Període boreal

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search

En la paleoclimatologia, el període boreal és la primera etapa de l'Holocè dins la seqüència del nord d'Europa de la classificació de Blytt-Sernander. S'estén entre el 9000 i el 7500 aC.

El període boreal també s'identifica per la seva característica zona de pol·len. Ell boreal va ser precedit pel període Dryas recent, la darrera fase freda del Plistocè, i va ser seguit pel període Atlàntic, que era un període més càlid i humit que el clima europeu actual.

Subdivisió del període boreal[modifica]

Afinat el sistema de classificació de Blytt-Sernander scheme, el primer estadi del Boreal es va dividir en una fase de transició Pre-boreal seguida del Boreal pròpiament dit. En alguns esquemes actuals basats en les zones de pol·len també es diferencia entre un pre-Boreal (zona de pol·len IV), un Boreal primerenc (zona de pol·len V) i un Boreal tardà (zona de pol·len VIa, b i c).

Datació[modifica]

Anells en el pi

La data generalment acceptada per al final del Dryas recent i l'inici del Pre-Boreal és 11.500 Before Present calibrat. L'inici del període és relativament sobtat definit per una alça en la temperatura de 7 °C en només 50 anys. La data es basa en els nuclis de gel perforats a Groenlàndia, els quals donen 11.640 BP per al Dryas recent tardà i 11.400 BP per al Pre-Boreal primerenc.

Varves

Tanmateix altres estimacions fetes per varva o dendrocronologia proporcionen dates que varien en fins a 1.000 anys.

Distribució de la tefra

La tefra de Saksunarvatn (una capa de cendra volcànica dipositada), es data en el gel de Groenlàndia en 10.180±60 BP; en dipòsits lacustres de Krakenes a Noruega s'han calibrat com de 10.010–9,980 anys BP; en llacs d'Alemanya del nord-est en 10.090 BP calibrats.

Torba

L'estudi de les torberes del nord-oest de Rússia són la base per a la divisió del PreBoreal (PB) en PB-1, 10.000-9.800, i PB-2, 9.800–9.300 BP sense calibrar.

Descripció[modifica]

Tundra

Anteriorment al Pre-Boreal, Euràsia estava en el període fred del Dryas recent i gairebé tota estava dins d'una contínua banda de tundra, incloent-hi regions amb taigà. Hi havia un gran nombre d'herbívors.

Amb el Pre-Boreal s'inicià una abrupta pujada de les temperatures que canvià l'ecosistema. Els boscos substituïren els paisatges herbacis oberts i hi va haver un canvi de la fauna, la fauna antiga persistí durant un ceert temps,però, a Àsia Central.

El nivell del mar s'alçà i aïllà per exemple Irlanda, la qual, al principi del Boreal, va experimentar un empobriment de la seva fauna i flora. La Gran Bretanya, en canvi va quedar aïllada al final del Boereal.

Els humans es van adaptar al canvi migrant cap a l'est seguint el desplaçament dels grans mamífers o restant com caçadors-recol·lectors dels boscos o pescadors de les zones aquàtiques interiors o marines. A Amèrica aquesta va ser la fase Paleoíndia.

Flora[modifica]

Bosc de bedolls prop de Ruovesi, Finlàndia

Durant la zona de pol·len Pre-Borea zona IV, grans quantitats de pol·len d'arbre substituïren el pol·len herbaci de la tundra. Entre ells hi havia els bedolls Betula pubescens i Betula pendula, acompanyats per la servera Sorbus aucuparia i el pollancre, Populus tremula. Especialment sensibles a l'alça de les temperatures i ràpidament desplaçat cap al nord van ser els ginebres Juniperus nana i J. communis, substituïts pels pins.

En la ja més càlida zona de pol·len zona V, Corylus avellana (i els pins s'expandiren, Al Boreal tardà s'estengueren els caducifolis com els roures. Pins, bedolls i avellaners es reduïren en favor dels gèneres Quercus, Ulmus, Tilia i Alnus. En els aiguamolls predominava Typha latifolia.

Fauna[modifica]

Ós bru als Pirineus

Des de refugis de fauna d'Itàlia, Espanya i els Balcans el nou bosc del nord d'Europa es poblà d'animals com la tortuga Emys orbicularis.

Ur reconstruït

Els ungulats del bosc inclouen: Cervidae Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Alces alces, Sus scrofai Bos primigenius (ur). Els depredadors inclouen: Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx i Felis sylvestris.

A les aigües interiors hi vivien, entre d'altres: Castor fiber, Lutra lutra i peixos coms Esox lucius i Siluris glanis..

Humans[modifica]

El Preboreal-Boreal a Europa va ser l'època de transició entre el Paleolític i el Mesolític.