Sèrie temporal

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Sèries temporals: dades a l'atzar, més la tendència, amb línies diferents de millor ajust i d'aplanat

Una sèrie temporal o cronològica és una seqüència de dades, observacions o valors, mesurats en determinats moments del temps, ordenats cronològicament i, normalment, espaiats entre si de manera uniforme. L' anàlisi de sèries temporals comprèn mètodes que ajuden a interpretar aquest tipus de dades, extraient informació representativa, tant referent als orígens o relacions subjacents com a la possibilitat d'extrapolar i predir el seu comportament futur.

De fet un dels usos més habituals de les sèries de dades temporals és la seva anàlisi per predicció i pronòstic. Per exemple de les dades climàtiques, de les accions de borsa, o les sèries pluviomètriques. Resulta difícil imaginar una branca de les ciències en què no apareguin dades que puguin ser considerats com sèries temporals. Són estudiades a estadística, processament de senyals, econometria i moltes altres àrees.

Els mètodes d'anàlisi de sèries temporals es poden dividir en dues classes: mètodes de domini de freqüència i mètodes de domini de temps. Els primers inclouen l'anàlisi espectral i, recentment, l'anàlisi wavelet, els últims inclouen l'anàlisi d'autocorrelació i l'anàlisi de correlació creuada.

Components[modifica]

L'anàlisi més clàssic de les sèries temporals es basa en la suposició que els valors que pren la variable d'observació és la conseqüència de quatre components, l'actuació conjunta dóna com a resultat els valors mesurats, aquests components són:

  1. Tendència secular o regular, indica la marxa general i persistent del fenomen observat, és una component de la sèrie que reflecteix l'evolució a llarg termini. Per exemple, la tendència creixent de l'índex de reciclatge d'escombraries en els països desenvolupats, o l'ús creixent d'Internet en la societat, independentment que en un mes concret en un país, per determinades causes, hi hagi una baixada de la utilització d'internet.
  2. Variació estacional . És el moviment diari de curt període, es tracta d'una component causal deguda a la influència de certs fenòmens que es repeteixen de manera periòdica en un any (les estacions), una setmana (els caps de setmana) o un dia (les hores puntes ) o qualsevol altre període. Recull les oscil·lacions que es produeixen en aquests períodes de repetició.
  3. Variació cíclica . És el component de la sèrie que recull les oscil·lacions periòdiques d'amplitud superior a un any. moviments normalment irregulars al voltant de la tendència, en les quals a diferència de les variacions estacionals, té un període i amplitud variables, podent classificar-se com cíclics, cuasicíclicos o recurrents.
  4. Variació aleatòria , accidental, de caràcter erràtic, també anomenada residu , no mostren cap regularitat, deguts a fenòmens de caràcter ocasional com poden ser tempestes, terratrèmols, inundacions, vagues, guerres, avenços tecnològics, etc.

Notació[modifica]

Hi ha diferents notacions emprades per a la representació matemàtica d'una sèrie temporal:

Aquesta és una de les comunes que representa una sèrie de temps X que és indexada per nombres naturals. També estem acostumats a veure:

Eines[modifica]

Eines per a la recerca de sèries temporals:

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]