Llei de Charles i Gay-Lussac

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Llei de Charles i Gay-Lussac

La Llei de Charles i Gay-Lussac (també anomenada Llei de Charles o Llei de Gay-Lussac) és una de les lleis dels gasos. Afirma que a una pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix amb la mateixa proporció en la que la seva temperatura (en kèlvins) augmenta o disminueix.

La llei va ser originalment publicada Louis Joseph Gay-Lussac l'any 1802, però va fer referència al treball no publicat de Jacques Charles als voltants de l'any 1787. Aquesta referència ha fet que la llei hagi estat atribuïda a Charles. La relació va ser anticipada pel treball de Guillaume Amontons l'any 1702. la Llei de Charles ha estat utilitzada de moltes maneres, des de globus d'aire calent fins a aquaris. La Llei de Charles és una de les lleis més importants pel que fa al comportament d'un gas.

La fórmula per la llei és:

on:

Per a mantenir la constant, k, durant l'escalfament d'un gas a una pressió fixa, el volum ha d'augmentar. Seguint la mateixa regla, refredar el gas en disminueix el volum. El valor exacte de la constant no ha de ser conegut per a fer servir la llei en una comparació entre dos volums d'un gas a la mateixa pressió:

La llei de Charles i Gay-Lussac i la Llei de Boyle formen l'equació d'estat dels gasos ideals. Les tres lleis de gasos en combinació amb la Llei d'Avogadro poden ser generalitzades per la llei del gas ideal.