Plantilla:Infotaula geografia política

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Infotaula genèrica que dona cobertura a tota mena d'articles de geografia política. És a dir: estats, regions, comarques, províncies, municipis, poblacions, entitats de població, etc.

Tot i que molts paràmetres serien aplicables als organismes que regeixen les unitats territorials definides (governs, ajuntaments, organismes supranacionals, etc.), per aquestes organitzacions NO S'HA DE FER SERVIR AQUESTA INFOTAULA, sinó la {{infotaula d'organització}}.

Aquesta infotaula ha substituït la plantilla {{Infotaula de divisió territorial administrativa}} i totes les infotaules especialitzades que, basant-se en ella, descrivien altres nivells territorials més detallats.

Els detalls sobre el procés de conversió que es va seguir per integrar el centenar d'antigues infotaules en una d'única, està descrit a la pàgina del projecte.

Funcionament

Les unitats territorials compten a Wikidata amb una bona cobertura de paràmetres bàsics: superfície, coordenades, ubicació dins l'estructura territorial. Aquesta plantilla fa un ús intensiu d'aquests continguts, que milloraran amb l'evolució de WD.

Una altra característica destacada és la construcció de mapes dinàmics amb capacitat per incorporar capes amb informació addicional, ajustament automàtic del zoom i, en alguns ítems, amb la representació del seu perímetre a partir de la informació disponible a OpenStreetMap.

Sintaxi

Aquesta infotaula compta amb un diccionari de dades de més de 270 paràmetres per poder atendre totes les situacions que fins ara s'han trobat. No cal dir que el sistema de tenir una "plantilla en blanc", per enganxar-la als articles i emplenar els paràmetres manualment, no té cap sentit.

D'altra banda, més d'un centenar de paràmetres es recuperen automàticament des de WD. Tot i que no seria necessari comptar amb l'opció d'aportar-los manualment, s'ha mantingut per raons de compatibilitat.

La forma correcta d'ús és:

 1. Fer servir la forma mínima {{infotaula geografia política}} i veure si es mostra tota la informació de què disposem o hauríem aportat manualment en condicions normals. Si és així, no cal fer res més.
 2. Si, per contra, hi ha alguna informació que no es mostra i que tenim:
  1. Si existeix com a propietat a WD (veure codi a "descripció paràmetres") l'hauríem de carregar a WD i tornar a previsualitzar per comprovar com es veu.
  2. Si no forma part del corpus de WD, es pot afegir el corresponent paràmetre manual. Si s'observa que hi ha molts paràmetres a carregar manualment, es pot facilitar aquesta tasca amb les plantilles buides que es troben als exemples per cada tipologia d'entitat.

Sovint hi ha una certa resistència a incorporar informació a WD i tenim la temptació d'aportar-la com a paràmetre manual per motius de facilitat o comoditat.

Tres bones raons per NO fer-ho així són:

 • Aportar la informació a WD està clarament alineat amb l'esperit WIKI, ja que serà patrimoni per a molts articles de +280 wikipedies i no tan sols per a un article d'una WP.
 • La cura del seu manteniment passa a ser una responsabilitat col·lectiva (i sovint automatitzada amb bots). Especialment en dades volàtils (cens, càrrecs, dades econòmiques, etc.)
 • Quan un paràmetre disponible en WD és complimentat manualment mai més no anirà a buscar-lo a WD i, conseqüentment, no es recuperaran les actualitzacions que hom faci a WD.

Descripció paràmetres

Paràmetres de control de la infotaula

Els següents paràmetres permeten alterar el funcionament estàndard de la infotaula. El seu ús s'hauria de limitar a situacions excepcionals, per a mantenir l'homogeneïtat entre articles d'una mateixa temàtica.

paràmetre descripció
wikidata no, quan es vulgui forçar la desaparició del botó de "modificar Wikidata" que es mostra al peu de la infotaula
item "Codi d'item wikidata (Qnnnnn) que es vol fer servir quan sigui diferent al de l'article vigent. Pot ser útil quan la infotaula està en un espai de proves, d'usuari, etc. sense codi WD.

També és pot fer servir quan posem una infotaula d'un element dins l'article d'un altre."

imatgeWD no, quan es vulgui forçar que NO RECUPERI la foto des de Wikidata.
mapaWD no, quan es vulgui forçar que NO construeixi el bloc amb els mapes, ni el localitzador, ni el dinàmic des de Wikidata.
Paràmetre Explicació WD
Bloc SÍMBOLS
tipus tipus d'entitat geogràfica: estat, regió, ciutat, barri, etc. Instància de (P31)
imatge Imatge destacada del territori. No fer servir per mapes, ja que tenen espais propis Imatge (P18)
peu Text al peu de la imatge Llegenda (P2096) de Imatge (P18)
alt Text alternatiu de "imatge"
bandera imatge de la bandera oficial del territori Imatge de la bandera (P41)
peu_bandera Enllaç a l'article que descriu la bandera Bandera (P163)
alt_bandera Text alternatiu de "bandera"
escut Imatge de l'escut oficial del territori Imatge de l'escut d'armes (P94) o Imatge del segell (P158)
peu_escut Enllaç a l'article que descriu l'escut Escut d'armes (P237) o Descripció del segell (P418), si s'ha agafat P158
alt_escut Text alternatiu de "escut". Si s'ha agafat la informació de WD, es farà servir el mateix valor que peu_escut
nom Nom en català, si té versió catalanitzada
nom_original Nom en la seva llengua oficial Nom en la llengua original (P1705) (multivalor)
sobrenom Sobrenom del lloc Sobrenom (P1449) (multivalor)
etimologia Origen del nom del lloc Epònim (P138) (multivalor)
lema Lema oficial Lema (P1546) / Text del lema (P1451) (multivalor + dates vigència)
simbol Símbol nacional. NO és l'escut ni el logo. Acostuma a ser un animal, un arbre, etc. Símbol oficial (P2238) (multivalor)
himne Himne oficial / nacional Himne (P85)
registre_audio_himne Enregistrament d'àudio amb l'himne Àudio (P51) de Himne (P85)
peu_audio_himne Opcional. Text a posar al peu de l'himne
Bloc LOCALITZACIÓ
territori_reclamat Estat o regió que reclama la titularitat sobre aquest territori en contradicció amb el que marca l'estructura territorial oficial descrita a WD o amb els paràmetres següents Territori reivindicat per (P1336) (multivalor)
exclavament Territori que està lligat legalment o políticament a un altre territori amb el qual no comparteix cap límit físic. Exclavament de (P500)
enclavament El territori està totalment envoltat per (enclavat dins d') un altre territori aliè Enclavament a (P501)
pais_historic Nom de país o territori històric, amb independència de l'estat al qual pertany oficialment.
admin_tipus1 Descripció del nivell més alt de l'estructura administrativa. Habitualment "Estat" Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin1 Nom del nivell més alt Instància de (P31) de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin_tipus2
admin_tipus3
admin_tipus4
admin_tipus5
admin_tipus6
admin_tipus7
Descripció del següents nivells dins l'estructura administrativa. Els Instància de (P31) dels corresponents Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
admin2
admin3
admin4
admin5
admin6
admin7
Nom dels següents nivells dins l'estructura administrativa. Encadenament de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) des del nivell que hi consta per l'ítem i pujant fins arribar a coincidir amb Estat (P17)
capital_de Aplicable a ciutats. Indica de quines entitats superiors és la capital Capital de (P1376)
sub-bloc LOCALITZACIÓ- MAPES
imatge_mapa
peu_mapa
Nom del fitxer que conté una imatge amb el mapa / plànol on la ubicació està ja marcada. La seva utilitat és mostrar un conjunt de localitzacions o una àrea no representable amb el "mapa_localitzador" o amb els mapes dinàmics. Es pot indicar una llegenda al peu_mapa

NOTA: Aquest mapa és complementari (no és excloent) amb les altres formes de presentar mapes.

Mapa detallat (P1621) + Llegenda (P2096)
draw_mapa Codi del tipus: {{map draw | 18.45, -66.066667; 25.775278, -80.208889; 32.333333, -64.75; 18.45, -66.066667 |zoom=4 |height=300 |width= 300 |fill=#1E90FF }}, que permet generar un mapa dinàmic afegint-li una capa amb una línia o un polígon que ressalta una àrea definida per un conjunt de coordenades.
Per conèixer les possibilitats de l'eina veure: Plantilla:Map draw/ús/exemples
NOTA: Aquest mapa ÉS excloent amb el bloc de "mapes bàsics".
Resultat de la mostra:
Map
Els següents paràmetres formen el Bloc "mapes_bàsics" format per: Mapa_localitzador + mapa dinàmic, construït amb les coordenades manuals o de WD
mapa_localitzador nom de la imatge que té un mapa de context on es destaca el lloc (municipi, regió, etc.) Imatge del mapa localitzador (P242) filtrat per Llengua del terme, de l'obra o del nom (P407)
lat_dec_lloc
lon_dec_lloc
Coordenades expressades en decimal Coordenades (P625)
Controls del mapa dinàmic
 • zoom
 • Altres paràmters especials >> veure {{Munta_mapa}}
nivell de zoom del mapa (0-18): 0=mapamundi, 9-11=regió, 13=ciutat, 18=edifici. Per defecte calcula el zoom mínim per encabir la superfície del lloc. Si no existeix valor per superfície, posa un 6.
Bloc POBLACIÓ
poblacio Cens d'habitants Població (P1082)
poblacio_any Any del cens Data (P585) de Població (P1082)
llars Nombre de llars del lloc Llars (P1538)
llars_any Any del cens de llars Data (P585) de Llars (P1538)
gentilicis Nom amb què es designen les persones del lloc (habitualment: masculí, femení) Gentilici (P1549)
malnom Malnom dels habitants del lloc
predoling Llengua de predomini lingüístic a les zones limítrofs o bilingües, en els termes descrits -específicament- per aquest concepte (País Valencià). Es pot informar mitjançant P37=Valencià (Q32641) + L'objecte té el rol (P3831) = Predomini lingüístic (Q9062186)
zonaling Sinònim de "predomini lingüístic", en territoris on s'anomena "zona lingüística" (Navarra). P37=idioma corresponent + L'objecte té el rol (P3831) = Zona lingüística (Q1149061)
etiqueta_llengua Etiqueta per la llengua o idioma. Per defecte, llengua
llengua Idiomes oficials del territori Idioma oficial (P37) + L'objecte té el rol (P3831) (multivalor)
religio Religió oficial del territori. S'acostuma a aplicar només a estats. Religió (P140) / Religió oficial (P3075) (multivalor)
grups_etnics Grups èticns majoritaris
Bloc GEOGRAFIA
capçalera_entitats Text per a l'etiqueta de secció on s'ubiquen els primers paràmetres de "geografia", aquells que mostren les capitals, les subdivisions i localitats que conté. Per defecte es mostra Entitats de població.
etiqueta_capital1 Text per definir la capital. Quan la capital coincideix amb la ciutat més gran, el text s'adapta per evitar repetir dues línies amb informació similar
capital1 Capital oficial de l'estat, regió, comarca, etc. Capital (P36) (multivalor)
etiqueta_capital2
capital2
etiqueta_capital3
capital3
etiqueta_capital4
capital4
3 conjunts etiqueta-nom per a encabir altres ciutats destacables
etiqueta_ciutat_gran Text per definir "Ciutat més gran". Ex.: Ciutat més populosa, etc.
ciutat_gran nom de la ciutat més gran. Aplica a estats o regions
etiqueta_nombre_subdivisions Text que defineix el concepte representat per "nombre_subdivisions": municipis, regions, lander, concejos, etc.
nombre_subdivisions Nombre de subdivisions administratives, regions d'un estat, municipis d'una comarca, etc.
conte_localitats Llista del nom de les subdivisions administratives en què es divideix Conté la localitat (P1383) / Conté la subdivisió (P150) (multivalor + dates vigència)
partde Agrupació / organització a la qual pertany el lloc. Poden ser agrupacions supranacionals (Arc mediterrani, Europa,..) o zones/regions de caràcter diferent a la jerarquia político-administrativa, com ara circumscripció electoral o regions d'interès econòmic o cultural compartit (Països catalans). Part de (P361)
superficie Superfície total del territori d'aquest lloc Superfície (P2046)
superficie_aigua_per Percentatge de la superfície total del territori que és aigua (mar o grans llacs) Aigua com a percentatge d'àrea (P2927)
dimensions Qualsevol combinació que permeti descriure la forma i dimensions del territori. És un paràmetre heretat per compatibilitat d'ús poc habitual.
amplada Amplada màxima del territori. Juntament amb "llargada" permet tenir una idea aproximadament de la forma del territori. S'acostuma a utilitzar amb illes o territoris amb perfils poligonals simples. Amplada (P2049)
llargada Llargada màxima del territori. Longitud (P2043)
unitat_mida Unitat en què estan expressades la "amplada" i "llargada"
etiqueta_long_limits Text que defineix el concepte representat per "long_limits".
long_limits Llargada dels límits territorials. Es pot aplicar per descriure el perímetre o la llargada fronterera, per exemple.
limits_amb Llista dels territoris amb els que estar a tocar Limita amb (P47) (multivalor + dates vigència)
long_costa Llargada de la línia de costa del lloc Longitud de la costa (P5141)
banyat_per Mars, rius o llacs que hi toquen el territori Banyat per (P206) (multivalor)
altitud Altitud mitjana o "oficial" del territori Altitud (P2044)
altitud_maxima Altitud màxima del territori. Quan correspon a un punt concret (cim) caldria indicar el seu nom a "punt_mes_alt". Aquesta informació s'obté des de WD quan existeix també el "punt més alt (P610)" a WD. Altitud (P2044) de Punt més alt (P610)
altitud_minima Altitud mínima del territori. Quan correspon a un punt concret (avenc, ..) caldria indicar el seu nom a "punt_mes_baix". Aquesta informació s'obté des de WD quan existeix també el "punt més baix (P1589)" a WD. Altitud (P2044) de Punt més baix (P1589)
punt_mes_alt Nom del punt més alt del territori Punt més alt (P610) (multivalor)
punt_mes_baix Nom del punt més baix del territori Punt més baix (P1589) (multivalor)
Bloc HISTÒRIA
anterior Nom anterior del territori. Pot recollir un simple canvi de denominació o la desaparició d'un territori en favor d'aquest que s'està descrivint Reemplaça (P1365) / Anterior (P155) (multivalor)
posterior Nom posterior del territori. Pot recollir un simple canvi de denominació o denota que el territori ha desaparegut en favor d'un altre Reemplaçat per (P1366) / Següent (P156) (multivalor)
etiqueta_fundacio Opcional. Permet col·locar una etiqueta prèvia a la llista d'esdeveniments relatius a la història. Per exemple: Creació, Independència, etc. Per defecte, és Formació.
fundador Nom de la persona que el va fundar Fundador (P112) (multivalor)
llista_fundacio Permet fer una llista de format lliure amb els fets fundacionals destacables. És incompatible amb els conjunts etiqueta-data fundació definits a continuació
etiqueta_fundacio1 Conjunt etiqueta-nom per a encabir esdeveniments destacables. El primer per defecte és "Creació", quan existeix data de creació a WD (P571)
data_fundacio1 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables. Creació (P571) + un conjunt de qualificadors descrits a {{format P571}}
etiqueta_fundacio2
data_fundacio2
etiqueta_fundacio3
data_fundacio3
etiqueta_fundacio4
data_fundacio4
Conjunt de 3 etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
llista_dissolucio Permet fer una llista de format lliure amb els fets de dissolució destacables. És incompatible amb els conjunts etiqueta-data dissolució definits a continuació
etiqueta_dissolucio1 Conjunt etiqueta-nom per a encabir esdeveniments destacables. El primer per defecte és "Dissolució", quan existeix data de creació a WD (P576)
data_dissolucio1 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables. Data de dissolució o abolició (P576)
etiqueta_dissolucio2
data_dissolucio2
etiqueta_dissolucio3
data_dissolucio3
etiqueta_dissolucio
data_dissolucio
Conjunt de 3 etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.
fet_clau Llista de fets significatius dins la història no relacionats amb la creació/independència del territori. Esdeveniment significatiu (P793) (multivalor)
etiqueta_llista_celebracio Permet canviar el text de l'etiqueta per a la llista de celebracions o festius del territori. Per exemple: Festes nacionals, etc. Per defecte, és Dia festiu.
llista_celebracio Permet fer una llista de format lliure amb els dies festius destacables. És incompatible amb els conjunts etiqueta-data celebracio definits a continuació. Dia festiu (P832) + Dia de l'any de l'esdeveniment periòdic (P837). Per informar la Festa patronal (Q150139), posar aquesta Qid com a valor acompanyat del qualificador P837 amb la data
etiqueta_celebracio Opcional. Permet col·locar una etiqueta prèvia al conjunt etiqueta-data celebració que es descriuen a continuació.
etiqueta_celebracio1
data_celebracio1
etiqueta_celebracio2
data_celebracio2
etiqueta_celebracio3
data_celebracio3
etiqueta_celebracio4
data_celebracio4
4 conjunts etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
dia_mercat Dia setmanal de mercat ambulant
patro Patronímic i/o dia de la festa religiosa Patrocini (P417) (multivalor)
Bloc GOVERN
etiqueta_org_territorial Text que defineix el concepte representat per "org_territorial".
org_territorial Descripció de la forma política d'organitzar el territori (Regions autònomes, federació territorial, comarques i províncies, etc.).
etiqueta_forma_govern Text que defineix el concepte representat per "forma_govern".
forma_govern Fórmula jurídico-política de funcionament del territori: Parlamentarisme, mancomunitat, monarquia, etc. Permet complementar la comprensió dels òrgans de funcionament que es defineixen a continuació. Forma de govern (P122) (multivalor)
organ_executiu Nom de l'òrgan o poder executiu del territori. Govern Òrgan executiu (P208)
organ_legislatiu Nom de l'òrgan o poder legislatiu del territori. Parlament Òrgan legislatiu (P194)
organ_judicial Nom de l'òrgan o poder judicial del territori. Cort suprema Màxima autoritat judicial (P209)
etiqueta_cap_estat Títol del cap d'estat (President, monarca, canciller, etc.). Per defecte: Cap d'estat Càrrec ocupat pel cap d'estat (P1906)
nom_cap_estat Nom de la persona que fa de cap d'estat. En principi només s'aplica als estat, però pot aparèixer en unitats inferiors per indicar qui és el cap d'estat corresponent. Cap d'estat (P35)
etiqueta_cap_govern Títol del cap de govern (President, primer ministre, alcalde, etc.). Per defecte: Cap de govern Càrrec ocupat pel cap de govern (P1313)
nom_cap_govern Nom de la persona que ocupa el càrrec de governar el territori sigui quina sigui la institució que correspon. Cap de govern (P6)
cap_govern_any Any d'inici del cap de govern en el càrrec Data d'inici (P580) de Cap de govern (P6)
etiqueta_lider1
nom_lider1
...
etiqueta_lider5
nom_lider5
5 conjunts etiqueta-nom per a encabir altres càrrecs i polítics destacables.
etiqueta_representacio Etiqueta prèvia al detall de la representació política de la cambra que es descriuen a continuació. Els següents paràmetres permeten descriure el repartiment d'escons de l'òrgan de representació o de govern del territori
etiqueta_representacio1
representacio1
...
etiqueta_representacio4
representacio4
4 conjunts etiqueta-nom per a permet descriure la representació política dins la cambra, el ple municipal, el consell, etc.
membre_de Nom dels organismes o entitats que agrupen interessos socials, polítics, econòmics o culturals als quals pertany o és membre el territori. Membre de (P463) (multivalor + dates vigència)
Bloc ECONOMIA
PIB Producte Interior Brut PIB nominal (P2131)
PIB_any Any de l'indicador PIB Data (P585) de PIB nominal (P2131)
PIB_capita Producte Interior Brut per càpita PIB per capita (P2132)
PIB_capita_any Any de l'indicador PIB_capita Data (P585) de PIB per capita (P2132)
reserves_totals Reserves totals del territori. Acostuma a aplicar-se a nivell d'estat Reserves totals (P2134)
reserves_totals_any Any de l'indicador "reserves_totals" Data (P585) de Reserves totals (P2134)
pressupost Pressupost anual publicat Pressupost (P2769)
pressupost_any Any de l'indicador "pressupost" Data (P585) de Pressupost (P2769)
exportacions Volum d'exportacions Exportacions totals (P2135)
exportacions_any Any de l'indicador "exportacions" Data (P585) de Exportacions totals (P2135)
importacions Volum d'importacions Importacions totals (P2136)
importacions_any Any de l'indicador "importacions" Data (P585) de Importacions totals (P2136)
etiqueta_IDH Text per l'etiqueta del IDH, quan es vol un text diferent a "IDH"
IDH Índex de Desenvolupament Humà. Habitualment només existeix a nivell d'estat Índex de Desenvolupament Humà (P1081)
IDH_any Any de l'indicador IDH Data (P585) de Índex de Desenvolupament Humà (P1081)
moneda Moneda (es) oficial Moneda (P38)
moneda_simbol Símbol fet servir com a abreviatura (E, $, ...) Descripció del símbol monetari (P489) de Moneda (P38)
Bloc INDICATIUS
codi_postal Codi postal del territori Codi postal (P281)
horari Fus horari. En territoris multifus, s'indica la zona on afecta cadascun Fus horari (P421)+S'aplica a (P518)+Vàlid en el període (P1264) (multivalor)
horari_estiu Fus horari d'estiu per a aquells territoris que apliquin canvi horari
agermanaments Ciutats amb les quals té agermanament Agermanament amb (P190) (multivalor)
domini Domini d'Internet del territori. Habitualment només apareix als estats Domini de primer nivell (P78) (multivalor)
codi_telef prefix telefònic nacional (en el cas dels estats) o regional (en la resta de territoris) Prefix telefònic internacional (P474) / Prefix telefònic local (P473) (multivalor)
telefon_emergencies Telèfon únic d'emergències que es fa servir al territori Telèfon d'emergències (P2852)
prefix_radiofonic Codi internacional assignat a les emissores de ràdio segons estat. Dada heretada, molt poc utilitzada.
transport Tipus de transport per accedir-hi. Aquesta dada només té sentit en territoris molt específics (una zona aïllada, un illa que té accés via pont, etc.) o quan l'accés sigui excepcional (només en 4x4, etc.). Seria excessiu aportar-ho en els casos normals.
colors Colors oficials del territori. Habitualment, aplica en el cas dels estats
Bloc FINAL
lloc_web Lloc web oficial Lloc web (P856)
notes Notes al peu. Algunes infotaules ho fan servir per mostrar les referències utilitzades dins el cos, evitant que vagin al peu de l'article.
color_notes Codi de color per l'àrea de notes al peu. Per defecte, en blanc.
Paràmetres COMODÍ
bloc_geografia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades geogràfiques
bloc_historia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades històriques
bloc_govern_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades de govern
bloc_economia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades econòmiques
bloc_indicatiu_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades d'indicatius. Aquest bloc ja és utilitzat per la pròpia infotaula per a situar tots els codis geogràfics (ISO, INE, IDESCAT, INSEE, etc.) recuperats des de WD.

Si es fa servir per aportar informació manual, s'anul·larà la informació calculada || Veure la llista de codis i el seu corresponent WD a {{Infotaula_geografia_política/codis_geogràfics}}

bloc_final_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades finals
Al final de cada bloc d'informació hi ha previstos 5 "paràmetres comodí" per afegir una dada no estàndard. Indicar a "etiqueta_......" el nom de la dada que apareixerà i a "nom_....." el seu contingut. Els noms dels diferents paràmetre (canviant la xifra final entre 1 a 5), són:
 • etiqueta_poblacio1 / nom_poblacio1
 • etiqueta_geografia1 / nom_geografia1
 • etiqueta_historia1 / nom_historia1
 • etiqueta_govern1 / nom_govern1
 • etiqueta_economia1 / nom_economia1
 • etiqueta_indicatiu1 / nom_indicatiu1
 • etiqueta_final1 / nom_final1

Exemples

A continuació es mostren exemples de diferents tipus d'entitat amb els seus paràmetres manuals per a copiar i enganxar als articles, cas que fos necessari complementar els paràmetres carregats automàticament des de WD.

Alguns dels següents exemples no contenen cap paràmetre manual i són la mostra per poder entendre "com hauria d'estar" el contingut dins WD per a cadascuna de les tipologies d'unitat territorial. És una ajuda per tots els que no estiguin familiaritzats amb WD o, simplement, per conèixer quina és la sintaxi que aplica en algunes propietats.


Per a copiar i enganxar als articles, cas que sigui necessari incorporar paràmetres manuals.

Cas Estat

Plantilla buida Exemple amb D:Q142 Resultat
{{infotaula geografia política
|imatge_mapa   =
|peu_mapa   =
|predoling   =
|etiqueta_llengua =
|grups_etnics  =

|etiqueta_capital2 =
|capital2   =
|etiqueta_ciutat_gran=
|ciutat_gran   =
|etiqueta_nombre_subdivisions=
|nombre_subdivisions =

|superficie_pos  =
|superficie_per  =
|superficie_refer =
|long_costa   =

|etiqueta_fundacio =
|etiqueta_fundacio1 =
|etiqueta_fundacio2 =
|data_fundacio2  =
|etiqueta_celebracio1=
|data_celebracio1 =
|etiqueta_celebracio2=
|data_celebracio2 =
|org_territorial  =

|etiqueta_lider1  =
|nom_lider1   =
|etiqueta_lider2  =
|nom_lider2   =
|etiqueta_representacio1=
|representacio1  =
|etiqueta_representacio2=
|representacio2  =

|etiqueta_poblacio1 =
|nom_poblacio1  =

|etiqueta_geografia1 =
|nom_geografia1  =

|etiqueta_historia1 =
|nom_historia1  =

|etiqueta_economia1 =
|nom_economia1  =

|etiqueta_indicatiu1 =
|nom_indicatiu1  =

|etiqueta_final1  =
|nom_final1   =
}}
{{infotaula geografia política
| imatge_mapa     = French republic+EEZ without Antarctica-en.svg
| peu      = Territoris francesos
| poblacio_refer   = el món 
| poblacio_pos   = 21
| superficie_pos   = 40
| superficie_refer  = mundial
| etiqueta_fundacio1  = [[Tractat de Verdun]] 
| data_fundacio1   = 843
| etiqueta_fundacio2  = Revolució francesa
| data_fundacio2   = 22 setembre 1792
| etiqueta_fundacio3  = Fundació [[Unió Europea|UE]]
| data_fundacio3   = 1 gener 1958
| etiqueta_fundacio4  = Establiment 5a República
| data_fundacio4   = 4 octubre 1958
| PIB_posicio    = 6
| PIB_per     = 
| PIB_refer    = el món
| PIB_capita_posicio  = 10
| IDH_posicio    = 22
| IDH_refer    = el món
|coord_display=inline
}}
Infotaula de geografia políticaFrança
République française (fr) Modifica el valor a Wikidata
Bandera Escut d'armes
Bandera Escut d'armes

Modifica el valor a Wikidata

HimneLa Marsellesa (4 octubre 1958) Modifica el valor a Wikidata

Lema«Llibertat, igualtat, fraternitat» Modifica el valor a Wikidata
Epònimfrancs Modifica el valor a Wikidata
Localització
Modifica el valor a Wikidata Map
 47° N, 2° E / 47°N,2°E / 47; 2

CapitalParís Modifica el valor a Wikidata
Població humana
Total67.749.632 (2021) Modifica el valor a Wikidata
• Densitat105,23 hab./km²
Gentilicifrancès, francesa Modifica el valor a Wikidata
Idioma oficialfrancès Modifica el valor a Wikidata
Geografia
Part deEuropa Occidental
Unió Europea
Euroregió Pirineus Mediterrània
Espai Econòmic Europeu Modifica el valor a Wikidata
Superfície643.801 km² Modifica el valor a Wikidata
• Posició40è del món
• Aigua0,3 % Modifica el valor a Wikidata
Banyat percanal de la Mànega, oceà Atlàntic, Mar del Nord i mar Mediterrània Modifica el valor a Wikidata
Punt més altMont Blanc (4.808,72 m) Modifica el valor a Wikidata
Punt més baixestany de Lavalduc (−10 m) Modifica el valor a Wikidata
Limita amb
Dades històriques
AnteriorCiutats lliures de Menton i Roquebrune, Regne de Bora Bora i Regne de França Modifica el valor a Wikidata
Tractat de Verdun843
Revolució francesa22 setembre 1792
Fundació UE1 gener 1958
Establiment 5a República4 octubre 1958
Dia festiu
Organització política
Forma de governsistema semipresidencial Modifica el valor a Wikidata
Òrgan executiuGovern de França Modifica el valor a Wikidata
Òrgan legislatiuParlament francès Modifica el valor a Wikidata
• Primera ministra Modifica el valor a WikidataÉlisabeth Borne (2022–) Modifica el valor a Wikidata
Màxima autoritat judicialTribunal de Cassació de França Modifica el valor a Wikidata
Economia
PIB nominal2.957.879.759.264 $ (2021) Modifica el valor a Wikidata
Monedaeuro Modifica el valor a Wikidata
Identificador descriptiu
Fus horari
Domini de primer nivell.fr, .bzh, .re, .wf, .yt, .pm, .paris i .alsace Modifica el valor a Wikidata
Prefix telefònic+33 Modifica el valor a Wikidata
Telèfon d'emergències112, 15, 17, 18 i 114 Modifica el valor a Wikidata
Codi paísFR Modifica el valor a Wikidata
Codi NUTSFR Modifica el valor a Wikidata
Altres

Lloc webgouvernement.fr Modifica el valor a Wikidata

Cas Regió

Plantilla buida Exemple amb D:Q985 Resultat
{{infotaula geografia política
|imatge_mapa   =
|peu_mapa   =
|predoling   =
|etiqueta_llengua =
|grups_etnics  =

|etiqueta_capital2 =
|capital2   =
|etiqueta_ciutat_gran=
|ciutat_gran   =
|etiqueta_nombre_subdivisions=
|nombre_subdivisions =

|superficie_pos  =
|superficie_per  =
|superficie_refer =
|long_costa   =

|etiqueta_fundacio =
|etiqueta_fundacio1 =
|etiqueta_fundacio2 =
|data_fundacio2  =
|etiqueta_celebracio1=
|data_celebracio1 =
|etiqueta_celebracio2=
|data_celebracio2 =
|org_territorial  =

|etiqueta_lider1  =
|nom_lider1   =
|etiqueta_lider2  =
|nom_lider2   =
|etiqueta_representacio1=
|representacio1  =
|etiqueta_representacio2=
|representacio2  =

|etiqueta_poblacio1 =
|nom_poblacio1  =

|etiqueta_geografia1 =
|nom_geografia1  =

|etiqueta_historia1 =
|nom_historia1  =

|etiqueta_economia1 =
|nom_economia1  =

|etiqueta_indicatiu1 =
|nom_indicatiu1  =

|etiqueta_final1  =
|nom_final1   =
}}
{{Infotaula geografia política}}
Infotaula de geografia políticaBaden-Wurtemberg
Baden-Württemberg (de) Modifica el valor a Wikidata
Bandera Escut d'armes
Bandera Escut d'armes

Parlament Estatal de Baden-Württemberg a Stuttgart Modifica el valor a Wikidata

Lema«Wir können alles. Außer Hochdeutsch.»
«The Länd» (2021) Modifica el valor a Wikidata
EpònimBaden i Württemberg Modifica el valor a Wikidata
Localització
Modifica el valor a Wikidata Map
 48° 32′ N, 9° 02′ E / 48.54°N,9.04°E / 48.54; 9.04
EstatAlemanya Modifica el valor a Wikidata

CapitalStuttgart Modifica el valor a Wikidata
Població humana
Total11.069.533 (2018) Modifica el valor a Wikidata
• Densitat309,62 hab./km²
Geografia
Part deAlemanya Meridional
Southwestern Germany (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Superfície35.751,65 km² Modifica el valor a Wikidata
Banyat perllac de Constança i Rin Modifica el valor a Wikidata
Altitud327 m Modifica el valor a Wikidata
Punt més altFeldberg (1.493 m) Modifica el valor a Wikidata
Limita amb
Dades històriques
AnteriorBaden del Sud, Württemberg-Baden i Württemberg-Hohenzollern Modifica el valor a Wikidata
Creació25 abril 1952
Organització política
Òrgan legislatiuParlament Estatal de Baden-Württemberg Modifica el valor a Wikidata
• Ministre-president Modifica el valor a WikidataWinfried Kretschmann (2011–) Modifica el valor a Wikidata
Màxima autoritat judicialTribunal Constitucional de l'Estat de Baden-Württemberg Modifica el valor a Wikidata
Identificador descriptiu
Fus horari
ISO 3166-2DE-BW Modifica el valor a Wikidata
Codi NUTSDE1 Modifica el valor a Wikidata
Clau de regió d'Alemanya08 Modifica el valor a Wikidata
Altres

Lloc webbaden-wuerttemberg.de Modifica el valor a Wikidata
Twitter: regierungbw Mastodon: RegierungBW@xn--baw-joa.social Instagram: regierung_bw Youtube: UCEHiTBtGu3IxAB8txgssT0Q Flickr: 63097749@N08 Modifica el valor a Wikidata

Cas municipi

Plantilla buida Exemple amb D:Q1492 Resultat
{{infotaula geografia política
|malnom    =
|predoling   =
|etiqueta_nombre_subdivisions=
|nombre_subdivisions =
|long_costa   =
|etiqueta_fundacio =
|etiqueta_fundacio1 =
|etiqueta_fundacio2 =
|data_fundacio2  =
|etiqueta_fundacio3 =
|data_fundacio3  =

|etiqueta_celebracio1=
|data_celebracio1 =
|etiqueta_celebracio2=
|data_celebracio2 =

|dia_mercat   =

|etiqueta_lider1  =
|nom_lider1   =
|etiqueta_lider2  =
|nom_lider2   =
|etiqueta_lider3  =
|nom_lider3   =
|etiqueta_lider4  =
|nom_lider4   =

|etiqueta_representacio=
|etiqueta_representacio1=
|representacio1  =
|etiqueta_representacio2=
|representacio2  =
|etiqueta_representacio3=
|representacio3  =

|etiqueta_poblacio1 =
|nom_poblacio1  =

|etiqueta_geografia1 =
|nom_geografia1  =

|etiqueta_historia1 =
|nom_historia1  =

|etiqueta_economia1 =
|nom_economia1  =

|etiqueta_indicatiu1 =
|nom_indicatiu1  =

|etiqueta_final1  =
|nom_final1   =
}}
{{infotaula geografia política
|etiqueta_nombre_subdivisions= Districtes
|nombre_subdivisions = 10
|etiqueta_llista_celebracio = Festa Major
|etiqueta_representacio=Repr. plenari
|etiqueta_representacio1= Equip de govern
|representacio1  = 11 [[Barcelona en Comú|BComú]], 4 [[PSC]]
|etiqueta_representacio2= Oposició
|representacio2  = 10 [[CiU]], 5 [[C's|Cs]], 5 [[ERC]], 3 [[PP]] i 3 [[CUP]]
}}
Infotaula de geografia políticaBarcelona
Bandera Escut d'armes
Bandera Escut d'armes

Modifica el valor a Wikidata

SobrenomLa rosa de foc, Cap i Casal de Catalunya, Ciutat Comtal i Ciudad Condal Modifica el valor a Wikidata
Localització
Map
 41° 22′ 57″ N, 2° 10′ 37″ E / 41.3825°N,2.1769°E / 41.3825; 2.1769
EstatEspanya
AutonomiaCatalunya
Provínciaprovíncia de Barcelona
Àmbit funcional territorialÀmbit Metropolità de Barcelona
ComarcaBarcelonès Modifica el valor a Wikidata
Capital de

CapitalCiutat de Barcelona Modifica el valor a Wikidata
Districtes10
Població humana
Total1.636.193 (2022) Modifica el valor a Wikidata
• Densitat16.151,95 hab./km²
Llars664.476 (2020) Modifica el valor a Wikidata
Gentilicibarceloní, barcelonina Modifica el valor a Wikidata
Idioma oficialcatalà
castellà
occità Modifica el valor a Wikidata
Geografia
Part deÀrea Metropolitana de Barcelona Modifica el valor a Wikidata
Diòcesiarquebisbat de Barcelona Modifica el valor a Wikidata
Superfície101,3 km² Modifica el valor a Wikidata
Banyat permar Mediterrània, Besòs i Llobregat Modifica el valor a Wikidata
Altitud9 m-12 m Modifica el valor a Wikidata
Punt més altTibidabo (512 m) Modifica el valor a Wikidata
Limita amb
Dades històriques
AnteriorSant Gervasi de Cassoles, Sarrià i Bàrcino Modifica el valor a Wikidata
Esdeveniment clau
Festa Major
PatrociniMare de Déu de la Mercè o de la Misericòrdia Modifica el valor a Wikidata
Organització política
Òrgan executiuAjuntament de Barcelona Modifica el valor a Wikidata
• Batlle Modifica el valor a WikidataJaume Collboni Cuadrado (2023–) Modifica el valor a Wikidata
Repr. plenari 
• Equip de govern11 BComú, 4 PSC
• Oposició10 CiU, 5 Cs, 5 ERC, 3 PP i 3 CUP
Identificador descriptiu
Codi postal08001–08042 Modifica el valor a Wikidata
Fus horari
Prefix telefònic93 Modifica el valor a Wikidata
Codi INE08019 Modifica el valor a Wikidata
Codi IDESCAT080193 Modifica el valor a Wikidata
Altres

Lloc webbarcelona.cat Modifica el valor a Wikidata

Cas Gran ciutat

Plantilla buida Exemple amb D:Q84 Resultat
{{infotaula geografia política
|imatge_mapa   =
|peu_mapa   =
|predoling   =
|etiqueta_llengua =
|grups_etnics  =

|etiqueta_capital2 =
|capital2   =
|etiqueta_ciutat_gran=
|ciutat_gran   =
|etiqueta_nombre_subdivisions=
|nombre_subdivisions =

|superficie_pos  =
|superficie_per  =
|superficie_refer =
|long_costa   =

|etiqueta_fundacio =
|etiqueta_fundacio1 =
|etiqueta_fundacio2 =
|data_fundacio2  =
|etiqueta_celebracio1=
|data_celebracio1 =
|etiqueta_celebracio2=
|data_celebracio2 =
|org_territorial  =

|etiqueta_lider1  =
|nom_lider1   =
|etiqueta_lider2  =
|nom_lider2   =
|etiqueta_representacio1=
|representacio1  =
|etiqueta_representacio2=
|representacio2  =

|etiqueta_poblacio1 =
|nom_poblacio1  =

|etiqueta_geografia1 =
|nom_geografia1  =

|etiqueta_historia1 =
|nom_historia1  =

|etiqueta_economia1 =
|nom_economia1  =

|etiqueta_indicatiu1 =
|nom_indicatiu1  =

|etiqueta_final1  =
|nom_final1   =
}}
{{Infotaula geografia política}}
Infotaula de geografia políticaLondres
London (en-gb) Modifica el valor a Wikidata

Modifica el valor a Wikidata

Localització
Modifica el valor a Wikidata Map
 51° 30′ 26″ N, 0° 07′ 39″ O / 51.5072°N,0.1275°O / 51.5072; -0.1275
EstatRegne Unit
PaísAnglaterra
RegióLondres
Comtat cerimonialGran Londres Modifica el valor a Wikidata
Capital de
Població humana
Total8.799.728 (2021) Modifica el valor a Wikidata
• Densitat5.597,79 hab./km²
Gentilicilondinenc, londinenca Modifica el valor a Wikidata
Idioma oficialanglès Modifica el valor a Wikidata
Geografia
Superfície1.572 km² Modifica el valor a Wikidata
Banyat perTàmesi i Grand Union Canal Modifica el valor a Wikidata
Altitud15 m-11 m-1.100 cm Modifica el valor a Wikidata
Punt més altBiggin Hill (245 m) Modifica el valor a Wikidata
Limita amb
Dades històriques
AnteriorLondinium Modifica el valor a Wikidata
Creacióc. 47 dC
Esdeveniment clau
Organització política
• Alcalde Modifica el valor a WikidataSadiq Khan (2016–) Modifica el valor a Wikidata
Identificador descriptiu
Codi postalE, EC, N, NW, SE, SW, W, WC, BR, CM, CR, DA, EN, HA, IG, KT, RM, SM, TN, TW, UB i WD Modifica el valor a Wikidata
Fus horari
Prefix telefònic20, 1322, 1689, 1708, 1737, 1895, 1923, 1959 i 1992 Modifica el valor a Wikidata
ISO 3166-2GB-LND Modifica el valor a Wikidata
Altres

Lloc weblondon.gov.uk Modifica el valor a Wikidata
Facebook: LDNgov Twitter: ldn_gov Instagram: ldn_gov Modifica el valor a Wikidata

Cas Entitat de població

Plantilla buida Exemple amb D:Q2610272 Resultat
{{infotaula geografia política
|imatge_mapa   =
|peu_mapa   =
|predoling   =
|etiqueta_llengua =
|grups_etnics  =

|etiqueta_capital2 =
|capital2   =
|etiqueta_ciutat_gran=
|ciutat_gran   =
|etiqueta_nombre_subdivisions=
|nombre_subdivisions =

|superficie_pos  =
|superficie_per  =
|superficie_refer =
|long_costa   =

|etiqueta_fundacio =
|etiqueta_fundacio1 =
|etiqueta_fundacio2 =
|data_fundacio2  =
|etiqueta_celebracio1=
|data_celebracio1 =
|etiqueta_celebracio2=
|data_celebracio2 =
|dia_mercat   =

|etiqueta_lider1  =
|nom_lider1   =
|etiqueta_lider2  =
|nom_lider2   =
|etiqueta_representacio1=
|representacio1  =
|etiqueta_representacio2=
|representacio2  =

|etiqueta_poblacio1 =
|nom_poblacio1  =

|etiqueta_geografia1 =
|nom_geografia1  =

|etiqueta_historia1 =
|nom_historia1  =

|etiqueta_economia1 =
|nom_economia1  =

|etiqueta_indicatiu1 =
|nom_indicatiu1  =

|etiqueta_final1  =
|nom_final1   =
}}
{{Infotaula geografia política}}
Infotaula de geografia políticaSpiere

Modifica el valor a Wikidata

Localització
Modifica el valor a Wikidata Map
 50° 43′ 05″ N, 3° 21′ 22″ E / 50.718°N,3.356°E / 50.718; 3.356
EstatBèlgica
Regióregió Flamenca
ProvínciaFlandes Occidental
Districtedistricte de Kortrijk
MunicipiSpiere-Helkijn Modifica el valor a Wikidata
Capital de
Població humana
Total1.162 (2006) Modifica el valor a Wikidata
• Densitat194,31 hab./km²
Geografia
Part deSpiere-Helkijn Modifica el valor a Wikidata
Superfície5,98 km² Modifica el valor a Wikidata
Altitud17 m Modifica el valor a Wikidata
Identificador descriptiu
Codi postal8587 Modifica el valor a Wikidata

Cas Illa

S'utilitzarà aquesta plantilla per a illes, atols o arxipèlags quan aquests tinguin entitat territorial política, és a dir, siguin indistintament conegudes o identificables com a municipi, comarca, etc, que com a entitat geogràfica. Pel cas d'illes petites, illots, etc. que només tenen naturalesa geogràfica (ex.: Illes Formigues), si bé aquesta infotaula dóna un resultat correcte, és més convenient fer servir la {{Infotaula indret}}.

Plantilla buida Exemple amb D:Q52636 Resultat
{{infotaula geografia política
|imatge_mapa   =
|peu_mapa   =
|predoling   =
|etiqueta_llengua =
|grups_etnics  =

|etiqueta_capital2 =
|capital2   =
|etiqueta_ciutat_gran=
|ciutat_gran   =
|etiqueta_nombre_subdivisions=
|nombre_subdivisions =

|superficie_pos  =
|superficie_per  =
|superficie_refer =
|long_costa   =

|etiqueta_fundacio =
|etiqueta_fundacio1 =
|etiqueta_fundacio2 =
|data_fundacio2  =
|etiqueta_celebracio1=
|data_celebracio1 =
|etiqueta_celebracio2=
|data_celebracio2 =

|etiqueta_lider1  =
|nom_lider1   =
|etiqueta_lider2  =
|nom_lider2   =
|etiqueta_representacio1=
|representacio1  =
|etiqueta_representacio2=
|representacio2  =

|etiqueta_poblacio1 =
|nom_poblacio1  =

|etiqueta_geografia1 =
|nom_geografia1  =

|etiqueta_historia1 =
|nom_historia1  =

|etiqueta_economia1 =
|nom_economia1  =

|etiqueta_indicatiu1 =
|nom_indicatiu1  =

|etiqueta_final1  =
|nom_final1   =
}}
{{Infotaula geografia política}}
Infotaula de geografia políticaMenorca
Bandera
Bandera

Modifica el valor a Wikidata

Localització
Modifica el valor a Wikidata Map
 39° 58′ N, 4° 05′ E / 39.97°N,4.08°E / 39.97; 4.08
EstatEspanya
Nacionalitat històricaIlles Balears
Província històricaIlles Balears (província històrica) Modifica el valor a Wikidata

CapitalMaó Modifica el valor a Wikidata
Població humana
Total96.467 (2022) Modifica el valor a Wikidata
• Densitat139,4 hab./km²
Gentilicimenorquí, menorquina Modifica el valor a Wikidata
Idioma oficialcatalà
castellà Modifica el valor a Wikidata
Geografia
Part deGimnèsies Modifica el valor a Wikidata
Superfície692 km² Modifica el valor a Wikidata
Banyat permar Mediterrània Modifica el valor a Wikidata
Punt més altel Toro (362 m) Modifica el valor a Wikidata
Dades històriques
AnteriorManurqa Modifica el valor a Wikidata
Esdeveniment clau
Identificador descriptiu
Codi NUTSES533 Modifica el valor a Wikidata
Altres

Lloc webcime.es Modifica el valor a Wikidata

Manteniment

El funcionament s'estructura en dues plantilles: aquesta, que anomenarem "base", i una sub-plantilla invocada per aquesta que anomenarem "format".

Aquesta estructura permet especialitzar el codi de cadascuna d'elles tal com es descriu a continuació. En Infotaules complexes i multi-funció com aquesta, combinar el tractament de dades manuals i de WD, juntament amb condicions de format de dades i de presentació de dades, produeix un codi molt espès i difícil de seguir i mantenir. Per aquesta raó s'ha dividit en dues parts:

 • Plantilla "base" = "Tractament de dades"
 • Plantilla "format" = "Presentació de dades"

Plantilla base

La plantilla "base" té el nom principal que fan servir els articles.

Les seves funcions són:

 • Versionat de paràmetres: Tractar homogèniament les diferents versions de noms de paràmetres que es facin servir. Un paràmetre pot tenir diferents denominacions per raons lingüístiques (versió catalana / anglesa) o perquè s'hagin integrat antigues plantilles temàtiques en aquesta i calgui acceptar altres denominacions per compatibilitat amb els articles preexistents.
 • Recuperar des de Wikidata: Quan no existeixi valors manuals per a un paràmetre, recuperar el contingut equivalent a WD. Aquí s'ubica el coneixement sobre com funcionen i com estan formatades cada propietat i els seus qualificador per fer el tipus de recuperació que convingui.
 • Format dades Wikidata: Habitualment, les dades manuals porten el format final que es vol representar: llistes amb punts, dades amb any de referència entre parèntesi, fent servir alguna plantilla que dóna format (com la {{coord}}, etc. Quan la informació es recupera des de Wikidata, cal preparar-la per a que aparegui de forma similar a com siguin es dades manuals.
 • Dades condicionades: Que una dada hagi d'aparèixer o no en funció d'una altra, és aquesta plantilla la que s'encarrega que es traslladi o no a la plantilla "format". Exemples concrets són:
  • Si no hi ha imatge, no es traspassa el peu, tot i que hi sigui.
  • Construir "mapa de localització" segons la informació d'adreça disponible (municipi i estat, són determinants) i les coordenades aportades o obtingudes de WD com a propietat de l'organització, o de la seu on consta que està ubicada l'organització.
 • Blocs de dades: Quan un conjunt de dades calgui ser tractat en bloc en lloc de passar les dades individualment a la infotaula format, és aquesta infotaula "base" qui ho prepararà i ho passarà com a una única dada. Un exemple que ja es tracta és la construcció d'una {{infotaula d'edifici}} que tracta dotzenes de dades i les trasllada totes juntes com a una única dada (bloc_edifici). En aquest cas, el format final d'aquestes dades és responsabilitat d'aquesta infotaula i no de la infotaula "format", a que per a ella només existeix un paràmetre i no té capacitat d'alterar-lo. Aquesta via permet crear blocs d'informació especialitzada que afecti a un conjunt específic d'articles (p. ex: dades tècniques d'aerolínies) que, tot i coincidir un 90% amb les dades d'empresa, tenen un 10% que són importants però exclusives. Per a evitar inflacionar el diccionari de dades que s'intercanvien ambdues plantilles, aquesta és una fórmula ja explorada en altres infotaules base, com a la {{infotaula persona}} i les de determinades professions: artista, músics, científic, etc.

El resultat que traspassa a la infotaula "format" és un directori de dades amb continguts sobre els que ja s'ha aplicat la lògica de format de dades i que ja s'ha triat si correspon anar un valor manual o de WD.

Plantilla format

La segona sub-plantilla estructura el format final de presentació de les dades que li ha preparat la {{Infotaula geografia política}}.

Tracta el diccionari de dades acordat només amb el nom oficial de cada paràmetre. Les seves funcions són:

 • Agrupar les dades subministrades en blocs temàtics i determinar l'ordre d'aparició, d'acord al disseny que es vulgui de la infotaula.
 • Determinar l'estructura global de la infotaula: títol, subheaders, imatges, etc.
 • Gestionar l'aparició condicionada de dades (no la construcció), com ara les capçaleres intermèdies
 • invocar a {{infotaula}} com instrument bàsic per a fer la presentació.

Pre-infotaula

En alguns casos l'adaptació d'una infotaula pre-existent dins aquesta és especialment complex per algun d'aquests motius:

 • perquè el nom dels paràmetres originals entren en conflicte amb els que ja s'estan fent servir a la infotaula base.
 • perquè la lògica de formatar la informació és molt específica, i complicaria el codi global per un cas.
 • perquè la forma de tractar una dada entra en conflicte amb el tractament que es fa per la mateixa dada en la infotaula base. En aquesta situació el tractament habitual és alinear el tractament cap al de la "infotaula base", ja que un dels objectius de concentrar infotaules és normalitzar formats. No obstant, no sempre és possible i cal respectar el tractament original.
 • perquè cal afegir algun paràmetre a tots els articles que eren tractats per la infotaula pre-existent i, si s'integra totalment, es convertirà en una mera redirecció sense opció a conèixer l'origen.

Tots aquests casos requereixen fer una intervenció als articles per "adaptar els paràmetres" antics a la futura situació. És a dir, començar l'homogeneïtzació des dels articles antics o fins i tot migrar-los cap al nou diccionari de dades. Aquesta activitat és feixuga, i inabordable quan hi ha molts articles, sense comptar amb un bot.

Una solució alternativa que s'ha seguit en altres casos, com a {{infotaula persona}}, és la transformació de l'antiga infotaula en una "pre-infotaula" que ajusti els antics paràmetres als nous: canvi de nom, preparació de formats singulars i afegir nous paràmetres identificadors del tipus d'articles que tracta (ex: diferenciar si és una empresa o un organisme cultural. Entre les avantatges poden destacar:

 • la facilitat de preparar-la.
 • la reducció dels tractaments ad-hoc a situar a la infotaula base, evitant haver de tocar un codi comú.

Per contra, els inconvenients són:

 • perpetuar l'existència de codi dispers amb preparació de dades per a infotaules i la dificultat d'harmonitzar futurs canvis.
 • un major esforç de manteniment per garantir funcionament harmònic d'aquestes pre-infotaules amb la infotaula base. És a dir, si volem que els articles tractats per la pre-infotaula gaudeixin de l'amplitud del nou diccionari de dades i se li puguin incorporar els nous paràmetres a les crides, caldrà que aquesta pre-infotaula els consideri fent una còpia sense cap altre tractament (paràmetre = {{{paràmetre|}}}. Lògicament, els futurs canvis o ampliacions en el diccionari de dades cal fer-lo extensiu també a les pre-infotaules.
En resum


Pre-infotaula (opc)
 
Canvia nom paràmetres cap els del dicccionari
Prepara format dades individuals, no format taula
Prepara blocs dades temàtics
Per compatibilitat, trasllada tots els paràmetres del diccionari.
 
 
 
 
 
 
Infotaula base
 
Sinonimitza paràmetres
Recupera WD
Prepara format dades individuals, no format taula
Prepara blocs dades temàtics
 
 
 
 
 
 
Infotaula format
 
Gestiona format i condicions de presentació
No recupera ni formata dades
 

Vegeu també