X-SAMPA

De Viquipèdia

L'Alfabet Fonètic Estès SAM (X-SAMPA) és una variant de SAMPA creada el 1995 per John Christopher Wells, catedràtic de fonètica a la Universitat de Londres. Aquesta variant es va dissenyar amb l'objectiu d'unificar els diferents alfabets SAMPA i estendre'ls per a arribar a cobrir tots els trets que ara cobreix l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI).

El resultat ha estat un alfabet fonètic inspirat en el SAMPA que empra els 7 bits del codi ASCII.

  • Els símbols de AFI que són lletres minúscules ordinàries tenen el mateix valor en X-SAMPA i en AFI.
  • En X-SAMPA s'usa la barra inversa \ com a caràcter de fuita per a crear un nou símbol. Per exemple O és un so diferent de O\, amb el qual no manté cap relació.
  • Els diacrítics en X-SAMPA se situen posteriorment al símbol que modifiquen. Exceptat en el cas de ~ per a la nasalització, = per a consonant sil·làbica, i ` pels retroflexes i roticitat. Els diacrítics s'uneixen al símbol que modifiquen mitjançant una línia de subratllament _.
  • Els nombres del _1 al _6 s'empren per als diacrítics que denoten el nombre del to en una expressió determinada.

Lletres minúscules[modifica]

X-SAMPA AFI AFI Descripció Exemples
a a Xsampa-a.png vocal oberta baixa frontal no arrodonida francès dame [dam], espanyol pare [paD4i]
b b Xsampa-b.png oclusiva bilabial sonora anglès bed [bEd], francès bon [bO~]
b_< ɓ Xsampa-b lessthan.png bilabial implosiva sonora
c c Xsampa-c.png palatal oclusiva sorda hongarès latyak [lAcAk]
d d Xsampa-d.png oclusiva alveolar sonora anglès dog [dQg], francès doigt [dwa]
d' ɖ Xsampa-d'.png retroflexa oclusiva sonora
d_< ɗ Xsampa-d lessthan.png dental/alveolar implosiva sonora
Xsampa-e.png vocal frontal, no arrodonida, mig tancada francès ses [es]
f f Xsampa-f2.png labiodental fricativa sorda espanyola fi [fi]
g g Xsampa-g.png oclusiva velar sonora anglès go [g@u], francès longue [el~g]
g_< ɠ Xsampa-g lessthan.png velar implosiva sonora
h h Xsampa-h.png glotal fricativa sorda anglès house [haUs]
h\ ɦ Xsampa-hslash.png glotal fricativa sonora
i i Xsampa-i.png vocal frontal, tancada, tibant, no arrodonida espanyol si [si]
j j Xsampa-j2.png palatal aproximant espanyol hi ha [aj], anglès yes [jEs], francès yeux [j2]
j\ ʝ Xsampa-jslash2.png palatal fricativa sonora
k k Xsampa-k.png velar oclusiva sorda espanyol carro [karo]
Xsampa-l.png alveolar lateral aproximant espanyol llei [lej]
l' ɭ Xsampa-l'.png retroflexa lateral aproximant
l\ ɺ Xsampa-lslash.png sonora alveolar lateral vibrant simple
m m Xsampa-m.png bilabial nasal espanyol mes [mes]
n n Xsampa-n.png alveolar nasal espanyol no [no]
n` ɳ Xsampa-n'.png retroflexa nasal suec hörn [h2:n`]
o o Xsampa-o.png vocal mig tancada, posterior, arrodonida espanyol ull [oxo]
Xsampa-p.png bilabial oclusiva sorda espanyol gos [però]
p\ φ Xsampa-pslash.png bilabial fricativa sorda japonès fu
Xsampa-q.png uvular oclusiva sorda
r r Xsampa-r.png alveolar vibrant múltiple espanyol gos [però]
r` ɽ Xsampa-r'.png retroflexa vibrant simple
r\ ɹ Xsampa-rslash2.png (post-)alveolar aproximant sonora
r\` ɻ Xsampa-rslash'.png retroflexa aproximant
Xsampa-s.png alveolar fricativa sorda espanyol sí [si]
s' ʂ Xsampa-s'.png sorda retroflexa fricativa
s\ ɕ Xsampa-sslash.png alveolopalatal fricativa sorda
t t Xsampa-t.png alveolar oclusiva sorda espanyol el teu [el teu]
t' ʈ Xsampa-t'.png sorda oclusiva retroflexa
o o Xsampa-u.png vocal arrodonida posterior tancada tibant espanyol el seu
Xsampa-v.png labiodental fricativa sonora anglès vest [vEst], francès voix [vwa]
v\ (or P) ʋ Xsampa-Porvslash.png labiodental aproximant
w w Xsampa-w2.png labiovelar aproximant espanyol bé [bweno], anglès west [wEst], del francès oui [wi]
x x Xsampa-x.png velar fricativa sorda espanyol caixa [kaxa]
x\ ɧ Xsampa-xslash2.png postalveolar i velar fricativa sorda
i i Xsampa-y.png vocal frontal tancada arrodonida tibi francès el teu [ty]
z z Xsampa-z.png alveolar fricativa sonora anglès zoo [zu:], francès assot [azOt]
z` ʐ Xsampa-z'.png sonora retroflexa fricativa
z\ ʑ Xsampa-zslash.png alveolopalatal fricativa sonora

Lletres majúscules[modifica]

X-SAMPA AFI AFI Descripció Exemple
A ɑ Xsampa-A2.png vocal oberta posterior no arrodonida de l'anglès start [stA:rt]
B β Xsampa-B2.png bilabial fricativa sonora
B\ ʙ Xsampa-Bslash.png bilabial vibrant sonora evoca la interjecció “brrr” (en sentir esgarrifança)
C ç Xsampa-C2.png palatal fricativa sorda alemany ich [iC] o welche [vElC@]; anglès human [Cjum@n] (encara que les transcripcions de l'anglès solguin emprar "[hj]" en lloc de "[çj]")
D ð Xsampa-D2.png dental fricativa sonora anglès then [Den]
ɛ Xsampa-E2.png vocal mig oberta frontal no arrodonida francès même [mEm]
F ɱ Xsampa-F.png labiodental nasal anglès emphasis ["Eff@sis] (en parla ràpida, si no ["Emf@sis])
G γ Xsampa-G2.png velr fricativa sonora grec gamma
G\ ɢ Xsampa-Gslash.png uvular oclusiva sonora
G\_< ʛ Xsampa-Gslash lessthan.png uvular implosiva sonora
H ɥ Xsampa-H.png semivocal labiopalatal francès huit [Hi]
H\ ʜ Xsampa-Hslash.png epiglotal fricativa sorda
I ɪ Xsampa-I2.png vocal laxa tancada frontal no arrodonida anglès kit [kIt]
I\ vocal tancada central laxa no arrodonida, no apareix a l'AFI
J ɲ Xsampa-J.png palatal nasal espanyol any [all]
J\ ɟ Xsampa-Jslash.png palatal oclusiva sonora hongarès egy [EJ\]
J\_< Xsampa-Jslash lessthan.png palatal implosiva sonora
K ɬ Xsampa-K2.png alveolar lateral fricativa sorda galés llaw
K\ ɮ Xsampa-Kslash.png alveolar lateral fricativa sonora
ʎ Xsampa-L2.png palatal lateral espanyol clau [LaBe] (sense ieisme), italià famiglia
L\ ʟ Xsampa-Lslash.png velar lateral sonora
M ɯ Xsampa-M.png vocal tancada posterior no arrodonida coreà o
M\ ɰ Xsampa-Mslash.png velar aproximant espanyol foc [fweM\o]
ŋ Xsampa-N2.png vetllar nasal anglès thing [TIN]
N\ ɴ Xsampa-Nslash.png uvular nasal japonès sant [sant\]
O ɔ Xsampa-O2.png vocal arrodonida mig oberta posterior anglès britànic thought [TO:t]
O\ ʘ Xsampa-Oslash.png clic bilabial
P (or v\) ʋ Xsampa-Porvslash.png labiodental aproximant
ɒ Xsampa-Q.png vocal oberta posterior arrodonida anglès britànic lot [lQt]
R ʁ Xsampa-R2.png uvular fricativa sonora francès roi [Rwa]
R\ ʀ Xsampa-Rslash.png uvular vibrant sonora
ʃ Xsampa-S2.png palatoalveolar fricativa sorda anglès ship [SIp]
T θ Xsampa-T2.png dental fricativa sorda espanyol vegada (sense seseo), anglès thin [TIn]
O ʊ Xsampa-U2.png vocal arrodonida posterior tancada laxa anglès foot [fUt]
O\ vocal central laxa tancada arrodonida, no apareix a l'AFI
ʌ Xsampa-V.png vocal mig oberta no arrodonida anglès strut [strVt]
W ʍ Xsampa-X.png labial-velar fricativa sorda escocès when
X χ Xsampa-x2.png uvular fricativa sorda galés bach
X\ ħ Xsampa-Xslash.png farinjal fricativa sorda àrab ha’
I ʏ Xsampa-Y2.png vocal laxa tancada frontal arrodonida alemany hübsch [hYpS]
Z ʒ Xsampa-Z2.png palatoalveolar fricativa sonora anglès measure ["mEZ.O@]

Altres símbols[modifica]

X-SAMPA AFI AFI Descripció Exemple
. Xsampa-fullstop.png trencament sil·làbic
" ˈ Xsampa-doublequotes.png accent primari
% ˌ Xsampa-percentage.png accent secundari
& ɶ Xsampa-amper.png vocal oberta frontal arrodonida danès drømme
' (or _j) ʲ Xsampa-'or j.png palatalitzada
* símbol indefinit, SAMPA's “conjunctor”
- separador
/ indeterminació en vocals franceses
{ æ Xsampa-leftcurly.png vocal frontal no arrodonida gairebé oberta anglès trap [tr{p]
} ʉ Xsampa-rightcurly.png vocal tancada central arrodonida suec sju
1 ɨ Xsampa-1.png vocal tancada central no arrodonida galés el teu
2 ø Xsampa-2.png vocal mig tancada, frontal, arrodonida francès deux [d2]
3 ɜ Xsampa-3.png vocal central llarga anglès britànic nurse [n3:s]
3\ ɞ Xsampa-3slash.png vocal mig oberta, central, arrodonida
4 ɾ Xsampa-4.png alveolar vibrant simple espanyol però; anglès nord-americà better
5 ɫ Xsampa-l eor5.png dark l; vegeu també _i de l'anglès milk [la meva5k]
6 ɐ Xsampa-6.png schwa oberta de l'alemany besser [bes6]
7 ɤ Xsampa-7.png vocal no-arrodonida mig tancada posterior
8 ɵ Xsampa-8.png vocal no-arrodonida mig tancada central del suec buss
9 œ Xsampa-9.png vocal arrodonida frontal mig oberta francès neuf [n9f]
 : ː Xsampa-colon.png llarga
 :\ ˑ Xsampa-colonslash.png mitjà llarga l'estonià destria tres extensions vocàliques diferents
< començ de notació no segmental (ex.: SAMPROSA)
<\ ʢ Xsampa-lessthanslash.png epiglotal fricativa sonora
> fi de notació no segmental
>\ ʡ Xsampa-greaterthanslash.png epiglotal oclusiva
? ʔ Xsampa-questionmark.png aturada glotal alemany Verein [fe6?aIn], també del danès stød
?\ ʕ Xsampa-qmarkslash.png farinjal fricativa sonora de l'àrab ‘ayn
@ ə Xsampa-at.png schwa de l'anglès banana [b@"nA:n@] (britànic) [b@"n{n@] (nord-americana)
@\ ɘ Xsampa-atslash.png vocal central mig tancada no arrodonida
^ Xsampa-hat.png upstep
! Xsampa-exclamation.png downstep
!\ ǃ Xsampa-exclamationslash.png retroflexe clic
Xsampa-bar.png minor (foot) group
\ ǀ Xsampa-barslash.png clic dental
Xsampa-doublebar.png major (intonation) group
\|\ ǁ Xsampa-doublebarslash.png clic lateral
=\ ǂ Xsampa-equalsslash.png clic alveolar
-\   ̮ Xsampa-dashslash.png linking mark

Diacrítics[modifica]

X-SAMPA AFI AFI Descripció
_" ¨ Xsampa- doublequotes.png centralitzada
_+ ˖ Xsampa- plus.png avançada
_- ˗ Xsampa- minus.png retreta
_/ ˇ ascendent
_0   ̥ Xsampa- 0.png sorda
_< implosiva
= (or _=)   ̩ Xsampa-equalsor equals.png sil·làbica
_> ʼ Xsampa- greaterthan.png ejectiva
_?\ ˤ Xsampa- questionslash.png farinjalitzada
_\ ˆ to descendent
_^   ̯ Xsampa- hat.png no sil·làbica
_}   ̚ Xsampa- rightcurly.png realització inaudible
` ˞ Xsampa-'rhino.png roticidad en vocals, retroflexió en consonants (AFI utilitza diferents símbols per a consonants, vegeu t' com a exemple)
~ (or _~) ~ Xsampa-tildor tild.png nasalització
_A   ̘ Xsampa- A.png arrel de la llengua avançada
_a   ̺ Xsampa- a2.png apical
_B   ̏ Xsampa- B.png to extra baix
_B_ Xsampa- B L.png to baix ascendent
_c   ̜ Xsampa- c.png poc arrodonit
_d   ̪ Xsampa- d.png dental
_ ~ Xsampa- e.png velaritzat o farinjalitzat; vegeu també 5
<F> Xsampa-ltFgt.png caiguda global
_F ^ Xsampa- F.png to descendent
_G   ˠ Xsampa- G.png velaritzat
_H ˊ Xsampa- H.png to alt
_H_T Xsampa- H T.png to alt ascendent
_h ʰ Xsampa- h.png aspirada
_j (or ') ʲ Xsampa-'or j.png palatalitzada
_k   ̰ Xsampa- k.png veu xerricant
_ ` Xsampa- L.png to baix
_ ˡ Xsampa- l.png lateral
_M ¯ Xsampa- M.png to mitjà
_m   ̻ Xsampa- m.png laminal
_ ̼ Xsampa- N.png linguolabial
_n n Xsampa- n2.png nasal
_O   ̹ Xsampa O.png arrodonit
_o ˕ Xsampa- o.png descendit
_ ̙ Xsampa- q.png arrel de la llengua retreta
<R> Xsampa-ltRgt.png ascensió global
_R ˇ Xsampa- R.png to ascendent
_R_F Xsampa- R F.png to ascendent descendent
_r ˔ Xsampa- r.png ascendit
_T ˝ Xsampa- T.png to extra alt
_t ̤ Xsampa- t.png veu velada
_ ˬ Xsampa- v.png sonora
_w ʷ Xsampa- w.png labialitzada
_X ˘ Xsampa- X.png extra breu
_x ˟ Xsampa- x.png mig centralitzada