Higroscopicitat

De Viquipèdia
Cristalls de sulfat de coure (II) pentahidratat

La denominació higroscòpic (del grec ύγρος hygros 'humit, banyat', in, 'observar, mirar') es refereix a totes aquelles substàncies o materials que absorbeixen o cedeixen ràpidament l'aigua en forma de vapor o en forma líquida de l'ambient que les envolta.

L'absorció de l'aigua pot donar lloc a diferents processos: