Teorema de Bolzano-Weierstrass

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

El teorema de Bolzano-Weierstrass, que deu el seu nom als matemàtics Bernard Bolzano i Karl Weierstrass, afirma que

Tota successió fitada de nombres reals conté alguna successió parcial convergent.

Tipus de successions[modifica]

Una successió a1, a2, a3... és successió fitada si existeix un nombre real L tal que el valor absolut |an| és inferior a L per a tot índex n. Gràficament es pot imaginar com punts ai representats en una gràfica bidimensional, amb i sobre l'eix horitzontal i el valor sobre el vertical. D'aquesta manera la successió avança cap a la dreta a mesura que creix i, i està fitada si podem dibuixar una banda horitzontal que engloba tots els punts.

Una successió parcial de {an} és una successió formada per alguns termes d'aquesta, sense variar l'ordre. Per exemple, a2, a5, a13, etc.

El teorema es pot generalitzar a successions fitades a ℝn (per inducció i considerant una component cada vegada) i està relacionat amb el teorema de Heine-Borel.

Demostració[modifica]

En efecte, si per a tot n, aanb (perquè la successió an és fitada) es denota per I0 el conjunt dels nombres reals x que compleixen axb, llavors es divideix I0 en dues meitats i s'escull la meitat de la dreta si conté infinits termes de la successió an. En cas contrari, s'escull la meitat esquerra. Es denota per I1 la meitat escollida. Aleshores es torna a dividir I1 en dues meitats i se n'escull una aplicant el criteri anterior. Es denota per I2 la meitat escollida. Es repeteix el procés indefinidament.

D'aquesta manera s'aconsegueix que tots els conjunts escollits I0, I1, I2, ... continguin infinits termes i a més a més, cadascun d'ells sigui subconjunt de l'anterior, ja que conté la meitat de termes que l'anterior. És a dir, cada subconjunt Ik té la meitat de llargada que el seu anterior i, per tant, el conjunt Is tindrà una llargada Ls = (ba)/2s. Llavors es pot construir una successió {ank} d'elements de Ik amb nk < nk+1 (que vol dir que la successió no s'acaba, ja que a cada Ik sempre hi ha infinits termes de la successió an). A més a més, {ank} és una successió parcial de an. Aquesta successió parcial és una successió de Cauchy, ja que, per construcció, si nk < nl aleshores . Com que la successió és de Cauchy també és convergent (ja que es treballa a ℝ que és complet).

Vegeu també[modifica]