Color

De Viquipèdia
(S'ha redirigit des de: Colors)
Salta a la navegació Salta a la cerca
Degradat de colors

La color[1] (o el color) és una propietat perceptiva causada per la llum quan aquesta interacciona amb l'ull, el cervell i la nostra experiència. La percepció de la color es veu altament influïda per les colors adjacents en l'escena visual. El terme color també s'empra per a destacar la propietat dels objectes que creen aquestes sensacions.

Classificacions[modifica]

La problemàtica del color és molt àmplia i pot ser abordada des del camp de la física, la percepció fisiològica i psicològica, la significació cultural, l'art, la indústria, etc. El coneixement que tenim i hem adquirit sobre el color a l'escola elemental fa referència al color pigment i prové de les ensenyances de l'antiga Acadèmia Francesa de Pintura, que considerava com a colors primaris el vermell, el groc i el blau (model de color RYB). Aquesta classificació no és aleatòria; els pintors, en aquell temps, es feien ells mateixos les pintures i partien d'uns pigments recollits en la natura; bàsicament terres de colors i algun vegetal. Els tres colors esmentats són els que més joc donaven al pintor. Hem de considerar, d'altra banda, que aquests pigments són components químics que a voltes reaccionen amb l'aglutinant, amb un altre pigment o en el suport on han estat aplicats. Per tant, s'havien de descartar els pigments poc estables.

La física del color[modifica]

Color Longitud d'ona Freqüència
roig ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
taronja ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
groc ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
verd ~ 520-565 nm ~ 580-530 THz
cian ~ 500-520 nm ~ 600-580 THz
blau ~ 450-500 nm ~ 670-600 THz
indi ~ 430-450 nm ~ 700-670 THz
violat ~ 380-430 nm ~ 790-700 THz
Espectre òptic continu

La radiació electromagnètica és una mescla de radiació de distintes longituds d'ona i intensitats. Quan aquesta radiació té una longitud d'ona compresa dins el rang visible dels humans (aproximadament de 380 nm a 740 nm), s'anomena llum. L'espectre de la llum és la seva descomposició en la radiació de les diferents longituds d'ona (o sigui, conèixer l'espectre de la llum provinent d'una font lluminosa és saber quina quantitat d'energia està radiant en cada longitud d'ona). L'espectre complet de la radiació provinent d'un objecte determina l'aparença visual d'eixe objecte, incloent-hi el color percebut. Com ara veurem, hi ha més diversitat espectral que sensacions de color, de manera que llums amb espectres diferents poden ser percebudes per l'ull humà com a un mateix color. De fet, hom pot definir un color com el conjunt de tots els espectres que ens proporcionen la mateixa sensació de color.

Una superfície que reflecteix difusament la llum de totes les longituds d'ona per igual és percebuda com a blanca, mentre que una superfície que absorbeix totes les longituds d'ona i no en reflecteix cap ho serà com a negra.

El conegut espectre de l'arc de sant Martí conté tots aquells colors que consisteixen en llum visible de sols una longitud d'ona, l'espectre pur o colors monocromàtics.

Les freqüències són aproximacions i vénen donades en terahertz (THz). Les longituds d'ona, vàlides en el buit, en nanòmetres (nm).

La taula de color no s'ha d'interpretar com una llista definitiva; l'espectre pur dels colors és continu i el fet de partir-lo en distints colors depèn de la cultura i dels gustos. Tanmateix, la intensitat de l'espectre de colors pot alterar la seva percepció considerablement. Per exemple, un taronja groguenc de baixa intensitat és marró i un groc verdós a baixa intensitat és verd oliva.

Color dels objectes[modifica]

Els discs taronja i bru tenen el mateix color objectiu i estan envoltats del mateix to de gris. Basant-se en les diferències de context les persones perceben el que hi ha al voltant amb diferents reflectàncies, i es poden interpretar els colors com a diferents categories de color.

El color d'un objecte depèn de les característiques físiques de l'objecte en el seu context ambiental i de les característiques de la percepció en l'ull i en el cervell. Físicament, els objectes tenen el color de la llum que és reflectida per la seva superfície, el qual normalment depèn de l'espectre lumínic i de la il·luminació incident, així com, potencialment, dels angles d'il·luminació i vista. Alguns objectes no sols reflecteixen la llum, també transmeten o emeten llum per si mateixos, la qual cosa contribueix també al color. I la percepció de l'observador del color de l'objecte depèn no sols de l'espectre de la llum que emet la seva superfície, sinó també del context de colors, de manera que el color tendeix a ser percebut com a relativament constant: el qual és, relativament independent de l'espectre lluminós, l'angle de visió, etc. Aquest efecte és conegut com a constància del color.

 • La llum que arriba a una superfície opaca es pot reflectir especularment, tal com fan els miralls, dispersar (això és, reflectida amb dispersió difusa) o absorbir; o combinacions d'aquestes.
 • En els objectes opacs que no reflecteixen especularment, els quals acostumen a tenir superfícies rugoses, el color és determinat per les longituds de l'espectre visible que les dispersen més o menys (amb la llum que no es dispersa s'absorbeix i l'energia posteriorment emesa en forma de calor). Si els objectes dispersen totes les longituds d'ona de l'espectre visible, es perceben blancs. Si absorbeixen tota la llum visible, es perceben negres.
 • Els objectes opacs que reflecteixen la llum especularment de diferents longituds d'ona amb diferents eficiències semblen miralls tenyits amb colors determinats per aquestes diferències. Un objecte que reflecteix una fracció de la llum incident i absorbeix la resta pot semblar negre, però també ser lleugerament reflector; com per exemple els objectes negres recoberts d'esmalt o laca.
 • Els objectes que permeten el pas de la llum al seu través s'anomenen translúcids (dispersen la llum transmesa) o bé transparents, si no dispersen la llum emesa. Si també absorbeixen o reflecteixen la llum de diverses longituds d'ona diferencialment, es perceben tenyits amb un determinat color per la natura d'aquesta absorció o reflecteixen).
 • Els objectes poden emetre llum generada per ells mateixos (emissors primaris), de manera contrària a la reflexió com a font secundària. A causa de la seva temperatura elevada, s'anomenen incandescents, com a resultat de certes reaccions químiques, un fenomen anomenat quimioluminescència, o per altres raons.
 • Els objectes poden absorbir la llum i, aleshores, tornar-la a emetre amb diferents propietats. S'anomenen llavors fluorescents (si la llum s'emet només mentre la llum s'absorbeix) o fosforescents (si la llum s'emet després que la font primària d'il·luminació s'apaga; aquest terme és també aplicat a la llum emesa deguda a reaccions químiques.

Resumint, el color d'un objecte és un resultat complex de les propietats de la seva superfície, les seves propietats de transmissió de la llum i les seves propietats d'emissió; totes aquestes contribueixen a barrejar les longituds d'ona de la llum que abandona la superfície de l'objecte. El color percebut es troba condicionat per la naturalesa de la il·luminació ambient, i per les propietats de color dels altres objectes propers, mitjançant l'efecte conegut com a constància del color i per altres característiques de percepció del cervell i de l'ull.

La percepció del color en els éssers vius[modifica]

Els éssers vius percebem els diferents colors gràcies a l'expressió de tres gens diferents en les cèl·lules de la retina, conegudes com a cons. Cadascun d'aquests gens codifica una proteïna en combinació amb altres substàncies que reben en diferents freqüències.

Cada tipus de con expressa solament un dels tres gens. Existeixen proves que confirmen que l'aparició d'aquest tercer gen va ser deguda a una mutació que va duplicar un dels dos originals, i en mutà posteriorment la còpia.

La retina conté, doncs, tres tipus de cèl·lules fotosensibles, o cons. Un tipus relativament distint de les altres dues és responsable de la percepció dels colors violeta, amb longituds d'ona al voltant dels 420 nm. Els cons d'aquest tipus sovint s'anomenen cons d'ona curta o cons S o, de manera errònia, cons blaus. Els altres tipus estan estretament relacionats genèticament i química. Un d'aquests, sovint anomenats cons d'ona llarga, cons L o, erròniament, cons vermells, és més sensible a la llum que percebem com a verd groguenc, amb longituds d'ona al voltant dels 564 nm; l'altre tipus, anomenats cons d'ona mitjana, cons M o, erròniament, cons verds, és més sensible a la llum percebuda com a verd, amb longituds d'ona al voltant dels 534 nm.

La corba de resposta com a funció de l'ona per cada tipus: a causa de la sobreexposició de les corbes, alguns valors tristimulus no ocorren en qualsevol combinació lumínica. Per exemple, no és possible estimular únicament els cons d'ona mitjana; qualsevol dels altres dos tipus de cons resulten inevitablement afectats en algun grau alhora. La combinació de tots els possibles valors de tristimulus determina l'espai de colors humans. S'ha estimat que els humans són capaços de diferenciar 10 milions de tons cromàtics diferents.[2]

L'altre tipus de cèl·lules fotosensibles de l'ull, els bastons, tenen una corba de resposta diferent. En situacions normals, quan la llum brilla amb intensitat suficient estimula fortament els cons, llavors els bastons no juguen virtualment cap rol en la visió.[3] D'altra banda, en la llum tènue, els cons són subestimats i deixen només el senyal dels bastons, que resulta en una resposta en blanc i negre. A més a més, els bastons són pobrament sensibles a la llum en l'espectre del vermell. En certes condicions d'il·luminació, la resposta dels bastons i una resposta dels cons dèbils pot resultar en discriminacions de color que no s'aconsegueix diferenciar correctament.

Sense importar la seva composició i intensitat de les diferents longituds d'ona, el color es redueix per l'ull en tres components principals. Per cada localització al camp visual, a la retina, els tres tipus de cons cedeixen tres signes basats en l'extensió en què és estimulat. Aquests valors s'anomenen sovint valors de tristimulus.

Molts mamífers d'origen africà, com l'ésser humà, comparteixen aquestes característiques genètiques descrites: és per això que es diu que tenim percepció tricròmica. No obstant això, els mamífers d'origen sud-americà únicament tenen dos gens per a la percepció del color.

En general, els mamífers no solen diferenciar bé els colors; les aus, en canvi, sí; encara que solen tenir preferència pels colors vermellosos. Els insectes, per contra, solen tenir una millor percepció dels blaus, i fins i tot dels ultraviolats. Per regla general, els animals nocturns veuen en blanc i negre.

Algunes malalties com el daltonisme i l'acromatòpsia impedeixen diferenciar bé els colors.


Representació del cervell humà amb les zones normalment dedicades a la visió. En verd, el corrent visual dorsal (verd) i el corrent ventral (porpra). El corrent ventral és responsable de la percepció del color.

Color al cervell[modifica]

Mentre els mecanismes del color de la visió al nivell de la retina estan ben descrits en termes de valors de tristimulus, el processament del color després d'aquest punt s'organitza diferentment. Una teoria dominant de la visió del color proposa que la informació del color es transmet a fora de l'ull mitjançant tres vies, o canals oponents, cadascun construït a partir de la informació en brut dels cons: el canal verd-vermell, el canal blau-groc i el canal blanc-negre o canal d'il·luminació. Aquesta teoria ha rebut proves de la neurobiologia i disposa, per a l'estructura, de l'experiència cognitiva del color. Això, específicament, explica per què no podem percebre el "verd vermellós" o el "groc blavós" tal com prediu la roda de color: és la col·lecció de colors pels quals almenys un dels dos canals de color pren un valor en un dels seus extrems.

La naturalesa exacta de la percepció del color més enllà del seu processat cognitiu ja descrit, i ben segur l'estat del color com a representació de la mateixa "percepció del món", és un tema en contínua disputa i controvèrsia filosòfica i científica.

Propietats dels colors[modifica]

Gràfica comparativa de color HSV

Un color es pot definir amb tres propietats: tonalitat, saturació i lluminositat. (HSV)

 • Saturació: És la puresa que té un color, un exemple de color saturat seria un vermell intens i un color poc saturat un gris.
 • Tonalitat: és el tipus de color (vermell, groc, blau, taronja...); ho podríem definir segons la posició del cercle de color.
 • Lluminositat: Aquí definim com és de clar o fosc un color.


Barreges de color: additiva, sostractiva i partitiva[modifica]

Barreja additiva (colors primaris llum)[modifica]

Article principal: Síntesi additiva de color

Els colors primaris llum són el vermell, el verd i el blau. Aquests colors s'utilitzen, sobretot, en aparells que combinen la llum emesa per diferents focus lluminosos per a crear la sensació de colors diversos. La mescla additiva de vermell i verd dóna groc. La barreja de verd i blau dóna tons de cian, i si es mescla vermell i blau s'obté el to magenta. La barreja en proporcions iguals de primaris additius dóna tons de gris. Quan tots tres colors estan saturats del tot, el resultat és el blanc. L'espai de color generat s'anomena RGB ("Red, green, blue", és a dir "vermell, verd i blau" en anglès).

Barreja sostractiva (colors primaris pigment)[modifica]

Els colors primaris pigment són els que provenen de la reflexió de les ones lluminoses damunt dels objectes i s'empra sobretot en pintura i en impremta, ja que en aquestes disciplines els colors, generalment, no s'obtenen mesclant llums sinó barrejant pigments.

En aquest cas, els primaris són el groc, el magenta i el cian. Si combinem magenta i cian, obtenim blau. De la barreja de cian i groc, en traiem el color verd. I la mescla de groc i magenta dóna vermell. Combinant-los tots tres, teòricament, s'obté el negre per suma subtractiva.

Amb tot, el negre que en teoria s'obté de la barreja dels tres primaris és costós i de qualitat dubtosa (perquè la superposició i l'opacitat mai no són perfectes). És per això que, en impremta, sovint s'empra un color negre addicional (vegeu CMYK).

Si ens fixem amb atenció en els dos cercles cromàtics, observarem que els primaris llum són els secundaris pigment i que els primaris pigment són els secundaris llum.

Barreja partitiva[modifica]

Aquesta barreja es diferencia de les altres en el fet que el color resultant, el barreja el nostre cervell. Si mirem de prop una fotografia en color d'un diari, podem veure que el que ens pareix un color pla, en realitat són punts de diferents colors. La quadricromia, o els quadres puntillistes de l'impressionisme, en serien un exemple.

Cercle de colors[modifica]

Encara que els dos extrems de l'espectre visible, el vermell i el violat, són diferents en longitud d'ona, des del punt de vista visual tenen algunes similituds. Newton va proposar que la banda recta de colors espectrals es distribuïssin en una forma circular unint els extrems de l'espectre visible.[4] Aquest va ser el primer cercle cromàtic, un intent de fixar les similituds i diferències entre els diferents matisos de color. Molts estudiosos van admetre el cercle de Newton per explicar les relacions entre els diferents colors. Els colors que estan junts corresponen a longitud d'ona similar. Si fem passar la llum blanca per un prisma, es descompon en els set colors de l'espectre visible, aquest fenomen es produeix en la natura quan els rajos de llum travessen les gotes d'aigua, i actuen aquestes com un prisma i descomponen la llum, formant l'arc de Sant Martí.

El blanc i el negre no poden considerar-se colors i, per tant, no apareixen en un cercle cromàtic. El blanc és la presència de tots els colors i el negre n'és l'absència total. No obstant això, el negre i el blanc, en combinar-se, formen el gris, el qual també es marca en escales. Això forma un cercle propi anomenat cercle cromàtic en escala de grisos o cercle de grisos.

Per a representar totes les propietats dels colors, no és suficient utilitzar un model en dues dimensions, cal utilitzar una figura en tres dimensions, on es puguin incloure'n totes les propietats com són tonalitat, saturació i lluminositat.

Colors primaris[modifica]

Des d'un punt de vista teòric, un cercle cromàtic de dotze colors estaria format pels tres colors primaris; entre aquests, se'n situarien els tres secundaris i entre cada secundari i primari el terciari que s'origina de la seva unió. Així, en activitats de síntesi additiva, es poden distribuir els tres primaris, cian, magenta i groc separats en el cercle; enmig entre cada dos primaris, el secundari que formen aquests dos; entre cada primari i secundari, es posaria el terciari que s'origina en la seva barreja. Així, tenim un cercle cromàtic de síntesi additiva de dotze colors. Es pot fer el mateix amb els tres primaris de síntesi sostractiva i arribaríem a un cercle cromàtic de síntesi sostractiva, on els colors primaris són el cian, el magenta i el groc.

Colors secundaris[modifica]

Al mig dels tres colors primaris, tenim els tres colors secundaris, que en barreja additiva són el cian, el magenta i el groc (CMY). En la barreja sostractiva, els colors secundaris són el vermell el verd i el blau (RGB). Si ens fixem bé, ens adonem que els colors primaris en la barreja additiva són els secundaris en la barreja sostractiva, i al contrari, els colors primaris en la barreja sostractiva són els secundaris en la barreja additiva.

Colors terciaris[modifica]

Per completar els dotze colors de la roda de color, els colors terciaris són els que estan situats al mig d'un color primari, i els resultants de barrejar un color primari amb un color secundari adjacent.

Colors elementals[modifica]

Els vuit colors elementals corresponen a les vuit possibilitats extremes de percepció de l'òrgan de la vista. Les possibilitats últimes de sensibilitat de color que és capaç de captar l'ull humà. Aquests resulten de les combinacions que poden realitzar els tres tipus de cons de l'ull, o el que és el mateix, les possibilitats que ofereixen de combinar els tres primaris. Aquestes vuit possibilitats són els tres colors primaris, els tres secundaris que resulten de la combinació de dos primaris, més els dos colors acromàtics, el blanc que és percebut com la combinació dels tres primaris (síntesi additiva: colors llum) i el negre és l'absència dels tres colors.


       

Vermell

Verd

Blau

Groc

Cian

Magenta

Blanc

Negre

 

Colors complementaris[modifica]

En el cercle cromàtic, s'anomenen colors complementaris o colors oposats als parells de colors situats diametralment oposats en la circumferència, units pel seu diàmetre. En situar junts i no barrejats colors complementaris, el contrast que s'aconsegueix és màxim.

La denominació complementari depèn en gran mesura del model de cercle cromàtic emprat. Així, en el sistema RGB (de l'anglès Red, Green, Blue, 'vermell', 'verd', 'blau'), el complementari del color verd és el color magenta, el del blau és el groc i el vermell el cian. En el model de color RYB (Red, Yellow, Blue = 'vermell, groc, blau') que és un model de síntesi sostractiva de color, el groc és el complementari del violeta i el taronja el complementari del blau. Avui en dia, els científics saben que el conjunt correcte és el model CMYK, que utilitza cian en lloc del blau i magenta en lloc del vermell.

En la teoria del color, es diu que dos colors es denominen complementaris si, en ser barrejats en una proporció donada, el resultat de la barreja és un color neutral (gris, blanc, o negre).

Contrastos de color[modifica]

Johannes Itten (1888-1967), pintor, pedagog artístic i mestre de la Bauhaus, va definir 7 contrastos de color en el seu llibre The Art of Color. És el més simple dels set contrastos, consisteix a utilitzar un mínim de tres colors ben diferenciats, ben saturats i oposats. El contrast més fort l'aconseguim amb els tres colors primaris, el blanc i el negre. A mesura que ens allunyem dels tres colors primaris, disminueix la força del contrast de colors en si.

Contrast de color en si.

Contrast de clar-fosc[modifica]

Aquest contrast consisteix a utilitzar la mateixa tonalitat de color, amb diferent lluminositat.

Contrast de clar-fosc.

Contrast de càlid-fred[modifica]

El color més càlid és el roig i el color més fred és el blau-verd. El groc i el carabassa, el vermell i el violat-vermell són considerats càlids, i el groc verdós, el verd, el blau, l'indi i el violat són considerats colors freds. S'ha d'utilitzar un color càlid i un de fred, que tinguin el mateix valor de lluminositat. El mateix color violat apareix com a color càlid si el contrastem amb el blau, i com a color fred si el comparem amb el vermell.

Contrast de càlid-fred.

Contrast de complementaris[modifica]

Si utilitzem dos colors oposats en la roda de color, tenim el contrast més fort de to, el contrast de complementaris. El contrast de complementaris crea un límit vibrant entre els dos colors. En lletres, dificulta la seva lectura del tot.

Contrast de complementaris

Contrast simultani[modifica]

Per contrast simultani, entenem l'efecte que ens produeix un color poc saturat al costat d'un color pur. El nostre ull intenta convertir-lo en el seu complementari. Així, un mateix color neutre, el podem percebre diferent, en funció del color que té al seu voltant.

Contrast simultani.

Contrast de qualitat[modifica]

Contrast de quantitat Contrast de quantitat És el contrast que es percep d'un color pur i saturat, al costat d'un altre poc saturat. Conservant la mateixa lluminositat i la mateixa tonalitat. El contrast de quantitat consisteix a utilitzar més o menys quantitat d'un color per aconseguir un determinat efecte. Utilitzats amb la mateixa proporció, hi ha colors que destaquen sobre d'altres, Goethe va fer unes relacions numèriques de cada color. Els valor que correspon al groc és 9, al taronja 8, al vermell 6, al violat 3, al blau 4 i al verd 6.[5]

Efectes psicològics dels colors[modifica]

Article principal: Simbologia dels colors

Els diferents colors ens produeixen sensacions, moltes d'aquestes de manera natural, i d'altres les hem apreses culturalment i no són les mateixes per als països occidentals que per als països orientals.[6]

Blanc
El blanc simbolitza la puresa, la innocència, la netedat. Encara que no se li associa cap concepte negatiu en la cultura occidental, en les cultures orientals, significa la mort.
Blau
El color blau és el que més persones el defineixen com el seu color preferit. És el color del cel, de la mar, de l'aigua, de la llunyania. Culturalment, s'associa amb el fred. Té un efecte relaxant. Es diu que el color més fred és el blau verdós.
Groc
És el color del sol, de l'or i també del sofre. És un color molt lluminós i, per una banda, ens produeix alegria i diversió, però també s'associa amb la traïció, amb l'enveja i amb la gelosia.
Negre
El negre és el color de la foscor, de la nit. En la cultura occidental, s'associa a la mort, al dol, al misteri i a l'ocult. D'altra banda, és el color que representa l'elegància, el poder. El negre és l'absència de color.
Porpra
El color porpra era el color més car d'aconseguir, s'extreia a partir d'uns mol·luscs, i n'era necessària una gran quantitat. Era el color quasi exclusiu de la reialesa i les celebracions religioses. L'associem amb el poder, la reialesa. És un color que es troba poc en la natura.
Taronja
És el color de la diversió i del budisme. Agafa propietats dels colors que el formen (vermell i groc), però més suavitzades. S'associa amb la festa, la seguretat, l'excitació i la joventut.
Verd
El color verd és el color de la natura. S'associa amb l'equilibri, amb la natura i amb l'esperança. És un color que ens calma, relaxa i fa baixar la tensió arterial.
Vermell
És el color de la sang, del foc i de la vitalitat. Representa la passió, la sexualitat i l'erotisme. És un color excitant, dinàmic. Es diu que fa pujar la tensió arterial; com aspecte negatiu, pot conduir a l'agressivitat.

Models de color[modifica]

Un model de color és un model matemàtic abstracte que descriu la manera en què els colors poden ser representats com a conjunts de números, normalment tres o quatre valors o components de color. A continuació, tenim una llista de models o sistemes que descriuen maneres de modelar els colors.

Model de color RGB[modifica]

Representació dels colors RGB

El model de color RGB (red, green, blue) és un model de color basat en la síntesi additiva, en què es representen els colors mitjançant els tres colors llum primaris (verd, vermell i blau) amb un valor per cadascun d'aquests d'entre 0 i 255, on 0 és l'absència de color i 255 és el color amb màxima intensitat. És el que s'utilitza en els monitors i televisors. Per a representar aquest sistema de color en la web, s'utilitza la codificació hexadecimal, on cada color és representat per 2 dígits que van del 0 al 9 més les lletres a, b, c, d, e, f, que representen els valors 10, 11, 12, 13, 14 i 15, respectivament. La correspondència entre la numeració hexadecimal i la decimal és donada per la fórmula següent:

decimal = primera xifra (hexadecimal x 16) i segona xifra (hexadecimal)

La intensitat màxima n'és ff, que correspon a 15 x 16 + 15 = 255 en decimal, i la nul·la n'és 00, que equival a 0 en decimal. D'aquesta manera, qualsevol color és definit per tres parells de dígits. Així, per exemple, el blanc (255, 255, 255) en hexadecimal és "#ffffff" i el verd (0, 255, 0) en hexadecimal és "#00FF00"

Vegeu també: Espai de color sRGB i Espai de color Adobe RGB

Model de color HSV[modifica]

Con de colors de l'espai HSV

En el sistema de color HSV (Hue, Saturation, Value), es defineixen els colors donant un valor del 0 al 100 a cada una de les seves propietats.

Tonalitat
el tipus de color (vermell, groc, blau, taronja...), segons la posició que ocupa en la roda de color, en valors del 0 al 360; així, el vermell és 0 el groc és 60, i el 180 és el cian, i el magenta és el 300.
Saturació
és la quantitat de croma o puresa de color els valors van de 0 (blanc) al 100, on el color és completament saturat o pur.
Valor
Representa la lluminositat d'un color. Els seus valors van del 0 al 100, on 0 és un color sense lluminositat (negre) i 100 és un color lluminós.

La Comissió Internacional d'Il·luminació (Commission internationale de l'éclairage)[modifica]

L'any 1931, la Comissió Internacional d'Il·luminació (CIE) va crear el model de color CIE 1931 XYZ, en què els colors no es representen per una figura geomètrica, sinó amb coordenades.

El 1976, es va definir el model de color CIE 1976 Lab, que com tots els sistemes de colors de la CIE, separa la luminància de la crominància.

El model de color LAB separa la lluminositat del color, i es representen:

El component L* és la lluminositat, que va de 0 (negre) a 100 (blanc).

El component a* representa la gamma d'eixos vermell (valor positiu) → verd (negatiu) passant pel blanc (0) si la lluminositat val 100.

EL component b* representa la gamma d'eixos groc (valor positiu) → blau (negatiu) passant pel blanc (0) si la lluminositat val 100.

Aquest sistema de color assegura la coherència dels colors independentment del dispositiu (monitor, impressora, etc.); s'utilitza com a pas intermedi en la conversió entre RGB i CMYK.

Model de color RYB[modifica]

El model de color RYB (Red, Yellow, Blue = 'vermell, groc, blau') és un model de síntesi sostractiva de color igual que el model CMYK. Ara com ara, sabem que aquest model no és correcte, però així i tot és un model que s'usa comunament en belles arts. En aquest model, el verd és una mescla de blau i el groc. El groc és el complementari del violeta; i el taronja, el complementari del blau. Avui en dia, els científics saben que el conjunt correcte és el model CMYK, que usa el cian en lloc del blau i magenta en lloc del vermell.[7]

Procés de formació de la imatge en color en el sistema subtractiu CMYK:
1a fila: Cian; Magenta; Cian+Magenta.
2a fila: Groc; Cian+Magenta+Groc.
3a fila: Negre; Cian+Magenta+Groc+Negre.

Model de color CMYK[modifica]

Article principal: model de color CMYK

El model CMYK (Cyan Magenta Yellow Black) és un model de color de síntesi sostractiva, que utilitza com a colors primaris el cian, magenta, groc i negre. S'utilitza en tot el que va destinat a còpia impresa. És el model que s'utilitza en la impressió i utilitza els colors cian (C) magenta (M) groc (Y) i negre (K). Els valors van del 0% al 100% per a cada una de les tintes. Representació dels colors CMYK

Model de color NCS®[modifica]

El model de color NCS (Natural Color System) és un model de color definit pel Scandinavian Colour Institute. És un model de color que descriu els colors tal com els veiem.

Les notacions NCS descriuen les propietats purament visuals del color i no tenen res a veure amb la barreja de pigments, corbes, etc.

El sistema NCS s'inicia amb sis colors elementals, que són percebuts pels éssers humans com a purs. Aquests sis colors elementals corresponen a la percepció del color en el nostre cervell.

Els quatre colors elementals cromàtics són de color groc (Y), vermell (R), blau (B) i verd (G), i els dos colors elementals no cromàtics que són blanc (W) i negre (S).[8]

Cartes de colors[modifica]

El sistema més utilitzat en les arts gràfiques és el sistema Pantone®; consisteix en una carta de colors normalment utilitzats en forma de tintes planes; assegura la reproducció exacta dels colors. Altres cartes de colors són Focoltone Colour System, Truemax Swatching System, i RAL.

Espais de color estudiats per a la televisió[modifica]

  • YUV, utilitzat per PAL i recentment per NTSC.
  • YIQ, històricament utilitzat per NTSC.
  • YDbDr, utilitzat pel SECAM.

Regularitats en els noms de colors[modifica]

Llapis de colors

Els noms dels colors tenen una relació molt estreta amb la llengua i la cultura de cada zona. Hi ha llengües que tenen noms per a colors diferenciant-ne més o menys.[9] Tot i així, hi ha una certa regularitat pel que fa als tons considerats bàsics (onze): les cultures que només tenen dues paraules per als colors parlen de blanc-clar i fosc-negre. El següent en freqüència d'ús és el vermell i després un terme que signifiqui o bé blau o bé verd (en molts idiomes són un mateix color). Segueixen en freqüència marró i groc i completen els tons bàsics aquells que són variants més clares o fosques dels primers: el rosa, el taronja, el grana i el gris. Després, apareix una distinció dins del blau per a separar el color del cel.

Els canvis entre cultures han portat a preguntar-se per la naturalesa o filosofia del color, i com és que reben diferents noms si tots els éssers humans poden veure els mateixos tons. Segons la teoria de Sapir-Whorf, la codificació amb un nom diferent provoca la sensació subjectiva de veure diferents colors, mentre que encara que l'ull capti matisos de tonalitat, l'espectador afirma que veu un sol color si usa un sol nom per a referir-s'hi.[cal citació]

La llengua anglesa distingeix més colors que la llengua japonesa.[9]

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]

 1. Els noms abstractes amb el sufix -or sempre han estat femenins en català, com en occità i francès, contràriament al castellà i italià. Sols per castellanisme han canviat i encara no pas en el català tradicional i culte. Al Rosselló tothom els fa femenins, no patint pas la moderna la influència espanyola
 2. Judd, D. B.; Wyszecki, G. Color in Business, Science and Industry. third edition. Nova York: Wiley-Interscience, 1975, p. 388 (Wiley Series in Pure and Applied Optics). ISBN 0471452122. 
 3. Hirakawa, K.; Parks, T.W «Chromatic Adaptation and White-Balance Problem» (PDF). IEEE ICIP, 2005. «Under well-lit viewing conditions (photopic vision), cones ... are highly active and rods are inactive.»
 4. Zelanski, Paul. Color. España: H.Blume, 2001. ISBN 84-89840-21-0. 
 5. Itten, Johannes. Art de la Couleur. Edition abrégée. Allemagne: Dessain et Tolra, 2001. ISBN 2-04-021788-6. 
 6. Heller, Eva. Psicología del color. Munich: Editorial Gustavo Gilo,S.A., 200. ISBN 84-252-1977-9. 
 7. Article model de color RYB a la Viquipèdia
 8. Scandinavian Colour Institute. The NCS System [Consulta: 15 maig 2010]
 9. 9,0 9,1 Kitao, Kenji; Kitao, S. Kathleen «A Study of Color Association Differences between Americans and Japanese». Human Communications Studies, 13, 1986, pàg. 4.

Bibliografia[modifica]

 • Ambrose, Gavin. Color. Barcelona: Parramón ediciones SA, 2005. ISBN 84-342-2855-6. 
 • Heller, Eva. Psicologia del color. Editorial Gustavo Gili, S.A., 2000. ISBN 84-252-1977-9. 
 • Tornquist, Jorrit. Color y luz. Teoria y práctica.. Editorial Gustavo Gili, S.A., 1999. ISBN 978-84-252-2217-7. 

Enllaços externs[modifica]