Text

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Un text és un conjunt de paraules articulades que formen un discurs unitari, és una composició lingüística amb intenció de comunicar un missatge.[1]

El mot prové del llatí textum, derivat del verb texere i significa teixit. En sentit estricte aquesta composició pertany a la llengua escrita, però el seu significat s'ha estès, gràcies a la semiòtica, a qualsevol unitat que transmet un significat. Per això es pot parlar de textos orals o de costums i tradicions que actuen com a textos, en el sentit que poden ser llegits —interpretats— per algú altre i que vehiculen un missatge.[2]

Propietats d'un text ben format[modifica]

Un text ben format ha de tenir coherència, cohesió, adequació i presentació de manera que existeixi una unitat temàtica i d'estil que ajudi a la comprensió per part del receptor.

Cohesió[modifica]

Implica la correcta relació entre les diferents parts del text. Compleix normes sintàctiques, gramaticals, i signes de puntuació.[3]

Adequació[modifica]

L'adequació és la propietat d'adaptar el missatge a la situació, mitjançant el registre.

Registre: Variant estilística que s'adapta a diferents situacions de comunicació.

 • Culte: El més curós de tots. Molta precisió lèxica. Correcció gramatical. S'utilitza en poesia i ciències.
 • Estàndard: El normal. S'utilitza a la premsa, relacions interpersonals i en llenguatge col·loquial.
 • Vulgar: Ús més descuidat de la norma lingüística, pobresa de vocabulari, ús de paraules inapropiades, pronunciació deficient, etc.

Tipus de text[modifica]

Els textos es divideixen segons el tipus de llenguatge emprat, la modalitat textual i el tipus de públic al qual van dirigits, que condiciona per exemple el registre o grau de formalitat i la selecció de conceptes.[4]

Segons el llenguatge, un text pot ser:

 • Periodístic.
 • Literari, si usa les convencions d'estil i la doble figuració de la literatura.
 • Científic, si apareixen tecnicismes i mots monosèmics.
 • Administratiu o jurídic, amb abundància d'abreviatures i fórmules lexicalitzades provinents del dret.
 • Publicitari.

Segons la modalitat, un text pot ser:

Referències[modifica]

 1. «Text». Gran Enciclopèdia Catalana. Grup Enciclopèdia Catalana. [Consulta: 1r abril 2017].
 2. Yuri Lotman - The Structure of the Artistic Text
 3. van Dijk, T.A. (1980). Macrostructures. Hillsdale: N.J. Erlbaum, A: Marinkovich Ravena, Juana, Una propuesta de evaluación de la competencia textual narrativa Revista Signos 1999, 32(45-46), 121-128; versió online ISSN 0718-0934
 4. Domínguez, Alberto. «Los 15 tipos de texto (y sus características)» (en castellà), 15-05-2019. [Consulta: 14 juliol 2019].

Bibliografia[modifica]

 • Jacques Derrida, De la grammatologie, París, 1967.
 • Tzvetan Todorov, « Texte », a O.Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, 1972.
 • Roland Barthes: Le Plaisir du texte, París, 1973.