Vés al contingut

Plantilla:Location map+

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

La plantilla Location_map+ inclou la Plantilla:Location_map i permet marcar més d'un punt en un mapa, amb marcadors i etiquetes.

La plantilla utilitza "Plantilla:Location_map~" (repetidament) per especificar cada punt que s'ha de mostrar al mapa, utilitzant els mateixos paràmetres que a la plantilla:Location map, és a dir, latitud, longitud, marca, etiqueta, i paràmetres de fons i mida.

Més avall podeu trobar una llista de mòduls de definicions de mapes que podeu utilitzar per trobar un mapa que us sigui útil en els articles. Si voleu utilitzar un mapa que no existeixin en la Viquipèdia catalana podeu copiar directament el mòdul de definició de mapa existent en la Viquipèdia en anglès (tot traduint el nom al català). En el cas que no existeixi en l'anglesa podeu crear la definició d'un nou mapa i, si cal i prèviament, elaborar el mapa.

Presentació de diversos mapes

Permet mostrar en el mateix espai diversos mapes, que es poden mostrar seqüencialment o tots alhora. Indicat quan els mapes comparteixen diverses marques/etiquete, com quan un dels mapes és una ampliació d'un altre mapa més general. Vegeu un exemple més avall.

Paràmetres

Paràmetres per a Location map+
Paràmetre Descripció
{{{1}}} Obligatori. Utilitzeu el nom del mapa com a primer paràmetre sense nom. Per exemple, si especifiqueu Anglaterra s'utilitzaran els valors d'Anglaterra a Module:Location map/data/Anglaterra si existeix, o {{Location map Anglaterra}} en cas contrari. En el mode de presentació de diversos mapes els noms dels mapes s'han de separar pel signe #. Vegeu els exemples a continuació o totes les subpàgines.
width Determina l'amplada del mapa en píxels, anul·lant els valors predeterminats. No inclogueu px, anoteu, per exemple: width=300, i no width=300px.
default_width Determina l'amplada predeterminada del mapa en píxels, destinada a ser utilitzada per plantilles, per exemple, en infotaules. El valor per defecte és 240. No inclogueu px. Aquest valor es multiplicarà pel paràmetre defaultscale especificat a les plantilles de mapes individuals, si existeix, per tal d'aconseguir una mida adequada per als mapes verticals. Per exemple, si s'indica default_width=200, es mostrarà un mapa de Tailàndia amb una amplada de 200 * 0,57 = 114 píxels (tal com s'especifica a Mòdul:Location map/data/Tailàndia).
float Especifica la posició del mapa a la pàgina. Els valors vàlids són left (esquerra), right (dreta), center (centre) i none (cap). El valor predeterminat és right.
border Especifica el color de la vora del mapa d'1 px. El valor per defecte és lightgrey (gris clar) (vegeu colors web). Si s'estableix a none, no es generarà cap vora. Aquest paràmetre s'utilitza poques vegades.
caption El text d'una llegenda que es mostrarà a sota del mapa. Si especifiqueu un caption, el mapa es mostrarà amb un marc. Si es defineix caption però no se li assigna cap valor, el mapa no s'emmarcarà i no es mostrarà cap subtítol. Si no es defineix caption, el mapa no s'emmarcarà i es generarà un subtítol predeterminat. El subtítol predeterminat es crea a partir del paràmetre label (o del nom de la pàgina actual si l'etiqueta no està definida) i del paràmetre name de la plantilla de definició del mapa. Vegeu els exemples a continuació.
alt Text alternatiu per al mapa; utilitzat pels lectors de pantalles, vegeu WP:ALT.
relief Qualsevol valor que no estigui en blanc (1, sí, etc.) farà que la plantilla mostri el mapa especificat a la plantilla de definició del mapa com a imatge1, que normalment és un mapa en relleu. Vegeu l'exemple a Location map+/relief.
AlternativeMap Permet l'ús d'un mapa alternatiu. La imatge ha de tenir les mateixes coordenades de vora que la plantilla del mapa. Vegeu l'exemple a Location map+/AlternativeMap.
overlay_image Permet superposar una imatge al mapa. Aquest paràmetre s'utilitza poques vegades. Vegeu l'exemple a Location map+/overlay.
places Especifica un o més marcadors de lloc mitjançant Location map~.
Paràmetres per a Location map~
Paràmetre Descripció
{{{1}}} Obligatori. Utilitzeu el nom del mapa com a primer paràmetre sense nom. Per exemple, si especifiqueu Anglaterra s'utilitzaran els valors d'Anglaterra a Module:Location map/data/Anglaterra si existeix, o {{Location map Anglaterra}} en cas contrari. En el mode de presentació de diversos mapes els noms dels mapes s'han de separar pel signe #. Vegeu els exemples a continuació.
excludefrom En el mode de presentació de diversos mapes, el nom del mapa (o, rarament, els noms dels mapes separats per #) per ometre-hi la presentació de la marca/etiqueta.
Etiqueta
label El text de l'etiqueta que es mostrarà al costat de la marca. Es pot utilitzar un enllaç wiki. El valor predeterminat si no s'especifica és sense etiqueta, només el marcador. No utilitzeu etiquetes <div>...</div> per intentar posicionar l'etiqueta; feu servir |label_size= i |position=.
label_size La mida de la lletra que s'ha d'utilitzar per a l'etiqueta, donada com a percentatge de la mida de lletra normal de l'etiqueta (ja reduïda) (<100 = més petit, >100 = més gran). El valor predeterminat és 91; estableix un valor inferior a 91, per MOS:FONTSIZE. No inclogueu %, per exemple, escriviu label_size=95, i no label_size=95%. Si s'estableix un 0, l'etiqueta només es mostra quan l'usuari passa el cursor per sobre de la marca.
label_width L'amplada a utilitzar per a l'etiqueta, donada com a mida em; l'amplada per defecte és 6. No inclogueu em. Per exemple, utilitzeu |label_width=7, no |label_width=7em.
label_rotate La rotació de l'etiqueta al voltant del centre de la mateixa. El centre centre correspon a les coordenades. Si està assignat aquest valor no es té en compte el valor de position (ni, òbviament, els de la marca).
position La posició de l'etiqueta respecte a la marca. Els valors vàlids són left (esquerra), right (dreta), top (superior), bottom (inferior). El valor predeterminat és right.

Amb |position=none no es mostrarà l'etiqueta, només la marca.

Amb |position=center no es mostrarà cap marca, només l'etiqueta centrada en les coordenades.

background El color de fons que s'utilitzarà per a l'etiqueta. Vegeu Colors web. El valor predeterminat no és cap color de fons, que mostra la imatge del mapa darrere de l'etiqueta.
Marca
mark El nom d'una imatge que es mostrarà com a marca. El valor predeterminat és Red pog.svg (). Vegeu exemples a Commons:Location markers i Commons:Category:Map icons.
marksize La mida de la marca en píxels. El valor predeterminat és 8. No inclogueu px, per exemple, escriviu marksize=10, i no marksize=10px.
mark_bottom Qualsevol valor que no estigui en blanc (1, sí, etc.) farà que les coordenades de la marca corresponguin al punt mig i inferior de la marca, en lloc del punt central. Un exemple de marca d'aquest tipus és Bigcity red.png.
link Especifica un enllaç wiki que se seguirà si el lector fa clic en la marca. No inclogueu [[]], per exemple: link=Parc Nacional de Yellowstone, ni link=[[Parc Nacional de Yellowstone]]< /codi>.
Coordenades (sempre els separadors de decimals cal que siguin punts)[Nota 1]
lat_deg Senzill Els graus de latitud. Aquest valor cal especificar-lo amb graus decimals. Cal especificar, com és habitual, el signe - per la latitud per sota de l'equador.
lon_deg Els graus de longitud. Aquest valor cal especificar-lo amb graus decimals. Cal especificar, com és habitual, el signe - per la longitud occidental.
lat_deg Detallat Obligatori. Els graus de latitud. També cal especificar els minuts i, probablement, els segons.[Nota 2]
lat_min Els minuts de latitud.[Nota 2] El signe ha de coincidir amb el de lat_deg.
lat_sec Els segons de latitud. Normalment no és necessari.[Nota 2] El signe ha de coincidir amb el de lat_deg.
lat_dir N si està al nord (valor per defecte) o S al sud de l'equador. Altres valors seran ignorats.
lon_deg Obligatori. Els graus de longitud. També cal especificar els minuts i, probablement, els segons.[Nota 2]
lon_min Els minuts de longitud.[Nota 2] El signe ha de coincidir amb el de lon_deg.
lon_sec Els segons de longitud. Normalment no és necessari.[Nota 2] El signe ha de coincidir amb el de lon_deg.
lon_dir E per a l'est (valor per defecte) o W per a l'oest del meridià zero. Altres valors seran ignorats.
wd_coord Wikidata Llegeix els valors desats a Wikidata. per això cal introduir l'identificador a Wikidata del lloc a posicionar en el mapa. L'identificador el podeu trobar clicant Element a Wikidata de la barra lateral esquerra de l'article o sota el títol de l'article, per exemple per a Calella, el codi és Q12540.
coordinates Alternatiu Amb la plantilla {{coord}}, per exemple {{coord|-33.86|151.21}}.
  1. Per a obtenir les coordenades d'una ubicació podeu utilitzar
    • Google maps, senzillament cliqueu el botó dret del ratolí en el punt desitjat, apareixerà en primer lloc en el menú emergent.
    • Google Earth, apareix en la barra de baix. Per tal de que aparegui sols en graus, cal modificar la configuració: a Eines|Opcions i a la primera pestanya cliqueu "Graus decimals" en el grup "Mostra latitud/longitud".
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 S'ha d'utilitzar la precisió adequada. Per exemple, tot el mapa dels EUA, amb una amplada de 1000 píxels, té una resolució d'uns 5 km/píxel. Només calen 2 decimals de precisió en graus decimals (~1 km) o minuts sencers (~1,7 km) en format DMS.

Plantilles en blanc

La segona línia (primer paràmetre) correspon a l'obligatori nom del mapa.

Definició del mapa i caraceterístiques

{{Location map+
|
| width =
| float =
| border =
| caption =
| alt =
| relief =
| AlternativeMap =
| overlay_image =
| places =
}}

Marques i etiquetes

A situar a |places=.

Marca, amb o sense etiqueta.
Etiqueta (sola)
posicionada respecte a
unes coordenades
amb rotació respecte al
seu centre = coordenades
{{Location map~
|
| label =
| label_size =
| label_width =
| position =
| background =
| mark =
| marksize =
| mark_bottom =
| link =
{{Location map~
|
| label =
| label_size =
| label_width =
| position = 
| background =
| marksize = 0
{{Location map~
|
| label =
| label_size =
| label_width =
| label_rotate =
| background =

Afegint-hi al final alguna d'aquestes:

Senzill

| lat_deg =
| lon_deg =
}}

Detallat

| lat_deg =
| lat_min =
| lat_sec =
| lat_dir =
| lon_deg =
| lon_min =
| lon_sec =
| lon_dir =
}}

Wikidata

| wd_coord =
}}

Alternatiu

| coordinates = {{coord| | }}
}}

Exemples

Mapa sense definir el peu de mapa, dues marques i dues etiquetes

Aquest exemple no designa el paràmetre caption. Demostra l'ús dels valors predeterminats. Tingueu en compte que el peu d'imatge per defecte és el nom de la pàgina seguit del nom del mapa entre parèntesis i que la posició de les etiquetes s'ajusten automàticament si estan massa a prop d'una vora. També afegeix una etiqueta sense marca.

Location map+ (Austràlia)
{{Location map+ | Austràlia
| places =
 {{Location map~ | Austràlia
 | label = [[Sydney]]
 | coordinates = {{coord|-33.86|151.21}} }}
 {{Location map~ | Austràlia
 | label = [[Melbourne]]
 | lat_deg = -37.81
 | lon_deg = 144.96 }}
 {{Location map~ | Austràlia
 | label = ''Austràlia''
 | label_size = 120
 | position = center
 | lat_deg = -22.35
 | lon_deg = 133.5 }}
 {{Location map~ | Austràlia
 | label = [[Oceà Índic]]
 | label_rotate = -20
 | coordinates = {{coord|-15|119}} }}
}}


Mapa sense peu de mapa i sense contorn, enllaç en passar el cursor sobre la marca

Aquest exemple utilitza un caption designat però buit. Demostra les coordenades utilitzant graus decimals i una marca de 10 píxels amb un enllaç (|link=).

Location map+ està situat en França
París
París
Marsella
Marsella
{{Location map+ | França
| caption =
| places =
 {{Location map~ | França
 | label = París
 | position = top
 | marksize = 10
 | link = París
 | lat_deg = 48.8567
 | lon_deg = 2.3508
 }}
 {{Location map~ | França
 | label = Marsella
 | position = top
 | marksize = 10
 | link = Marsella
 | lat_deg = 43.2964
 | lon_deg = 5.3610
 }}
}}


Mapa amb relleu, etiquetes amb fons definit

Aquest exemple utilitza caption amb un valor assignat. Mostra les coordenades en format de grau, minut, segon, un mapa en relleu, el color de fons de l'etiqueta i les etiquetes enllaçades.

Algunes ciutats dels Estats Units
{{Location map+ | Estats Units
| width = 300
| caption = Algunes ciutats dels Estats Units
| relief = 1
| places =
 {{Location map~ | Estats Units
 | label = [[Nova York]]
 | position =
 | background = white
 | mark = Cyan pog.svg
 | alt = alt text per Nova York
 | link = Nova York
 | lat_deg = 40 | lat_min = 43 | lat_dir = N
 | lon_deg = 74 | lon_min = 0 | lon_dir = W
 }}
 {{Location map~| Estats Units
 | label = [[San Francisco]]
 | position =
 | background = white
 | mark = Purple pog.svg
 | alt = alt text per San Francisco
 | link = San Francisco
 | lat_deg = 37 | lat_min = 46 | lat_dir = N
 | lon_deg = 122 | lon_min = 25 | lon_dir = W
 }}
}}


Ús d'icones que apunten al mig i a baix, coordenades des de Wikidata

S'utilitza mark_bottom (recordeu marksize és per defecte 24):

Location map+ (Països Catalans)
{{Location map+ | Països Catalans
| relief = true
| places =
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Barcelona]]
 | mark = Map marker icon – Nicolas Mollet – Gifts – Stores – default.png
 | mark_bottom = true
 | wd_coord = Q1492
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[València]]
 | position = bottom
 | mark = BuildingIcon.png
 | mark_bottom = true
 | wd_coord = Q8818
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Palma]]
 | position = top
 | mark = Map marker icon – Nicolas Mollet – Big City – Tourism – Light.png
 | marksize = 30
 | mark_bottom = true
 | wd_coord = Q8826
 }}
}}


Us de números com etiquetes

{{Location map+ | Països Catalans
| AlternativeMap = Paisos_catalans.svg
| width = 250
| caption = Regions dels [[Països Catalans]]: 1: [[Catalunya del Nord]], 2: [[Catalunya]], 3: [[Andorra]], 4: [[Franja de Ponent]], 5: [[País Valencià]], 6: [[Illes Balears]], 7: [[Alguer]].
| places =
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Catalunya del Nord|'''1''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|42.527|2.549}} 
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Catalunya|'''2''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|41.86|1.62}} 
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Andorra|'''3''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|42.552|1.586}}
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Franja de Ponent|'''4''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|42.31|0.60}}
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Franja de Ponent|'''4''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|40.98|0.15}}
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[País Valencià|'''5''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|39.7|-0.31}}
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[Illes Balears|'''6''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|39.52|2.38}}
 }}
 {{Location map~ | Països Catalans
 | label = [[L'Alguer|'''7''']]
 | position = center
 | coordinates = {{coord|40.4|5.05}}
 }}
}}


Diversos mapes

En aquest cas se separen:

  • Els noms dels mapes amb #.
  • Els noms dels peus de mapa amb ##.
Seus de futbol a París als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
{| style="float:right;text-align:center;"
|-
|{{Location map+ |França Illa de França#París
 |width=360
 |caption=Seus de [[futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 1924]]##Seus de futbol a París als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
 |places=
{{Location map~ |França Illa de França#París
 |lat=48.929444 |long=2.248056
 |label={{nowrap|[[Estadi Olímpic Yves-du-Manoir|Estadi Olímpic]]}}|position=top}}
{{Location map~ |França Illa de França#París
 |lat=48.877222 |long=2.376944
 |label={{nowrap|[[Estadi Bergeyre]]}} |position=left}}
{{Location map~ |França Illa de França#París
 |lat=48.830278 |long=2.456389
 |label={{nowrap|[[Estadi Pershing]]}} |position=left}}
{{Location map~ |França Illa de França#París
 |lat=48.905833 |long=2.340833
 |label={{nowrap|[[Estadi de París]]}} |position=right}}
}}
|}


Categories de mòduls de definicions de mapes

Exemples de marques per als mapes

En podeu trobar d'altres a Commons:Category:Map pointers. Cliqueu l'enllaç de les etiquetes per saber el nom de la marca o la categoria, segons el cas.


Vegeu també

  • Plantilles per col·locar marques en un mapa:
Plantilla Descripció
Específiques de mapes
{{Map draw}} Utilitzen l'OpenStreetMap, permetent la forma interactiva a pantalla completa i modificant el zoom. Així no cal crear un mapa. Permet dibuixar-hi marques (numèriques o d'icones) sense etiquetes (en mode no interactiu), línies, cercles, polígons, àrees predeterminades o àrees creades i desades a Commons.
{{OSM Location map}} Permet dibuixar-hi marques (numèriques o d'icones) amb/sense etiquetes, peu de mapa, mapa de mini-localitzador i dibuix superposat.
{{Location map}} Utilitzen (les mateixes) definicions de mapes, a crear o de ja existents a Categoria:Mòduls de mapes. Mapes de relleu i històrics. Es poden incloure en la mateixa plantilla diversos mapes. Permet un dibuix superposat. Col·loca una sola marca (usualment amb etiqueta) sobre un mapa, segons una ubicació de coordenades.
{{Location map+}} Com {{Location map}}, però amb múltiples marques amb etiquetes, etiquetes soles o marques soles. Preferible a la següent plantilla.
{{Location map many}} Mantinguda per compatibilitat
Per un propòsit general
{{Overlay}} Col·loca fins a 30 etiquetes de números o de colors en la imatge, tot creant una llegenda, en una posició relativa per a cada etiqueta
{{Site plan}} Col·loca una imatge d'una marca (a escollir) sobre una imatge, de mida seleccionable, en una posició relativa
{{Superimpose}} o {{Sobreposat}} Col·loca una sola imatge sobre una altra, en una posició absoluta
{{Superimpose2}} Com l'anterior, però per col·locar fins a 50 imatges.