Vés al contingut

CIM-10 Capítol XXI: Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10)
Capítol Codis Títol
I A00-B99 Certes malalties infeccioses i parasitàries
II C00-D48 Neoplàsies
III D50-D89 Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics i altres trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat
IV E00-E90 Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques
V F00-F99 Trastorns mentals i del comportament
VI G00-G99 Malalties del sistema nerviós
VII H00-H59 Malalties de l'ull i els seus annexos
VIII H60-H95 Malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide
IX I00-I99 Malalties del sistema circulatori
X J00-J99 Malalties del sistema respiratori
XI K00-K93 Malalties de l'aparell digestiu
XII L00-L99 Malalties de la pell i el teixit subcutani
XIII M00-M99 Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu
XIV N00-N99 Malalties de l'aparell genitourinari
XV O00-O99 Embaràs, part i puerperi
XVI P00-P96 Certes afeccions originades en el període perinatal
XVII Q00-Q99 Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques
XVIII R00-R99 Símptomes, signes i troballes anormals clíniques i de laboratori, no classificats en un altre lloc
XIX S00-T98 Traumatismes, enverinaments i algunes altres conseqüències de causa externa
XX V01-Y98 Causes externes de morbiditat i de mortalitat
XXI Z00-Z99 Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut
XXII O00-U99 Codis per a situacions especials

La 10a Revisió de la Classificació Estadística Internacional de les Malalties i Problemes de Salut Relacionats (CIM-10) és una codificació de malalties, trastorns, signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials i causes externes de lesions o malalties, segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).[1] Aquesta pàgina conté la llista de problemes del capítol XXI de la CIM-10: Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis de salut.

Com que la llista té una finalitat didàctica, no s'hi han inclòs tots els problemes de salut referents al capítol. Aquests els podeu trobar en els documents en pdf de la bibliografia.
 • Sols apareixen els problemes codificats amb la lletra del capítol i dos dígits (per exemple A00), amb tres dígits (separada l'últim dígit per un punt, per exemple A04.0), i rarament amb quatre dígits.
 • S'han exclòs els problemes de més de dos dígits que fan referència a "altres" problemes especificats (però no definits) o a problemes no especificats; aquests dos casos corresponen, respectivament, als dígits finals 8 i 9.
 • També s'han exclòs els problemes de més de dos dígits que no aporten problemes de salut "diferents" dels de l'enunciat principal i que sols modifiquen "qualitativament" el problema de salut al qual fan referència. Per exemple: A00 és el codi pel còlera, però no s'han presentat els codis A00.1 i A00.2 que diferencien el còlera segons dos tipus de bacteri que el provoquen.

Z00-Z13 - Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a revisió i exploracions mèdiques

[modifica]
 • (Z00) Revisió i exploracions mèdiques generals de persones sense símptomes ni diagnòstic enregistrat
 • (Z01) Altres revisions i proves mèdiques especials de persones sense símptomes ni diagnòstic enregistrat
 • (Z02) Revisió i consulta amb finalitats administratives
 • (Z03) Observació i avaluació mèdiques de malalties i afeccions sospitades
 • (Z04) Exploració i observació per altres motius
 • (Z08) Exploracions de seguiment després de tractament per neoplàsies malignes
 • (Z09) Exploracions de seguiment després de tractament per afeccions diferents de les neoplàsies malignes
 • (Z10) Reconeixement sistemàtic general rutinari de subpoblacions definides
 • (Z11) Estudi de cribratge especial de malalties infeccioses i parasitàries
 • (Z12) Estudi de cribratge especial de neoplàsies
 • (Z13) Estudi de cribratge especial d'altres malalties i trastorns

Z20-Z29 - Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses

[modifica]
 • (Z20) Contacte i exposició a malalties contagioses
 • (Z21) Estat asimptomàtic d'infecció pel virus de la immunodeficiència humana [VIH]
 • (Z22) Portador de malaltia infecciosa
 • (Z23) Necessitat d'immunització contra una única malaltia bacteriana
 • (Z24) Necessitat d'immunització contra una sola malaltia vírica determinada
 • (Z25) Necessitat d'immunització contra altres malalties víriques soles
 • (Z26) Necessitat d'immunització contra altres malalties infeccioses soles
 • (Z27) Necessitat d'immunització contra combinacions de malalties infeccioses
 • (Z28) Immunització no realitzada
 • (Z29) Necessitat d'altres mesures profilàctiques

Z30-Z39 - Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies relacionades amb la reproducció

[modifica]
 • (Z30) Tractament contraceptiu
 • (Z31) Tractament de la reproducció
 • (Z32) Exploració i prova d'embaràs
 • (Z33) Estat de gestació incidental
 • (Z34) Supervisió d'embaràs normal
 • (Z35) Supervisió d'embaràs de risc elevat
 • (Z36) Cribratge prenatal
 • (Z37) Resultat del part
 • (Z38) Nadons nascuts vius segons el lloc de naixement
 • (Z39) Assistència i exploració postpart

Z40-Z54 - Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència mèdica posterior

[modifica]
 • (Z40) Cirurgia profilàctica
 • (Z41) Procediments amb finalitats diferents de la de proporcionar salut
 • (Z42) Assistència de seguiment que implica cirurgia plàstica
 • (Z43) Cura d'obertures artificials
 • (Z44) Col·locació i ajustament de dispositiu protètic extern
 • (Z45) Ajustament i control del dispositiu implantat
 • (Z46) Col·locació i ajustament d'altres dispositius
 • (Z47) Altres assistències de seguiment de dispositius ortopèdics
 • (Z48) Altres assistències de seguiment quirúrgic
 • (Z49) Assistència que implica diàlisi
 • (Z50) Assistència que implica l'ús de procediments de rehabilitació
 • (Z51) Altres assistències mèdiques
 • (Z52) Donants d'òrgans i teixits
 • (Z53) Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics que finalment no són realitzats
 • (Z54) Convalescència

Z55-Z65 - Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb circumstàncies socioeconòmiques i psicosocials

[modifica]
 • (Z55) Problemes relacionats amb l'educació i l'alfabetització
 • (Z56) Problemes relacionats amb la feina i l'atur
 • (Z57) Exposició per causa professional a factors de risc
 • (Z58) Problemes relacionats amb l'entorn físic
 • (Z59) Problemes relacionats amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge
 • (Z60) Problemes relacionats amb l'entorn social
 • (Z61) Problemes relacionats amb esdeveniments de la vida negatius en la infància
 • (Z62) Altres problemes relacionats amb l'educació
 • (Z63) Altres problemes relacionats amb l'entorn més proper, incloent circumstàncies familiars
 • (Z64) Problemes relacionats amb determinades circumstàncies psicosocials
 • (Z65) Problemes relacionats amb altres circumstàncies psicosocials

Z70-Z76 - Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies

[modifica]
 • (Z70) Aconsellament relacionat amb l'actitud, el comportament i
 • (Z71) Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a altres aconsellaments i assessoraments mèdics no classificats a cap altre lloc
 • (Z72) Problemes relacionats amb l'estil de vida
 • (Z73) Problemes relacionats amb la dificultat de gestionar la vida
 • (Z74) Problemes relacionats amb dependència del cuidador
 • (Z75) Problemes relacionats amb els serveis sanitaris i altres tipus d'assistència mèdica
 • (Z76) Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies

Z80-Z99 - Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb antecedents personals i familiars i certes afeccions que influeixen en l'estat de salut

[modifica]
 • (Z80) Antecedents familiars de neoplàsia maligna
 • (Z81) Antecedents familiars de trastorns mentals i trastorns del comportament
 • (Z82) Antecedents familiars de determinades deficiències i malalties cròniques que porten a discapacitat
 • (Z83) Antecedents familiars d'altres trastorns especificats
 • (Z84) Antecedents familiars d'altres afeccions
 • (Z85) Antecedents personals de neoplàsia maligna
 • (Z86) Antecedents personals d'altres malalties determinades
 • (Z87) Antecedents personals d'altres malalties i afeccions
 • (Z88) Antecedents personals d'al·lèrgia a fàrmacs, medicaments i productes biològics
 • (Z89) Absència adquirida d'extremitat
 • (Z90) Absència adquirida d'òrgans no classificada a cap altre lloc
 • (Z91) Antecedents personals de factors de risc no classificats a cap altre lloc
 • (Z92) Antecedents personals de tractament mèdic
 • (Z93) Estat d'obertura artificial
 • (Z94) Estat d'òrgan i teixit trasplantats
 • (Z95) Presència d'implants i empelts cardiovasculars
 • (Z96) Presència d'altres implants funcionals
 • (Z97) Presència d'altres dispositius
 • (Z98) Altres estats postoperatoris
 • (Z99) Dependència de màquines i dispositius facilitadors no classificada a cap altre lloc

Referències

[modifica]
 1. «CIM-10-MC/SCP». Departament de Salut.Generalitat de Catalunya. [Consulta: 20 gener 2023].