Hipocorístic

De Viquipèdia

L'hipocorístic és un nom afectiu que es forma per escurçament del prenom[1] (i alguna vegada també el cognom). És una derivació que expressa la simpatia o l'afecte en forma de diminutiu o augmentatiu:[2] (Maria > Mariona, Carme > Carmina), i altres vegades consisteix en una forma escurçada (Antoni > Toni, Meritxell > Txell) o en alguna altra modificació (Josep > Pep, Jep, Pepet i el castellanitzat Pitu, de Pepito). També pot passar que es combini l'escurçament amb el diminutiu (en un ordre o altre: Josefina > Fina > Fineta; Narcís > Narciset > Ciset).

La forma d'escurçament tradicional en català és la que es fa per afèresi, és a dir, suprimint una o més síl·labes o sons inicials del mot (Concepció o Assumpció > Ció, Isabel > Bel[3]). També és tradicional (encara que poc freqüent) l'escurçament per síncope, és a dir, suprimint alguns sons del mig (Magdalena > Malena, Maria Isabel > Maribel).

En certs parlars (com ara els valencians) se sol afegir una o final quan el nom escurçat ha estat reduït a una sola síl·laba: Joaquim → Ximo; Jesús → Suso, Xuso; Vicent → Cento; Salvador → Voro en comptes de Vador; Benet → Neto; Miquel → Quelo; Anton → Tono; Rafel → Felo; Jacint → Cinto; Joan → Joano; Ferran → Rano.

Molts noms admeten una varietat d'hipocorístics, com ara Francesc: Cesc, Cesco, Xesc, Xec, Xisco, Cisco (Siscu); i Francesca: Cisca, Xeca, Xisca, Xesca. Alguns noms comuns poden rebre hipocorístics: petita: tita (especialment per a cridar l'aviram: "tites, tites"), o en llenguatge infantil: sabates: tates.

Modernament, per influència de l'espanyol, són corrents els hipocorístics obtinguts per apòcope, és a dir, suprimint alguns sons finals del nom. Va contra tota la tradició i norma del català: *Cata o *Cati, *Ceci, *Marga, *Magda, *Natxo, *Montse, *Rafa, *Àlex o *Sandro, *Rosita o Sita, *Sebas, *Franci, *Dolo... (per 'Lina', 'Ciíia', 'Lida; Guida, Guideta, Guidó, Guidons; Margarideta, Margaridoia, Margaridota, Margaridó', 'Lena', 'Naci, Nasi, Nani', 'Rata' i 'Rateta', 'Fel' i 'Felet', 'Xandre', 'Tià', 'Cesc' o 'Xesc', Dolors).[4]

Exemples d'hipocorístics catalans[modifica]

 • Agustina: Tina
 • Alexandre: Xandre
 • Anita: Nita
 • Antoni: Toni, Ton, Tonet, Toniet, Tonió, Tonel·lo (Bal.), Antoniet, Antonic, Antonió (augmentatius: Antoniot, Toniàs, Toniangues, Toniarro)
 • Anna-Maria: Ia, Mia
 • Bernat: Nat
 • Bonaventura: Tura, Ventura
 • Camila: Mila
 • Carolina: Lina
 • Catalina o Caterina: Lina
 • Caterina: Nina
 • Cecília: Cília
 • Celestino: Tino
 • Claudina: Dina
 • Elionora: Nora
 • Elisabet: Bet
 • Enriqueta: Queta
 • Eulàlia: Laia
 • Florentina: Tina
 • Francès: Ceset, Cesó, Ciset?
 • Francesc: Cesc, Cesco, Xesc, Xisco, Cisco
 • Francesca: Cesca, Cisca, Xisca, Xesca
 • Francesa: Cesa
 • Frederic: Fric
 • Gabriel: Biel
 • Gaietano: Tano
 • Genoveva: Veva
 • Gertrudis: Tuies
 • Gregori: Gori
 • Guillem: Gem, Gim
 • Hermano: Mano
 • Ignasi: Nasi, Nani
 • Jeroni: Noni
 • Joan: Jan
 • Joana-Maria: Mia
 • Jordi: Toti
 • Josefina: Fina
 • Josep: Pep, Bep, Bepe, Pepet, Pepó, Pepot, Pepell, Pepic, Pepió, Zep, Zepó, Popó, Pepis, Pepos, Pepissó
 • Josepa: Pepa, Bepa
 • Lorda (*Lourdes): Luli
 • Magdalena: Lena
 • Manuel: Nel, Manelic
 • Margalida, Margarida: Lida; Guida, Guideta, Guidó, Guidons; Margarideta, Margaridoia, Margaridota, Margaridó
 • Margarita: Mita, Ita
 • Mercè: Cè
 • Meritxell: Txell
 • Mireia: Ieia
 • Misericòrdia: Coia, Cori
 • Montserrat: Rat, Rata, Tat, Rateta
 • Narcís: Ciset
 • Nicolau: Colau
 • Oriol: Uri
 • Pere: Peric(o), Perot(e), Però(ne), Perilla, Perós
 • Rafael: Fel, Felet
 • Rosa: Rosó
 • Sebastià: Tià, Tianet
 • Teodora: Dora
 • Vicent; Sento
 • Victòria: Toia

Referències[modifica]

 1. Puyuelo, 2014.
 2. «Hipocorístic». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
 3. Zaballa, Bel. «La història del meu nom». VilaWeb, 09-04-2012. [Consulta: 22 desembre 2018].
 4. Badia, 2015.

Bibliografia[modifica]

Bibliografia addicional[modifica]