Casella clau

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Casella Casella Casella

En escacs, i particularment en finals, una casella clau (o també casella crítica), és una casella de l'escaquer tal que, si el rei d'un bàndol la pot ocupar, li servirà per forçar guanys decisius com ara la promoció d'ún peó o la captura d'un peó o una peça rivals. Les caselles clau són útils especialment en finals de rei i peons. En el final de rei i peó contra rei, les caselles clau depenen de la posició del peó i són senzilles de determinar, però en altres posicions més complexes les caselles clau poden ser molt difícils de determinar. Algunes posicions tenen caselles clau per blanques i negres


Aquest article empra la notació algebraica per descriure moviments d'escacs.

Rei i torre contra rei[modifica]

En un final de rei i peó conra rei, les caselles clau estan relacionades amb la posició del peó. Suposant que les blanques tenen el peó, si el rei blanc pot ocupar una de les caselles clau, podrà forçar la promoció del peó. Que el rei pugui o no, amb un joc acurat, assolir una d'aquestes caselles, depèn de la posició de les peces i també de quin jugador tingui el torn de moure. (Müller & Lamprecht 2007:20–22).

Peó de torre[modifica]

Caselles clau amb peó de torre
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 f8 cross g8 black circle h8 cross 8
7 f7 cross g7 black circle h7 cross 7
6 h6 cross 6
5 e5 rei negre h5 peó blanc 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Els punts marquen les caselles claus per al peó de torre. A més a més, les negres aturen el peó si el rei negre arriba el primer a qualsevol de les caselles marcades amb "X".

Un peó de torre avançat generalment té dues caselles clau: les dues de la columna adjacent que toquen la casella de promoció, per exemple, b7 i b8 pel peó a de les blanques, i g7 i g8 pel peó h de les blanques. Les caselles clau són indicades pels punts negres a la posició del diagrama de la dreta. Si el rei blanc pot assolir alguna de les caselles, podrà mantenir el rei negre a distància, i el peó promocionarà. Si el rei negre pot assolir qualsevol de les caselles marcades amb un punt o amb una "X", llavors aturarà el peó – ja sigui bloquejant el peó, o evitant que el rei blanc arribi a una casella clau. (Silman 2007:105–6).

Altres peons[modifica]

Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 8
7 7
6 6
5 f5 black circle g5 black circle h5 black circle 5
4 b4 black circle c4 black circle d4 black circle 4
3 g3 peó blanc 3
2 c2 peó blanc 2
1 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Els punts indiquen les caselles clau per un peó a la segona i tercera files
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 8
7 f7 black circle g7 black circle h7 black circle 7
6 b6 black circle c6 black circle d6 black circle f6 black circle g6 black circle h6 black circle 6
5 g5 peó blanc 5
4 c4 peó blanc 4
3 3
2 2
1 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Caselles clau per un peó a la quarta o cinquena files
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 b8 black circle c8 black circle d8 black circle f8 black circle g8 black circle h8 black circle 8
7 b7 black circle c7 black circle d7 black circle f7 black circle g7 peó blanc h7 black circle 7
6 c6 peó blanc 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Caselles clau per un peó a la sisena o setena files

Els peons que no siguin de torre tenen més caselles clau. Si el peó és a la segona, tercera, o quarta fila, hi ha altres tres caselles claus - les situades dues caselles al davant del peó i les caselles a la seva esquerra i dreta. Les caselles clau són indicades pels punts negres als diagrames anteriors. Si el peó és a la cinquena o sisena fila, hi ha sis caselles clau: la casella del davant del peó i les caselles a l'esquerra i a la dreta, així com la casella situada dues caselles al davant del peó, i les caselles de la seva esquerra i dreta (vegeu el diagrama del mig). Quan el peó és a la setena fila, les caselles clau són les de la setena i la vuitena files que toquen la casella on hi ha el peó. (vegeu el diagrama de la dreta)

Una manera fàcil de recordar quines són les caselles clau és fixar-se en que si el peó no ha travessat la meitat del tauler, llavors hi ha tres caselles clau, que són dues files endavant. Si el peó és a la cinquena o sisena files, hi ha sis caselles clau, a les dues fileres davant el peó. Si el peó és a la setena fila, les caselles clau són totes les que toquen el peó, a la setena i vuitena files. (Müller & Lamprecht 2007:16–18).

Una excepció[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 kd b8 c8 xx d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 kl d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 pl c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Excepció a les caselles clau - ofegat si és el torn de les negres, si el rei blanc és a c7 o c8

Hi ha una excepció a la regla de les caselles clau en cas del peó de cavall, si es troba a la sisena fila, i el rei defensor és a la cantonada. Al diagrama de la dreta, amb el rei blanc ja sigui a la casella on és o bé a la casella indicada amb una "X", la posició és d'ofegat, si el torn és de les negres.

Exemple d'una partida[modifica]

Gligorić vs. Fischer, 1959
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 kd d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 xo b6 xo c6 xo d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 pl c4 kl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Posició després de 57. Rc4. Les caselles marcades són clau; les negres fan taules

Aquesta posició és d'una partida[1] entre Svetozar Gligorić i Bobby Fischer i il·lustra el tema de les caselles clau. Les negres, que tenen el torn, poden evitar que el rei blanc arribi a una casella clau amb 57... Rb8, de manera que la partida és taules (Müller & Lamprecht 2007:20). Si el rei blanc mogués llavors cap a la cinquena fila, les negres prendrien l'oposició. (Vegeu Oposició (escacs)#Exemple per més detalls sobre aquesta partida.)

Peons bloquejats[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 kd b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 xw b6 pd c6 xw d6 xw e6 xw f6 g6 h6
a5 xo b5 pl c5 xo d5 xo e5 xo f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 kl
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Les caselles clau per peons bloquejats (punts blancs pel rei blanc, punts negres pel rei negre)

En una posició amb un parell de peons bloquejats (peons oposats a la mateixa columna), les caselles clau s'estenen tres columnes a cada banda del peó del rival. En aquesta posició, el primer rei que assoleixi una de les caselles clau guanyarà el peó rival i protegirà el seu propi. A despit que el rei blanc és molt més lluny dels peons, les blanques guanyen si mouen primer:

1. Rg3! Rb7
2. Rf4 Rc7
3. Re5 Rd7
4. Rd5 Rc7
5. Re6 El rei blanc assoleix una casella clau.
5.... Rc8
6. Rd6 Rb7
7. Rd7 Rb8
8. Rc6 Ra7
9. Rc7 Ra8
10. Rxb6 i les blanques guanyen (vegeu final de rei i peó contra rei) (de la Villa 2008:172–73).
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 kl d7 xx e7 f7 g7 h7
a6 b6 xw c6 xw d6 xw e6 pd f6 xw g6 xw h6 xw
a5 b5 xo c5 xo d5 xo e5 pl f5 xo g5 xo h5 xo
a4 b4 c4 d4 e4 f4 xx g4 kd h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Les blanques mouen, però no han d'anar directament a una casella clau

Quan ambdós reis poden assolir una casella clau, es produeix una posició de zugzwang mutu. El primer rei que mogui s'ha de situar a la casella marcada amb "x", i reservar-se l'accés a les caselles que ataquen el peó rival i defensen el propi. Si és el torn de les blanques:

1. Rd7! (l'únic moviment guanyador, qualsevol altre, perdria. Per exemple, si 1. Rd6?? llavors 1... Rf5 posa les blanques en zugzwang i les negres guanyen)
1... Rf5
2. Rd6! (ara és el negre qui està en zugzwang)
2... Rg6
3. Rxe6 i les blanques guanyen (de la Villa 2008:173).

Exemple amb un peó passat i protegit[modifica]

Walker, 1892
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 kd d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 pl c4 pd d4 xw e4 xw f4 xw g4 h4
a3 b3 c3 pl d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 kl d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Les negres impedeixen que el rei blanc assoleixi una casella clau

En aquest exemple, les blanques guanyarien si el seu rei assolís qualsevol de les caselles clau (marcades amb punts blancs). Però les negres poden evitar-ho i fer taules, tant si és el seu torn com si no. Per exemple:

1. Rd2 Rd5
2. Re3 Re5 (única jugada per fer taules)
3. Rf3 Rf5 (única jugada per fer taules)
4. Rg3 Re5
5. Rg4 Re4 (única jugada per fer taules) (Müller & Lamprecht 2007:52).

Un exemple amb més peons[modifica]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 xw g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 xw g7 kd h7
a6 b6 kl c6 d6 e6 f6 pd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 pd f5 g5 pd h5
a4 b4 c4 d4 e4 pl f4 g4 pl h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 pl g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Les caselles amb punts blancs, i també f6 són caselles clau per les blanques. Si és el torn del blanc, guanya; si és el torn del negre, són taules.

En aquest exemple, f6 és també una casella clau pel rei blanc. Si mouen les blanques, guanyen. Si mouen les negres, fan taules. (Tots els moviments de les negres són únics per entaular).

1... Rh6!!
2. Rc7 Rg7
3. Rb7 Rh7
4. Rb8 Rh8
5. Rc8 Rg8
6. Rd7 Rh7
7. Re6 Rg6! (Müller & Lamprecht 2007:95–96).

Qualsevol casella clau, per qualsevol camí[modifica]

Jan Drtina, 1908
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 kd g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 xo c5 xo d5 xo e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 pl d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 kl e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
Les blanques obtenen la victòria si es dirigeixen a la casella clau b5

Amb rei i peó contra rei sol, és important que el rei atacant arribi a qualsevol de les caselles clau, i per això, el camí cap a la casella correcta no és sempre el més directe. Per exemple, al diagrama de la dreta, les caselles clau pel rei blanc són b5, c5, i d5. Les negres poden evitar que el rei blanc arribi a una casella clau de forma directa, per exemple:

1. Rd2 Re7
2. Rd3 Rd7
3. Rc4 Rc6 (prenent l'oposició).

Però el rei blanc pot assolir la casella clau (b5) inevitablement, si s'hi dirigeix per l'altra banda del peó:

1. Rc2! Re7
2. Rb3 Rd6
3. Rb4 Rc6
4. Rc4 (oposició, i les negres són en zugzwang) Rd6
5. Rb5

o bé

4... Rb6
5. Rd5

i el rei blanc ha ocupat la casella clau, i té posició guanyadora (Müller & Lamprecht 2007:20).

Vegeu també[modifica]

Notes[modifica]

Bibliografia[modifica]