Hipocorístic

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

L'hipocorístic és un nom que s'obté truncant o deformant el prenom (i alguna vegada també el cognom) i n'ocupa el lloc en els usos més informals, familiars o afectuosos. A vegades és el diminutiu (Maria > "Mariona", "Carme" > "Carmina"), i altres vegades consisteix en una forma acurtada ([An]toni > "Toni", [Meri]txell > "Txell") o en alguna altra modificació (Josep > "Pep", "Jep", "Pepet" i el castellanitzat "Pitu", de Pepito). També pot passar que es combini l'escurçament amb el diminutiu (en un o altre ordre: [Jose]fina > "Fina" > "Fineta"; Narcís > [Nar]ciset > "Ciset").

La forma d'escurçament tradicional en català és la que es fa per afèresi, és a dir, suprimint una o més síl·labes o sons inicials del mot ([Concep]ció o [Assump]ció > "Ció", [Isa]bel > "Bel"). També és tradicional (encara que poc freqüent) l'escurçament per síncope, és a dir, suprimint alguns sons del mig (Ma[gda]lena > "Malena", Mari[a Isa]bel > "Maribel").

En certs parlars (com ara els valencians) se sol afegir una o final quan el nom escurçat ha estat reduït a una sola síl·laba: Joaquim → Ximo; Jesús → Suso, Xuso; Vicent → Cento; Salvador → Voro en comptes de Vador; Benet → Neto; Miquel → Quelo; Anton → Tono; Rafel → Felo; Jacint → Cinto; Joan → Joano; Ferran → Rano

Molts noms admeten una varietat d'hipocorístics, com ara Francesc: Cesc, Cesco, Xesc, Xisco, Cisco (Siscu); i Francesca: Cisca, Xisca, Xesca.

Alguns noms comuns poden rebre hipocorístics: petita: tita (especialment per a cridar l'aviram: "tites, tites"), o en llenguatge infantil: sabates: tates.

Modernament, per influència de l'espanyol, són corrents els hipocorístics obtinguts per apòcope, és a dir, suprimint alguns sons finals del nom. Va contra tota la tradició i norma del català: *Cati, *Marga, *Magda, *Montse, *Rafa, *Àlex o *Sandro, *Sebas, *Franci, *Dolo... (per 'Lina', 'Lida', 'Lena', 'Rata' i 'Rateta', 'Fel' i 'Felet', 'Xandre', 'Tià', 'Cesc' o 'Xesc', Dolors).

Exemples d'hipocorístics catalans[modifica]

 • Agustina: Tina
 • Alexandre: Xandre
 • Catalina o Caterina: Lina
 • Genoveva: Veva
 • Magdalena: Lena
 • Enriqueta: Queta
 • Cecília: Cila
 • Gaietano: Tano
 • Ignasi o Ignaci: Nasi, Nani; Naci
 • Teodora: Dora
 • Camila: Mila
 • Florentina: Tina
 • Margalida, Margarida: Lida; Guida, Guideta, Guidó, Guidons; Margarideta, Margaridoia, Margaridota, Margaridó
 • Margarita: Mita, Ita
 • Rossita: Sita
 • Anna Maria: Ia
 • Gertrudis: Tuies
 • Anita: Nita
 • Caterina: Nina
 • Eulàlia: Laia
 • Carolina: Lina
 • Celestino: Tino
 • Francesc: Cesc, Cesco, Xesc, Xisco, Cisco
 • Francesca: Cesca, Cisca, Xisca, Xesca
 • Jeroni: Noni
 • Josefina: Fina
 • Misericòrdia: Coia, Cori
 • Montserrat: Rata, Rata, Tat, Rateta
 • Rafael: Fel, Felet
 • Claudina: Dina
 • Gregori: Gori
 • Josepa: Pepa
 • Bonaventura: Tura
 • Elionora: Nora
 • Victòria: Toia
 • Hermano: Mano
 • Sebastià: Tià

Enllaços externs[modifica]