Colors HTML

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

En aquest article es descriuen els fonaments del sistema de colors RGB amb vista a fer-los servir en les pàgines HTML.

Fonament teòric[modifica | modifica el codi]

La paleta de colors RGB (inicials de red, green, blue en anglès), que en altres idiomes s'anomena RVB (rouge, vert, bleu en francès), RVA (rojo, verde, azul en castellà), etc., consta, bàsicament, de tres colors primaris additius: Vermell-Verd-Blau. Aquests colors primaris additius, en HTML, estan representats per tres parells hexadecimals del tipus 0xHH-HH-HH segons el següent format:

#RRGGBB (= #RRVVAA)

Els valors que pot adoptar cada un dels tres parells hexadecimals van del 0x00 (0 decimal) al 0xFF (255 decimal). Com més gran sigui el valor del parell, més gran serà també la intensitat matís, lluminositat o claredat) del color corresponent a aquest parell (i viceversa). Això implica que l'extrem inferior de l'escala cromàtica parteix d'una intensitat (grau) de color mínima (nul = parell 0x00), passa per una intensitat de color mitjana (mitjà = parell 0x80 [128 decimal]) fins a arribar a una intensitat de color màxima (saturat = par 0xFF). El grau de més alta puresa (absolut) d'un color primari additiu estarà determinat per la presència total d'aquest (saturació = 0xFF) juntament amb l'absència total (nul·litat = 0x00) dels altres dos colors primaris additius.

A més d'aquests tres colors primaris additius (RGB), hi ha tres colors primaris sostractius o CMY: Cian-Magenta-Groc. Aquests colors sorgeixen de la següent combinació (mescla) dels primaris additius:

Cian = Verd + Blau

Magenta = Vermell + Blau

Groc = Vermell + Verd

Pel que fa al seu grau de puresa, passa el contrari dels colors primaris additius, ja que el grau absolut el determina la nul·litat d'un dels seus components i la saturació dels altres dos. Els colors complementaris dels primaris, tant additius com sostractius, seran recíprocament:

Vermell ↔ Cian

Verd ↔ Magenta

Blau ↔ Groc

La combinació simultània dels tres primaris additius saturats produeix el blanc (0xFFFFFF). Contràriament, la combinació simultània dels tres primaris sostractius nuls produeix el negre (0x000000). Resulta clar també que la combinació de dos colors mútuament complementaris produirà el blanc, igual que la sostracció (absorció) de tots dos produirà el negre (absència total de color). Així, v. gr., el vermell (0xFF0000) més el seu complemetari que és el cian (0x00FFFF), generen el blanc (0xFFFFFF). De fet, el cian no és altra cosa que la sostracció del vermell al blanc. Observeu els següents gràfics:

Síntesi additiva de color RGB
Síntesi sostractiva de color CMY


Per la seva part, el gris mitjà (0x808080), que és el terme mitjà exacte entre el negre i el blanc, s'obtindrà a partir de la combinació simultània dels tres primaris additius mitjans. Anàlogament, el gris semi-saturat (clar) s'obtindrà a partir de la combinació 0xC0C0C0, mentre que el gris semi-nul (fosc) mitjançant 0x404040. D'aquesta manera, tenim que la resta dels colors, que estan compresos entre el negre (0x000000) i el blanc (0xFFFFFF), sorgeixen de la combinació dels tres primaris additius en diversos graus. En altres paraules: n'hi haurà prou a reemplaçar cada un dels parells 0xHH-HH-HH per un valor comprès entre 0x00 i 0xFF per obtenir qualsevol dels colors possibles.

Encara en la pràctica, pot haver-hi algunes combinacions que no siguin vàlides. Això passava fa temps, quan la paleta de colors més grossa tenia 256 colors. Per això, hi ha 216 colors reservats (uns altres 40 per al sistema), dels quals alguns es mostren aquí.

Triplet hexadecimal[modifica | modifica el codi]

El triplet hexadecimal és un nombre de sis dígits format per tres bytes en hexadecimal. S'utilitza en documents HTML, CSS i en altres aplicacions informàtiques.

Els bytes representen els percentatges dels colors vermell, verd i blau (RGB). Cadascun utilitza una franja de 00h a FFh (Notació hexadecimal) o de 0 a 255 en notació decimal. El triplet hexadecimal és format per la concatenació de tres bytes en hexadecimal:

Byte 1: valor de vermell
Byte 2: valor de verd
Byte 3: valor de blau

Per exemple, considerem el color en què els valors vermell/verd/blau són nombres decimals: vermell=36, verd=104, blau=160 (un color grisós-blau). Els nombres decimals 36, 104 i 160 són 24, 68 i A0 respectivament en notació hexadecimal. Per obtenir el triplet hex, senzillament escrivim els tres bytes hex junts sense espais, així: 2468A0. Si un byte és menor que 16 (decimal) o 10 (hex) s'ha de representar amb un zero per mantenir el nombre de dígits en el triplet igual a sis. Per exemple, el triplet decimal 0,1,2 es representaria amb el triplet hex 000102.

El nombre de colors que es pot representar en aquest sistema és

256 \times 256 \times 256 = 16,777,216

Taula simplificada de colors[modifica | modifica el codi]

El que hem vist fins aquí ens permet obtenir la següent taula de colors amb els seus respectius valors hexadecimals:

Primaris additius saturats (absoluts)[modifica | modifica el codi]

 • VERMELL = FF0000
 • VERD = 00FF00
 • BLAU = 0000FF
 • Combinació dels tres primaris additius saturats (absoluts).
  • BLANC = FFFFFF

Primaris sostractius nuls (absoluts)[modifica | modifica el codi]

 • CIAN = 0x00FFFF
 • MAGENTA = 0xFF00FF
 • GROC = 0xFFFF00
 • Combinació dels tres primaris sostractius nuls (absoluts)
  • NEGRE = 0x000000

Alguns secundaris i terciaris (mitjans)[modifica | modifica el codi]

 • GRIS = 0x808080
 • ROSA = 0xFF8080
 • VIOLAT = 0x800080
 • CELEST = 0x80FFFF
 • MARRÓ = 0x800000
 • TARONJA = 0xFF8000
 • LAVANDA = 0x8000FF
 • TURQUESA = 0x00FF80
 • OR VELL = 0xBBBB20


Taula de colors (anglès)[modifica | modifica el codi]

nom HTML codi hex
R   G   B
codi decimal
R   G   B
Colors vermells
IndianRed CD 5C 5C 205 92 92
LightCoral F0 80 80 240 128 128
Salmon FA 80 72 250 128 114
DarkSalmon E9 96 7A 233 150 122
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Crimson DC 14 3C 220 20 60
Red FF 00 00 255 0 0
FireBrick B2 22 22 178 34 34
DarkRed 8B 00 00 139 0 0
Colors roses
Pink FF C0 CB 255 192 203
LightPink FF B6 C1 255 182 193
HotPink FF 69 B4 255 105 180
DeepPink FF 14 93 255 20 147
MediumVioletRed C7 15 85 199 21 133
PaleVioletRed DB 70 93 219 112 147
Colors taronges
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Coral FF 7F 50 255 127 80
Tomato FF 63 47 255 99 71
OrangeRed FF 45 00 255 69 0
DarkOrange FF 8C 00 255 140 0
Orange FF A5 00 255 165 0
Colors grocs
Gold FF D7 00 255 215 0
Yellow FF FF 00 255 255 0
LightYellow FF FF E0 255 255 224
LemonChiffon FF FA CD 255 250 205
LightGoldenrodYellow FA FA D2 250 250 210
PapayaWhip FF EF D5 255 239 213
Moccasin FF E4 B5 255 228 181
PeachPuff FF DA B9 255 218 185
PaleGoldenrod EE E8 AA 238 232 170
Khaki F0 E6 8C 240 280 140
DarkKhaki BD B7 6B 189 183 107
Colors porpres
Lavender E6 E6 FA 230 230 250
Thistle D8 BF D8 216 191 216
Plum DD A0 DD 221 160 221
Violet EE 82 EE 238 130 238
Orchid DA 70 D6 218 112 214
Fuchsia/ Magenta FF 00 FF 255 0 255
MediumOrchid BA 55 D3 186 85 211
MediumPurple 93 70 DB 147 112 219
BlueViolet 8A 2B E2 138 43 226
DarkViolet 94 00 D3 148 0 211
DarkOrchid 99 32 CC 153 50 204
DarkMagenta 8B 00 8B 139 0 139
Purple 80 00 80 128 0 128
Indigo 4B 00 82 75 0 130
SlateBlue 6A 5A CD 106 90 205
DarkSlateBlue 48 3D 8B 72 61 139
nom HTML codi hex
R   G   B
codi decimal
R   G   B
Colors verds
GreenYellow AD FF 2F 173 255 47
Chartreuse 7F FF 00 127 255 0
LawnGreen 7C FC 00 124 252 0
Lime 00 FF 00 0 255 0
LimeGreen 32 CD 32 50 205 50
PaleGreen 98 FB 98 152 251 152
LightGreen 90 EE 90 144 238 144
MediumSpringGreen 00 FA 9A 0 250 154
SpringGreen 00 FF 7F 0 255 127
MediumSeaGreen 3C B3 71 60 179 113
SeaGreen 2E 8B 57 46 139 87
ForestGreen 22 8B 22 34 139 34
Green 00 80 00 0 128 0
DarkGreen 00 64 00 0 100 0
YellowGreen 9A CD 32 154 205 50
OliveDrab 6B 8E 23 107 142 35
Olive 80 80 00 128 128 0
DarkOliveGreen 55 6B 2F 85 107 47
MediumAquamarine 66 CD AA 102 205 170
DarkSeaGreen 8F BC 8F 143 188 143
LightSeaGreen 20 B2 AA 32 178 170
DarkCyan 00 8B 8B 0 139 139
Teal 00 80 80 0 128 128
Colors blaus
Aqua 00 FF FF 0 255 255
Cyan 00 FF FF 0 255 255
LightCyan E0 FF FF 224 255 255
PaleTurquoise AF EE EE 175 238 238
Aquamarine 7F FF D4 127 255 212
Turquoise 40 E0 D0 64 224 208
MediumTurquoise 48 D1 CC 72 209 204
DarkTurquoise 00 CE D1 0 206 209
CadetBlue 5F 9E A0 95 158 160
SteelBlue 46 82 B4 70 130 180
LightSteelBlue B0 C4 DE 176 196 222
PowderBlue B0 E0 E6 176 224 230
LightBlue AD D8 E6 173 216 230
SkyBlue 87 CE EB 135 206 235
LightSkyBlue 87 CE FA 135 206 250
DeepSkyBlue 00 BF FF 0 191 255
DodgerBlue 1E 90 FF 30 144 255
CornflowerBlue 64 95 ED 100 149 237
MediumSlateBlue 7B 68 EE 123 104 238
RoyalBlue 41 69 E1 65 105 225
Blue 00 00 FF 0 0 255
MediumBlue 00 00 CD 0 0 205
DarkBlue 00 00 8B 0 0 139
Navy 00 00 80 0 0 128
MidnightBlue 19 19 70 25 25 112
nom HTML codi hex
R   G   B
codi decimal
R   G   B
Colors marrons
Cornsilk FF F8 DC 255 248 220
BlanchedAlmond FF EB CD 255 235 205
Bisque FF E4 C4 255 228 196
NavajoWhite FF DE AD 255 222 173
Wheat F5 DE B3 245 222 179
BurlyWood DE B8 87 222 184 135
Tan D2 B4 8C 210 180 140
RosyBrown BC 8F 8F 188 143 143
SandyBrown F4 A4 60 244 164 96
Goldenrod DA A5 20 218 165 32
DarkGoldenrod B8 86 0B 184 134 11
Peru CD 85 3F 205 133 63
Chocolate D2 69 1E 210 105 30
SaddleBrown 8B 45 13 139 69 19
Sienna A0 52 2D 160 82 45
Brown A5 2A 2A 165 42 42
Maroon 80 00 00 128 0 0
Colors blancs
White FF FF FF 255 255 255
Snow FF FA FA 255 250 250
Honeydew F0 FF F0 240 255 240
MintCream F5 FF FA 245 255 250
Azure F0 FF FF 240 255 255
AliceBlue F0 F8 FF 240 248 255
GhostWhite F8 F8 FF 248 248 255
WhiteSmoke F5 F5 F5 245 245 245
Seashell FF F5 EE 255 245 238
Beige F5 F5 DC 245 245 220
OldLace FD F5 E6 253 245 230
FloralWhite FF FA F0 255 250 240
Ivory FF FF F0 255 255 240
AntiqueWhite FA EB D7 250 235 215
Linen FA F0 E6 250 240 230
LavenderBlush FF F0 F5 255 240 245
MistyRose FF E4 E1 255 228 225
Colors grisos
Gainsboro DC DC DC 220 220 220
LightGrey D3 D3 D3 211 211 211
Silver C0 C0 C0 192 192 192
DarkGray A9 A9 A9 169 169 169
Gray 80 80 80 128 128 128
DimGray 69 69 69 105 105 105
LightSlateGray 77 88 99 119 136 153
SlateGray 70 80 90 112 128 144
DarkSlateGray 2F 4F 4F 47 79 79
Black 00 00 00 0 0 0

Vegeu també[modifica | modifica el codi]

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]