Mode

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

«mode o modes» té aquests significats:

Vegeu mode en el Viccionari, el diccionari lliure.
 • Lingüística
  • Mode d'articulació, posició que adopten els òrgans de fonació per produir un so, de manera que es produeixen diferents tipus
  • Mode gramatical, aspecte de la conjugació verbal que indica l'actitud del parlant respecte al grau de realitat del que expressa
  • Mode condicional, mode del verb en el qual les frases fan referència a situacions, fets o accions hipotètiques o possibles
  • Mode indicatiu, tipus de mode del verb que expressa esdeveniments reals o jutjats com a plausibles per l'emissor
  • Mode subjuntiu, mode verbal que es refereix a aquelles afirmacions que podrien esdevenir-se però que encara no tenen lloc
 • Música:
  • Mode (música), un tipus d'escala musical
  • Modes grecs, organització de sons descendents (que van des d'un so agut fins a un de més greu) establint distàncies d'un to o de mig to entre els set sons que els formen
   • Mode dòric o mode dori, escala tonal que rep el seu nom dels doris hel·lènics
   • Mode eòlic, escala musical utilitzada des de l'Antiga Grècia amb diferents denominacions i funcions a través dels diferents períodes musicals
   • Mode frigi, construït establint com tònica la tercera nota de l'escala diatònica
   • Mode major, escala de set sons, que coincideix amb l'escala del mode jònic
  • Modes rítmics, patrons de durada (o ritmes) llargs i curts impostos en l'escriptura musical medieval
  • Modes de transposició limitada, modes musicals inventats pel compositor francès Olivier Messiaen
 • Informàtica
  • Mode de gestió de sistema, manera d'operació llançada per primera vegada amb l'Intel 386SL i disponible
  • Mode irreal, mode real gran o mode real plànol, variant del mode real en la qual un o més registres de segment han estat carregats amb adreces i límits 32 bits
  • Mode llarg, mode en què una aplicació o sistema operatiu de 64 bits poden accedir a les instruccions i els registres de 64 bits del processador, mentre que els programes de 32 bits i 16 bits s'executen en un sub-mode de compatibilitat
  • Modes d'operació dels sistemes de xifratge per blocs
  • Mode promiscu, mode en el qual un ordinador que es connecta a una xarxa compartida, tant la basada en cable de coure com la basada en tecnologia sense fils, captura tot el trànsit que circula
  • Mode protegit, mode operatiu de les CPU compatibles x86 de la sèrie 80286 i posteriors
  • Mode real o mode d'adreces reals, mode d'operació de l'80286 i anteriors CPUs compatibles amb l'arquitectura
  • Mode segur o mode a prova d'errors, mode d'accés usat per certs sistemes operatius que disposarà d'una funcionalitat reduïda, però permetrà aïllar problemes ocasionats per components que no formen part del sistema operatiu base
  • Mode text, tipus de visualització en pantalla que consisteix només en caràcters
  • Mode 8086 virtual o mode real virtual, permet l'execució d'aplicacions de mode real que violen les normes sota control d'un sistema operatiu de mode protegit
 • Economia
  • Mode de producció, manera macroeconòmica en la qual s'estructura una societat determinada per a la producció
  • Mode de producció capitalista, mode de producció que Marx va definir com estadis de l'evolució de la història econòmica definits per un determinat
  • Mode de producció esclavista, mode de producció que Karl Marx va definir com estadis de l'evolució de la història econòmica definits per
 • Miscel·lània
  • Modes d'audició, model que explica com es produeix el procés de percepció sonora, de com es dota de significació als sons
  • Mode bulb, en fotografia, forma de controlar manualment les velocitats lentes, obrint i tancant l'obturador
  • Modes de la càmera digital
  • Mode de decaïment, camí que segueix un radioisòtop inestable fins que acaba convertint-se en un isòtop estable
  • Mode normal, freqüència d'un sistema oscil·latori a la qual l'estructura deformable oscil·larà en ser pertorbada
  • Mode transversal, perfil del camp electromagnètic en un pla perpendicular a la direcció de propagació d'un front d'ona electromagnètica
  • La Mode, grup de música pop espanyol, actiu durant la primera meitat de la dècada dels anys vuitanta, un dels exponents del moviment de la Movida
  • Les modes, drama de costums en tres actes, en vers i en català, original de Pitarra