Anglicisme

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Un anglicisme és un mot o construcció que ve de l'anglès com a manlleu lingüístic o calc semàntic incorporat totalment o parcialment a la nova llengua. Un exemple en català seria "futbol", que és l'adaptació o manlleu de football adaptat a les normes de la fonètica i l'ortografia catalana. Encara que el contacte entre l'anglès i les altres llengües és constant, la major part dels anglicismes es van importar a partir del segle XIX, amb l'imperialisme i el clímax dels Estats Units d'Amèrica i després amb la dominació anglosaxona de camps com la tecnologia i l'arribada del spanglish i les males traduccions o calcs, no volguts o intencionats, de l'anglès a les altres llengües europees, sovint via traducció automàtica.

Els anglicismes poden afectar tots els nivells de la llengua, de la fonètica a la sintaxi, passant pel vocabulari, camp en el qual són més visibles. L'expressió nova pot conviure amb una d'equivalent en la llengua d'arribada, la pot reemplaçar o bé crear una nova construcció per a cobrir un buit expressiu (cas de la més part de neologismes, que designen conceptes fins aleshores inexistents).

Llista d'anglicismes semàntics o calcs semàntics de l'anglès[modifica | modifica el codi]

Són generalment usos abusius, que aporten més confusió que claredat, si bé alguns enriqueixen la llengua en recursos. Solen ser compartits amb l'espanyol (i el seu spanglish) i les altres llengües llatines i europees.

 • Accent. (angl. stress) Èmfasi (posar " en, posar l'" en).
 • Administració. Govern.
 • Agenda. Ordre del dia, programa.
 • Agressiu. Significa 'violent, que agredix, que ataca, que provoca'. No significa 'emprenedor, dinàmic'.
 • Aire condicionat (anglès "air conditioned"). Condicionat per (l')aire.
 • Alternativa. (Altra) possibilitat, solució; ocasió, avinença, saó, escaiença.
 • Any llum. Any de llum.
 • Àrea. Regió, camp, zona, sector.
 • As. En esports.
 • Ascendent. Predomini moral.
 • Audiència. Públic, assistència, auditori (Conjunt dels assistents a un discurs, conferència, audició, concert, emissió de tele o ràdio...)
 • Autoescola. Escola de conducció.
 • Balanç. Saldo.
 • Banda. Grup (de música).
 • Basar(-se) en. Fundar(-se) en.
 • Basat en. No és correcte per a dir Amb seu a tal lloc, instal·lat, situat o siti, sítia a; ni Inspirat en; ni Fundat en
 • Base. De base: Futbol base: Futbol de base, Camp base: de Camp de base, campament de base, campament mare.
 • Bàsic. Fonamental.
 • Bàsicament. Sobretot, fonamentalment, més que més.
 • Cadena. Agrupació d'establiments.
 • Canal. Cadena (televisió).
 • Càsting. Audició ; repartiment (conjunt de les persones d'un peça de teatre o film)
 • Casual. significa "que té lloc per atzar, o per casualitat"; ni significa "informal". No hem de dir "anar amb roba casual" (casual dressing) sinó "anar amb roba de cada dia".
 • Centre. Palau, Casal (ex. Palau de congressos i no *centre de congressos. ang. Convention centre)
 • Cicle. Sèrie o conjunt.
 • Clarament (ang. clearly) no vol dir Evidemment, manifestament, palesament, sinó « d’una manera clara, distinta » i « d’una manera intel·ligible ; sens equívoc.
 • Clima. Ambient
 • Clínic. Mèdic ("examen clínic": examen mèdic) (ang. clinical: relacionat amb o basat en el treball fet amb pacients reals : o relacionat amb el tractament mèdic que es dóna als pacients en els hospitals, clíniques, etc.)
 • Col·loquial (?). De cada dia, normal, planer, vulgar.
 • Companyia. Empresa (abús del terme, que no és pròpiament un anglicisme)
 • Completar : Acabar, terminar, finir, enllestir
 • Complex. Centre (ex. centre tecnològic); terme psicològic
 • Concepte. Idea.
 • Conductor. (de l'orquestra) : En català tenim el "director" (no el "conductor") que és qui "dirigeix" (no "condueix") l'orquestra. "bus conductor" és un fals amic anglès, perquè no vol dir "conductor del bus" sinó "cobrador". El conductor és el "bus driver".
 • Conduir. Dirigir. (V. Conductor)
 • Conferència. Congrés. "conferència de premsa" : torn de premsa
 • Confrontació. Fricció o xoc armat
 • Confrontar. Significa 'posar dues coses, una al costat de l'altra, per a comparar-les'. No significa 'afrontar, enfrontar', malgrat que diem Confrontar amb o Afrontar amb (tenir límit un territori amb un altre).
 • Conjunt. Grup (de música).
 • Contemplar. Significa 'esguardar atentament alguna cosa quedant-se absort en la vista d'allò que es mira', 'recrear-se la vista mirant alguna cosa'. No significa 'considerar'.
 • Contributor. Redactor (d'una rúbrica de diari), col·laborador (a una obra col·lectiva).
 • Convencional. Significa 'establit per un acord'. No significa 'tradicional'.
 • Corporació. Significa 'grup organitzat o associació de persones' (corporació professional -d'advocats, de jutges, de metges, etc.- o corporació religiosa) i també 'organisme públic format per diversos membres' (corporació municipal, ajuntament). No significa 'empresa gran, empresa important'. cada volta que encenem l'ordinador, molts de nosaltres llegim allò de "Microsoft Corporation", però això no s'ha de traduir per "Corporació Microsoft" sinó per 'Empresa Microsoft'.
 • Crim. Significa 'delicte molt greu, molt important' (en llenguatge popular, és sinònim d'assassinat). No significa ni ha significat mai 'delicte' en general.
 • Dedicar. Consagrar.
 • Definitivament (confusió entre ang. definit i definitively). No significa en català Evidentment, certament, sens cap dubte, molt nítidament, com tampoc Decididament.
 • Digital. Numèric.
 • Digitalitzar. Numeritzar.
 • Domèstic. Significa 'relatiu o pertanyent a la casa en tant que és seu de la família'. No significa 'local' ni 'nacional' ni 'en l'interior del país de què parlem'. Cal explicar a les companyies aèries —i als periodistes també— que és impossible que hi haja vols domèstics, llevat que tinguem la casa plena de mosques.
 • Editar. Modificar, retocar, corregir; redactar, revisar (text); muntar (un film). En català només vol dir "Publicar per compte propi llibres o altres escrits" (ang. 'To publish').
 • Editor. No vol dir Redactor (en cap), editorialista; revisor. En films l'ang. 'editor' és el muntador (qui fa el muntatge). L'editor català (el qui publica) és 'publisher'.
 • Educació. significa "bones maneres", igual que el castellà "educación". Per via del castellà ens ha entrat com a "ensenyament" (tant en català com en castellà). "Education" és el mot anglès per a "ensenyament", "formació, estudis" o "instrucció". D'aquesta manera, erradament, es diu d'un ensenyant o professor, que és un "educador". En ang. educació (dels nens) és 'upbringing, manners'
 • Educar. No viol dir Instruir, cultivar.
 • Emergència. Urgència (estat d'"). En català Emergència és el fet d'emergir.
 • En profunditat. Significa 'en un lloc profund'. No significa 'de manera minuciosa, detallada, detinguda'.
 • (En)registrar-se (angl. registre). Inscriure's, fer-se membre.
 • En viu. Forma part de l'expressió «menjar-se algú de viu en viu» que significa 'consumir-ne les forces, la salut, el patrimoni'. La locució 'en viu' no significa 'en directe' ni tampoc 'en persona'. El significat 'en directe' —anglicisme superflu— ha estat acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans i ja l'arreplega el DIEC.
 • Encontre. Significa 'acte i efecte d'encontrar o encontrar-se', és a dir, fa referència a persones, animals o coses que es mouen i que se'n troben d'altres que es mouen en sentit contrari. No significa pas gens 'aplec, reunió, trobada, xerrada o conversa de diverses persones al voltant d'una taula'.
 • Espectacular. Aparatós
 • Evidència. Significa 'qualitat d'evident'. Evident és allò que és perfectament clar a l'enteniment, que no deixa lloc a cap tipus de dubte. Evidència no significa 'allò que serveix per a provar o establir la veritat d'una cosa'. Açò darrer, en la nostra llengua s'anomena 'prova', encara que en anglès en diuen 'evidence'.
 • Excitant. Apassionnant, entusiasmant, « súper », « genial ».
 • Exercici. Any fiscal.
 • Final (versió ~) no vol dir definitiva (una versió ~)
 • Finalitzar. acabar, finir, terminar, enllestir, polir, concloure, posar la darrera mà a. Vegeu: Completar
 • Firma. Empresa, casa comercial. En català és un quasi sinònim de 'signatura'.
 • Global. Mundial, planetari (en el sentit de: que concerneix el món). Global és correcte quan es considera une cosa en el seu conjunt: enfocament global, sistema global).
 • Graduació no volia dir diploma però ara les titulacions ara funcionen en "graus" i d'aquí "graduació" = llicència, diploma.
 • Graduar(-se) no volia dir diplomar(-se), ser diplomat però ara les titulacions ara funcionen en "graus" i d'aquí "graduats" = llicenciats, diplomats (Graduar és en relació amb una escala o nivells: hom gradua un continent per a mesurar; es gradua el nivell de dificultat)
 • Grup (de música)
 • Hàbit. Costum (parcial, puix que ja trobem aquest empre en català medieval).
 • Honest. Significa 'conforme a la decència; no oposat als bons costums i més particularment a la bona conducta sexual'. No significa 'honrat'. Es diu que hom és honest només de cintura cap avall. De cintura cap amunt s'és honrat. En anglès per dir "honrat" i "honradament" diuen "honest" i "honestly", aquests dos darrers també signifiquen Sincer, francès i Sincerament o francament.
 • Honestament. Honradament; sincerament, francament V. Honest
 • Icònic. Representatiu, simbòlic, típic.
 • Ignorar. Significa 'no saber (alguna cosa)'. No significa 'no tindre en compte, no fer cabal, no fer cas, no prestar atenció, no parar (es)ment, fer cas omís'; continuar igualment, passar per alt (informàtica). Aquest sentit nou -totalment innecessari- ha estat acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans i ja l'arreplega el DIEC. En català, no podem ignorar voluntàriament una cosa.
 • Impactar. Afectar, tocar, influir, influenciar, tenir una incidència, tenir repercussions, tenir com a resultat o conseqüències; noure.
 • Incident. Succés, fet.
 • Inicialment. Al començament, al començ, a la primeria, de bon primer, en primer, tot primer.
 • Iniciar. Emprendre, començar, encetar, engegar, llançar, instaurar. En català Iniciar sempre vol dir 'començar a aprendre, fer...'.
 • Informal. Significa 'mancat de formalitat, que no té formalitat'. No significa 'que no actua, que no es comporta, que no és vist d'acord amb les regles socials en ús, sense formes cerimonioses'.
 • Líder. Capdavanter, capitost, principal dirigeant, número u, patró, cap, cap de fila, guia, figura de proa, conductor, cavall de cap (curses hípiques).
 • Localitzar, Localització. Traduir, adaptar, Traducció, adaptació.
 • Mànager. Director, gestionari, gerent, gestor, impresario.
 • Màrqueting. Marxandatge.
 • Màster. Especialització.
 • Material (nom) : matèria, dades.
 • Moció. Proposició parlamentària.
 • Model. Maniquí (vivent).
 • Natiu, nadiu (idioma o llengua). Matern(a).
 • Nominar. Significa 'nomenar'. No significa 'designar com a candidat'.
 • Nominat. Significa 'nomenat'. No significa 'candidat'.
 • Òbviament. Evidentment.
 • Oportunitat. ocasió, avinentesa, saó, possibilitat, perspectiva
 • Paradís fiscal. refugi fiscal. Prové d’una mala traducció de l’anglés tax haven i no tax heaven, on haven significa refugi, port, mentre que heaven vol dir cel en sentit espiritual, paradís.
 • Part. Regió (d'un país o del món)
 • Patró. (angl. pattern) Model (v. plantilla)
 • Planta. (angl. plant) : Fàbrica, central ('power plant' : central elèctrica)
 • Perspectiva. Circumstància.
 • Política. {angl. policy} : condicions (d'un contracte) (v. termes)
 • Potenciar. augmentar ({angl. potentiate} acréixer l'acció individual o efectivitat de dos medicaments administrant-los en combinació l'un amb l'altre); enfortir, reforçar, fer més fort, envigorir, vigoritzar.
 • Primitiu. Incivilités, salvatge,.
 • Privacitat. Privadesa, vida privada, intimitat, confidencialitat.
 • Profitable. Rendible; útil.
 • Programa (?). Emissió (de televisió o ràdio).
 • Prova. Demostració.
 • Realitzar. Prendre consciència, adonar-se, apercebre's (a)talaiar-se, avisar-se.
 • Rehabilitació. Reinserció social.
 • Removable. Amovible (‘que es pot treure i posar’).
 • Resolució. Definició (d'una pantalla, en tecnologia).
 • Santuari. Significa 'lloc sagrat, església o capella a on es venera la imatge o relíquia d'un sant i que ha esdevingut centre de devoció i pelegrinatge'. No significa 'lloc on hom es pot amagar impunement de la justícia' ni 'reserva' ni lloc salvaguardat.
 • Sever. Significa 'no gens indulgent amb les faltes, les febleses' i també 'estricte, rígid, en l'observança d'una llei, d'un precepte, d'una regla'. No significa 'greu, molt important, perillós, difícil de superar o de resoldre'. No hi ha malalties *severes ni perills *severs ni problemes *severs, hi ha malalties greus, perills importants i problemes difícils de resoldre.
 • Sistema. Xarxa, conjunt, INFOR. sistema (operatiu)
 • Sofisticar. Sempre ha significat 'adulterar, falsificar; fer semblar allò que no és' (mireu l'entrada sofisticar del DCVB) i no pas 'aportar avenços notables (a una cosa o a una disciplina), millorar-la, perfeccionar-la' (mireu la segona accepció de l'entrada 'sofisticar' del DIEC).
 • Suport. Assistència (tècnica) o presa en càrrega (en informàtica, sobretot)
 • Temperamental. Violent.
 • Termes. {angl. terms} : condicions (d'ús), normes (d'un contracte).
 • Test. Prova, assaig.
 • Testar. Assajar, posar a prova (en català « testar » = « fer el testament »).
 • Tràfic. Trànsit, circulació.
 • Translacional. Aplicada (ex. Recerca biomèdica *translacional = biomedical translational research)
 • Versàtil. (en català vol dir : inconstant, canviadís) : polivalent (ex. Un lector de mèdies polivalent).
 • Xàrter. Vol directe, per oposició a un vol que no és un vol regular (en avió).

Vegeu també[modifica | modifica el codi]

Llista de falsos amics del català amb l'anglès

Enllaços interns[modifica | modifica el codi]

Enllaços externs[modifica | modifica el codi]