Espai completament de Hausdorff

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

En topologia, els espais completament de Hausdorff i espais de Urysohn (o T) són tipus d'espais topològics que satisfan axiomes de separació més forts que els de l'espai de Hausdorff.

Definicions[modifica]

Suposem que X és un espai topològic. Siguin x i y punts en X.

  • Diem que x i y poden separar-se per veïnatges tancats si hi ha un veïnatge tancat U de x i un veïnatge tancat V de y tal que U i V són disjunts (UV = ∅). (Tingueu en compte que un veïnatge tancat de x és un conjunt tancat que conté un conjunt obert que conté x.)
  • Diem que x i y poden ser separats per una funció si hi ha una funció contínua f : X → [0,1] (l'interval unitari) amb f(x) = 0 i f(y) = 1.

Un espai de Urysohn o espai T és un espai en el qual dos punts qualsevol poden separar-se per mitjà de veïnats tancats.

Un espai completament de Haudorff o espai funcional de Hausdorff és un espai en el qual dos punts diferents poden separar-se per una funció.

Convencions de noms[modifica]

L'estudi dels axiomes de separació és notori pels problemes amb els noms i les seves convencions. Les definicions utilitzades en aquest article són les donades per Willard (1970) i són les definicions més modernes. Steen i Seebach (1970) i altres autors van invertir les definicions dels espais completament de Hausdorff i els espais de Urysohn.

Relació amb altres axiomes de separació[modifica]

És un exercici senzill mostrar que dos punts qualssevol que poden separar-se per una funció poden separar-se per veïnats tancades. Si ells poden separar-se per veïnatges tancades llavors clarament poden separar-se per veïnats. Es dedueix que cada espai completament de Hausdorff és de Urysohn i cada espai de Urysohn és de Hausdorff.

Un pot mostrar també que cada espai regular de Hausdorff és de Urysohn i cada espai de Tychonoff (= espai completament regular de Hausdorff) és completament de Hausdorff. En resum tenim les següents implicacions:

Tychonoff (T 3 ½ ) regular de Hausdorff (T 3 )
Hausdorff completament Urysohn (T 2 ½ ) Hausdorff (T 2 ) T 1

Un pot trobar contraexemples mostrant que cap d'aquestes implicacions s'inverteix.[1]

Exemples[modifica]

La co-topologia d'extensió comptable és una topologia sobre la línia real generada per la unió de la topologia usual euclidiana i la co-topologia comptable. Els conjunts són oberts en aquesta topologia si i només si són de la forma U \ A on U és obert a la topologia euclidiana i A és comptable. Aquest espai és completament de Hausdorff i de Urysohn, però no regular (i així, no de Tychonoff).

Hi ha exemples foscos d'espais que són de Hausdorff però no de Urysohn, i espais que són de Urysohn però no completament de Hausdorff o regular de Hausdorff. Per detalls veure Steen i Seebach.

Notes[modifica]

Referències[modifica]