OpenUP

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

OpenUP (UP, unified process) és un mètode i un procés de desenvolupament de programari lliure proposat per un conjunt d'empreses de tecnologia,[1] qui ho donaren l'any 2007 a la Fundació Eclipse. La Fundació ho ha publicat sota una llicència de programari lliure[2] i ho manté com una part del bastiment de processos Eclipse. (Eclipse Process Framework). OpenUP conserva les característiques essencials de RUP (Rational unified process), el qual inclou un desenvolupament incremental i la gestió dels requisits mitjançant casos d'ús. Finalment, l'OpenUp assumeix els valors de la metodologia àgil i els té en compte a l'hora de personalitzar el procés unificat.

L'OpenUP és un procés mínim i suficient, la qual cosa significa que solament el contingut fonamental i necessari és inclòs en cada iteració. Per tant no proveeix de solució a cada iteració per a tots els elements que es manegen en un projecte, però té els components bàsics que poden servir de base a processos específics. La majoria dels elements d'OpenUP estan declarats per fomentar l'intercanvi d'informació entre els equips de desenvolupament i mantenir un enteniment compartint el projecte, els seus objectius, abast i avanços.[cal citació]

Principis [cal citació][modifica]

 • Col·laborar per sincronitzar interessos i compartir coneixement. Aquest principi promou pràctiques que impulsen un ambient d'equip saludable facilitant la col·laboració i desenvolupant un coneixement compartit del projecte.
 • Equilibrar les prioritats per maximitzar el benefici obtingut pels interessats en el projecte. Aquest principi promou pràctiques que permeten als participants dels projectes desenvolupar una solució que maximitzi els beneficis obtinguts pels participants i que compleix amb els requisits funcionals i de restriccions del projecte.
 • Construcció d'una arquitectura executable durant les primeres etapes del projecte. Aquest principi promou una gestió proactiva del riscos, i suggereix que es construeixen abans les parts que incloguin més riscos.
 • Desenvolupament evolutiu per obtenir retroalimentació i millorament continu. Aquest principi promou pràctiques que permeten als equips de desenvolupament obtenir retroalimentació primerenca i contínua dels participants del projecte, permetent aconseguir increments progressius en la funcionalitat.

Organització [cal citació][modifica]

L'OpenUP està organitzat en dues dimensions diferents però interrelacionades: el mètode i el procés. El contingut del mètode és on els elements del mètode (rols, tasques i artefactes) són definits, sense tenir en compte com són utilitzats en el cicle de vida del projecte. El procés és on els elements del mètode són aplicats de forma ordenada en el temps. Molts cicles de vida per a diferents projectes poden ser creats a partir del mateix conjunt d'elements del mètode.

Àrees d'interès [cal citació][modifica]

Els elements de l'OpenUP dirigeixen l'organització del treball en els nivells personal, d'equip i d'interessats. A nivell personal, els integrants d'un projecte contribueixen amb el seu treball amb petits increments en funcionalitat, denominats microincrements, els quals representen els resultats obtinguts en poques hores o pocs dies de treball. La solució evoluciona basada en aquests microincrements de tal forma que el progrés pot ser visualitzat efectivament cada dia. Els integrants de l'equip de desenvolupament de forma oberta comparteixen el seu progrés diari el qual incrementa la visibilitat en el treball, la confiança i el treball en equip. El projecte en general es divideix en iteracions, les quals són planificades en un interval definit de temps que no superen les poques setmanes. L'OpenUP té elements que ajuden als equips de treball a enfocar els esforços a través del cicle de vida de cada iteració de tal forma que es puguin distribuir funcionalitats incrementals d'una manera predictible i poder obtenir una versió totalment provada i funcional al final de cada iteració.

Pràctiques fonamentals[3][modifica]

En termes generals, així com totes les variants del procés unificat (UP), l'OpenUp es basa a potenciar sis pràctiques fonamentals.

 • Desenvolupament iteratiu i incremental
 • Gestió del requisits (mitjançant casos d'ús)
 • Arquitectura basada en components (mòduls o subsistemes amb una funció clara)
 • Utilització de models visuals (mitjançant el llenguatge UML)
 • Verificació de la qualitat del programari ( al llarg de totes les etapes del procés, no solament al final)
 • Control del canvis al programari

Fases del projecte [cal citació][modifica]

L'OpenUP estructura el cicle de vida d'un projecte en quatre fases: concepció o inici, elaboració, construcció i transició. Al final de cada fase s'arriba a una fita en què s'ha de poder respondre a una sèrie de preguntes i decidir si es continua o no amb el projecte. El cicle de vida del projecte proveeix als interessats d'un mecanisme de supervisió per controlar els fonaments del projecte, el seu àmbit, l'exposició als riscos, l'augment de valor i altres aspectes.

Infografia de les fases del projecte
Fases del projecte

Activitats del projecte[modifica]

Respecte a les activitats l'OpenUP defineix les activitats principals següents:

 • Modelització de negoci.
 • Requisits.
 • Anàlisis i disseny.
 • Implementació.
 • Proves, i
 • Lliurament del sistema als usuaris finals.

A més a més l'OpenUP també preveu altres activitats, com ara la personalització del procés mateix, la gestió de la configuració i del canvi i també la planificació i gestió del projecte i defineix sis papers: el de stakeholder o interessat, cap de projecte, analista, arquitecte, desenvolupador i expert en proves.

Referències[modifica]

 1. Drets d'autor de l'OpenUP
 2. Llicència Pública d'Eclipse
 3. Pradel Miquel, Jordi; Raya Martos, Jose (2011). Enginyeria del programari. FUOC

Enllaços externs[modifica]