart | bar chart
  | width = 800
  | height = 550
  | group 1 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 2 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 3 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 4 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 5 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 6 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 7 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 8 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 9 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 10 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 11 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 12 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 13 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 14 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 15 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 16 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 17 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 18 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 19 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 20 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | group 21 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | colors = Silver:Gray:Black:Red:Maroon:Yellow:Olive:Lime:Green:Aqua:Teal:Blue:Navy:Fuchsia:Purple:ForestGreen:Tomato:LightSeaGreen:RosyBrown:DarkOliveGreen:MediumVioletRed
  | group names = Alabama:Alaska:Arizona:Arkansas:California:Colorado:Connecticut:Delaware:Florida:Georgia:Hawaii:Idaho:Illinois:Indiana:Iowa:Kansas:Kentucky:Louisiana:Maine:Maryland:Massachusetts
  | x legends = 1920 : 1930 : 1940: 1950 : 1960 : 1970 : 1990 : 2000 : 2010
  | units prefix = $
  | units suffix = _billion
  | stack = 1
  }}
  
  25
  50
  75
  100
  125
  150
  1920
  1930
  1940
  1950
  1960
  1970
  1990
  2000
  2010
  •   Alabama
  •   Alaska
  •   Arizona
  •   Arkansas
  •   California
  •   Colorado
  •   Connecticut
  •   Delaware
  •   Florida
  •   Georgia
  •   Hawaii
  •   Idaho
  •   Illinois
  •   Indiana
  •   Iowa
  •   Kansas
  •   Kentucky
  •   Louisiana
  •   Maine
  •   Maryland
  •   Massachusetts


  Si hi ha molts valors, x llegendes es poden ometre mitjançant delimitadors sense res entremig:

  {{ #invoke:Chart | bar chart
  | group 1 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30
  :31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59
  | units suffix = _Things
  | group names = Some
  | x legends = ::::1940::::::::::1950::::::::::1960::::::::::1970::::::::::1980::::::::::1990::::
  }}
  
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  1940
  1950
  1960
  1970
  1980
  1990


  Dibuixant de diagrames de sectors: "pie chart"[modifica]

  Paràmetres[modifica]

  nom del paràmetre que fa
  delimiter Cadena delimitadora per delimitar diversos valors de dades que s'assignen. per defecte són els dos punts (:). Normalment no voldreu canviar-lo, es proporciona aquesta possibilitat per si ho volguéssiu fer.
  radius Número. El radi del pastís en píxels
  slices Sectors, entre parèntesis. Utilitzeu el delimitador dins del sector:
  ( Valor1 : Nom1 : Color1 : Enllaç1 ) ( Valor2 : Name2 : Color2 : Enllaç2 ) ...
  

  Els valors són números. Els números poden ser números enters o fraccions decimals, o bé utilitzant la notació científica: 7.24e6, 7.240.000 o 7240000.00 són tots acceptables per 7 milions i 240 milers.

  Els noms són cadenes. Els colors són opcionals. Podeu utilitzar qualsevol color web, com ara "red" o "#FF0000". Es defineixen fins a 26 colors per defecte, però si el diagrama té més de 26 sectors, heu de definir els colors del sector #27 i posteriors. Els enllaços poden ser enllaços externs o interns, inclosos els enllaços a ancoratges interns i paràgrafs del mateix article.

  slice n Sintaxi alternativa a "slices". n és el número del sector, que comença per 1. Assegureu-vos de no saltar-vos-en cap: si definiu "slice 1", "slice 2", "slice 4", "slice 5" ..., i us salteu "slice 3", només es mostraran els dos primers sectors. Aquesta sintaxi no és compatible amb "slices", és a dir, no s'han d'utilitzar conjuntament en la mateixa invocació. La sintaxi seria:
   | slice 1 = Value1 : Name1 : Color1 : Link1
   | slice 2 = Value2 : Name2 : Color2 : Link2
   | ...
  

  Aquesta sintaxi us permet fer servir parèntesis en els noms, enllaços i colors.

  percent Si s’utilitza, el percentatge de cada sector es calcularà i s’afegeix a la llegenda: així que si teniu dos sectors, així: (1: Joves) (3: Vells), i feu servir la definició de "percent", les llegendes es convertiran en "Joves: 1 (25%)" i "Vells: 3 (75%)", en comptes de simplement "Joves: 1" i "Vells: 3". Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre, o deixeu el valor en blanc.
  units prefix Usat en el globus d'informació i en la llegenda. Per exemple, amb "$" els valors es mostraran com a "$500" en lloc de "500". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el prefix i el valor.
  units suffix Usat en el globus d'informació i en la llegenda. Per exemple, amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix.
  hide group legends Si l'assigneu, les llegendes del grup no es mostraran a sota del diagrama (per tal de que utilitzeu una llegenda personalitzada amb {{Llegenda}}). Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre o deixeu el valor en blanc.

  Exemples[modifica]

  {{#invoke:Chart|pie chart
  | radius = 150
  | slices = 
    ( 1000000 : Pomes ) 
    ( 2000000 : Plàtans : gold) 
    ( 1440000 : Albercocs) 
    ( 6.4e5 : Peres : : [[Pera|Peres]] )
    ( 750.000 : Pinyes)
  | units suffix = _Tones
  | percent = true
  }}
  

  Tingueu en compte que podeu deixar el color buit per tal de que s'utilitzi el color per defecte, però per afegir l'enllaç a "Peres", s'havia de marcar el paràmetre afegint un delimitador addicional per marcar el paràmetre de color omès.

  Tingueu en compte que els valors es poden proporcionar amb format "específic de l'idioma" (com ara 1.000), o la notació científica com 6.4e5. A les llegendes, sempre es mostraran números en mode ajustat al llenguatge (pot semblar diferent si el mòdul s'importa a altres wikis).

  Pomes: 1.000.000 Tones (8.6%)Plàtans: 2.000.000 Tones (17.3%)Albercocs: 1.440.000 Tones (12.4%)PeresPinyes: 750.000 Tones (6.5%)Circle frame.svg
  •   Pomes: 1.000.000 Tones (8.6%)
  •   Plàtans: 2.000.000 Tones (17.3%)
  •   Albercocs: 1.440.000 Tones (12.4%)
  •   Peres: 6.400.000 Tones (55.2%)
  •   Pinyes: 750.000 Tones (6.5%)


  Un exemple per a la sintaxi alternativa amb "slice 1", "slice 2" etc.

  {{#invoke:chart|pie chart
  |radius= 200
  |units suffix = _Unitats
  | slice 1 = 1 : 1
  | slice 2 = 7 : 7
  | slice 3 = 8 : 8
  | slice 4 = 9 : 9
  | slice 5 = 10 : 10
  | slice 6 = 11 : 11
  | slice 7 = 12 : 12
  | slice 8 = 13 : 13
  | slice 9 = 14 : 14
  | slice 10 = 15 : 15
  | slice 11 = 16 : 16
  | slice 12 = 17 : 17
  | slice 13 = 18 : 18
  | slice 14 = 19 : 19
  | slice 15 = 20 : 20
  | slice 16 = 21 : 21
  | slice 17 = 22 : 22
  | slice 18 = 23 : 23
  | slice 19 = 24 : 24
  | slice 20 = 25 : 25
  | slice 21 = 26 : 26
  | slice 22 = 27 : 27
  | slice 23 = 28 : 28
  | slice 24 = 29 : 29
  | slice 25 = 30 : 30
  | slice 26 = 31 : 31
  | percent = true
  }}
  
  1: 1 Unitats (0.2%)7: 7 Unitats (1.5%)8: 8 Unitats (1.7%)9: 9 Unitats (1.9%)10: 10 Unitats (2.1%)11: 11 Unitats (2.3%)12: 12 Unitats (2.5%)13: 13 Unitats (2.7%)14: 14 Unitats (2.9%)15: 15 Unitats (3.2%)16: 16 Unitats (3.4%)17: 17 Unitats (3.6%)18: 18 Unitats (3.8%)19: 19 Unitats (4.0%)20: 20 Unitats (4.2%)21: 21 Unitats (4.4%)22: 22 Unitats (4.6%)23: 23 Unitats (4.8%)24: 24 Unitats (5.0%)25: 25 Unitats (5.3%)26: 26 Unitats (5.5%)27: 27 Unitats (5.7%)28: 28 Unitats (5.9%)29: 29 Unitats (6.1%)30: 30 Unitats (6.3%)31: 31 Unitats (6.5%)Circle frame.svg
  •   1: 1 Unitats (0.2%)
  •   7: 7 Unitats (1.5%)
  •   8: 8 Unitats (1.7%)
  •   9: 9 Unitats (1.9%)
  •   10: 10 Unitats (2.1%)
  •   11: 11 Unitats (2.3%)
  •   12: 12 Unitats (2.5%)
  •   13: 13 Unitats (2.7%)
  •   14: 14 Unitats (2.9%)
  •   15: 15 Unitats (3.2%)
  •   16: 16 Unitats (3.4%)
  •   17: 17 Unitats (3.6%)
  •   18: 18 Unitats (3.8%)
  •   19: 19 Unitats (4.0%)
  •   20: 20 Unitats (4.2%)
  •   21: 21 Unitats (4.4%)
  •   22: 22 Unitats (4.6%)
  •   23: 23 Unitats (4.8%)
  •   24: 24 Unitats (5.0%)
  •   25: 25 Unitats (5.3%)
  •   26: 26 Unitats (5.5%)
  •   27: 27 Unitats (5.7%)
  •   28: 28 Unitats (5.9%)
  •   29: 29 Unitats (6.1%)
  •   30: 30 Unitats (6.3%)
  •   31: 31 Unitats (6.5%)