Ampelodesmo-Ericetum

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

En fitosociologia, associació que pertany a l'aliança Calicotomo-Cistion ladaniferi. És la brolla calcífuga de brucs i estepes amb càrritx de Menorca, l'única illa amb àrees silícies de les Balears.
Predominen el brucs (Erica arborea i Erica scoparia), secundats per les estepes (Cistus salviifolius, Cistus monspeliensis, per l'arboç (Arbutus unedo), per la murta (Myrtus communis) i especialment el càrritx (Ampelodesma mauritanica). Altres plantes més rares que la caracteritzen són:

Representa una segona etapa de degradació de l'alzinar sobre substrats silicis. La primera correspondria a una màquia d'ericàcies (Erico-Arbutetum), però si l'acció humana és més intensa, l'arboç i les espècies del Quercion ilicis perden llur importància. Aleshores les estepes i el càrritx colonitzen els espais buits on la llum penetra fins a l'estrat inferior. Es poden distingir dues subassociacions: