Axiomes de Hilbert

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Els axiomes de Hilbert són un conjunt de 20 (originalment 21) hipòtesis proposades per David Hilbert el 1899[1][2][3] com el fonament per a un tractament modern de la geometria euclidiana. Altres axiomatitazacions modernes ben conegudes de la geometria euclidiana són les degudes a Alfred Tarski i a George Birkhoff.

Els axiomes[modifica]

El sistema axiomàtic de Hilbert es compon de nou nocions primitives: tres termes primitius

i sis relacions primitives:

 • Ordre, una relació ternària entre punts;
 • Pertinença, tres relacions binàries, una d'elles entre punts i rectes, una altra entre punts i plans, i una altra entre rectes i plans;
 • Congruència, dues relacions binàries, una entre segment lineal i una altra entre angles, denotades per .

Noteu que els segments i els angles (així com els triangles) no són nocions primitives, sinó que es defineixen en termes de punts i rectes utilitzant les relacions d'ordre i pertinença. Tots els punts, rectes i plans en els subseqüents axiomes són diferents llevat que s'indiqui el contrari.

I. Incidència[modifica]

 1. Dos punts diferents i determinen una única recta . Denotem o . En lloc de "determinen", es pot dir: " és a ", " és un punt de "," passa per i "," uneix amb ", etc. Si és a i al mateix temps en una altra recta , es diu també "Les rectes i tenen el punt en comú ", etc.
 2. Dos punts qualsevol d'una recta la determinen per complet, és a dir, si i , on en general , aleshores al seu torn.
 3. Tres punts , i no situats en una mateixa recta determinen un pla . Es denota , i es diu ", i jeuen en ", etc.
 4. Tres punts qualssevol , i del pla no situats en una mateixa recta determinen per complet a .
 5. Si dos punts , de la recta jeuen en el pla , llavors tot punt de rau en . En aquest cas es diu "la recta rau en el pla ", etc.
 6. Si dos plans , tenen un punt en comú, llavors tenen almenys un altre punt en comú.
 7. A cada recta hi ha almenys dos punts, en cada pla hi ha almenys tres punts no situats en la mateixa recta, i hi ha almenys quatre punts no situats en un mateix pla.

II. Ordre[modifica]

 1. Si un punt està entre els punts i , també està llavors entre i , i hi ha una recta que conté a tots tres.
 2. Si i són dos punts d'una recta, hi ha almenys un altre punt entre i , i almenys un punt de manera que està entre i .
 3. Donats tres punts en una recta, només un d'ells està entre els altres dos.
 4. Donada una parella de punts i , es pot parlar llavors del segment . Els punts del segment són tots aquells que estan entre i . Aquests dos són els extrems del segment.
 5. Axioma de Pasch: Siguin , i tres punts no situats en la mateixa recta i sigui una recta continguda en el pla , que no passa per cap dels tres punts esmentats. Llavors, si passa per algun punt del segment , aleshores passa també per algun punt o bé del segment o bé del segment .

Pot provar llavors que donades una recta i un punt en ella, pot dividir la recta en dues , disjunts entre si, que emanen de , com que la seva unió constitueix tota la recta a excepció de . De la mateixa manera, donats un pla i una recta al, poden distingir-se en ell dos parts disjuntes, els costats de respecte a , on de nou la seva unió constitueix tot el pla a excepció de .

III. Paral·leles[modifica]

 1. En un pla es pot trobar una única recta que passi per un punt donat , el qual no pertany a una recta donada , de manera que i no tinguin cap punt en comú. Està recta es diu la paral·lela a que passa per .

IV. Congruència[modifica]

Es defineix un angle com una parella de semiraigs jaient en un pla que emanen del mateix punt . Es demostra que es pot dividir llavors el pla en dues regions: l'interior i l'exterior de , on i són els costats de l'angle i seu vèrtex. El segment entre dos punts qualssevol de l'interior està contingut per complet en aquesta regió. Això no es compleix per a una parella de punts qualssevol a l'exterior.

Un triangle queda definit per tres segments de la forma , i . Aquests segments són els costats del triangle, i els tres punts , i són el seu vèrtexs. El triangle divideix el pla definit pels seus tres vèrtexs en interior i exterior, amb les mateixes propietats que en cas dels angulos. A l'angle definit pels dos semirayos que surten de i que passen per i respectivament se li denota per , i el seu interior conté tots els punts de l'interior del triangle .

 1. Si , són dos punts de la recta , i és un punt sobre la recta (sigui aquesta igual a o no), s'ha de, d'una banda qualsevol de a la recta , hi ha un únic tal que el segment és congruent amb el segment , i el denotem per . Tot segment és congruent amb si mateix.
 2. Si un segment és congruent amb el segment i també amb el segment , llavors aquests dos últims són congruents entre si (la congruència entre segments és transitiva).
 3. Siguin i dos segments de la mateixa recta sense punts en comú a excepció de , i siguin més i dos segments de la recta (sigui aquesta igual o no a ) sense més punts en comú que . Llavors, si i , s'ha de .
 4. Sigui un angle al pla i sigui una recta al pla . Suposem que en el pla , s'escull un dels costats respecte a . Sigui un semirayo de que emana d'un punt d'aquesta recta. Llavors, en el pla hi ha un únic semirayo que surt de de manera que és congruent amb , i de manera que tots els punts de l'interior de són al costat escollit de . Es denota per . Tot angle és congruent amb si mateix.
 5. Si l'angle és congruent amb l'angle i amb l'angle , llavors aquests dos són congruents entre si.
 6. Si donats dos triangles i es té , , , aleshores es té al seu torn i .

V. Continuïtat[modifica]

 1. Axioma d'Arquimedes. Sigui un punt qualsevol d'una recta, situat entre els punts arbitraris i d'aquesta. Prenguin els punts , ,... de tal manera que estigui entre i , estigui entre i , etc. Suposem a més que els segments , , ,... són tots congruents entre si. Llavors, en aquesta sèrie hi ha sempre un cert tal que està entre i .

Axioma de completesa[modifica]

Al sistema de punts, rectes i plans, no poden afegir altres elements de manera que el sistema resultant formi una geometria nova, obeint tots els axiomes dels cinc grups. En altres paraules, els elements de la geometria formen un sistema que no és susceptible d'extensió, prengué els cinc grups d'axiomes com a vàlids.

Axioma 21[modifica]

Hilbert va introduir un axioma més que diu:

II.4. Teorema de Pasch. Poden escollir quatre punts qualssevol , , i d'una recta de manera que estigui entre i i entre i , i que estigui entre i i entre i .

Referències[modifica]

 1. Sommer, Julius «Review: Grundlagen der Geometrie, Teubner, 1899». Bull. Amer. Math. Soc., 6, 7, 1900, pàg. 287–299. DOI: 10.1090/s0002-9904-1900-00719-1.
 2. Schweitzer, Arthur Richard «Review: Grundlagen der Geometrie, Third edition, Teubner, 1909». Bull. Amer. Math. Soc., 15, 10, 1909, pàg. 510–511. DOI: 10.1090/s0002-9904-1909-01814-2.
 3. Gronwall, T. H. «Review: Grundlagen der Geometrie, Fourth edition, Teubner, 1913». Bull. Amer. Math. Soc., 20, 6, 1919, pàg. 325–326. DOI: 10.1090/S0002-9904-1914-02492-9.

Bibliografia[modifica]