Inconscient col·lectiu

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

L'inconscient col·lectiu és un terme encunyat pel psiquiatre suís Carl Gustav Jung, qui va postular l'existència d'un substrat comú als éssers humans de tots els temps i llocs del món, constituït per símbols primitius amb què s'expressa un contingut de la psique que està més enllà de la raó. Segons ha indicat el seu propi autor; el concepte, més enllà de la seva denominació pròpia del camp de la psicologia, és semblant a altres que es troben presents en el treball de Lucien Lévy-Bruhl, Henri Hubert i Marcel Mauss i Adolf Bastian .

L'inconscient col·lectiu transcendeix l'inconscient personal, que també va estudiar Sigmund Freud, amb qui va estar relacionat Jung en els primers anys del segle XX, fins a la ruptura a causa de divergències sobre aquest i altres aspectes .

Jung va escriure nombroses obres sobre la idea dels arquetips inconscients i ancestrals, entre elles Formacions de l'inconscient, Psicologia i simbologia de l'arquetip, Arquetips i inconscient col·lectiu i Psicologia i alquímia . Poc abans de morir, va acceptar fer un treball de divulgació de les seves idees que es va npublicar amb el títol de L'home i els seus símbols . En aquesta obra comença per diferenciar el signe del símbol en el llenguatge humà . Sosté que el símbol és una paraula o una imatge quan representa alguna cosa més que el seu significat immediat i obvi. En aquest últim cas és només un signe. L'aspecte inconscient del símbol mai està definit amb precisió ni pot esperar-se que ho estigui. En la mesura que l'arquetip expressa l'indeterminable, cap determinació lligada a la psique conscient podrà suplir . El fet que es refereixi a una mica més enllà de la raó explica que les religions facin servir un llenguatge simbòlic i que Jung s'hagi interessat per les religions i la mitologia, al punt que molts autors el van considerar un místic.

Referències[modifica]

  • Introducción, traducción y notas Jose Luis Calvo Martínez y Maria Dolores Sánchez Romero (1987). Textos de magia en papiros griegos. Reimpresión 2004. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1235-2.
  • Jung, Carl Gustav (-1999). Obra Completa. Madrid: Editorial Trotta.
  • (2002). Obra Completa volumen 9/I: Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-525-5.
  • (2005). Obra Completa volumen I2: Psicología y alquimia. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-717-4.
  • (2006). Obra Completa volumen I6: La práctica de la psicoterapia. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-812-6.
  • (2005). Recuerdos, sueños, pensamientos. Séptima edición. Barcelona: Seix Barral. ISBN 978-84-322-0829-4.
  • (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidos. ISBN 978-84-493-0161-2.
  • Luck, Georg (1995). Magia y Ciencias Ocultas en el Mundo Griego y Romano. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1785-2.
  • Muñoz Delgado, L (2001). Léxico de magia y religión en los papiros mágicos griegos. Diccionario Griego-Español. Anejo V. Madrid: CSIC