Transliteració de l'alfabet rus

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La transliteració o romanització de l'alfabet rus pot ser molt diversa segons la llengua a la qual es vulgui transliterar l'alfabet ciríl·lic, i normalment cada llengua sol tenir les seves pròpies normes de transliteració de l'alfabet ciríl·lic, per això un nom rus sovint queda transcrit en alfabet llatí de moltes maneres diferents depenent de cada llengua, per exemple, l'escriptor rus Пушкин és Puixkin en català, Puškin en txec, Puschkin en alemany, Pushkin en anglès i castellà, Puŝkin en esperanto, Pouchkine en francès, Puszkin en polonès...

Transliteració al català[modifica | modifica el codi]

Lletra en rus Lletra en català Cas Exemple
А, а a tots els casos Владимир = Vladímir
Б, б b tots els casos Борис = Borís
В, в v tots els casos Павлов = Pàvlov
Г, г gu davant de e o de i Сергей = Serguei
Георгий = Gueorgui
интеллигенция = intel·liguéntsia
интеллигент = intel·liguent
g resta dels casos Новгород = Nóvgorod
Д, д d tots els casos Менделеев = Mendéleiev
Е, е e després de consonant, de "и" o "й" Чехов = Txékhov
Киев = Kíev
ie després de vocal tret de "и" Дудаев = Dudàiev
ie al començament de mot Екатеринбург = Iekaterinburg
Ё, ё o després de "ж", "ч", "ш" o "щ" Горбачёв = Gorbatxov
io al començament de mot Ёлкин = Iolkin
io resta dels casos Корoлёв = Koroliov
Ж, ж j tots els casos Нижний = Nijni
З, з z tots els casos Казимир = Kazimir
И, и i tots els casos Мир = Mir
Й, й no es transcriu paraules acabades en "-ий" o "-ый" Достоевский = Dostoievski
Грозный = Grozni
i resta dels casos Андрей = Andrei
К, к k tots els casos Калининград = Kaliningrad
Л, л l tots els casos Малевич = Malévitx
М, м m tots els casos Дума = Duma
Н, н n tots els casos Магадан = Magadan
Байконур = Baikonur
О, о o tots els casos Волга = Volga
П, п p tots els casos Спутник = Spútnik
Р, р r tots els casos Самара = Samara
С, с s* tots els casos* Курск = Kursk
Т, т t tots els casos Владивосток = Vladivostok
У, у u tots els casos Ульянов = Uliànov
Ф, ф f tots els casos Прокофьев = Prokófiev
Х, х kh tots els casos Михаил = Mikhaïl
Ц, ц ts tots els casos Цветaева = Tsvetàieva
Ч, ч tx tots els casos Черненко = Txernenko
Ш, ш (i)x tots els casos Пушкин = Puixkin
Щ, щ sx tots els casos Щедрин = Sxedrín
Ъ, ъ no es transcriu Подъярский = Podiarski
Ы, ы i tots els casos Черномырдин = Txernomirdin
Ь, ь no es transcriu Область = Óblast
Э, э e tots els casos Элиста = Elistà
Ю, ю u després de "и" o "й" Биюлин = Biulin
iu al començament de mot Юрий = Iuri
iu resta dels casos Союз = Soiuz
Я, я a després de "и" o "й" Мария = Maria
Майя = Màia
ia al començament de mot Ярославль = Iaroslavl
ia resta dels casos Маяковский = Maiakovski
  • La doble "cc" russa es translitera per doble essa en català: pусский → russki
  • La "c" russa intervocàlica es translitera en català per doble essa per tal de mantenir la sorditat: Василий → Vassili
  • La doble "лл" russa es translitera per ela geminada en català: интеллигенция → intel·liguéntsia

Accentuació[modifica | modifica el codi]

L'accentuació dels mots transliterats en català correspon a les normes d'accentuació catalanes tot mantenint l'accent tònic original rus. Exemples:

  • Элиста → Elistà: en ser una paraula aguda acabada en vocal, s'accentua.
  • Щедрин → Sxedrín: en ser una paraula aguda acabada en -in s'accentua.
  • Спутник → Spútnik: en ser una paraula plana no acabada en vocal, vocal+s, -en o -in, s'accentua.

Exemple d'un text[modifica | modifica el codi]

Fragment principal de l'article Rus a la Viquipèdia Russa:

[En rus] Русский язык — один из восточнославянских языков, один из наиболее распространенных по количеству говорящих и по количеству стран языков мира, национальный язык русского народа, основной язык международного общения в центральной Евразии, в Восточной Европе, в странах бывшего Советского Союза, один из рабочих языков ООН. Является самым распространённым из славянских языков и самым многочисленным языком Европы как географически, так и по числу носителей языка как родного (хотя также значительная и географически бо́льшая часть русского языкового ареала находится в Азии) и одним из самых распространённых индоевропейских языков. Входит в пятёрку самых переводимых языков мира.
[Transliterat al català] Russki iazik - odín iz vostotxnoslaviànskikh iazikov, odín iz naibóleie rasprostranénnikh po kolitxestvu govoriàixikh i po kolitxestvu stran iazikov mira, natsionalni iazik rússkogo naroda, osnóvnoi iazik mejdunaródnogo obxénia v tsentràlnoi Ievrazi, v Vostótxnoi Ievrope, v stranakh bívxego Sovétskogo Soiuza, odín iz rabótxikh iazikov OON. Iavliàietsa sàmim rasprostraniónim iz slaviànskikh iazikov i sàmim mnogotxíslennim iazikom Ievropi kak gueografítxeski, tak i po txislú nosítelei iazikà kak ródnogo (khotià takje znatxitélnaia i gueografítxeski bólxaia txast rússkogo iazíkovogo areala nakhóditsa v Azi) i odním iz sàmikh rasprostraniónnikh indoievropéiskikh iazikov. Vkhódit v piatiorku sàmikh perevódimikh iazikov mira.

Enllaç extern[modifica | modifica el codi]