Costera de Ranes

La Costera de Ranes és una subcomarca del País Valencià que actualment es troba integrada en la comarca de la Costera, de la qual agafa parcialment el nom. Hi formaven part els municipis actuals de l'Alcúdia de Crespins, Canals, Cerdà, la Granja de la Costera, Llanera de Ranes, la Llosa de Ranes, Rotglà i Corberà, Torrella, i Vallés. Actualment també s'inclou Estubeny. Apareix al mapa de comarques d'Emili Beüt Comarques naturals del Regne de València publicat l'any 1934.

Costera de Ranes (2013)
Municipi Població Extensió Densitat
l'Alcúdia de Crespins 5.319 5,20 948,65
Canals 12.104 21,80 625,46
Cerdà 383 1,50 202,67
Estubeny 129 6,40 25,94
la Granja de la Costera 382 0,80 438,75
Llanera de Ranes 1.098 9,30 113,55
la Llosa de Ranes 3.721 7,10 522,822
Rotglà i Corberà 1.135 6,30 161,59
Torrella 152 1,10 150,00
Vallés 161 1,20 76,67
Total 24.584