Reacció química

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Representació de l'exemple de la combustió del metà.

Una reacció química és un procés que implica un canvi en l'estructura electrònica d'una o de diverses molècules, mitjançant el trencament i formació d'enllaços químics. Per exemple, diverses molècules poden reaccionar per formar-ne una altra (o diverses de diferents), o bé una sola molècula es pot descompondre en d'altres de més petites, o canviar la seva estructura interna. S'anomena reactius a les molècules que reaccionen, i productes a les que s'obtenen com a resultat de la reacció.

Un canvi químic fàcil d'observar es produeix quan es talla una poma per la meitat i deixant-la exposada a l'aire. En uns quants minuts, la superfície de la fruita s'enfosqueix perquè algunes de les substàncies que la formen reaccionen amb l'oxigen de l'aire i es transformen en altres de noves. Es pot retardar l'enfosquiment si s'humiteja la superfície que està tallada amb suc de llimona. La vitamina C que hi ha al suc de llimona és un antioxidant natural.

Per exemple, el metà pot reaccionar amb oxigen per formar diòxid de carboni i aigua (combustió).

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Una reacció química implica un canvi d'energia (o calor) del sistema, en passar de reactius a productes. Una reacció és exotèrmica si allibera energia, i endotèrmica si cal aportar-li energia perquè tingui lloc. Des d'un punt de vista termodinàmic, també cal tenir en compte el canvi d'entropia per predir si una reacció és espontània o no a una determinada temperatura (vegeu:Energia d'activació).

Les reaccions químiques es produeixen a una velocitat determinada, que depèn del tipus de reacció, de la temperatura, i de si el sistema conté un catalitzador o enzim que acceleri la reacció (vegeu cinètica molecular).

Tipus bàsics de reaccions[modifica]

Reacció de síntesi[modifica]

Són aquelles en les quals es forma una substància a partir de dos o més reactius. Ex: Reacció entre sofre i ferro per formar sulfur de ferro(II).

Fe + S → FeS.

Reacció de descomposició[modifica]

Aquelles en les quals una substància es descompon en unes altres de més senzilles.

Ex: La descomposició electrolítica de l'aigua permet d'obtenir oxigen i hidrogen en estat gasós.

2 H2O (I) → 2 H2(g) + O2 (g).

Reacció de desplaçament[modifica]

Són aquelles en les quals un element es desprèn d'un altre i el substitueix en aquest compost.

Ex: El ferro desplaça el coure d'una solució de sulfat de coure (II) i l'allibera en forma de coure metàl·lic.

Fe (s) + CuSO4 (aq) → Cu(s) + FeSO4

Reacció de doble desplaçament[modifica]

Són aquelles en les quals els àtoms o ions components de les substàncies reaccionen i s'hi intercanvien la posició en aquestes substàncies.

AB + CD → AD + CB

Portal

Portal: Química

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Reacció química Modifica l'enllaç a Wikidata