Viquipèdia:Transcripció del rus

De Viquipèdia
(S'ha redirigit des de: Viquipèdia:Transliteració del rus)
Jump to navigation Jump to search

Aquesta pàgina serveix de suport per transcriure de forma coherent els mots d'origen rus a la Viquipèdia. El seu contingut es basa principalment en els criteris de transcripció de l'IEC.

Transcripció al català[modifica]

A continuació us oferim l'alfabet rus amb la transcripció al català proposada per l'Institut d'Estudis Catalans.

maj. min. nom so (AFI) transcripció notes
А а a /a/ a
Б б be /b/ b
В в ve /v/ v
Г г gue /g/,/x/ g
gu davant e, i s'adopta l'ortografia gue, gui
Д д de /d/ d
Е е ie /je/ e després de consonant, de "и" o "й"
ie al començament de mot i després de vocal o els signes "Ъ" o "Ь"
Ё ё io /jo/ o després de "ж", "ч", "ш" o "щ", i simplificació després de "и" o "й"
io
Ж ж ge /ʐ/ j
З з ze /z/ z
И и i /i/ i ий, –ый a final de paraula se simplifica en -i
Й й i kratko /j/ i
К к ka /k/ k
Л л el /ɫ/ l
М м em /m/ m
Н н en /n/ n
О о o /o/ o
П п pe /p/ p
Р р er /r/ r
С с es /s/ s
ss intervocàlic
Т т te /t/ t
У у u /u/ u
Ф ф ef /f/ f
Х х ha /x/ kh
Ц ц tse /t͡s/ ts
Ч ч txe /t͡ɕ/ tx
Ш ш xa /ʂ/ x
ix intervocàlic
Щ щ xtxa /ɕː/ sx
Ъ ъ signe fort sense palatalització, no es transcriu
Ы ы i /ɨ/ i
Ь ь signe feble /◌ʲ/ amb palatalització, no es transcriu
Э э e /e/ e
Ю ю iu /ju/ iu
u simplificació després de "и" o "й"
Я я ia /ja/ ia
a simplificació després de "и" o "й"
Lletres arcaiques, anteriors al 1918
I і i decimal /i/ i Va ser substituïda per И
Ѳ ѳ fità /θ/ f Va ser substituïda per ф
Ѣ ѣ iat /æː/ ě Va ser substituïda per е
Ѵ ѵ ijitsa /i/ i

Notes[modifica]

  • En molts texts, excloent diccionaris i material didàctic, la lletra “ё” és usada rarament i s'escriu “е”, sense dièresi. Tanmateix, es continua pronunciant i transcrivint com a “ё”.
  • No es tenen en compte els emmudiments en certs grups de consonants, es transcriuen totes les lletres.
  • No es tenen en compte les reduccions de vocals àtones. En una primera aproximació, es poden llegir sense la neutralització de vocals del català oriental.

Accentuació[modifica]

El rus no utilitza l'accent gràfic, però en els diccionaris i material didàctic se sol indicar la vocal tònica amb un accent tancat. Una mateixa paraula pot tenir significats diferents segons l'accent, per exemple му́ка (muka, «tortura») i мука́ (mukà, «farina»). La síl·laba tònica és difícil de predir, cal consultar algun diccionari o font que indiqui l'accent.

ciríl·lic А́ а́ Е́ е́ И́ и́ О́ о́ У́ у́ Ы́ ы́ Э́ э́ Ю́ ю́ Я́ я́
romanització À à Í í Ó ó Ú ú Í í É é

En la transcripció se segueixen les normes d'accentuació en català. S'utilitza l'accent tancat, excepte à. La e i la o poden tenir una pronunciació oberta en alguns casos però són majoritàriament tancades i es transcriuen de forma invariable.

La lletra “ё” normalment és tònica, amb transcripció ó/ió, excepte en monosíl·labs, mots compostos i en manlleus rars.

  • Pel que respecta a l'accentuació de topònims i antropònims russos es pot consultar un document noruec on es podrà veure on recau l'accent tònic del mot en la columna corresponent a la romanització noruega.
  • Eina que afegeix accents en rus

Excepcions[modifica]

  • Alguns topònims ja tenen una forta tradició en català i es manté la forma comuna encara que la transcripció sigui una altra, per exemple Moscou (en rus Москва́ Moskvà).
  • Els cognoms d'origen estranger, especialment alemany i jueu, es mantenen amb la forma comuna occidental, per exemple Eisenstein (en rus Эйзенштейн Eizenxtein). En canvi, els prenoms es transcriuen de la forma original.
  • En el cas de russos residents a l'estranger, hi pot haver una forma transcrita determinada usada com a signatura, per exemple Stravinsky (en rus Страви́нский Stravinski).

Consulta[modifica]

Aquesta és una eina d'ajuda per a consultar transcripcions del rus al català. Per a una correcta transcripció amb accents cal incloure els accents en ciríl·lic. El codi de l'eina és a Mòdul:ru-trans. En cas de comentaris sobre alguna transcripció, els podeu fer a Mòdul Discussió:ru-trans.


Vegeu també[modifica]