Vés al contingut

Plantilla:Infotaula geografia política

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Infotaula genèrica que dona cobertura a tota mena d'articles de geografia política. És a dir: estats, regions, comarques, províncies, municipis, poblacions, entitats de població, etc.

Tot i que molts paràmetres serien aplicables als organismes que regeixen les unitats territorials definides (governs, ajuntaments, organismes supranacionals, etc.), per aquestes organitzacions NO S'HA DE FER SERVIR AQUESTA INFOTAULA, sinó la {{infotaula d'organització}}.

Aquesta infotaula substitueix totes les infotaules especialitzades per a diferents nivells territorials més detallats.

Funcionament

Les unitats territorials compten a Wikidata amb una bona cobertura de paràmetres bàsics: superfície, coordenades, ubicació dins l'estructura territorial. Aquesta plantilla fa un ús intensiu d'aquests continguts, que van actualitzant-se amb l'evolució de WD.

Una altra característica destacada és la construcció de mapes dinàmics amb capacitat per incorporar capes amb informació addicional, ajustament automàtic del zoom i, en alguns ítems, amb la representació del seu perímetre a partir de la informació disponible a OpenStreetMap.

Sintaxi

Aquesta infotaula compta amb un diccionari de dades de més de 270 paràmetres per poder atendre totes les situacions que fins ara s'han trobat. No cal dir que el sistema de tenir una "plantilla en blanc", per enganxar-la als articles i emplenar els paràmetres manualment, no té cap sentit.

D'altra banda, més d'un centenar de paràmetres es recuperen automàticament des de WD. Tot i que no seria necessari comptar amb l'opció d'aportar-los manualment, s'ha mantingut per raons de compatibilitat.

La forma correcta d'ús és:

 1. Fer servir la forma mínima {{infotaula geografia política}} i veure si es mostra tota la informació de què disposem o hauríem aportat manualment en condicions normals. Si és així, no cal fer res més.
 2. Si, per contra, hi ha alguna informació que no es mostra i que tenim:
  1. Si existeix com a propietat a WD (veure codi a "descripció paràmetres") l'hauríem de carregar a WD i tornar a previsualitzar per comprovar com es veu.
  2. Si no forma part del corpus de WD, es pot afegir el corresponent paràmetre manual.

Sovint hi ha una certa resistència a incorporar informació a WD i tenim la temptació d'aportar-la com a paràmetre manual per motius de facilitat o comoditat.

Tres bones raons per NO fer-ho així són:

 • Aportar la informació a WD està clarament alineat amb l'esperit WIKI, ja que serà patrimoni per a molts articles de +280 wikipedies i no tan sols per a un article d'una WP.
 • La cura del seu manteniment passa a ser una responsabilitat col·lectiva (i sovint automatitzada amb bots). Especialment en dades volàtils (cens, càrrecs, dades econòmiques, etc.)
 • Quan un paràmetre disponible en WD és complimentat manualment mai més no anirà a buscar-lo a WD i, conseqüentment, no es recuperaran les actualitzacions que hom faci a WD.

Descripció paràmetres

Aspectes generals de la infotaula

Els paràmetres amb nom intern tipus "v_pnnnn" ens indica que accedeixen a WD i fan servir la propietat "Pnnnn".

Quan en algun d'aquets s'informa el valor NONE la infotaula NO recuperarà el contingut de WD d'aquella propietat. Si s'informa altre text, serà el que es farà servir enlloc del que pugui existir a WD.

paràmetre descripció
lang Permet forçar el funcionament amb una llengua diferent a la de la WP i de les preferències d'usuari. NO funciona a l'espai principal.
item "Codi d'item wikidata (Qnnnnn) que es vol fer servir quan sigui diferent al de l'article vigent. Pot ser útil quan la infotaula està en un espai de proves, d'usuari, etc. sense codi WD associat.

També és pot fer servir quan posem una infotaula d'un element dins l'article d'un altre.

v_switched_images NONE, quan es vulgui forçar que NO RECUPERI cap de les possibles fotos del carrousel.
v_basic_maps NONE, quan es vulgui forçar que NO construeixi el bloc amb els mapes, ni el localitzador, ni el dinàmic.
v_cllps_abcabcabc Alguns continguts en forma de llista tenen previst mostrar-se plegats si són més llargs de 180 caràcters. Els paràmetres que comencen per v_cllps_ permeten modificar la llargada màxima d'una llista per sobre de la qual es mostrarà plegada. A cada secció s'indica el nom corresponent
v_icon NONE, permet eliminar la icona de la capçalera
Nom intern Nom Paràmetre Explicació WD
Bloc SÍMBOLS
Notes sobre el bloc d'imatges que es mostren en carrousel:

Només la P18 accepta que se li aporti una imatge manual, per motius de compatibilitat amb versions prèvies d'infobox i que se li aporti un peu de foto. A qualsevol d'elles se li pot indicar NONE com a valor para indicar que, específicament aquella, no volem que es mostri. En tots els casos, la infobox recupera el peu de foto que figuri a WD.

Si alguna imatge recuperada de WD la volem canviar per una altra de Commons que considerem més adient per la nostra WP, la podem carregar a WD darrera de la que ja hi ha, afegint-li el qualificador P407 = Català (Q7026), per indicar-li que és la preferida a la nostra WP.

v_p18

v_p2716

v_p3451

v_p5252

v_p8592

switched_images=NONE anul·la la recuperació de cap imatge d'aquest bloc

imatge (per v_p18) Imatges destacades del territori.

No fer servir per mapes, ja que tenen espais propis

Imatge (P18)Fotomuntatge (P2716)

Vista nocturna (P3451) Vista hivernal (P5252) Vista aèria (P8592) Qualificadors: Llegenda (P2096) o Data (P585)

Llengua del terme, de l'obra o del nom (P407) per indicar quina és la imatge preferent per la nostra llengua

v_p18_caption peu Text al peu de la imatge principal.

Per raons de compatibilitat, només aquesta imatge accepta informar el peu manualment.

Llegenda (P2096) de Imatge (P18)
v_p41 bandera imatge de la bandera oficial del territori Imatge de la bandera (P41)
v_p41_alt alt_bandera Text alternatiu de "bandera"
v_p163 peu_bandera Enllaç a l'article que descriu la bandera Bandera (P163)
v_p94 escut Imatge de l'escut oficial del territori Imatge de l'escut d'armes (P94) o Imatge del segell (P158)
v_p94_alt alt_escut Text alternatiu de "escut". Si s'ha agafat la informació de WD, es farà servir el mateix valor que peu_escut
v_p237 peu_escut Enllaç a l'article que descriu l'escut Escut d'armes (P237) o Descripció del segell (P418), si s'ha agafat P158
v_name nom Nom en català, si té versió catalanitzada
v_p1705

v_p1705_lang (només si manual)

nom_original Nom en la seva llengua oficial Nom en la llengua original (P1705) (multivalor)
v_p1449 sobrenom Sobrenom del lloc Sobrenom (P1449) (multivalor)
v_p138 etimologia Origen del nom del lloc Epònim (P138) (multivalor)
v_p1546 lema Lema oficial. Pot estar:
 • en un item propi a la P1546. El label és el text del lema.
 • en un text dins la P1451. El text està en la llengua pròpia i pot anar acompanyat del qualif. P2441
Lema (P1546) / Text del lema (P1451) qualificadors:
v_p2238 simbol Símbol nacional. NO és l'escut ni el logo. Acostuma a ser un animal, un arbre, etc. Símbol oficial (P2238) + L'objecte té el rol (P3831), on indica el tipus de símbol: animal, arbre, etc.
v_p85 himne Himne oficial / nacional Himne (P85) + Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), referit a la vigència
v_p85_aud registre_audio_himne Enregistrament d'àudio amb l'himne qualif. Àudio (P51) de Himne (P85)
Bloc LOCALITZACIÓ
v_p1336 territori_reclamat Estat o regió que reclama la titularitat sobre aquest territori en contradicció amb el que marca l'estructura territorial oficial descrita a WD o amb els paràmetres següents Estat (P17) + Disputat per (P1310)

oTerritori reivindicat per (P1336) + Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), referit a la vigència

v_p500 exclavament Territori que està lligat legalment o políticament a un altre territori amb el qual no comparteix cap límit físic. Exclavament de (P500)
v_p501 enclavament El territori està totalment envoltat per (enclavat dins d') un altre territori aliè Enclavament a (P501)
v_p807 separat_de Separat de (P807) + Data d'inici (P580)
v_historic_state pais_historic Nom de país o territori històric, amb independència de l'estat al qual pertany oficialment.
v_admin_type_1

v_admin_type_2

v_admin_type_3

v_admin_type_4

admin_tipus1
admin_tipus2
admin_tipus3
admin_tipus4
Descripció del nivells superiors dins l'estructura administrativa. Els Instància de (P31) dels corresponents Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131)
v_p131_admin_1

v_p131_admin_2

v_p131_admin_3

v_p131_admin_4

admin1

admin2
admin3
admin4

Nom dels nivells superiors dins l'estructura administrativa. Encadenament de Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) des del nivell que hi consta per l'ítem i pujant fins arribar a coincidir amb Estat (P17)
v_p1376

v_cllps_capital_of (límit plegat llista)

capital_de Aplicable a ciutats. Indica de quines entitats superiors és la capital Capital de (P1376) + Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), referit a la vigència
sub-bloc LOCALITZACIÓ- MAPES
A la infotaula es pot presentar la informació cartogràfica en 4 suports i formats diferents. S'ubica en dos blocs horitzontals.

Al bloc superior es pot mostrar una imatge amb una representació detallada que s'allotja a Mapa detallat (P1621). És opcional i complementari (no és excloent) amb les altres formes de presentar mapes en el bloc inferior. El bloc inferior pot emplenar-se de dues formes diferents:

 • amb dos mapes bàsics: una Imatge del mapa localitzador (P242) a l'esquerra per ubicar el territori objecte de forma esquemàtica. A la dreta es mostra un mapa dinàmic centrat en les coordenades.
 • amb un mapa especial construït a mida mitjançant {{Map draw}} que permet generar un mapa dinàmic afegint-li una capa amb una línia o un polígon que ressalta una àrea definida per un conjunt de coordenades. Aquest mapa ÉS excloent amb el bloc de "mapes bàsics".
L'exemple del Triangle de les Bermudes surt del codi {{map draw | 18.45, -66.066667; 25.775278, -80.208889; 32.333333, -64.75; 18.45, -66.066667 |zoom=4 |height=300 |width= 300 |fill=#1E90FF }}
Modifica el valor a Wikidata Map
 17° 16′ 18″ N, 62° 40′ 00″ O / 17.271667°N,62.666669°O / 17.271667; -62.666669
Map
Correspon a l'esmentat com bloc superior :

v_p1621

v_p1621_caption

v_p1621_alt

v_p1621_size

imatge_mapa
peu_mapa
Nom del fitxer que conté una imatge amb el mapa / plànol on la ubicació està ja marcada. La seva utilitat és mostrar un conjunt de localitzacions o una àrea no representable amb el "mapa_localitzador" o amb els mapes dinàmics. Es pot indicar una llegenda al peu_mapa

NOTA: Aquest mapa és complementari (no és excloent) amb les altres formes de presentar mapes.

Mapa detallat (P1621) + Llegenda (P2096)
Correspon a l'esmentat com mapa especial :

v_draw_map

draw_mapa Per conèixer les possibilitats de l'eina veure: Plantilla:Map draw/ús/exemples.
Els següents paràmetres formen el Bloc "mapes_bàsics" format per: Mapa_localitzador + mapa dinàmic, construït amb les coordenades manuals o de WD
v_p242

v_p242_size

mapa_localitzador nom de la imatge que té un mapa de context on es destaca el lloc (municipi, regió, etc.) Imatge del mapa localitzador (P242) filtrat per Llengua del terme, de l'obra o del nom (P407)
v_p625_lat_dec

v_p625_lon_dec

lat_dec
lon_dec
Coordenades expressades en decimal Coordenades (P625)
v_coord_display coord_display on es mostraran les coordenades: inline, dins el cos, title, a la capçalera de la pàgina
v_zoom_map

v_size_map (mida mapa dinàmic)

v_draw_layer

v_blacklist_layer

Controls del mapa dinàmic
 • zoom
 • tamaño_mapa
 • draw_layer >> veure més a {{Two_maps_block}}
 • ignora_layer
nivell de zoom del mapa (0-18): 0=mapamundi, 9-11=regió, 13=ciutat, 18=edifici. Per defecte calcula el zoom mínim per encabir la superfície del lloc. Si no existeix valor per superfície, posa un 6.
La informació per construir una capa (layer) de mapa pot estar carregada a Commons i enllaçat als items WD. Quan l'item que estem tractant en té, el seu contingut s'afegeix com una capa al mapa dinàmic .

v_blacklist_layer permet indicar els Qid de les P518 que contenen la tipologia del layers que NO volem mostrar, tot i que figurin com a valor de WD.

Els "draw_layer" estan a Forma geogràfica (P3896) + qual. S'aplica a (P518)
v_nocateg_coord Qualsevol valor per indicar que, en un article sense coordenades, aquestes són impossibles de trobar per manca d'informació (indrets històrics, ficticis, etc. )

Això permet categoritzar l'article on indiqui unable_coord_categ d'Itemgreoup/list.

Bloc POBLACIÓ
v_p1082 poblacio Cens d'habitants Població (P1082)
v_p1538 llars Nombre de llars del lloc Llars (P1538)
v_p1549 gentilicis Nom amb què es designen les persones del lloc (habitualment: masculí, femení) Gentilici (P1549)
v_p742 malnom Malnom dels habitants del lloc
v_p37predoling predoling Llengua de predomini lingüístic a les zones limítrofs o bilingües, en els termes descrits -específicament- per aquest concepte (País Valencià). Es pot informar mitjançant P37=Valencià (Q32641) + L'objecte té el rol (P3831) = Predomini lingüístic (Q9062186)
v_p37_zonaling zonaling Sinònim de "predomini lingüístic", en territoris on s'anomena "zona lingüística" (Navarra). P37=idioma corresponent + L'objecte té el rol (P3831) = Zona lingüística (Q1149061)
l_p37 etiqueta_llengua Etiqueta per la llengua o idioma. Per defecte, llengua
v_p37 llengua Idiomes oficials del territori Idioma oficial (P37) + L'objecte té el rol (P3831) (multivalor)
v_p3075 religio Religió oficial del territori. S'acostuma a aplicar només a estats. Religió (P140) / Religió oficial (P3075) (multivalor)
v_ethnic_groups grups_etnics Grups èticns majoritaris
v_patronal_feast festa_major
Bloc GEOGRAFIA
l_p36 etiqueta_capital1 Text per definir la capital. Quan la capital coincideix amb la ciutat més gran, el text s'adapta per evitar repetir dues línies amb informació similar
v_p36 capital1 Capital oficial de l'estat, regió, comarca, etc. Capital (P36) + Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), referit a la vigència
l_capital2

v_capital2

etiqueta_capital2
capital2
Per a encabir altres ciutats destacables
l_largest_city etiqueta_ciutat_gran Text per definir "Ciutat més gran". Ex.: Ciutat més populosa, etc.
v_largest_city ciutat_gran nom de la ciutat més gran. Aplica a estats o regions
l_p2670 etiqueta_nombre_subdivisions Text que defineix el concepte representat per "nombre_subdivisions": municipis, regions, lander, concejos, etc.
v_p2670

l_p2670 (etiqueta quan s'informa el valor manualment)

nombre_subdivisions Nombre de subdivisions administratives, regions d'un estat, municipis d'una comarca, etc. Pot contenir més d'una tipologia, com ara, comarques i parròquies, etc. Conté parts del tipus (P2670) + Quantitat (P1114) + Data (P585)
v_p1383

v_cllps_territories (límit plegat llista)

conte_localitats Llista del nom de les subdivisions administratives en què es divideix Conté la localitat (P1383) / Conté la subdivisió (P150) (multivalor + dates vigència)
v_p8138 entitat_estadistica Entitat territorial estadística dins la qual està situat l'objecte del nostre article. En alguns casos es tracta d'àrees metropolitanes no necessàriament subjectes a la jerarquia d'entitats territorials Entitat estadística (P8138) + Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), referit a la vigència
v_p8138_p1082 pobl_entitat_estadistica població censada en el conjunt de l'entitat estadística. No sempre figura aquesta informació Entitat estadística (P8138) + Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), referit a la vigència
v_p361

v_cllps_part_of (límit plegat llista)

partde Agrupació / organització a la qual pertany el lloc. Poden ser agrupacions supranacionals (Arc mediterrani, Europa,..) o zones/regions de caràcter diferent a la jerarquia político-administrativa, com ara circumscripció electoral o regions d'interès econòmic o cultural compartit (Països catalans). Part de (P361)
v_p708 diocesi Es fa servir en estructura eclesiàstica Diòcesi (P708) / Localitzat a l'entitat administrativa eclesiàstica (P5607)
v_p1885 catedral Es fa servir en estructura eclesiàstica.

Amb P3831 (o P1013) e4s pot indicar si es tracta d'una cocatedral

Catedral (P1885) + Criteri utilitzat (P1013) / L'objecte té el rol (P3831), Data d'inici (P580), Data de finalització (P582)
v_p2046 superficie Superfície total del territori d'aquest lloc Superfície (P2046)
v_p2927 superficie_aigua_per Percentatge de la superfície total del territori que és aigua (mar o grans llacs) Aigua com a percentatge d'àrea (P2927)
v_dimensions

v_blacklist_dimension

dimensions Qualsevol combinació que permeti descriure la forma i dimensions del territori. És un paràmetre heretat per compatibilitat d'ús poc habitual i difícil d'aplicar en territoris de forma no poligonal. tracta Amplada (P2049), Longitud (P2043), entre d'altres
v_p47

v_cllps_limits (límit plegat llista)

limits_amb Llista dels territoris amb els que estar a tocar Limita amb (P47) + Direcció relativa a la ubicació (P654) +Data d'inici (P580), Data de finalització (P582) (dates vigència)
v_p5141 long_costa Llargada de la línia de costa del lloc Longitud de la costa (P5141)
v_p206 banyat_per Mars, rius o llacs que hi toquen el territori Banyat per (P206) (multivalor)
v_p2044 altitud Altitud mitjana o "oficial" del territori Altitud (P2044). Si hi ha dos valors, els tracta com a mín-max.
v_p610 punt_mes_alt Nom del punt més alt del territori Punt més alt (P610) + la seva Altitud (P2044)
v_p1589 punt_mes_baix Nom del punt més baix del territori Punt més baix (P1589) + la seva Altitud (P2044)
Bloc HISTÒRIA
v_p1365

v_cllps_v_p1365_list (límit plegat llista)

anterior Nom anterior del territori. Pot recollir un simple canvi de denominació o la desaparició d'un territori en favor d'aquest que s'està descrivint Reemplaça (P1365) / Anterior (P155) (multivalor)
v_p1366 posterior Nom posterior del territori. Pot recollir un simple canvi de denominació o denota que el territori ha desaparegut en favor d'un altre Reemplaçat per (P1366) / Següent (P156) (multivalor)
l_foundation_header etiqueta_fundacio Opcional. Permet col·locar una etiqueta prèvia a la llista d'esdeveniments relatius a la història. Per exemple: Creació, Independència, etc. Per defecte, és Formació.
v_p112 fundador Nom de la persona que el va fundar Fundador (P112) (multivalor)
v_foundation_list llista_fundacio Capçalera per una llista amb els valors de P571 quan sigui multi-valor
l_p571 etiqueta_fundacio1 Etiqueta pel conjunt etiqueta-nom quan P571 sigui un sol valor. Per defecte és "Creació".
v_p571 data_fundacio1 Conjunt etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables.

Si només hi ha un valor, ho mostrarà en format bàsic etiqueta-valor, fent servir etiqueta_fundacio1 Si és multi-valor, crearà una llista amb llista_fundacio com a capçalera || Creació (P571) + un conjunt de qualificadors descrits a {{format P571}}

l_foundation2 / v_foundation2

l_foundation3 / v_foundation3

l_foundation4 / v_foundation4

etiqueta_fundacio2
data_fundacio2
etiqueta_fundacio3
data_fundacio3
etiqueta_fundacio4
data_fundacio4
Conjunt de 3 etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables que complementen els valors manuals de etiqueta_fundacio1 + data_fundacio1
l_p576 etiqueta_dissolucio1 Text per l'etiqueta de data_dissolucio1. El valor per defecte és "Dissolució".
v_p576 data_dissolucio1 Conjunt etiqueta-data amb la data de dissolució. Data de dissolució o abolició (P576)
l_dissolved2 / v_dissolved2 etiqueta_dissolucio2
data_dissolucio2
1 conjunt d'etiqueta-data per a encabir esdeveniments destacables que complementa els valors manuals de l_p576 + v_p576
v_p793

v_blacklist_p793

fet_clau Llista de fets significatius dins la història no relacionats amb la creació/independència del territori.

v_blacklist_p793 permet indicar els Qid que NO volem mostrar, tot i que figurin com a valor de WD.

Esdeveniment significatiu (P793) + qualif.:

Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), Participant (P710), Localització (P276), S'aplica a (P518), Motiu de destrucció (P770), Causat per (P828)

l_celebration_list etiqueta_llista_celebracio Permet canviar el text de l'etiqueta per a la llista de celebracions o festius del territori. Per exemple: Festes nacionals, etc. Per defecte, és Dia festiu.
v_celebration_list

v_cllps_celebration (límit plegat llista)

llista_celebracio Permet fer una llista de format lliure amb els dies festius destacables. És incompatible amb els conjunts etiqueta-data celebracio definits a continuació. Dia festiu (P832) + Dia de l'any de l'esdeveniment periòdic (P837). Per informar la Festa patronal (Q150139), posar aquesta Qid com a valor acompanyat del qualificador P837 amb la data
l_celebration_header etiqueta_celebracio Opcional. Permet col·locar una etiqueta prèvia al conjunt etiqueta-data celebració que es descriuen a continuació.
l_celebration1

v_celebration1

l_celebration2

v_celebration2

etiqueta_celebracio1
data_celebracio1
etiqueta_celebracio2
data_celebracio2
2 conjunts etiqueta-data per a encabir dies festius destacables.
v_market_day dia_mercat Dia setmanal de mercat ambulant
v_p417 padroeiro Patronímic i/o dia de la festa religiosa Patrocini (P417) (multivalor)
Bloc GOVERN
l_territory_structure etiqueta_org_territorial Text que defineix el concepte representat per "org_territorial".
v_territory_structure org_territorial Descripció de la forma política d'organitzar el territori (Regions autònomes, federació territorial, comarques i províncies, etc.).
l_p122 etiqueta_forma_govern Text que defineix el concepte representat per "forma_govern".
v_p122 forma_govern Fórmula jurídico-política de funcionament del territori: Parlamentarisme, mancomunitat, monarquia, etc. Permet complementar la comprensió dels òrgans de funcionament que es defineixen a continuació. Forma de govern (P122) (multivalor)
v_p208 organ_executiu Nom de l'òrgan o poder executiu del territori. Govern Òrgan executiu (P208)
v_p194 organ_legislatiu Nom de l'òrgan o poder legislatiu del territori. Parlament / plenari municipal.

Inclou el nombre de circumscripcions i escons el formen

Òrgan legislatiu (P194) + Nombre de circumscripcions (P4253) + Nombre d'escons (P1342)
v_p209 organ_judicial Nom de l'òrgan o poder judicial del territori. Cort suprema Màxima autoritat judicial (P209)
v_p1906 etiqueta_cap_estat Títol del cap d'estat (President, monarca, canciller, etc.). Per defecte: Cap d'estat Càrrec ocupat pel cap d'estat (P1906)
v_p35 nom_cap_estat Nom de la persona que fa de cap d'estat. En principi només s'aplica als estat, però pot aparèixer en unitats inferiors per indicar qui és el cap d'estat corresponent. Cap d'estat (P35)
v_p1313 etiqueta_cap_govern Títol del cap de govern (President, primer ministre, alcalde, etc.). Per defecte: Cap de govern Càrrec ocupat pel cap de govern (P1313)
v_p6 nom_cap_govern Nom de la persona que ocupa el càrrec de governar el territori sigui quina sigui la institució que correspon. Cap de govern (P6)
v_p2354_elections llista_eleccions Enllaç a l'article de "llista d'eleccions" Llista de l'element (P2354) amb S'aplica a (P518) = Llista de resultats electorals (Q99228802)
l_lider1 / v_lider1

l_lider2 / v_lider2

etiqueta_lider1
nom_lider1
etiqueta_lider2
nom_lider2
2 conjunts etiqueta-nom per a encabir altres càrrecs i polítics destacables.
l_represent_block etiqueta_representacio Etiqueta prèvia al detall de la representació política de la cambra que es descriuen a continuació. Els següents paràmetres permeten descriure el repartiment d'escons de l'òrgan de representació o de govern del territori
l_represent1 / v_represent1

l_represent2 / v_represent2

etiqueta_representacio1
representacio1
etiqueta_representacio2
representacio2
2 conjunts etiqueta-nom per a permet descriure la representació política dins la cambra, el ple municipal, el consell, etc.
v_p463

v_cllps_member_of (límit plegat llista)

membre_de Nom dels organismes o entitats que agrupen interessos socials, polítics, econòmics o culturals als quals pertany o és membre el territori. Membre de (P463) (multivalor) + Data d'inici (P580), Data de finalització (P582), referit a la vigència
Bloc ECONOMIA
v_p2131 PIB Producte Interior Brut PIB nominal (P2131)
v_p2132 PIB_capita Producte Interior Brut per càpita PIB per capita (P2132)
v_p2134 reserves_totals Reserves totals del territori. Acostuma a aplicar-se a nivell d'estat Reserves totals (P2134)
v_p2769 pressupost Pressupost anual publicat Pressupost (P2769)
v_p2135 exportacions Volum d'exportacions Exportacions totals (P2135)
v_p2136 importacions Volum d'importacions Importacions totals (P2136)
l_p1081 etiqueta_IDH Text per l'etiqueta del IDH, quan es vol un text diferent a "IDH"
v_p1081 IDH Índex de Desenvolupament Humà. Habitualment només existeix a nivell d'estat Índex de Desenvolupament Humà (P1081)
v_p38 moneda Moneda (es) oficial Moneda (P38)
Bloc INDICATIUS
v_p281 codi_postal Codi postal del territori Codi postal (P281)
v_p421

v_cllps_UTC (límit plegat llista)

horari Fus horari. En territoris multifus, s'indica la zona on afecta cadascun Fus horari (P421)+S'aplica a (P518)+Vàlid en el període (P1264) (multivalor)
horari_estiu Fus horari d'estiu per a aquells territoris que apliquin canvi horari
v_p190

v_cllps_twinstown (límit plegat llista)

agermanaments Ciutats amb les quals té agermanament Agermanament amb (P190) (multivalor)
v_p78 domini Domini d'Internet del territori. Habitualment només apareix als estats Domini de primer nivell (P78) (multivalor)
v_p474 codi_telef prefix telefònic nacional (en el cas dels estats) o regional (en la resta de territoris) Prefix telefònic internacional (P474) / Prefix telefònic local (P473) (multivalor)
v_p2852 telefon_emergencies Telèfon únic d'emergències que es fa servir al territori Telèfon d'emergències (P2852)
v_colors colors Colors oficials del territori. Habitualment, aplica en el cas dels estats
v_external_indicatives permet fer servir "NONE" per evitar la recuperació de codis externs
Bloc FINAL
v_p1435

v_blacklist_p1435

proteccio_patrimoni Permet fer servir "NONE" per evitar accedir al tractament de "protecció patrimonial" amb {{Heritage protection/P1435}}v_blacklist_p1435 permet indicar els Qid de les proteccions que NO volem mostrar, tot i que figurin com a valor de WD.
v_p856 lloc_web Lloc web oficial Lloc web (P856)
v_footnotes notes Notes al peu. Algunes infotaules ho fan servir per mostrar les referències utilitzades dins el cos, evitant que vagin al peu de l'article.
v_identifiers Permet fer servir "NONE" per evitar accedir al tractament d'enllaços a plataformes i XS realitzat amb {{Identifiers}} múltiples vinculats amb identificadors de plataformes. Veure doc de {{Identifiers}}
Paràmetres COMODÍ
v_characteristics_special_block bloc_magnituds_especial
v_geography_special_block bloc_geografia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades geogràfiques
v_history_special_block bloc_historia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades històriques
v_government_special_block bloc_govern_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades de govern
v_economy_special_block bloc_economia_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades econòmiques
v_indicative_special_block bloc_indicatiu_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades d'indicatius. Aquest bloc ja és utilitzat per la pròpia infotaula per a situar tots els codis geogràfics (ISO, INE, IDESCAT, INSEE, etc.) recuperats des de WD.

Si es fa servir per aportar informació manual, s'anul·larà la informació calculada || Veure la llista de codis i el seu corresponent WD a {{Infotaula_geografia_política/codis_geogràfics}}

v_final_special_block bloc_final_especial Conjunt de dades formatats que apareixerien al final del bloc de dades finals
Al final de cada bloc d'informació hi ha previstos 2 "paràmetres comodí" per afegir una dada no estàndard. Indicar a "etiqueta_......" el nom de la dada que apareixerà i a "nom_....." el seu contingut. Els noms dels diferents paràmetre (canviant la xifra final entre 1 a 2), són:
 • l_geography1 / v_geography1
 • l_characteristics1 / v_characteristics1
 • l_history1 / v_history1
 • l_government1 / v_government1
 • l_economy1 / v_economy1
 • l_indicative1 / v_indicative1
 • l_final1 / v_final1
 • etiqueta_geografia1 / nom_eografia1
 • etiqueta_caracteristica1 / nom_caracteristica1
 • etiqueta_historia1 / nom_historia1
 • etiqueta_govern1 / nom_govern1
 • etiqueta_economia1 / nom_economia1
 • etiqueta_indicatiu1 / nom_indicatiu1
 • etiqueta_final1 / nom_final1

Exemples

Infobox political geography: Mostra
Estat: Macroregió, Continent, País, ... Regió: Estat federat, Cantó, Prefectura, Comunitat autònoma d'Espanya, ....
Entitat territorial administrativa:Comarca, Comtat, Raion, .... Municipi: Ciutat, Poble, Districte municipal, ....
Altres: Diòcesi, Estat desaparegut, ....Manteniment

El funcionament s'estructura en dues plantilles: aquesta, que anomenarem "base", i una sub-plantilla invocada per aquesta que anomenarem "format".

Aquesta estructura permet especialitzar el codi de cadascuna d'elles tal com es descriu a continuació. En Infotaules complexes i multi-funció com aquesta, combinar el tractament de dades manuals i de WD, juntament amb condicions de format de dades i de presentació de dades, produeix un codi molt espès i difícil de seguir i mantenir. Per aquesta raó s'ha dividit en dues parts:

 • Plantilla "base" = "Tractament de dades"
 • Plantilla "format" = "Presentació de dades"

Plantilla base

La plantilla "base" té el nom principal que fan servir els articles.

Les seves funcions són:

 • Versionat de paràmetres: Tractar homogèniament les diferents versions de noms de paràmetres que es facin servir. Un paràmetre pot tenir diferents denominacions per raons lingüístiques (versió catalana / anglesa) o perquè s'hagin integrat antigues plantilles temàtiques en aquesta i calgui acceptar altres denominacions per compatibilitat amb els articles preexistents.
 • Recuperar des de Wikidata: Quan no existeixi valors manuals per a un paràmetre, recuperar el contingut equivalent a WD. Aquí s'ubica el coneixement sobre com funcionen i com estan formatades cada propietat i els seus qualificador per fer el tipus de recuperació que convingui.
 • Format dades Wikidata: Habitualment, les dades manuals porten el format final que es vol representar: llistes amb punts, dades amb any de referència entre parèntesi, fent servir alguna plantilla que dóna format (com la {{coord}}, etc. Quan la informació es recupera des de Wikidata, cal preparar-la per a que aparegui de forma similar a com siguin es dades manuals.
 • Dades condicionades: Que una dada hagi d'aparèixer o no en funció d'una altra, és aquesta plantilla la que s'encarrega que es traslladi o no a la plantilla "format". Exemples concrets són:
  • Si no hi ha imatge, no es traspassa el peu, tot i que hi sigui.
  • Construir "mapa de localització" segons la informació d'adreça disponible (municipi i estat, són determinants) i les coordenades aportades o obtingudes de WD com a propietat de l'organització, o de la seu on consta que està ubicada l'organització.
 • Blocs de dades: Quan un conjunt de dades calgui ser tractat en bloc en lloc de passar les dades individualment a la infotaula format, és aquesta infotaula "base" qui ho prepararà i ho passarà com a una única dada. Un exemple que ja es tracta és la construcció d'una {{infotaula d'edifici}} que tracta dotzenes de dades i les trasllada totes juntes com a una única dada (bloc_edifici). En aquest cas, el format final d'aquestes dades és responsabilitat d'aquesta infotaula i no de la infotaula "format", a que per a ella només existeix un paràmetre i no té capacitat d'alterar-lo. Aquesta via permet crear blocs d'informació especialitzada que afecti a un conjunt específic d'articles (p. ex: dades tècniques d'aerolínies) que, tot i coincidir un 90% amb les dades d'empresa, tenen un 10% que són importants però exclusives. Per a evitar inflacionar el diccionari de dades que s'intercanvien ambdues plantilles, aquesta és una fórmula ja explorada en altres infotaules base, com a la {{infotaula persona}} i les de determinades professions: artista, músics, científic, etc.

El resultat que traspassa a la infotaula "format" és un directori de dades amb continguts sobre els que ja s'ha aplicat la lògica de format de dades i que ja s'ha triat si correspon anar un valor manual o de WD.

Plantilla format

La segona sub-plantilla estructura el format final de presentació de les dades que li ha preparat la {{Infotaula geografia política}}.

Tracta el diccionari de dades acordat només amb el nom oficial de cada paràmetre. Les seves funcions són:

 • Agrupar les dades subministrades en blocs temàtics i determinar l'ordre d'aparició, d'acord al disseny que es vulgui de la infotaula.
 • Determinar l'estructura global de la infotaula: títol, subheaders, imatges, etc.
 • Gestionar l'aparició condicionada de dades (no la construcció), com ara les capçaleres intermèdies
 • invocar a {{infotaula}} com instrument bàsic per a fer la presentació.

Pre-infotaula

En alguns casos l'adaptació d'una infotaula pre-existent dins aquesta és especialment complex per algun d'aquests motius:

 • perquè el nom dels paràmetres originals entren en conflicte amb els que ja s'estan fent servir a la infotaula base.
 • perquè la lògica de formatar la informació és molt específica, i complicaria el codi global per un cas.
 • perquè la forma de tractar una dada entra en conflicte amb el tractament que es fa per la mateixa dada en la infotaula base. En aquesta situació el tractament habitual és alinear el tractament cap al de la "infotaula base", ja que un dels objectius de concentrar infotaules és normalitzar formats. No obstant, no sempre és possible i cal respectar el tractament original.
 • perquè cal afegir algun paràmetre a tots els articles que eren tractats per la infotaula pre-existent i, si s'integra totalment, es convertirà en una mera redirecció sense opció a conèixer l'origen.

Tots aquests casos requereixen fer una intervenció als articles per "adaptar els paràmetres" antics a la futura situació. És a dir, començar l'homogeneïtzació des dels articles antics o fins i tot migrar-los cap al nou diccionari de dades. Aquesta activitat és feixuga, i inabordable quan hi ha molts articles, sense comptar amb un bot.

Una solució alternativa que s'ha seguit en altres casos, com a {{infotaula persona}}, és la transformació de l'antiga infotaula en una "pre-infotaula" que ajusti els antics paràmetres als nous: canvi de nom, preparació de formats singulars i afegir nous paràmetres identificadors del tipus d'articles que tracta (ex: diferenciar si és una empresa o un organisme cultural. Entre les avantatges poden destacar:

 • la facilitat de preparar-la.
 • la reducció dels tractaments ad-hoc a situar a la infotaula base, evitant haver de tocar un codi comú.

Per contra, els inconvenients són:

 • perpetuar l'existència de codi dispers amb preparació de dades per a infotaules i la dificultat d'harmonitzar futurs canvis.
 • un major esforç de manteniment per garantir funcionament harmònic d'aquestes pre-infotaules amb la infotaula base. És a dir, si volem que els articles tractats per la pre-infotaula gaudeixin de l'amplitud del nou diccionari de dades i se li puguin incorporar els nous paràmetres a les crides, caldrà que aquesta pre-infotaula els consideri fent una còpia sense cap altre tractament (paràmetre = {{{paràmetre|}}}. Lògicament, els futurs canvis o ampliacions en el diccionari de dades cal fer-lo extensiu també a les pre-infotaules.
En resum


Pre-infotaula (opc)
 
Canvia nom paràmetres cap els del dicccionari
Prepara format dades individuals, no format taula
Prepara blocs dades temàtics
Per compatibilitat, trasllada tots els paràmetres del diccionari.
 
 
 
 
 
 
Infotaula base
 
Sinonimitza paràmetres
Recupera WD
Prepara format dades individuals, no format taula
Prepara blocs dades temàtics
 
 
 
 
 
 
Infotaula format
 
Gestiona format i condicions de presentació
No recupera ni formata dades
 

Vegeu també