Colors HTML

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

En aquest article es descriuen els fonaments del sistema de colors RGB amb vista a fer-los servir en les pàgines HTML.

Fonament teòric[modifica]

La paleta de colors RGB (inicials de red, green, blue en anglès), que en altres idiomes s'anomena RVB (rouge, vert, bleu en francès), RVA (rojo, verde, azul en castellà), etc., consta, bàsicament, de tres colors primaris additius: Vermell-Verd-Blau. Aquests colors primaris additius, en HTML, estan representats per tres parells hexadecimals del tipus 0xHH-HH-HH segons el següent format:

#RRGGBB (= #RRVVAA)

Els valors que pot adoptar cada un dels tres parells hexadecimals van del 0x00 (0 decimal) al 0xFF (255 decimal). Com més gran sigui el valor del parell, més gran serà també la intensitat matís, lluminositat o claredat) del color corresponent a aquest parell (i viceversa). Això implica que l'extrem inferior de l'escala cromàtica parteix d'una intensitat (grau) de color mínima (nul = parell 0x00), passa per una intensitat de color mitjana (mitjà = parell 0x80 [128 decimal]) fins a arribar a una intensitat de color màxima (saturat = par 0xFF). El grau de més alta puresa (absolut) d'un color primari additiu estarà determinat per la presència total d'aquest (saturació = 0xFF) juntament amb l'absència total (nul·litat = 0x00) dels altres dos colors primaris additius.

A més d'aquests tres colors primaris additius (RGB), hi ha tres colors primaris sostractius o CMY: Cian-Magenta-Groc. Aquests colors sorgeixen de la següent combinació (mescla) dels primaris additius:

Cian = Verd + Blau

Magenta = Vermell + Blau

Groc = Vermell + Verd

Pel que fa al seu grau de puresa, passa el contrari dels colors primaris additius, ja que el grau absolut el determina la nul·litat d'un dels seus components i la saturació dels altres dos. Els colors complementaris dels primaris, tant additius com sostractius, seran recíprocament:

Vermell ↔ Cian

Verd ↔ Magenta

Blau ↔ Groc

La combinació simultània dels tres primaris additius saturats produeix el blanc (0xFFFFFF). Contràriament, la combinació simultània dels tres primaris sostractius nuls produeix el negre (0x000000). Resulta clar també que la combinació de dos colors mútuament complementaris produirà el blanc, igual que la sostracció (absorció) de tots dos produirà el negre (absència total de color). Així, v. gr., el vermell (0xFF0000) més el seu complemetari que és el cian (0x00FFFF), generen el blanc (0xFFFFFF). De fet, el cian no és altra cosa que la sostracció del vermell al blanc. Observeu els següents gràfics:

Síntesi additiva de color RGB
Síntesi sostractiva de color CMY

Per la seva part, el gris mitjà (0x808080), que és el terme mitjà exacte entre el negre i el blanc, s'obtindrà a partir de la combinació simultània dels tres primaris additius mitjans. Anàlogament, el gris semi-saturat (clar) s'obtindrà a partir de la combinació 0xC0C0C0, mentre que el gris semi-nul (fosc) mitjançant 0x404040. D'aquesta manera, tenim que la resta dels colors, que estan compresos entre el negre (0x000000) i el blanc (0xFFFFFF), sorgeixen de la combinació dels tres primaris additius en diversos graus. En altres paraules: n'hi haurà prou a reemplaçar cada un dels parells 0xHH-HH-HH per un valor comprès entre 0x00 i 0xFF per obtenir qualsevol dels colors possibles.

Encara en la pràctica, pot haver-hi algunes combinacions que no siguin vàlides. Això passava fa temps, quan la paleta de colors més grossa tenia 256 colors. Per això, hi ha 216 colors reservats (uns altres 40 per al sistema), dels quals alguns es mostren aquí.

Triplet hexadecimal[modifica]

El triplet hexadecimal és un nombre de sis dígits format per tres bytes en hexadecimal. S'utilitza en documents HTML, CSS i en altres aplicacions informàtiques.

Els bytes representen els percentatges dels colors vermell, verd i blau (RGB). Cadascun utilitza una franja de 00h a FFh (Notació hexadecimal) o de 0 a 255 en notació decimal. El triplet hexadecimal és format per la concatenació de tres bytes en hexadecimal:

Byte 1: valor de vermell
Byte 2: valor de verd
Byte 3: valor de blau

Per exemple, considerem el color en què els valors vermell/verd/blau són nombres decimals: vermell=36, verd=104, blau=160 (un color grisós-blau). Els nombres decimals 36, 104 i 160 són 24, 68 i A0 respectivament en notació hexadecimal. Per obtenir el triplet hex, senzillament escrivim els tres bytes hex junts sense espais, així: 2468A0. Si un byte és menor que 16 (decimal) o 10 (hex) s'ha de representar amb un zero per mantenir el nombre de dígits en el triplet igual a sis. Per exemple, el triplet decimal 0,1,2 es representaria amb el triplet hex 000102.

El nombre de colors que es pot representar en aquest sistema és

Taula simplificada de colors[modifica]

El que hem vist fins aquí ens permet obtenir la següent taula de colors amb els seus respectius valors hexadecimals:

Primaris additius saturats (absoluts)[modifica]

 • VERMELL = FF0000
 • VERD = 00FF00
 • BLAU = 0000FF
 • Combinació dels tres primaris additius saturats (absoluts).
  • BLANC = FFFFFF

Primaris sostractius nuls (absoluts)[modifica]

 • CIAN = 0x00FFFF
 • MAGENTA = 0xFF00FF
 • GROC = 0xFFFF00
 • Combinació dels tres primaris sostractius nuls (absoluts)
  • NEGRE = 0x000000

Alguns secundaris i terciaris (mitjans)[modifica]

 • GRIS = 0x808080
 • ROSA = 0xFF8080
 • VIOLAT = 0x800080
 • CELEST = 0x80FFFF
 • MARRÓ = 0x800000
 • TARONJA = 0xFF8000
 • LAVANDA = 0x8000FF
 • TURQUESA = 0x00FF80
 • OR VELL = 0xBBBB20

Nom de colors X11[modifica]

Nom HTML Codi Hex
R   G   B
Codi decimal
R   G   B
Tons roses
Pink FF C0 CB 255 192 203
LightPink FF B6 C1 255 182 193
HotPink FF 69 B4 255 105 180
DeepPink FF 14 93 255  20 147
PaleVioletRed DB 70 93 219 112 147
MediumVioletRed C7 15 85 199  21 133
Tons vermells
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Salmon FA 80 72 250 128 114
DarkSalmon E9 96 7A 233 150 122
LightCoral F0 80 80 240 128 128
IndianRed CD 5C 5C 205  92  92
Crimson DC 14 3C 220  20  60
FireBrick B2 22 22 178  34  34
DarkRed 8B 00 00 139   0   0
Red FF 00 00 255   0   0
Tons taronges
OrangeRed FF 45 00 255  69   0
Tomato FF 63 47 255  99  71
Coral FF 7F 50 255 127  80
DarkOrange FF 8C 00 255 140   0
Orange FF A5 00 255 165   0
Gold FF D7 00 255 215   0
Tons grocs
Yellow FF FF 00 255 255   0
LightYellow FF FF E0 255 255 224
LemonChiffon FF FA CD 255 250 205
LightGoldenrodYellow FA FA D2 250 250 210
PapayaWhip FF EF D5 255 239 213
Moccasin FF E4 B5 255 228 181
PeachPuff FF DA B9 255 218 185
PaleGoldenrod EE E8 AA 238 232 170
Khaki F0 E6 8C 240 230 140
DarkKhaki BD B7 6B 189 183 107
Tons marrons
Cornsilk FF F8 DC 255 248 220
BlanchedAlmond FF EB CD 255 235 205
Bisque FF E4 C4 255 228 196
NavajoWhite FF DE AD 255 222 173
Wheat F5 DE B3 245 222 179
BurlyWood DE B8 87 222 184 135
Tan D2 B4 8C 210 180 140
RosyBrown BC 8F 8F 188 143 143
SandyBrown F4 A4 60 244 164  96
Goldenrod DA A5 20 218 165  32
DarkGoldenrod B8 86 0B 184 134  11
Peru CD 85 3F 205 133  63
Chocolate D2 69 1E 210 105  30
SaddleBrown 8B 45 13 139  69  19
Sienna A0 52 2D 160  82  45
Brown A5 2A 2A 165  42  42
Maroon 80 00 00 128   0   0
Nom HTML Codi Hex
R   G   B
Codi decimal
R   G   B
Tons verds
DarkOliveGreen 55 6B 2F  85 107  47
Olive 80 80 00 128 128   0
OliveDrab 6B 8E 23 107 142  35
YellowGreen 9A CD 32 154 205  50
LimeGreen 32 CD 32  50 205  50
Lime 00 FF 00   0 255   0
LawnGreen 7C FC 00 124 252   0
Chartreuse 7F FF 00 127 255   0
GreenYellow AD FF 2F 173 255  47
SpringGreen 00 FF 7F   0 255 127
MediumSpringGreen 00 FA 9A   0 250 154
LightGreen 90 EE 90 144 238 144
PaleGreen 98 FB 98 152 251 152
DarkSeaGreen 8F BC 8F 143 188 143
MediumSeaGreen 3C B3 71  60 179 113
SeaGreen 2E 8B 57  46 139  87
ForestGreen 22 8B 22  34 139  34
Green 00 80 00   0 128   0
DarkGreen 00 64 00   0 100   0
Tons cians
MediumAquamarine 66 CD AA 102 205 170
Aqua 00 FF FF   0 255 255
Cyan 00 FF FF   0 255 255
LightCyan E0 FF FF 224 255 255
PaleTurquoise AF EE EE 175 238 238
Aquamarine 7F FF D4 127 255 212
Turquoise 40 E0 D0  64 224 208
MediumTurquoise 48 D1 CC  72 209 204
DarkTurquoise 00 CE D1   0 206 209
LightSeaGreen 20 B2 AA  32 178 170
CadetBlue 5F 9E A0  95 158 160
DarkCyan 00 8B 8B   0 139 139
Teal 00 80 80   0 128 128
Tons blaus
LightSteelBlue B0 C4 DE 176 196 222
PowderBlue B0 E0 E6 176 224 230
LightBlue AD D8 E6 173 216 230
SkyBlue 87 CE EB 135 206 235
LightSkyBlue 87 CE FA 135 206 250
DeepSkyBlue 00 BF FF   0 191 255
DodgerBlue 1E 90 FF  30 144 255
CornflowerBlue 64 95 ED 100 149 237
SteelBlue 46 82 B4  70 130 180
RoyalBlue 41 69 E1  65 105 225
Blue 00 00 FF   0   0 255
MediumBlue 00 00 CD   0   0 205
DarkBlue 00 00 8B   0   0 139
Navy 00 00 80   0   0 128
MidnightBlue 19 19 70  25  25 112
Nom HTML Codi Hex
R   G   B
Codi decimal
R   G   B
Tons porpra
Lavender E6 E6 FA 230 230 250
Thistle D8 BF D8 216 191 216
Plum DD A0 DD 221 160 221
Violet EE 82 EE 238 130 238
Orchid DA 70 D6 218 112 214
Fuchsia FF 00 FF 255   0 255
Magenta FF 00 FF 255   0 255
MediumOrchid BA 55 D3 186  85 211
MediumPurple 93 70 DB 147 112 219
BlueViolet 8A 2B E2 138  43 226
DarkViolet 94 00 D3 148   0 211
DarkOrchid 99 32 CC 153  50 204
DarkMagenta 8B 00 8B 139   0 139
Purple 80 00 80 128   0 128
Indigo 4B 00 82  75   0 130
DarkSlateBlue 48 3D 8B  72  61 139
SlateBlue 6A 5A CD 106  90 205
MediumSlateBlue 7B 68 EE 123 104 238
Tons blancs
White FF FF FF 255 255 255
Snow FF FA FA 255 250 250
Honeydew F0 FF F0 240 255 240
MintCream F5 FF FA 245 255 250
Azure F0 FF FF 240 255 255
AliceBlue F0 F8 FF 240 248 255
GhostWhite F8 F8 FF 248 248 255
WhiteSmoke F5 F5 F5 245 245 245
Seashell FF F5 EE 255 245 238
Beige F5 F5 DC 245 245 220
OldLace FD F5 E6 253 245 230
FloralWhite FF FA F0 255 250 240
Ivory FF FF F0 255 255 240
AntiqueWhite FA EB D7 250 235 215
Linen FA F0 E6 250 240 230
LavenderBlush FF F0 F5 255 240 245
MistyRose FF E4 E1 255 228 225
Tons gris/negre
Gainsboro DC DC DC 220 220 220
LightGray D3 D3 D3 211 211 211
Silver C0 C0 C0 192 192 192
DarkGray A9 A9 A9 169 169 169
Gray 80 80 80 128 128 128
DimGray 69 69 69 105 105 105
LightSlateGray 77 88 99 119 136 153
SlateGray 70 80 90 112 128 144
DarkSlateGray 2F 4F 4F  47  79  79
Black 00 00 00   0   0   0

Aquests són els colors HTML que en l'actualitat poden processar la majoria de computadores i navegadors:

 Color
 
   Nom
 
Codi
 
   Snow 1 #FFFAFA
   Snow 2 #EEE9E9
   Snow 3 #CDC9C9
   Snow 4 #8B8989
   Seashell 1 #FFF5EE
   Seashell 2 #EEE5DE
   Seashell 3 #CDC5BF
   Seashell 4 #8B8682
   Antique White 1 #FFEFDB
   Antique White 2 #EEDFCC
   Antique White 3 #CDC0B0
   Antique White 4 #8B8378
   Bisque 1 #FFE4C4
   Bisque 2 #EED5B7
   Bisque 3 #CDB79E
   Bisque 4 #8B7D6B
   Peach Puff 1 #FFDAB9
   Peach Puff 2 #EECBAD
   Peach Puff 3 #CDAF95
   Peach Puff 4 #8B7765
   Navajo White 1 #FFDEAD
   Navajo White 2 #EECFA1
   Navajo White 3 #CDB38B
   Navajo White 4 #8B795E
   Lemon Chiffon 1 #FFFACD
   Lemon Chiffon 2 #EEE9BF
   Lemon Chiffon 3 #CDC9A5
   Lemon Chiffon 4 #8B8970
   Corn Silk 1 #FFF8DC
   Corn Silk 2 #EEE8CD
   Corn Silk 3 #CDC8B1
   Corn Silk 4 #8B8878
   Ivory 1 #FFFFF0
   Ivory 2 #EEEEE0
   Ivory 3 #CDCDC1
   Ivory 4 #8B8B83
   Honeydew 1 #F0FFF0
   Honeydew 2 #E0EEE0
   Honeydew 3 #C1CDC1
   Honeydew 4 #838B83
   Lavender Blush 1 #FFF0F5
   Lavender Blush 2 #EEE0E5
   Lavender Blush 3 #CDC1C5
   Lavender Blush 4 #8B8386
   Misty Rose 1 #FFE4E1
   Misty Rose 2 #EED5D2
   Misty Rose 3 #CDB7B5
   Misty Rose 4 #8B7D7B
   Azure 1 #F0FFFF
   Azure 2 #E0EEEE
   Azure 3 #C1CDCD
   Azure 4 #838B8B
   Slate Blue 1 #836FFF
   Slate Blue 2 #7A67EE
   Slate Blue 3 #6959CD
   Slate Blue 4 #473C8B
   Royal Blue 1 #4876FF
   Royal Blue 2 #436EEE
   Royal Blue 3 #3A5FCD
   Royal Blue 4 #27408B
   Blue 1 #0000FF
   Blue 2 #0000EE
   Blue 3 #0000CD
   Blue 4 #00008B
   Dodger Blue 1 #1E90FF
   Dodger Blue 2 #1C86EE
   Dodger Blue 3 #1874CD
   Dodger Blue 4 #104E8B
   Steel Blue 1 #63B8FF
   Steel Blue 2 #5CACEE
   Steel Blue 3 #4F94CD
   Steel Blue 4 #36648B
   Deep Sky Blue 1 #00BFFF
   Deep Sky Blue 2 #00B2EE
   Deep Sky Blue 3 #009ACD
   Deep Sky Blue 4 #00688B
   Sky Blue 1 #87CEFF
   Sky Blue 2 #7EC0EE
   Sky Blue 3 #6CA6CD
   Sky Blue 4 #4A708B
   Light Sky Blue 1 #B0E2FF
   Light Sky Blue 2 #A4D3EE
   Light Sky Blue 3 #8DB6CD
   Light Sky Blue 4 #607B8B
   Slate Gray 1 #C6E2FF
   Slate Gray 2 #B9D3EE
   Slate Gray 3 #9FB6CD
   Slate Gray 4 #6C7B8B
   Light Steel Blue 1 #CAE1FF
   Light Steel Blue 2 #BCD2EE
   Light Steel Blue 3 #A2B5CD
   Light Steel Blue 4 #6E7B8B
   Light Blue 1 #BFEFFF
   Light Blue 2 #B2DFEE
   Light Blue 3 #9AC0CD
   Light Blue 4 #68838B
   Light Cyan 1 #E0FFFF
   Light Cyan 2 #D1EEEE
   Light Cyan 3 #B4CDCD
   Light Cyan 4 #7A8B8B
   Pale Turquoise 1 #BBFFFF
   Pale Turquoise 2 #AEEEEE
   Pale Turquoise 3 #96CDCD
   Pale Turquoise 4 #668B8B
   Cadet Blue 1 #98F5FF
   Cadet Blue 2 #8EE5EE
   Cadet Blue 3 #7AC5CD
   Cadet Blue 4 #53868B
   Turquoise 1 #00F5FF
   Turquoise 2 #00E5EE
   Turquoise 3 #00C5CD
   Turquoise 4 #00868B
   Cyan 1 #00FFFF
   Cyan 2 #00EEEE
   Cyan 3 #00CDCD
   Cyan 4 #008B8B
   Dark Slate Gray 1 #97FFFF
   Dark Slate Gray 2 #8DEEEE
   Dark Slate Gray 3 #79CDCD
   Dark Slate Gray 4 #528B8B
   Aquamarine 1 #7FFFD4
   Aquamarine 2 #76EEC6
   Aquamarine 3 #66CDAA
   Aquamarine 4 #458B74
   Dark Sea Green 1 #C1FFC1
   Dark Sea Green 2 #B4EEB4
   Dark Sea Green 3 #9BCD9B
   Dark Sea Green 4 #698B69
   Sea Green 1 #54FF9F
   Sea Green 2 #4EEE94
   Sea Green 3 #43CD80
   Sea Green 4 #2E8B57
   Pale Green 1 #9AFF9A
   Pale Green 2 #90EE90
   Pale Green 3 #7CCD7C
   Pale Green 4 #548B54
   Spring Green 1 #00FF7F
   Spring Green 2 #00EE76
   Spring Green 3 #00CD66
   Spring Green 4 #008B45
   Green 1 #00FF00
   Green 2 #00EE00
   Green 3 #00CD00
   Green 4 #008B00
   Chartreuse 1 #7FFF00
   Chartreuse 2 #76EE00
   Chartreuse 3 #66CD00
   Chartreuse 4 #458B00
   Olive Drab 1 #C0FF3E
   Olive Drab 2 #B3EE3A
   Olive Drab 3 #9ACD32
   Olive Drab 4 #698B22
    Dark Olive Green 1 #CAFF70
    Dark Olive Green 2 #BCEE68
    Dark Olive Green 3 #A2CD5A
    Dark Olive Green 4 #6E8B3D
    Khaki 1 #FFF68F
    Khaki 2 #EEE685
    Khaki 3 #CDC673
    Khaki 4 #8B864E
    Light Goldenrod 1 #FFEC8B
    Light Goldenrod 2 #EEDC82
    Light Goldenrod 3 #CDBE70
    Light Goldenrod 4 #8B814C
    Light Yellow 1 #FFFFE0
    Light Yellow 2 #EEEED1
    Light Yellow 3 #CDCDB4
    Light Yellow 4 #8B8B7A
    Yellow 1 #FFFF00
    Yellow 2 #EEEE00
    Yellow 3 #CDCD00
    Yellow 4 #8B8B00
   Gold 1 #FFD700
   Gold 2 #EEC900
   Gold 3 #CDAD00
   Gold 4 #8B7500
   Goldenrod 1 #FFC125
   Goldenrod 2 #EEB422
   Goldenrod 3 #CD9B1D
   Goldenrod 4 #8B6914
   Dark Goldenrod 1 #FFB90F
   Dark Goldenrod 2 #EEAD0E
   Dark Goldenrod 3 #CD950C
   Dark Goldenrod 4 #8B658B
   Rosy Brown1 #FFC1C1
   Rosy Brown 2 #EEB4B4
   Rosy Brown 3 #CD9B9B
   Rosy Brown 4 #8B6969
   Indian Red 1 #FF6A6A
   Indian Red 2 #EE6363
   Indian Red 3 #CD5555
   Indian Red 4 #8B3A3A
   Sienna 1 #FF8247
   Sienna 2 #EE7942
   Sienna 3 #CD6839
   Sienna 4 #8B4726
   Burlywood 1 #FFD39B
   Burlywood 2 #EEC591
   Burlywood 3 #CDAA7D
   Burlyood 4 #8B7355
   Wheat 1 #FFE7BA
   Wheat 2 #EED8AE
   Wheat 3 #CDBA96
   Wheat 4 #8B7E66
   Tan 1 #FFA54F
   Tan 2 #EE9A49
   Tan 3 #CD853F
   Tan 4 #8B5A2B
   Chocolate 1 #FF7F24
   Chocolate 2 #EE7621
   Chocolate 3 #CD661D
   Chocolate 4 #8B4513
   Firebrick 1 #FF3030
   Firebrick 2 #EE2C2C
   Firebrick 3 #CD2626
   Firebrick 4 #8B1A1A
   Brown 1 #FF4040
   Brown 2 #EE3B3B
   Brown 3 #CD3333
   Brown 4 #8B2323
   Salmon 1 #FF8C69
   Salmon 2 #EE8262
   Salmon 3 #CD7054
   Salmon 4 #8B4C39
   Light Salmon 1 #FFA07A
   Light Salmon 2 #EE9572
   Light Salmon 3 #CD8162
   Light Salmon 4 #8B5742
   Orange 1 #FFA500
   Orange 2 #EE9A00
   Orange 3 #CD8500
   Orange 4 #8B5A00
   Dark Orange 1 #FF7F00
   Dark Orange 2 #EE7600
   Dark Orange 3 #CD6600
   Dark Orange 4 #8B4500
   Coral 1 #FF7256
   Coral 2 #EE6A50
   Coral 3 #CD5B45
   Coral 4 #8B3E2F
   Tomato 1 #FF6347
   Tomato 2 #EE5C42
   Tomato 3 #CD4F39
   Tomato 4 #8B3626
   Orange Red 1 #FF4500
   Orange Red 2 #EE4000
   Orange Red 3 #CD3700
   Orange Red 4 #8B2500
   Red 1 #FF0000
   Red 2 #EE0000
   Red 3 #CD0000
   Red 4 #8B0000
   Deep Pink 1 #FF1493
   Deep Pink 2 #EE1289
   Deep Pink 3 #CD1076
   Deep Pink 4 #8B0A50
   Hot Pink 1 #FF6EB4
   Hot Pink 2 #EE6AA7
   Hot Pink 3 #CD6090
   Hot Pink 4 #8B3A62
   Pink 1 #FFB5C5
   Pink 2 #EEA9B8
   Pink 3 #CD919E
   Pink 4 #8B636C
   Light Pink 1 #FFAEB9
   Light Pink 2 #EEA2AD
   Light Pink 3 #CD8C95
   Light Pink 4 #8B5F65
   Pale Violet Red 1 #FF82AB
   PaleVioletRed2 #EE799F
   Pale Violet Red 3 #CD6889
   Pale Violet Red 4 #8B475D
   Maroon 1 #FF34B3
   Maroon 2 #EE30A7
   Maroon 3 #CD2990
   Maroon 4 #8B1C62
   Violet Red 1 #FF3E96
   Violet Red 2 #EE3A8C
   Violet Red 3 #CD3278
   Violet Red 4 #8B2252
   Magenta 1 #FF00FF
   Magenta 2 #EE00EE
   Magenta 3 #CD00CD
   Magenta 4 #8B008B
   Orchid 1 #FF83FA
   Orchid 2 #EE7AE9
   Orchid 3 #CD69C9
   Orchid 4 #8B4789
   Plum 1 #FFBBFF
  &nbs #EEAEEE
   Plum 3 #CD96CD
   Plum 4 #8B668B
   Medium Orchid 1 #E066FF
   Medium Orchid 2 #D15FEE
   Medium Orchid 3 #B452CD
   Medium Orchid 4 #7A378B
   Dark Orchid 1 #BF3EFF
   Dark Orchid 2 #B23AEE
   Dark Orchid 3 #9A32CD
   Dark Orchid 4 #68228B
   Purple1 #9B30FF
   Purple2 #912CEE
   Purple3 #7D26CD
   Purple 4 #551A8B
   Medium Purple 1 #AB82FF
   Medium Purple 2 #9F79EE
   Medium Purple 3 #8968CD
   Medium Purple 4 #5D478B
   Thistle 1 #FFE1FF
   Thistle 2 #EED2EE
   Thistle 3 #CDB5CD
   Thistle 4 #8B7B8B
   Gray 91 #E8E8E8
   Gray 81 #CFCFCF
   Gray 71 #B5B5B5
   Gray 61 #9C9C9C
   Gray 51 #828282
   Gray 41 #696969
   Gray 31 #4F4F4F
   Gray 21 #363636
   Gray 11 #1C1C1C
 Color
 
   Nom
 
Codi
 
   Snow #FFFAFA
   Ghost White #F8F8FF
   White Smoke #F5F5F5
   Gainsboro #DCDCDC
   FloralWhite #FFFAF0
   Old Lace #FDF5E6
   Linen #FAF0E6
   Antique White #FAEBD7
   Papaya Whip #FFEFD5
   Blanched Almond #FFEBCD
   Bisque #FFE4C4
   PeachPuff #FFDAB9
   Navajo White #FFDEAD
   Moccasin #FFE4B5
   Cornsilk #FFF8DC
   Ivory #FFFFF0
   Lemon Chiffon #FFFACD
   Seashell #FFF5EE
   Honeydew #F0FFF0
   Mint Cream #F5FFFA
   Azure #F0FFFF
   Alice Blue #F0F8FF
   Lavender #E6E6FA
   Lavender Blush #FFF0F5
   Misty Rose #FFE4E1
   White #FFFFFF
   Black #000000
   Dark Slate Gray #2F4F4F
   Dim Grey #696969
   SlateGrey #708090
   Light Slate Gray #778899
   Dark Grey #A9A9A9
   Gray #BEBEBE
   Light Gray #D3D3D3
   Midnight Blue #191970
   Navy Blue #000080
   Cornflower Blue #6495ED
   Dark Slate Blue #483D8B
   Slate Blue #6A5ACD
   Medium Slate Blue #7B68EE
   Light Slate Blue #8470FF
   Medium Blue #0000CD
   Royal Blue #4169E1
   Blue #0000FF
   Dodger Blue #1E90FF
   Deep Sky Blue #00BFFF
   Sky Blue #87CEEB
   Light Sky Blue #87CEFA
   Steel Blue #4682B4
   Light Steel Blue #B0C4DE
   Light Blue #ADD8E6
   Powder Blue #B0E0E6
   Pale Turquoise #AFEEEE
   Dark Turquoise #00CED1
   Medium Turquoise #48D1CC
   Turquoise #40E0D0
   Cyan #00FFFF
   Light Cyan #E0FFFF
   Cadet Blue #5F9EA0
   Medium Aquamarine #66CDAA
   Aquamarine #7FFFD4
   Dark Green #006400
   Dark Olive Green #556B2F
   Dark Sea Green #8FBC8F
   Sea #2E8B57
   Medium Sea Green #3CB371
   Light Sea Green #20B2AA
   Pale Green #98FB98
   Light Green #90EE90
   Spring Green #00FF7F
   Lawn Green #7CFC00
   Green #00FF00
   Chartreuse #7FFF00
   Medium Spring Green #00FA9A
   Green Yellow #ADFF2F
   Lime Green #32CD32
   Yellow Green #9ACD32
   Forest Green #228B22
   Olive Drab #6B8E23
   Dark Khaki #BDB76B
   Pale Goldenrod #EEE8AA
   Light Goldenrod #FAFAD2
   Light Yellow #FFFFE0
   Yellow #FFFF00
   Gold #FFD700
   Light Goldenrod #EEDD82
   Goldenrod #DAA520
   Dark Goldenrod #B8860B
   Rosy Brown #BC8F8F
   Indian Red #CD5C5C
   Saddle Brown #8B4513
   Sienna #A0522D
   Peru #CD853F
   Burlywood #DEB887
   Beige #F5F5DC
   Wheat #F5DEB3
   Sandy Brown #F4A460
   Tan #D2B48C
   Chocolate #D2691E
   Firebrick #B22222
   Brown #A52A2A
   Dark Salmon #E9967A
   Salmon #FA8072
   Light Salmon #FFA07A
   Orange #FFA500
   Dark Orange #FF8C00
   Coral #FF7F50
   Light Coral #F08080
   Tomato #FF6347
   Orange Red #FF4500
   Red #FF0000
   Hot Pink #FF69B4
   Deep Pink #FF1493
   Pink #FFC0CB
   Light Pink #FFB6C1
   Pale Violet Red #DB7093
   Maroon #B03060
   Medium Violet Red #C71585
   Violet Red #D02090
   Magenta #FF00FF
   Violet #EE82EE
   Plum #DDA0DD
   Orchid #DA70D6
   Medium Orchid #BA55D3
   Dark Orchid #9932CC
   Dark Violet #9400D3
   Blue Violet #8A2BE2
   Purple #A020F0
   Medium Purple #9370DB
   Thistle #D8BFD8
   Dark Blue #00008B
   Dark Cyan #008B8B
   Dark Magenta #8B008B
   Dark Red #8B0000

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]