Vés al contingut

Llista de municipis de Valladolid

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Mapa municipal

Llista dels municipis de la província de Valladolid amb les seves dades bàsiques.

Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


Escut Municipi Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
Adalia 51 16,2 3,15 784 47129 47001
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aguasal 19 26 0,73 755 47418 47002
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aguilar de Campos 266 49,7 5,35 752 47814 47003
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alaejos 1.380 102,6 13,45 754 47510
47410
47004
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcazarén 645 48 13,43 731 47238 47005
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldea de San Miguel 215 20 10,75 740 47160 47006
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aldeamayor de San Martín 6.035 53 113,87 705 47162 47007
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almenara de Adaja 23 17,2 1,34 773 47419 47008
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Amusquillo 103 16 6,44 776 47177 47009
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arroyo de la Encomienda 21.946 11,5 1.901,73 690 47195 47010
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ataquines 554 42,5 13,02 800 47210 47011
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bahabón 81 20,9 3,88 887 47312 47012
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barcial de la Loma 99 27,3 3,63 744 47674 47013
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barruelo del Valle 51 13,6 3,75 810 47129 47014
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Becilla de Valderaduey 211 38 5,55 715 47670 47015
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Benafarces 69 16,7 4,14 743 47880 47016
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bercero 177 41,7 4,24 738 47115 47017
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Berceruelo 37 14 2,64 788 47115 47018
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Berrueces 98 16 6,13 772 47813 47019
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bobadilla del Campo 282 33 8,55 760 47462 47020
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bocigas 76 16,4 4,63 773 47419 47021
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bocos de Duero 80 6 13,33 762 47317 47022
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Boecillo 4.297 24 179,04 728 47151 47023
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bolaños de Campos 245 30,3 8,1 708 47675 47024
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Brahojos de Medina 102 27 3,78 759 47461 47025
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bustillo de Chaves 72 22 3,27 811 47608 47026
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabezón de Pisuerga 3.823 45,3 84,43 47260 47027
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabezón de Valderaduey 36 10,2 3,52 753 47689 47028
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cabreros del Monte 56 28 2 731 47832 47029
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Campaspero 1.035 46,6 22,23 919 47310 47030
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Camporredondo 153 17,4 8,8 799 47165 47032
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Canalejas de Peñafiel 233 32 7,28 897 47311 47033
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Canillas de Esgueva 70 23,5 2,97 886 47185 47034
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Carpio 945 57 16,58 759 47470 47035
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Casasola de Arión 221 27,7 7,99 715 47110 47036
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castrejón de Trabancos 181 30,2 5,99 747 47512 47037
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castrillo de Duero 130 25,8 5,04 818 47318 47038
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castrillo-Tejeriego 157 36 4,36 801 47329 47039
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castrobol 52 17 3,06 772 47689 47040
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castrodeza 146 16 9,13 767 47192 47041
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castromembibre 51 16,6 3,07 786 47882 47042
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castromonte 331 87 3,8 840 47641 47043
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castronuevo de Esgueva 387 29,4 13,15 753 47171 47044
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castronuño 790 124 6,37 700 47520 47045
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castroponce 133 25 5,32 772 47664 47046
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castroverde de Cerrato 195 32,8 5,95 780 47182 47047
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ceinos de Campos 183 36 5,08 765 47692 47048
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cervillego de la Cruz 95 21 4,52 754 47494 47049
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cigales 5.360 61 87,91 745 47270 47050
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ciguñuela 356 30,4 11,71 698 47191 47051
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cistérniga 9.182 31,7 289,47 736 47193 47052
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cogeces de Íscar 143 13,4 10,66 736 47440 47053
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cogeces del Monte 641 73,5 8,72 887 47313 47054
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Corcos 218 42,6 5,12 789 47280 47055
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Corrales de Duero 103 18 5,72 806 47317 47056
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cubillas de Santa Marta 389 24 16,21 760 47290 47057
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Cuenca de Campos 198 48 4,13 775 47650 47058
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Curiel de Duero 121 18,8 6,45 798 47316 47059
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
El Campillo 202 32,8 6,15 747 47460 47031
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Encinas de Esgueva 213 31 6,87 828 47186 47060
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Esguevillas de Esgueva 266 41 6,49 780 47176 47061
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fombellida 180 36 5 805 47184 47062
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fompedraza 106 16,4 6,47 889 47311 47063
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fontihoyuelo 36 17 2,12 802 47609 47064
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fresno el Viejo 854 64 13,34 759 47480 47065
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuensaldaña 2.076 25 83,04 47194 47066
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuente el Sol 149 21 7,1 758 47494 47067
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fuente-Olmedo 37 13,6 2,73 793 47418 47068
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gallegos de Hornija 108 11,2 9,61 715 47134 47069
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gatón de Campos 33 20,4 1,62 802 47606 47070
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Geria 486 18 27 719 47131 47071
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Herrín de Campos 113 29,6 3,82 784 47607 47073
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hornillos de Eresma 190 35 5,43 718 47238 47074
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Mudarra 163 19 8,58 848 47630 47099
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Parrilla 490 45 10,89 854 47328 47110
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Pedraja de Portillo 1.175 56 20,98 717 47196 47111
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Seca 1.038 66 15,73 731 47491 47158
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Unión de Campos 207 36,4 5,69 764 47670 47176
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Zarza 116 24 4,83 47452 47232
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Laguna de Duero 22.672 29,2 775,64 704 47140 47076
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Langayo 253 48,3 5,24 837 47314 47077
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Llano de Olmedo 45 15 3 777 47418 47079
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lomoviejo 165 27,7 5,96 766 47494 47078
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Manzanillo 53 18,8 2,82 795 47314 47080
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Marzales 45 12,7 3,55 708 47133 47081
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Matapozuelos 1.008 50,5 19,96 732 47230 47082
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Matilla de los Caños 103 12,3 8,39 746 47114 47083
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mayorga 1.418 150,5 9,42 774 47680 47084
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Medina de Rioseco 4.483 115 38,98 741 47800 47086
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Medina del Campo 20.090 153,3 131,08 720 47400 47085
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Megeces 422 19,3 21,91 741 47440 47087
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Melgar de Abajo 113 23 4,91 801 47687 47088
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Melgar de Arriba 168 35 4,8 784 47686 47089
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mojados 3.331 46 72,41 717 47250 47090
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monasterio de Vega 81 30 2,7 766 47688 47091
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Montealegre de Campos 101 34 2,97 813 47816 47092
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Montemayor de Pililla 848 59,2 14,31 869 47320 47093
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Moral de la Reina 139 42,4 3,28 764 47691 47094
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Moraleja de las Panaderas 40 15,3 2,61 734 47454 47095
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Morales de Campos 131 16 8,19 746 47811 47096
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mota del Marqués 330 31,5 10,49 736 47120 47097
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Mucientes 667 64 10,42 771 47194 47098
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Muriel 116 22,6 5,14 776 47219 47100
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nava del Rey 1.925 126 15,28 744 47500 47101
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nueva Villa de las Torres 282 35,7 7,91 743 47464 47102
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olivares de Duero 321 29,3 10,96 744 47319 47103
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olmedo 3.563 129,4 27,54 740 47410 47104
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olmos de Esgueva 193 24,8 7,78 735 47173 47105
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olmos de Peñafiel 41 16 2,56 782 47318 47106
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Palazuelo de Vedija 160 32 5 784 47812 47109
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pedrajas de San Esteban 3.382 30 112,73 754 47430 47112
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pedrosa del Rey 150 52 2,88 724 47112 47113
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pesquera de Duero 424 56 7,57 746 47315 47116
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñafiel 5.172 76,1 67,95 754 47300 47114
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peñaflor de Hornija 337 66,4 5,07 839 47640 47115
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Piña de Esgueva 313 30 10,43 753 47175 47117
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Piñel de Abajo 157 21,2 7,41 792 47316 47118
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Piñel de Arriba 89 23 3,87 841 47316 47119
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pollos 590 50,5 11,68 716 47116 47121
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Portillo 2.371 64,4 36,82 758 47160 47122
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozal de Gallinas 530 35,2 15,06 737 47450 47123
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozaldez 494 28 17,64 790 47220 47124
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozuelo de la Orden 54 20,7 2,61 724 47831 47125
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puras 43 10,7 4,01 804 47419 47126
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Quintanilla de Arriba 160 28 5,71 740 47360 47127
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Quintanilla de Onésimo 1.004 55 18,25 726 47350 47129
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Quintanilla de Trigueros 99 32 3,09 784 47283 47130
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Quintanilla del Molar 49 14 3,5 741 47673 47128
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ramiro 48 21,2 2,26 761 47453 47132
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Renedo de Esgueva 3.936 29,1 135,26 711 47170 47133
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Roales de Campos 165 22,7 7,27 742 47673 47134
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Robladillo 90 9 10 768 47131 47135
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Roturas 26 11,5 2,26 831 47316 47137
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rubí de Bracamonte 221 25,6 8,63 756 47494 47138
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rueda 1.118 9.050 0,12 724 47490 47139
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Rábano 171 27,8 6,16 777 47319 47131
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Saelices de Mayorga 112 16 7 47689 47140
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salvador de Zapardiel 106 26,2 4,04 777 47219 47141
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Cebrián de Mazote 114 35,4 3,22 760 47129 47142
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Llorente 100 25 4 889 47317 47143
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Martín de Valvení 89 58,7 1,52 760 47209 47144
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Miguel del Arroyo 650 55,6 11,69 814 47164 47145
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Miguel del Pino 353 8 44,13 676 47132 47146
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Pablo de la Moraleja 108 25 4,32 790 47219 47147
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Pedro de Latarce 437 44,3 9,87 706 47851 47148
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Pelayo 51 10,6 4,79 776 47129 47149
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Román de Hornija 289 41,6 6,94 672 47530 47150
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Salvador 23 10,5 2,2 715 47134 47151
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Vicente del Palacio 164 37 4,43 753 47493 47156
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa Eufemia del Arroyo 72 24,8 2,91 710 47811 47152
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santervás de Campos 111 54,1 2,05 765 47609 47153
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santibáñez de Valcorba 184 24 7,67 746 47331 47154
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santovenia de Pisuerga 4.636 13,7 337,41 692 47155 47155
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sardón de Duero 608 19,7 30,85 723 47340 47157
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Serrada 1.128 24 47 722 47231 47159
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Siete Iglesias de Trabancos 434 63,2 6,87 726 47511 47160
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Simancas 5.493 42,5 129,16 725 47130 47161
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tamariz de Campos 86 37,8 2,28 753 47815 47162
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tiedra 283 47 6,02 822 47870 47163
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tordehumos 388 61,3 6,33 734 47830 47164
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tordesillas 8.681 142 61,16 704 47100 47165
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torre de Esgueva 62 23,5 2,64 804 47183 47169
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torre de Peñafiel 53 30 1,77 789 47319 47170
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrecilla de la Abadesa 253 26 9,73 686 47114 47166
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrecilla de la Orden 229 60 3,82 788 47513 47167
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrecilla de la Torre 24 7 3,43 759 47129 47168
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrelobatón 386 66,5 5,8 750 47134 47171
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrescárcela 164 51 3,22 883 47313 47172
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Traspinedo 1.242 26 47,77 751 47330 47173
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Trigueros del Valle 322 38 8,47 757 47282 47174
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tudela de Duero 8.780 60 146,33 700 47320 47175
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Urones de Castroponce 95 18,6 5,1 750 47671 47177
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Urueña 197 44 4,48 830 47862 47178
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valbuena de Duero 402 46 8,74 737 47359 47179
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdearcos de la Vega 71 14,3 4,95 777 47317 47180
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdenebro de los Valles 191 42 4,55 862 47816 47181
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdestillas 1.583 36,5 43,41 699 47240 47182
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valdunquillo 126 30,8 4,09 741 47672 47183
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valladolid 297.459 197.910.000 0 698 47001–47016 47186
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valoria la Buena 704 43,2 16,29 726 47200 47184
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valverde de Campos 103 21,2 4,85 772 47690 47185
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vega de Ruiponce 80 31,4 2,55 47609 47187
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vega de Valdetronco 91 17,5 5,21 708 47133 47188
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Velascálvaro 163 23 7,09 800 47463 47189
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Velilla 112 20 5,6 779 47114 47190
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Velliza 126 22,7 5,56 792 47131 47191
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ventosa de la Cuesta 108 15 7,2 758 47232 47192
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Viana de Cega 2.255 18 125,28 693 47150 47193
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villabaruz de Campos 27 16,8 1,61 754 47... 47196
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villabrágima 1.034 67 15,43 726 47820 47197
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villabáñez 504 51 9,88 753 47329 47195
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villacarralón 64 17,5 3,65 797 47609 47198
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villacid de Campos 79 24 3,29 774 47607 47199
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaco 74 15 4,93 793 47181 47200
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villafrades de Campos 63 20,7 3,04 757 47606 47203
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villafranca de Duero 231 10,4 22,21 626 47529 47204
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villafrechós 453 60,5 7,49 740 47810 47205
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villafuerte 87 26 3,35 824 47180 47206
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villagarcía de Campos 283 37 7,65 774 47840 47207
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villagómez la Nueva 54 12,5 4,31 47608 47208
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villalar de los Comuneros 484 42,7 11,32 712 47111 47210
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villalba de la Loma 61 14 4,36 47689 47211
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villalba de los Alcores 388 101,7 3,82 849 47639 47212
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villalbarba 106 22 4,82 721 47113 47213
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villalán de Campos 31 18,5 1,68 754 47675 47209
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villalón de Campos 1.526 169,9 8,98 843 47600 47214
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villamuriel de Campos 55 18,3 3,01 717 47814 47215
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanubla 2.911 45,4 64,18 843 47620 47217
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de Duero 1.235 37,3 33,12 694 47239 47218
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de San Mancio 103 15 6,87 744 47813 47222
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de la Condesa 58 11,4 5,1 797 47608 47219
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de los Caballeros 163 35 4,66 711 47850 47220
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanueva de los Infantes 104 19,2 5,42 738 47174 47221
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villardefrades 140 36,4 3,85 725 47860 47223
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villarmentero de Esgueva 99 13,5 7,35 725 47172 47224
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villasexmir 71 14 5,07 724 47134 47225
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villavaquerín 152 45 3,38 769 47329 47226
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villavellid 55 21,7 2,53 725 47883 47227
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villaverde de Medina 546 58,2 9,38 732 47465 47228
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villavicencio de los Caballeros 234 36 6,5 720 47676 47229
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villán de Tordesillas 125 12,3 10,16 748 47131 47216
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Viloria 353 11 32,09 866 47166 47194
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Wamba 309
303
38,2 8,09 785 47190 47230
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Zaratán 6.342 20 317,1 755 47610 47231
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Íscar 6.326 60,5 104,51 763 47420 47075
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.