Discussió:Electró

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

--Arnaugir 19:47, 27 nov 2012 (CET)

Preguntes relatives a la traducció[modifica]

Posaré dubtes de traducció que em podeu anar resolent aquí o sinó els plantejaré en l'avaluació.--Arnaugir 11:08, 28 nov 2012 (CET)

 • a half-integer value in units of ħ -> un valor semienter en unitats de ħ
A mi em sembla bé. – Leptictidium (digue-m'ho a la cara) 21:35, 27 nov 2012 (CET)
 • The attractive Coulomb force between an electron and a proton causes electrons to be bound into atoms. -> La força de Coulomb d'atracció entre un electró i un protó fa que els electrons estiguin enllaçats als àtoms.
 • electron plasma -> plasma d'electrons
 • gaseous ionization detectors -> detectors d'ionització gasosa
La mateix força de Coulomb que causa l'atracció entre protons i electrons també fa que els electrons quedin enllaçats amb àtoms.
Els altres dos ja els tens bé. – Leptictidium (digue-m'ho a la cara) 16:56, 28 nov 2012 (CET)
 • Franklin thought of the charge carrier as being positive, but he did not correctly identify which situation was a surplus of the charge carrier, and which situation was a deficit. -> Franklin pensava que el portador de càrrega era positiu, però no va identificar correctament quina situació era un excedent del portador de càrrega, i quina era un dèficit.
Canviaria el "era" per "reflectia" i trauria la coma abans de "i quina...", però a part d'això em sembla bé. – Leptictidium (digue-m'ho a la cara) 22:48, 28 nov 2012 (CET)
aquest fenomen és conegut com a «desdoblament d'estructura fina»
 • The corpuscular properties of a particle are demonstrated when it is shown to have a localized position in space along its trajectory at any given moment. -> Les propietats corpusculars de les partícules es demostren quan es mostra que té una posició localitzada a l'espai al llarg de la seva trajectòria en qualsevol moment donat.
Les propietats corpusculars d'una partícula es fan evidents quan es demostra que té una posició localitzada en l'espai al llarg de la seva trajectòria en qualsevol moment.
 • This approach was later called quantum mechanics, which provided an extremely close derivation to the energy states of an electron in a hydrogen atom. -> Aquesta aproximació s'anomenà més tard mecànica quàntica, la qual era una derivació molt i molt propera dels estats d'energia d'un electró en un àtom d'hidrogen.
Aquest enfocament rebé posteriorment el nom de «mecànica quàntica». Es tractava d'una aproximació extremament precisa dels estats d'energia d'un electró en un àtom d'hidrogen.
 • beam energy -> energia de feix
energia del feix
 • half-odd integer spin -> espín enter semiimparell
espín semienter
trampa de Penning
 • Virtual particles cause a comparable shielding effect for the mass of the electron. -> Les partícules virtuals causen un efecte blindatge comparable per la massa de l'electró.
Les partícules virtuals causen un efecte pantalla similar per la massa de l'electró.

Leptictidium (digue-m'ho a la cara) 17:19, 6 des 2012 (CET)

 • The acceleration from this curving motion induces the electron to radiate energy in the form of synchrotron radiation -> L'acceleració d'aquest moviment corbat indueix l'electró a radiar energia en forma de radiació sincrotró
L'acceleració d'aquest moviment en corba fa que l'electró radiï energia en forma de radiació sincrotrònica
reacció inversa
 • bound electron->electró enllaçat? (varis cops al llarg de l'article).
electró enllaçat
 • The wave-like behavior -> el comportament d'ona (ídem, apareix molts cops)
comportament similar al d'una ona

Leptictidium (digue-m'ho a la cara) 19:50, 7 des 2012 (CET)

Preguntes (2)[modifica]

cascada electromagnètica
 • està ben dit "electrons energètics"? de "energetic electrons"... no sé si és el més adequat.
Sí, està ben dit.
trampa quadripolar d'emmagatzematge d'ions
espectroscòpia de fotoemissió resolta en angle
[..] per simular l'efecte dels gasos ionitzants durant la reentrada atmosfèrica
tractament per feix d'electrons
teràpia amb electrons. Algunes fonts fan servir electronteràpia o electronoteràpia, però no m'acaba de convèncer i potser caldria preguntar-ho al Termcat. – Leptictidium (digue-m'ho a la cara) 11:44, 9 des 2012 (CET)
difracció d'electrons de baixa energia
difracció d'electrons reflectits d'alta energia
 • M'he encallat amb la frase:
  • The scanning tunneling microscope uses quantum tunneling of electrons from a sharp metal tip into the studied material and can produce atomically resolved images of its surface.
  • Finalment, el microscopi d'efecte túnel fa servir l'efecte túnel dels electrons des de la punta d'un metall punxegut a dins del material estudiat; pot produir imatges resoltes atòmicament de la seva superfície.
El microscopi d'efecte túnel es basa en l'efecte túnel d'electrons que circulen entre un elèctrode afilat i el material estudiat per tal de generar imatges de resolució atòmica de la seva superfície. (la traducció literal seria "punta metàl·lica afilada", però pels lectors que no sàpiguen com és aquest microscopi, és molt més entenedor si ho canviem per "electrode afilat".) – Leptictidium (digue-m'ho a la cara) 14:55, 9 des 2012 (CET)