Viquiprojecte:Adaptació de plantilles a Wikidata/infotaules de geografia política

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció[modifica]

Dins l'operació d'integració d'informació de Wikidata dins les infotaules, es va iniciar a començaments de gener'2015 un procés d'homogeneïtzació de les Infotaules començant per les de biografies i seguint per les organitzacions, edificis, indrets, etc. Els propòsits d'aquesta tasca han estat:

 1. Homogeneïtzar entre totes les infotaules:
  • el mateix nom per als paràmetres comuns
  • el mateix text a les etiquetes de la taula entre infotaules d'una mateixa temàtica
  • el mateix aspecte (mides, ubicació i ordenació).
 2. Tenir capacitat per a personalitzar aspectes visuals i d'estructura informativa per a crear infotaules especialitzades per professió, tipologia d'organització, etc.
 3. Reduir la necessitat de crear noves infotaules per a tractar casos similars a altres ja existents mitjançant la disponibilitat de paràmetres comuns utilitzables en múltiples situacions.
 4. Facilitar la creació d'aquestes noves infotaules sense haver de tenir coneixements sobre com muntar taules ni dominar el funcionament tecnificat de la plantilla:Infotaula.
 5. Comptar amb un pseudo-diccionari de dades i concentrar -al màxim possible- allà on es tracten les dades, per facilitar el seu manteniment posterior i la integració amb Wikidata, objectiu inicial que ha propiciat aquest procés. (Vegeu Atributs de persona a WD)

Disseny de la solució general[modifica]

El disseny estructural de la solució ha estat el següent:

Objectiu 1 i 3

Comptar amb una única "plantilla base" ({{infotaula persona}}, {{infotaula edifici}}, {{infotaula geografia política}}, etc.) que:

 • entén i presenta un ampli conjunt de paràmetres que són molt comuns (personals, biomètrics, familiars, títols i honors, estudis i alguns professionals).
 • disposa d'uns punts on situar uns "blocs d'informació temàtica" que permeten ampliar o tractar amb un format especialitzat informacions habitualment relatives a la professió o activitat del personatge.
 • invoca a {{infotaula}}, plantilla comuna a totes les WP per muntar "físicament" la taula segons li indica la {{infotaula base}} corresponent.
Objectiu 2

Poder comptar amb un segon nivell de "plantilles temàtiques" que, invocant a la "plantilla base":

 • es responsabilitzen de demanar més paràmetres que permetin construir els esmentats "blocs d'informació temàtica".
 • repliquin, per a garantir la compatibilitat, tots els paràmetres comuns de la {{infotaula base}}
 • en alguns casos estan preparades, a més, per a ser incrustades dins d'unes altres plantilles, per il·lustrar millor aquestes sense repetir codi. Per exemple, la {{infotaula edifici}} que apareix incrustada dins la {{infotaula d'organització}} per mostrar la informació de l'edifici on resideix la seu de l'organització tal i com es pot veure a l'article específic de l'edifici.
 • poden ajudar a interpretar sinònims dels paràmetres, si així es vol considerar per raons de compatibilitat (Ex.multi-idioma).
 • aquesta darrera funció de traducció de paràmetres en altres llengües, la conversió dels antics noms de paràmetres cap als proposats i certs tractaments molt especials que haurien de tendir a desaparèixer, són tractats en plantilles de tercer nivell específiques. Quan acabi el procés d'homogeneïtzació, un bot farà els canvis necessaris als articles actuals a fi de fer-les innecessàries.
Objectiu 4
 • Concentrar en sub-plantilles comunes la forma de tractar els elements comuns. Així, els colors de la capçalera es determinen a {{colors infotaules}} per a tothom, a partir del nom de la professió, el tipus d'organització, d'esdeveniment, etc. També estan dins una única sub-plantilla els procediments de creació de "blocs temàtics", facilitant així el seu manteniment i assegurant la concentració d'una mena de diccionari de dades personals i el seu tractament.

Proposta de treball per les infotaules de geografia política[modifica]

Estructura de partida[modifica]

Per a representar estats es fan servir:

Per a representar la resta d'entitats: regions, comarques, municipis, etc. es fa servir {{Infotaula de divisió territorial administrativa}} que és qui munta la visualització final. Ara bé, la immensa majoria d'articles no la fan servir directament, sinó que criden infotaules intermèdies que els hi faciliten l'emplenament de les dades.

Exemple:

 • {{Infotaula_de_municipi}} assigna valors específics a etiquetes genèriques, com: "govern local" al paràmetre "forma_govern_concepte", i reanomena alguns paràmetres, com: "nuclis" en lloc del genèric "org_territorial" o "any_cens" en lloc de "població_any".
 • {{Infotaula del municipi català}} és un segon nivell de l'anterior a la qual invoca. En aquest cas, aporta valors específics que són iguals per a tots els municipis de Catalunya, o que es poden calcular a partir de taules internes. Per exemple, geolocalització dins el mapa de Catalunya, nom i contingut dels nivells d'estructura política superiors (estat, província, comarca), cens segons INE, etc. També assigna noms específics a les etiquetes de camps genèrics amb que compta {{Infotaula de divisió territorial administrativa}}, fixant valors com "festa major", "dies de mercat", "agermanaments", ...

És a dir, article --> Infotaula del municipi català --> Infotaula_de_municipi --> Infotaula de divisió territorial administrativa amb canvis de noms de paràmetres en cadascun dels passos.

Aquesta estructura, fruit d'una gran tasca feta pel Viquiprojecte:Unificació de plantilles, el 2006-2007, ha facilitat la utilització dins els articles, a canvi de complicar el manteniment. L'especialització regional de les plantilles ha obligat a crear-ne una de nova per cada estat / regió quan augmentava el nombre d'articles de la zona i es volia fer més còmoda la seva utilització.

Nova estructura dissenyada[modifica]

La disponibilitat de Wikidata fa possible aconseguir moltes de les dades que s'aportaven sense que calgui crear plantilles intermèdies.

L'experiència obtinguda amb {{infotaula d'organització}} apunta que:

 • és mes aconsellable agrupar sota una única infotaula les diferents combinacions d'una temàtica que comptar amb plantilles especialitzades tot i que acabin apuntant a una de comuna. Hi ha dues raons que reforcen aquest punt: a) el possible solapament entre dues infotaules (persones amb dues professions, entitats que són publico-privades, etc.), tot i que aparentment en les divisions administratives hauria de ser inferior; i b) la major comoditat pels editors que no s'han de plantejar "quina infotaula triar", ja que serà la naturalesa del contingut qui determinarà el format resultant.
 • per millorar el manteniment d'una infotaula gran és millor estructurar-la en dues capes, una de recuperació i tractament de dades i una altra de presentació.

A partir d'aquestes consideracions s'ha creat la {{infotaula geografia política}} que ha de tractar totes les dades que conformi el diccionari de dades relatiu a la temàtica, des d'"estats" fins a "entitat de població", amb les diferents accepcions que tenen segons cada estructura. Una segona part invocada des d'aquesta ({{infotaula geografia política/formatglobal}}) serà l'encarregada de muntar la infotaula i per tant, és la responsable de la ubicació dels blocs informatius i d'altres aspectes estètics.

Pel moment no s'abordarien la infotaula {{Administració desapareguda}}, perquè és força diferent, amb unes taules de predecessors i successors complexa i requereix un tractament específic.

Compatibilitat amb les plantilles actuals[modifica]

Ha de ser capaç d'emular la funcionalitat actual de {{Infotaula de divisió territorial administrativa}}, és a dir, incorporar el diccionari de paràmetres que aquesta infotaula entén. NO SERÀ COMPATIBLE amb el nom dels paràmetres dels articles que fan servir altres infotaules intermèdies (Infotaula de municipi de xxxxxx, Infotaula de Regió de xxxx, etc.) i que hi figuren a la majoria dels articles.

La complexitat creada al llarg dels anys és massa gran com per poder fer que la nova infotaula sigui compatible amb les antigues, és a dir, que sigui capaç de resoldre els múltiples noms de paràmetres que tenen cadascuna d'elles. Com hem vist, la majoria de casos passen per 3 plantilles encadenades per a aconseguir el resultat.

Procés de conversió[modifica]

Fase 1: En procés

 1. Fer {{infotaula geografia política}} amb la mateixa cobertura funcional que {{Infotaula de divisió territorial administrativa}} i crear el nou diccionari de dades normalitzat
  1.  7/12/16 : Comença ampliació esquelet d'{{infotaula geografia política}} i ajustos de format general.
 2. Haurà de deduir quin tipus_infotaula és a partir de les dades que tingui informats.
  1.  9/12/16 : Creada llista de possibles valors de Instància de (P31) per corregir possibles errors i per conèixer la casuística de valors necessària per tractar tipus_infotaula i per la funció que ha de muntar el bloc de localització.
 3. Es podrà fer servir amb dades manuals i, quan el format estigui consolidat, podrà anar substituint progressivament a {{Infotaula de divisió territorial administrativa}}.
  1. A la fase de test i avaluació per la comunitat (veure pàg. discussió del 1r. trimestre de 2017) es varen ajustar tots els valors que hauria de contenir la nova versió. Alguns paràmetres han desaparegut com a manuals: coordenades, densitat,..

Fase 2:

 1. Incorporar els accessos a WD que siguin adients. A partir d'aquest punt, qualsevol nou article hauria de fer servir {{infotaula geografia política}}
 2. ampliar diccionari amb els noms de paràmetres particulars que les infotaules intermèdies situen als paràmetres comodí.
 3. identificar les condicions que fan que les infotaules intermèdies canviïn les etiquetes de paràmetres.

Fase 3: Desplegar la nova infotaula a tots els articles preexistents:

 1. Per cada infotaula antiga crear una taula de conversió que permeti adaptar els noms dels antics paràmetres dels articles, als de la nova infotaula, a l'espera de una conversió definitiva via bot. Aquestes taules seguiran l'esquema_de_migració previst, ignorant aquells paràmetres que no tenen equivalent perquè no s'aprofiten a la nova infotaula, i ignorant el seu contingut quan pot ser de menor qualitat que el que contingui WD. Recordem que, en condicions de funcionament normal, el valor manual té prioritat sobre el de WD, però en aquesta migració d'un volum molt elevat d'articles molts d'ells creats massivament fa anys i amb reduït manteniment, acostuma a tenir informació obsoleta.
 2. Executar el bot que gestiona Joutbis para reanomenar / eliminar paràmetres i canviar nom de plantilla. És una feina llarga, però mecànica i mica en mica eliminarem totes les infotaules intermèdies.

Plantilles afectades i estat d'evolució[modifica]

A continuació es mostren les infotaules relatives al tema i anirà incorporant les propostes i procés de modificació de cadascuna d'elles.

NOTA
Plantilla # articles Crida a.. /
Acció
Norma-
litzada
taula
conversió
bot
Plantilla:Administració_desapareguda 74 no
Plantilla:Infotaula d'atol 71 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula d'illa 405 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula de barri 127 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Baix Montseny 1 Infotaula de comarca infotaula geografia política
Plantilla:Capmuncat 116 no
Plantilla:ComAraCap 0 no
Plantilla:Comarca_històrica 5 fora normes no
Plantilla:Comarcas 77 no infotaula geografia política
Plantilla:ComcatCap 0 no
Plantilla:ComcatCapA 0 no
Plantilla:ComcatCapB 0 no
Plantilla:ComcatCapBE 0 no
Plantilla:ComcatCapE 0 no
Plantilla:ComcatCpt 0 no
Plantilla:ComcatDen 0 no
Plantilla:ComcatFi 0 no
Plantilla:ComcatGen 0 no
Plantilla:ComcatGra 0 no
Plantilla:ComcatMun 0 no
Plantilla:ComcatPob 0 no
Plantilla:ComcatSup 0 no
Plantilla:Departament_de_Colòmbia 34 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Departament_de_l'Uruguai 19 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Department_El_Salvador 14 fora normes eliminada
Plantilla:Districte_de_Portugal 0 fora normes eliminada
Plantilla:Districte_Perú 54 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Estat_desaparegut 743 no
Plantilla:Infotaula_ciutat_Japó 27 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_Comtat_Croàcia 18 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infobox Comprensorio 7 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula illa Escòcia 2 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula barri d'Alacant 35 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula circumscripció electoral neozelandesa 11 fora normes no
Plantilla:Infotaula intercomunalitat 148 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Japanese todofuken 3 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:NI district 26 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula de província de Corea del Nord 11 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infobox UK constituency main 2 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infobox_Districte_de_França 321 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infobox_Macedonian_bilingual_municipality 2 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infocaixa_CiutatDanesa
Plantilla:Infotaula ciutat Dinamarca
57 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infocaixa_Ciutat_de_Japó 3 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_cantó_de_França 4021 infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_Ciutat Uruguai 223 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_comarca_Galícia 53 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_comtat_Lituània 10 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_barri_del_Brasil 52 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_Bundesland_d'Alemanya 17 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_Bundesland_d'Àustria 10 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_cantó_de_Suïssa 26 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_comarca 146 infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_comarca_castellanolleonesa 3 Infotaula de comarca infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_comtat_de_Gal·les 0 Eliminada
Plantilla:Infotaula_de_comtat_suec 21 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_Comunitat_Autònoma 22 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_departament_de_França 97 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_districte_autònom_de_Rússia 4 Infotaula_de_territori_de_Rússia infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_districte_d'Alemanya 58 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_districte_de_Portugal 18 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_districte_del_Brasil 10 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_divisió_territorial_administrativa 91920 codi Pre-infotaula Pendent
abans cal bot per moure referencia "population2014"
Plantilla:Infotaula_de_la_comarca_aragonesa 33 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_la_comarca_catalana 45 infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_la_comarca_murciana 12 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_la_comarca_valenciana 35 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi 81942 Infotaula geografia política Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_belga 592 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_d'Alemanya 654 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_d'Astúries 80 infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_d'Àustria 16 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Finlàndia 68 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_França 36500 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Gal·les 55 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Gal·les/loc 22 eliminable
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_la_Catalunya_del_Nord 229 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Macedònia 9 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Mèxic 1 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Infotaula de Comtat de Noruega 18 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula de municipi de Noruega 2 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Portugal 310 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Romania 32 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Suècia 10 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Suïssa 1098 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_de_Suïssa2 4 Infotaula de municipi Infotaula_de_municipi_de_Suïssa
Plantilla:Infotaula_de_municipi_del_Brasil 78 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_dels_Països_Baixos 445 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_d'Eslovènia 17 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_municipi_d'Israel 96 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_municipi_d'Itàlia 635 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_parròquia_d'Andorra 7 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_parròquia_d'Astúries 5 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_província 126 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_província_de_la_RD_del_Congo 3 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_província_de_Rússia 46 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_província_del_Canadà 15 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_província_italiana 111 Infotaula de província infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_quart_d'Andorra 0 Eliminada
Plantilla:Infotaula_de_regió 18 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_regió_de_Finlàndia 18 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_regió_de_França 35 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_regió_d'Itàlia 22 Infotaula_de_regió infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_de_república_de_Rússia 22 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_subjecte_federal_de_Rússia 86 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_Subregió_de_Portugal 27 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_de_territori_de_Rússia 9 Infotaula de subjecte federal de Rússia infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_aragonès 739 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_balear 69 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_basc 375 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_català 961 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_espanyol 5254 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_murcià 47 infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_navarrès 272 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_del_municipi_valencià 553 Infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula d'entitat de població 1731 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_d'Estat_de_Malàisia 17 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_d'Estat_de_Mèxic 33 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_d'estat_del_Brasil 27 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_d'Estat_dels_Estats_Units 52 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Infotaula_Districte_d'Àustria 2 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_districtes_de_Londres 33 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_geografia_política
Plantilla:Infotaula_jurisdicció_de_l'Índia 9 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_jurisdicció_de_l'Índia/nav-style 4 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_jurisdicció_de_l'Índia/Paràmetres 9 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_Myanmar_estat_divisió 2 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_província_Argentina 25 DTA infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_Província_Bulgària 28 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_província_Països_Baixos 12 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_Província_Romania 41 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_província_Xina 27 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_províncies_d'Indonèsia 1 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_regió_Perú 25 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_subdivisió 5 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_subdivisió_estàndard 24 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Infotaula_Voivodat_Polònia 16 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Inicia_infotaula_de_la_comarca 1 fora normes no
Plantilla:Japanese_city 2 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Municipi_danès 98 codi Pre-infotaula Pendent
Plantilla:Municipi_de_Croàcia 1 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Municipi_desaparegut 0 Eliminable
Plantilla:Municipi_d'Ucraïna 2 Infotaula de municipi infotaula geografia política
Plantilla:Prefectura_japonesa_d' 8 fora normes Prefectura_japonesa_de
Plantilla:Prefectura_japonesa_de 22 fora normes infotaula geografia política
Plantilla:Regió_de_Sardenya 28 codi igual a Infotaula de regió. infotaula geografia política
Plantilla:Región_de_Chile 17 DTA infotaula geografia política
Plantilla:TaubalCapE (eliminar) 0 no
Plantilla:Taula_d'estat 298 codi Pre-infotaula infotaula geografia política

Esquema de migració[modifica]

En anteriors processos de migració dels articles a les noves plantilles, s'ha procedit a:

 • acceptar com a sinònims, a la nova plantilla base, els paràmetres de la plantilla a migrar.
 • redireccionar la plantilla antiga cap a la nova, la qual cosa canviava de cop el comportament de tots els articles que la feien servir.
 • per cada plantilla antiga, passar un bot que bescanviava el nom dels antics paràmetres als nous, dins de cadascun dels articles que la feien servir.

A més, s'ha respectat el contingut manual existent com a prioritari al que la nova infotaula pogués recuperar de WD. Amb les excepcions dels mapes i les coordenades. L'experiència ha demostrat que, per casos del nostre entorn, respectar aquesta informació pot ser positiu pel seu nivell d'actualització superior al que hi ha a WD, mentre que en moltes situacions -per exemple, la protecció patrimonial, els premis o el càrrecs- la informació de WD era millor quan menys popular és l'article entre els nostres editors, per no dir, els que han estat creats via bot i que ningú vigila ni se'n ocupa de mantenir.

Proposta actual

Per abordar la migració del conjunt de +130 plantilles d'infotaules geogràfiques que actualment afecten a 90.000 articles i que ens ocupen, es donen les següents circumstàncies:

 • acostumen a compartir un "diccionari de dades" similar i quasi totes acaben apuntant a {{infotaula de divisió territorial administrativa}}, després de passar per entre 1 i 3 plantilles intermèdies.
 • contenen bastantes dades volàtils: titulars de càrrecs polítics, habitants, dades econòmiques, agermanaments, etc.
 • contenen algunes dades que a WD ja tenen un contingut força estructurat i mantingut, com ara l'estructura administrativa (estat, regió/comunitat, comarca/departament, municipi, ciutat, etc.)
 • especialment les del nostre entorn, contenen dades no volàtils que no existeixen a WD, com ara, dates celebracions, gentilicis, etc.

En aquestes circumstàncies plantegem procedir a la migració convertint, amb un bot, els articles individualment i, en cada cas decidir quina informació manual prèvia s'aprofita i quina es descarta en favor del contingut de WD. Aquesta priorització de WD per sobre de les dades manuals només afecta a la migració, és a dir, als continguts històrics que es migren, ja que el funcionament normal de la nova infotaula, prioritza els manuals per davant de WD. Al següent esquema es mostra quins serien els criteris a seguir pel bot.

 1. Si el paràmetre està buit, és un - (guió) o el seu contingut és "sense valor", no mantenir-lo.
 2. Si el paràmetre té un nom que no apareix al diccionari de conversió o apareix amb un "No migrar", no mantenir-lo.
 3. Si el paràmetre no és dels recuperables de WD, és a dir, aquells que avui per avui, no tenen property, convertir nom i respectar valor
 4. Si el paràmetre també té el corresponent contingut ple a WD : no mantenir el paràmetre manual, per forçar que agafi el valor de WD.
 5. Si l'acció de migració és "NO", convertir nom paràmetre, respectar valor, i no fer cap acció amb WD,
 6. Si existeix el paràmetre manual i a WD està buit, intentar carregar-lo a WD amb les següents condicions:
  1. Si l'intent de carregar el contingut dona qualsevol mena d'error, no carregar a WD i mantenir el paràmetre manual. Per exemple, el valor és de tipus "element" i no existeix el corresponent ítem, o apareixen continguts extres, com ara, referències, codi html o una llista de valors.
  2. Si s'aconsegueix carregar el contingut a WD, no conservar-lo a l'article.
  3. En el cas d'informació "volàtil" (població, càrrecs públics, PIB, etc), només es carregaran amb unes condicions estrictes d'aprofitament que es descriuen en cada cas.
   1. Si s'aprofita per WD o no s'ha fet perquè no acompleix la condició fixada (per exemple no hi ha any), no s'haurà de conservar el paràmetre manual.
   2. Si no és carrega a WD per errors de format descrits més amunt, es farà la conversió de nom i es mantindrà el valor.
   3. En alguns casos perdrem alguna dada actualment interessant, però que mantenir-la impediria la seva actualització quan hom l'informi a WD. En alguns casos, proposem guardar el contingut antic com a comentari, per tenir accés fàcil a l'antic contingut, si es detecta alguna correcció a fer a WD.

La proposta de què és "aprofitable / volàtil", es mostra a la següent taula:

Nom final prop WD Nom origen
(plantilla)
Acció migració
Si/No carregar a WD
Notes
NO existeix 1 NO migrar
NO existeix 2 NO migrar
NO existeix 3 NO migrar
NO existeix 4 NO migrar
tipus_infotaula tipus_infotaula
item item
zoom zoom
nom nom
name
topònim
topofi
nom_llarg_convencional
nom_original Nom en la llengua original (P1705) NO TRACTAR si el contingut és = a l'obtingut per "nom"
nom_original
nom_oficial
nombregallego
oficial
nomarr
nom_local
nom_nadiu
hebreu
àrab
hebreu_transliterat
àrab_transliterat
NO Els criteris i formats seguits no són homogenis. Difícilment tractable
sobrenom Sobrenom (P1449) sobrenom NO
etimologia Epònim (P138) etimologia NO
mapa_localitzador Imatge del mapa localitzador (P242) mapa_localitzador
mapa de comarca
"Localització {{deod'|{{if empty|{{{nom|}}}|{{títol sense cua}}}}}}.png", si existeix
"Localització {{deod'|{{if empty|{{{nom|}}}|{{títol sense cua}}}}}}_respecte_del_País_Valencià.png", si existeix
SI (2.240)
imatge_mapa imatge_mapa
draw_mapa draw_mapa
peu_mapa peu_mapa
lat_dec_lloc Coordenades (P625) lat_dec_lloc NO
lon_dec_lloc Coordenades (P625) lon_dec_lloc NO
bandera Imatge de la bandera (P41) bandera
imatge_bandera
drapeau
SI (360)
peu_bandera peu_bandera
escut Imatge de l'escut d'armes (P94) escut
imatge_blasó
armoiries
SI (1.100)
peu_escut peu_escut
imatge Imatge (P18) imatge
fotografia
photo
imagen
SI (2300)
mida_imatge fotografia_mida NO migrar
NO existeix subtítol NO migrar
peu Llegenda (P2096) de Imatge (P18) peu
fotografia_descripció
photo_descrip
imatge_desc
SI, si s'ha carregat imatge
lema Lema (P1546) o Text del lema (P1451) lema
lema_nacional
SI (revisar, 134)
himne Himne (P85) himne
himne_nacional
SI
registre_audio_himne Àudio (P51) de Himne (P85) registre_audio_himne SI, si s'ha carregat himne
peu_audio_himne peu_audio_himne
no existeix localització NO migrar localització(abans) i localitzacio (nou) tenen diferent significat
pais_historic Estat (P17) país
pais_historic
NO. Conservar com a comentari. La majoria de casos és millor la informació de WD. Es proposa conservar contingut com a comentari, per si cal fer algun ajust, poder veure fàcilment que hi havia originalment. Aplicaria a tots els paràmetres "adminx" "admin_tipusx" que segueixen.
admin_tipus1 Instància de (P31) encadenats admin_tipus1 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
admin1 Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) encadenats admin1 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
admin_tipus2 Instància de (P31) encadenats admin_tipus2 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
admin2 Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) encadenats admin2 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
admin_tipus3 Instància de (P31) encadenats admin_tipus3 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
admin3 Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) encadenats admin3 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
admin_tipus4 Instància de (P31) encadenats admin_tipus4 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
admin4 Localitzat a l'entitat territorial administrativa (P131) encadenats admin4 NO migrar. NO traspassar. Conservar com a comentari.
NO existeix admin_tipus5 a 10
admin5 a 10
NO migrar
etiqueta_capital1 etiqueta_capital1
capital1_concepte
capital1 Capital (P36) capital1
capital
ville
Capital
SI, si existeix com a ítem a WD
etiqueta_capital2 etiqueta_capital2
capital2_concepte
capital2 capital2
etiqueta_capital3 etiqueta_capital3
capital3_concepte
capital3 capital3
etiqueta_capital4 etiqueta_capital4
capital4_concepte
capital4 capital4
etiqueta_ciutat_gran etiqueta_ciutat_gran
població_més_gran_concepte
ciutat_gran ciutat_gran
població_més_gran
major_ciutat
NO existeix distàncies_concepte, distància1 a 5, dist_ref1 a 5 NO migrar
partde Part de (P361) partde SI (revisar, 163)
conte_localitats Conté la localitat (P1383) o Conté la subdivisió (P150) conte_localitats NO Acostuma a ser una sèrie que sembla difícil de convertir en un multivalor d'ítems.
etiqueta_nombre_subdivisions etiqueta_nombre_subdivisions
text Cantons, si existeix nbca
text Comunes, si existeix nbcomm
text Municipis, si existeix concelhos
text Freguesia, si existeix freguesias
text Parròquies, si existeix parròquies
text Entitats de població, si existeix entitats
NO
nombre_subdivisions nombre_subdivisions
nombre_municipis
municipis
municipios
entitats
nuclis
nbcomm
nbca
concelhos
freguesias
parròquies
subdivisió
poblacio Població (P1082) poblacio
població
población
sans
population-totale
Població
poblacio_censada
poblacio_estimada
pop
SI carregar a WD, si existeix població_any i és 2015 o posterior
poblacio_any Data (P585) de Població (P1082) poblacio_any
població_any
any_cens
añodatos
date-sans
année
date-recensement
Població_any
data_població
població dada
any_cens_poblacio
any_estimacio_poblacio
datepop
cens
SI carregar a WD, si s'ha carregat poblacio
poblacio_refer Només si s'ha fet servirpoblacio manual:
poblacio_refer
població_ref
poblacio_pos Només si s'ha fet servirpoblacio manual:
poblacio_pos
pob_posició
poblacio_per Només si s'ha fet servirpoblacio manual:
poblacio_per
pob_percent
densitat NO migrar
gentilicis Gentilici (P1549) gentilicis, gentilicio, gentile, gentilici (+ <br> + gentilicis2) SI (4300)
malnom malnom
etiqueta_llengua [[Predomini lingüístic]], si existeix predoling
[[Predomini lingüístic|Zona lingüística]], si existeix zonaling
etiqueta_llengua
concepte_llengua
llengua Idioma oficial (P37) llengua
predoling
zonaling
SÍ (4900), si llengua i existeix ítem WD

religio Religió (P140) o Religió oficial (P3075) religio NO
grups_etnics grups_etnics
superficie Superfície (P2046) superficie
superfície
area
km²
superf_total
Superfície
área
superf
SI (9.300), amb quilòmetre quadrat (Q712226) com a unitat
superficie_pos Només si superficie prové de fonts manuals:
superficie_pos
sup_posició
posicio_llista_area
superficie_refer Només si superficie prové de fonts manuals:
superficie_refer
percent_ref
superficie_per Només si superficie prové de fonts manuals:
superficie_per
sup_percent
superficie_aigua_per Aigua com a percentatge d'àrea (P2927) superficie_aigua_per
sup_aigua_percent
percentatge_aigua
SI (669) carregar a WD
NO existeix coordenada_N
coordenada_S
coordenada_O
coordenada_E
coordenades
NO migrar
dimensions dimensions
amplada Amplada (P2049) amplada
amplada_màxima
SI, fent servir unitat mida o quilòmetre (Q828224), per defecte
llargada Longitud (P2043) llargada
alçada
llargada_màxima
SI, fent servir unitat mida o quilòmetre (Q828224), per defecte
unitat_mida unitat_mida SI, com a unitat d'amplada i llargada, si s'han carregat a WD
etiqueta_long_limits etiqueta_long_limits
long_límits_concepte
long_limits long_limits
long_límits
limits_amb Limita amb (P47) limits_amb
districtes_veïns
barris_veïns
NO carregar a WD
long_costa long_costa
banyat_per Banyat per (P206) banyat_per
costa_amb
SI
altitud Altitud (P2044) altitud SI carregar a WD
altitud_maxima Només si no hi ha Punt més alt (P610):altitud_maxima
altitud_màxima
punt_mes_alt Punt més alt (P610) punt_mes_alt NO (0)
altitud_minima Només si no hi ha Punt més baix (P1589):altitud_minima
altitud_mínima
punt_mes_baix Punt més baix (P1589) punt_mes_baix NO (0)
etiqueta_fundacio etiqueta_fundacio
fundació_concepte
tipus_sobirania
llista_fundacio llista_fundacio
etiqueta_fundacio1 etiqueta_fundacio1
fundació_històrica
events_establir_sobirania
"Fundació"
data_fundacio1 Creació (P571) data_fundacio1
fundació_històrica_data
fundació
fund
dates_establiment_sobirania
opció4, si opció_nom4="Fundació"
Mantenir manual. No carregar a WD. Revisar (3.600)
etiqueta_fundacio2 fundació_actual
etiqueta_fundacio2
data_fundacio2 fundació_actual_data
data_fundacio2
etiqueta_fundacio3 etiqueta_fundacio3
data_fundacio3 data_fundacio3
etiqueta_fundacio4 etiqueta_fundacio4
data_fundacio4 data_fundacio4
anterior Reemplaça (P1365) anterior NO
posterior Reemplaçat per (P1366) posterior NO
fundador Fundador (P112) fundador SI
patro Patrocini (P417) patro
patró
sant_patró
Mantenir manual. No carregar a WD. Revisar (1.004)
fet_clau Esdeveniment significatiu (P793) fet_clau NO
etiqueta_llista_celebracio etiqueta_llista_celebracio
celebració_concepte
"Festa major", si existeix festes_majors, festes o festa_municipal
"Festa major", si opció_nom1, opció_nom2 o opció_nom3 contenen "festa major" o "festes majors" (no cases sensitive)
llista_celebracio Dia festiu (P832) festes_majors
festes
festa_municipal
llista_celebracio
celebració
opció_1, si opció_nom1conté "festa major" o "festes majors"
opció_2, si opció_nom2conté "festa major" o "festes majors"
opció_3, si opció_nom3conté "festa major" o "festes majors"
etiqueta_celebracio1 etiqueta_celebracio1
data_celebracio1 data_celebracio1
etiqueta_celebracio2 etiqueta_celebracio2
data_celebracio2 data_celebracio2
etiqueta_celebracio3 etiqueta_celebracio3
data_celebracio3 data_celebracio3
etiqueta_celebracio4 etiqueta_celebracio4
data_celebracio4 data_celebracio4
etiqueta_org_territorial etiqueta_org_territorial
org_territorial_concepte
subdivisions_concepte
org_territorial org_territorial
subdivisions
etiqueta_forma_govern etiqueta_forma_govern
forma_govern_concepte
govern_local_tipus
"Ajuntament", si existeix govern_local
"Escons" + <br> + partis, si existeix partis
"Forma de govern", si han fallat tots els anteriors.
forma_govern Forma de govern (P122) forma_govern
tipus_govern
govern_local
sieges
estat federat (Q107390), si existeix president_bundesland
SI, excepte si sieges Mantenir manual. No carregar a WD. Revisar (900)
organ_executiu Òrgan executiu (P208) organ_executiu NO
organ_legislatiu Òrgan legislatiu (P194) organ_legislatiu NO
etiqueta_cap_estat Càrrec ocupat pel cap d'estat (P1906) etiqueta_cap_estat
president (Q30461), si existeix president o presidenta
SI (66)
nom_cap_estat Cap d'estat (P35) nom_cap_estat
president
presidenta
NO (73, obsolet o sense article)
etiqueta_cap_govern Càrrec ocupat pel cap de govern (P1313) SI (8.000)
nom_cap_govern Cap de govern (P6)
 • nom_cap_govern
 • primer_ministre
 • governador
 • alcalde
 • alcaldessa
 • Alcalde
 • batle
 • batlle
 • batlessa
 • batllessa
 • bourgmestre
 • intendent
 • dirigent1, si dirigent_tipus1 conté "alcalde", "alcaldessa", "alcalde/essa", "batllessa" o "batlle"
SI (6.000) carregar a WD, si existeix cap_govern_any
cap_govern_any Data d'inici (P580) de Cap de govern (P6) cap_govern_any SI carregar a WD, si existeix nom_cap_govern
nom_judicial Màxima autoritat judicial (P209) nom_judicial NO (0)
etiqueta_lider1 etiqueta_lider1
dirigent_tipus1
NO utilitzar si conté "alcalde", "alcaldessa", "alcalde/essa", "batllessa" o "batlle"
nom_lider1 nom_lider1
dirigent1
NO utilitzar si dirigent_tipus1 conté "alcalde", "alcaldessa", "alcalde/essa", "batllessa" o "batlle"
etiqueta_lider2 etiqueta_lider2
dirigent_tipus2
nom_lider2 nom_lider2
dirigent2
etiqueta_lider3 etiqueta_lider3
dirigent_tipus3
nom_lider3 nom_lider3
dirigent3
etiqueta_lider4 etiqueta_lider4
dirigent_tipus4
nom_lider4 nom_lider4
dirigent4
etiqueta_lider5 etiqueta_lider5
dirigent_tipus5
nom_lider5 nom_lider5
dirigent5
etiqueta_representacio etiqueta_representacio
representació_concepte
etiqueta_representacio1 etiqueta_representacio1
representació_tipus1
representacio1 representacio1
representació1
etiqueta_representacio2 etiqueta_representacio2
representació_tipus2
representacio2 representacio2
representació2
etiqueta_representacio3 etiqueta_representacio3
representació_tipus3
representacio3 representacio3
representació3
etiqueta_representacio4 etiqueta_representacio4
representació_tipus4
representacio4 representacio4
representació4
membre_de Membre de (P463) membre_de NO
PIB PIB nominal (P2131) PIB NO
PIB_posicio PIB_posicio
PIB_posició
NO migrar
PIB_refer PIB_ref
PIB_refer
NO migrar
PIB_any Data (P585) de PIB nominal (P2131) PIB_any NO
PIB_capita PIB per càpita (P2132) PIB_capita
PIB_per_càpita
NO
PIB_capita_posicio PIB_capita_posicio NO
PIB_capita_any Data (P585) de PIB per càpita (P2132) PIB_capita_any NO
INB INB SI carregar a WD, si existeix INB_any
INB_any INB_any SI carregar a WD, si existeix INB manual
INB_posicio INB_posicio
INB_posició
NO migrar
INB_refer INB_ref
INB_refer
NO migrar
INB_capita INB_capita
INB_per_càpita
SI carregar a WD, si existeix INB_any
INB_capita_posicio INB_capita_posicio NO migrar
reserves_totals Reserves totals (P2134) reserves_totals NO
reserves_totals_any Data (P585) de Reserves totals (P2134) reserves_totals_any NO
pressupost Pressupost (P2769) pressupost NO
pressupost_any Data (P585) de Pressupost (P2769) pressupost_any NO
exportacions Exportacions totals (P2135) exportacions NO
exportacions_any Data (P585) de Exportacions totals (P2135) exportacions_any NO
importacions Importacions totals (P2136) importacions NO
importacions_any Data (P585) de Importacions totals (P2136) importacions_any NO
etiqueta_IDH etiqueta_IDH
IDH_concepte
IDH Índex de Desenvolupament Humà (P1081) IDH NO
IDH_any Data (P585) de Índex de Desenvolupament Humà (P1081) IDH_any NO
IDH_posicio IDH_posicio
IDH_posició
NO
IDH_refer IDH_refer NO
moneda Moneda (P38) moneda SI
moneda_iso Codi ISO 4217 (P498) de Moneda (P38) moneda_iso NO
moneda_simbol P558 (P558) de Moneda (P38) moneda_simbol NO
no existeix moneda_div no migrar
taxa_atur Taxa d'atur (P1198) taxa_atur NO
taxa_atur_any Data (P585) de Taxa d'atur (P1198) taxa_atur_any NO
codi_postal Codi postal (P281) codi_postal
codipostal
cp
codi postal
postal
opció1/2/3/4, si opció_nom1/2/3/4 conté "codi postal"
SI (5.280)
horari Fus horari (P421) horari
zona_horaria
Fus horari
hora
opció1/2/3/4, si opció_nom1/2/3/4 conté "horari"
SI (4.200)
horari_estiu horari_estiu SI, si s'ha carregat horari
agermanaments Agermanament amb (P190) agermanaments
opció1 o opció3, si opció_nom1/3 conté "agermanaments" o "ciutats agermanades"
NO
no existeix etiqueta_codi_iso NO migrar
no existeix codi_iso NO migrar
no existeix codi_iso_ref NO migrar
domini Domini de primer nivell (P78) domini
tld
domini_TLD
NO
codi_telef Prefix telefònic internacional (P474) o Prefix telefònic local (P473) codi_telef
codi_telefònic
opció1/2/3/4, si opció_nom1/2/3/4 conté "prefix telefònic"
telefon_emergencies Telèfon d'emergències (P2852) telefon_emergencies
prefix_radiofonic prefix_radiofonic
prefix_radiofònic
transport transport
colors colors
bloc_magnituds_especial bloc_magnituds_especial
bloc_historia_especial bloc_historia_especial
bloc_govern_especial bloc_govern_especial
bloc_economia_especial bloc_economia_especial
bloc_indicatiu_especial bloc_indicatiu_especial
bloc_final_especial bloc_final_especial
etiqueta_poblacio1 etiqueta_poblacio1
nom_poblacio1 nom_poblacio1
etiqueta_poblacio2 etiqueta_poblacio2
nom_poblacio2 nom_poblacio2
etiqueta_poblacio3 etiqueta_poblacio3
nom_poblacio3 nom_poblacio3
etiqueta_poblacio4 etiqueta_poblacio4
nom_poblacio4 nom_poblacio4
etiqueta_poblacio5 etiqueta_poblacio5
nom_poblacio5 nom_poblacio5
etiqueta_geografia1 etiqueta_geografia1
"Partit judicial" si existeix partit_judicial
nom_geografia1 nom_geografia1
partit_judicial
etiqueta_geografia2 etiqueta_geografia2
nom_geografia2 nom_geografia2
etiqueta_geografia3 etiqueta_geografia3
nom_geografia3 nom_geografia3
etiqueta_geografia4 etiqueta_geografia4
nom_geografia4 nom_geografia4
etiqueta_geografia5 etiqueta_geografia5
nom_geografia5 nom_geografia5
etiqueta_magnituds1 etiqueta_magnituds1
nom_magnituds1 nom_magnituds1
etiqueta_magnituds2 etiqueta_magnituds2
nom_magnituds2 nom_magnituds2
etiqueta_magnituds3 etiqueta_magnituds3
nom_magnituds3 nom_magnituds3
etiqueta_magnituds4 etiqueta_magnituds4
nom_magnituds4 nom_magnituds4
etiqueta_magnituds5 etiqueta_magnituds5
nom_magnituds5 nom_magnituds5
etiqueta_historia1 etiqueta_historia1
nom_historia1 nom_historia1
etiqueta_historia2 etiqueta_historia2
nom_historia2 nom_historia2
etiqueta_historia3 etiqueta_historia3
nom_historia3 nom_historia3
etiqueta_historia4 etiqueta_historia4
nom_historia4 nom_historia4
etiqueta_historia5 etiqueta_historia5
nom_historia5 nom_historia5
etiqueta_govern1 etiqueta_govern1
nom_govern1 nom_govern1
etiqueta_govern2 etiqueta_govern2
nom_govern2 nom_govern2
etiqueta_govern3 etiqueta_govern3
nom_govern3 nom_govern3
etiqueta_govern4 etiqueta_govern4
nom_govern4 nom_govern4
etiqueta_govern5 etiqueta_govern5
nom_govern5 nom_govern5
etiqueta_economia1 etiqueta_economia1
nom_economia1 nom_economia1
etiqueta_economia2 etiqueta_economia2
nom_economia2 nom_economia2
etiqueta_economia3 etiqueta_economia3
nom_economia3 nom_economia3
etiqueta_economia4 etiqueta_economia4
nom_economia4 nom_economia4
etiqueta_economia5 etiqueta_economia5
nom_economia5 nom_economia5
etiqueta_indicatiu1 etiqueta_indicatiu1
nom_indicatiu1 nom_indicatiu1
etiqueta_indicatiu2 etiqueta_indicatiu2
nom_indicatiu2 nom_indicatiu2
etiqueta_indicatiu3 etiqueta_indicatiu3
nom_indicatiu3 nom_indicatiu3
etiqueta_indicatiu4 etiqueta_indicatiu4
nom_indicatiu4 nom_indicatiu4
etiqueta_indicatiu5 etiqueta_indicatiu5
nom_indicatiu5 nom_indicatiu5
etiqueta_final1 etiqueta_final1
nom_final1 nom_final1
etiqueta_final2 etiqueta_final2
nom_final2 nom_final2
etiqueta_final3 etiqueta_final3
nom_final3 nom_final3
etiqueta_final4 etiqueta_final4
nom_final4 nom_final4
etiqueta_final5 etiqueta_final5
nom_final5 nom_final5
facebook Identificador Facebook (P2013) facebook NO
twitter Nom d'usuari de Twitter (P2002) twitter NO
lloc_web Lloc web (P856) lloc_web
web
site
Web
siteweb
SI (5.000)
notes notes
color_notes color_notes

Comentaris al pla de migració[modifica]

 1. És viable i està molt ben preparat, gràcies. El que sí que m'agradaria és organitzar-lo per plantilles origen, perquè sigui tot més homogeni. Hi haurà camps que s'omplen molt de tant en tant, i quan els trobes segur que falla alguna cosa.
 2. També s'ha de dir que serà força manual, supervisant el bot contínuament, però mica en mica anirem accelerant. Les primitives bàsiques les tinc a punt; només serà qüestió d'integrar-les per una plantilla concreta, i anar-ho ampliant per les següents.
 3. .

Feines prèvies a la migració[modifica]

Marqueu amb un "Fet" les feines fetes. Gràcies.

Codis d'unitats a WD[modifica]

A Wikidata hi ha múltiples properties amb els codis de unitats territorials creats per entitats, algunes considerades "autoritats oficials" nacionals, d'altres només són iniciatives sectorials o bases de dades d'elements específics sovint de reduïda difusió. Aquells codis que són d'autoritats i/o tenen enllaç extern a una web amb continguts sobre la unitat, es recuperen per aparèixer a la infotaula mitjançant la {{Infotaula_geografia_política/codis_geogràfics}}.


Consultar la seva documentació per veure l'inventari de codis i quins es tracten.

Favorits per treballar[modifica]

Per a desplegar les subcategories pitgeu el signe :