Compost organofosforat

De Viquipèdia

Un compost organofosforat és un tipus de compost orgànic que conté com a mínim un àtom de fòsfor enllaçat directament a un carboni. L'ADN no és pròpiament parlant un compost organofosforat donat que no contenen un enllaç carboni-fòsfor i són exclusivament mono, di i trifosfats.

Fruits d'una recerca de gasos bèl·lics iniciada just abans de la Segona Guerra Mundial, es van trobar els plaguicides organofosforats com és el malation. A la dècada de 1970 elsplaguicides organofosforats van ser substituïts pels compostos organoclorats com el DDT.

Classes de compostos organofosforats[modifica]

Es classifiquen en diferents classes segons el seu grau d'oxidació del fòsfor i la naturalesa dels substituents, especialment la presència d'un àtom d'oxigen o d'un altre calcogen.

Les diferents classes de compostos organofosforats

Gasos organofosforats bèl·lics[modifica]

Sèrie d'agents químics neurotòxics

La sèrie G, d'on s'origina el gas sarín, es destrueix força de pressa per l'aigua. Una millora des del punt de vista bèl·lic és la sèrie V d'on prové el famós VX. Aquests compostos són força resistents a l'aigua i provoquen lesions neurològiques irreversibles si no s'injecta un antídot immediatament.

Reaccions[modifica]