Gamma extra

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
El 2 de 9 sense manilles carregat pels Castellers de Vilafranca per primera vegada a la història (2005). És el segon castell de gamma extra considerat més difícil que s'ha carregat mai.[1][2]
El 4 de 10 amb folre i manilles descarregat pels Minyons de Terrassa per primera vegada a la història (2015) és el castell de gamma extra considerat més difícil que s'ha descarregat mai.

En el món casteller, gamma extra (GE) és un terme per a definir una categoria de castells de gran dificultat d'execució. La definició més estesa considera que és de gamma extra qualsevol castell de dificultat superior al 3 de 9 amb folre.[3] Es tracta d'un neologisme inventat pel periodista Joan Beumala que es començà a emprar des de l'àmbit de la comunicació i les cròniques a partir de mitjans de la dècada de 1990, període en què es comencen a realitzar castells de gamma extra per primera vegada a la segona època d'or —recuperats des de finals del segle xix— i a fer-se'n altres d'inèdits.[4]

Fins a l'actualitat, nou colles han assolit algun castell de gamma extra: els Minyons de Terrassa (carregat 1993, descarregat 1996), la Colla Joves Xiquets de Valls (carregat 1994, descarregat 2000), la Colla Vella dels Xiquets de Valls (descarregat 1994), els Castellers de Vilafranca (descarregat 1995), els Capgrossos de Mataró (descarregat 2010),[5] la Colla Jove Xiquets de Tarragona (carregat 2011, descarregat 2012),[6][7] els Xiquets de Tarragona (descarregat 2014), els Castellers de Sants (descarregat 2014) i els Castellers de Barcelona (descarregat 2014).[8]

Castells de gamma extra[modifica]

Es consideren de gamma extra castells de 8 pisos com el 3 de 8 aixecat per sota, que presenta una gran dificultat per la fragilitat en el procés de l'aixecada o, de forma molt més discutida, el 9 de 8 i el 10 de 8 perquè són els castells sense folre que requereixen més castellers. No obstant, el fet de considerar el 9 de 8 com a castell de gamma extra ha estat sovint molt discutit.[9][10] Amb les dades a la mà, podem observar que el percentatge d'èxit d'aquest castell (93,8%) és molt superior al percentatge d'èxit del 3 de 9 amb folre (82,7% al final de la temporada 2015). Si observem el percentatge de castells descarregats, la diferència encara s'accentua més: 86,4% del 9 de 8 contra un 69,9% del 3 de 9 amb folre. Per altra banda, és cert que aquesta estructura requereix una gran quantitat de castellers de tronc i que això porta implícit un important moviment del castell, a més de necessitar tres poms de dalt. L'ús del 9 de 8 a les places, al seu torn, és molt menor que amb altres castells superiors i inferiors, com la gamma alta i baixa de 9. En el cas del 10 de 8 encara és menys habitual comptar-lo com a castell de gamma extra a causa de la seva raresa exòtica.

Els únics castells de 9 pisos que no es consideren de gamma extra són el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, per ser estructures més estables que els pilars, les torres o els castells d'estructura composta. Es consideren de gamma extra les construccions que afegeixen dificultats a aquests dos castells: afegir un pilar de 7 amb folre a l'interior (3 de 9 amb folre i l'agulla o 4 de 9 amb folre i l'agulla), pujar un pis més amb manilles (3 de 10 amb folre i manilles o 4 de 10 amb folre i manilles), prescindir del folre (2 de 8 sense folre, 3 de 9 sense folre o 4 de 9 sense folre) o de les manilles (2 de 9 amb folre, 3 de 10 amb folre o 4 de 10 amb folre) a les estructures que en tenen.

També són de gamma extra les torres de nou pisos (2 de 9 amb folre i manilles i 2 de 9 amb folre) i els castells de nou pisos amb 5, 7 o 9 rengles (5 de 9 amb folre, 7 de 9 amb folre i 9 de 9 amb folre) . També podria haver-hi el 10 de 9 amb folre castell inèdit; i perquè no treure els folres O posar-li un pilar al mig a tots aquests castells, coses inèdites i podem fer volar la imaginació.

Pel que fa als pilars, es consideren de gamma extra els que superen el pilar de 7 amb folre, ja sigui augmentant els pisos (pilar de 8 amb folre i manilles o pilar de 9 amb folre, manilles i puntals), o retirant reforços (pilar de 7 sense folre).

Llista de castells de gamma extra[modifica]

Assolits: De més fàcil a més difícil, els gamma extra que s'han assolit (carregat o descarregat com a mínim, un cop, per alguna colla) al llarg de la història són els següents:

No assolits: Altres castells que s'han intentat o se n'ha parlat algun cop però que no han estat mai ni carregats ni descarregats són els següents:

Estadística[modifica]

Gammes extres provats[modifica]

Resultat
Descarregat (D)
Carregat (C)
Intent (I)
Intent desmuntat (ID)

La següent taula mostra una estadística de tots els castells de gamma extra que s'han provat, és a dir, el nombre de vegades que s'han assolit —tant descarregat com carregat— o bé que han quedat en intent o intent desmuntat.[11] Els castells apareixen ordenats de menor a major dificultat, segons l'ordre establert en la taula de puntuacions del Concurs de castells de Tarragona de 2018.[12]

Núm. Castell Resultats globals Total Resultats parcials
D C I ID Assolit (D+C) % Assolit No assolit (I+ID) Caigudes (C+I)
1 9 de 8 67 6 2 3 78 72 93,0% 5 8
2 3 de 8 aixecat per sota 8 4 14 1 27 12 44% 15 18
3 2 de 9 amb folre i manilles 194 51 60 22 327 245 72,3% 82 111
4 Pilar de 8 amb folre i manilles 111 55 24 5 195 166 85,5% 29 79
5 7 de 9 amb folre 2 0 0 0 2 2 100% 0 0
6 5 de 9 amb folre 95 48 50 20 213 143 64,6% 70 98
7 4 de 9 amb folre i l'agulla 54 20 26 9 109 74 67,7% 35 46
8 3 de 9 amb folre i l'agulla 35 5 10 4 54 40 76,2% 14 15
11 3 de 10 amb folre i manilles 25 29 44 10 97 54 47,4% 54 73
12 4 de 10 amb folre i manilles 5 4 4 0 13 9 70,0% 4 8
9 4 de 9 sense folre 19 27 25 15 86 46 54,0% 40 52
10 2 de 8 sense folre 11 22 31 4 68 33 41,4% 35 53
14 2 de 9 amb folre 0 3 4 0 7 3 43% 4 7
15 Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals 0 1 1 0 2 1 50% 1 2
16 3 de 9 sense folre 0 2 7 2 11 0 0% 7 6
13 9 de 9 amb folre 0 1 0 0 1 1 100% 0 1
Total 565 276 301 94 1236 899 72,78% 395 577

Colles[modifica]

La següent taula mostra quins castells de gamma extra han sigut assolit o intentats per les diferents colles. Els castells apareixen ordenats, de menor a major dificultat, segons la taula de puntuacions del Concurs de castells de Tarragona.[13]

Núm. Castell Colles Total
CV CVXV MT CJXT CJXV CS CM XT CB CVG
1 9 de 8 D D D D D C D ID 6d/1c/1id
2 10 de 8 D 1d
3 3 de 8 aixecat per sota D D I I 2d/2i
4 2 de 9 amb folre i manilles D D D D D D D D 8d
5 Pilar de 8 amb folre i manilles D D D D D D C C 6d/2c
6 7 de 9 amb folre D 1d
7 5 de 9 amb folre D D D D D D D C I 7d/1c/1i
8 4 de 9 amb folre i l'agulla D D C D 3d/1c
9 3 de 9 amb folre i l'agulla D I D D ID 3d/1i/1id
10 4 de 9 sense folre D D D C D I 4d/1c/1i
11 2 de 8 sense folre D D I D 3d/1i
12 3 de 10 amb folre i manilles D D D D I 4d/1i
13 4 de 10 amb folre i manilles D D D 3d
14 9 de 9 amb folre C 1c
15 2 de 9 amb folre C I 1c/1i
16 Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals C 1c
17 3 de 9 sense folre I C C 2c/1i
Total 13d/3c/1i 10d/1c/2i 8d/1c/2i 7d/1c 6d/1c/1i/1id 3d 2d/2c 1d/2c 1d/3i 1id

Les colles que han intentat, com a mínim un cop, un o més castells de la gamma superior, són les següents (a la taula també s'indica l'any del primer intent, carregat i descarregat de cada colla):

CV CVXV MT CJXT CJXV CS CM XT CB CVG
9 de 8 (9d8) Intent desmuntat 2016
Intent 2012
Carregat 2016
Descarregat 2013 2001 2014 2012 2012 2014
10 de 8 (10d8) Intent desmuntat 2019
Descarregat 2019
3 de 8 aixecat per sota (3d8ps) Intent 1987 1996 1995
Carregat
Descarregat 2016 1999
2 de 9 amb folre i manilles (2d9fm) Intent desmuntat 1994
Intent 1989 1994 2014 2010
Carregat 1993 2014 1994
Descarregat 1995 1994 1996 2017 2000 2014 2010 2014
Pilar de 8 amb folre i manilles (pd8fm) Intent 1995 1998 1999 2013 2013 2014 2014
Carregat 1995 1998 1999 2013 2013 2014 2015 2015
Descarregat 1997 1998 2008 2015 2017 2016
7 de 9 amb folre (7d9f) Descarregat 2012
5 de 9 amb folre (5d9f) Intent desmuntat 2016 2017
Intent 1996 1994 1998 2016 2012 2017
Carregat 1997 1995 2011 1998 2016 2015
Descarregat 1997 1996 1996 2012 2008 2016 2017
4 de 9 amb folre i l'agulla (4d9fa) Intent
Carregat 1995 1998 1999
Descarregat 1996 2002 2018
3 de 9 amb folre i l'agulla (3d9fa) Intent desmuntat 2017
Intent 2009 2008 2014
Carregat 2008 2016
Descarregat 2009 2016 2016
4 de 9 sense folre (4d9sf) Intent 2000 1998 1994 1998 1983 2014
Carregat 2002 2001 2017 1999
Descarregat 2012 2015 1998 2000
2 de 8 sense folre (2d8sf) Intent 1999 1987 2015 2000
Carregat 1999 2004 2000
Descarregat 2010 2018 2017
3 de 10 amb folre i manilles (3d10fm) Intent 1998 1998 2015
Carregat 1998 2000 2014
Descarregat 2013 2016 1998 2016
4 de 10 amb folre i manilles (4d10fm) Intent 2013 2014
Carregat 2016 2016
Descarregat 2016 2016 2015
9 de 9 amb folre (9d9f) Carregat 2023
2 de 9 amb folre (2d9sm) Intent 2004 2002
Carregat 2005
Pilar de 9 amb folre, manilles i puntals (pd9fmp) Intent 2002
Carregat 2022
3 de 9 sense folre (3d9sf) Intent 2005 2004 2000
Carregat 2019 2019
Font: Base de Dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya – Colla Jove Xiquets de Tarragona

Quatre gamma extra descarregats en una mateixa diada[modifica]

Un dels objectius més desitjats per qualsevol colla és, sens dubte, descarregar els castells més difícils dels que té a l'abast. Aquesta gesta és majúscula quan es tracta dels castells límit del món casteller i, encara més, quan s'assoleixen en una mateixa diada. Les dades recollides a continuació evidencien la dificultat del que alguns anomenen el pòquer de gamma extra, és a dir, descarregar quatre castells de gamma extra en una mateixa diada.

La següent taula mostra la cronologia de les diades on s'han descarregat 4 castells de gamma extra. Fins ara s'ha assolit en 17 ocasions, 13 per part dels Castellers de Vilafranca, 2 per part dels Minyons de Terrassa i 2 més per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

Núm. Colla Data Diada Plaça Castells
1 Castellers de Vilafranca 1 de novembre de 2006 (2006-11-01) Diada de Tots Sants Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 4de9fa, 5de9f, Tde9fm, Pde8fm
2 Castellers de Vilafranca 1 de novembre de 2010 (2010-11-01) Diada de Tots Sants Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès Tde8sf, 3de9fa, 4de9fa, Pde8fm
3 Castellers de Vilafranca 30 d'agost de 2012 (2012-08-30) Diada de Sant Fèlix Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès Tde8sf, 3de9fa, 4de9fa, Pde8fm
4 Castellers de Vilafranca 30 d'agost de 2013 (2013-08-30) Diada de Sant Fèlix Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 4de9fa, 3de10fm, 4de9sf, Pde8fm
5 Minyons de Terrassa 25 d'octubre de 2015 (2015-10-25) Diada de Sant Narcís Plaça del Vi, Girona 3de10fm, 2de9fm, 5de9f, Pde8fm
6 Castellers de Vilafranca 1 de novembre de 2015 (2015-11-01) Diada de Tots Sants Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 3de9fa, Tde8sf, 3de10fm, Pde8fm
7 Castellers de Vilafranca 30 de juliol de 2016 (2016-07-30) Festa Major de Vilanova i la Geltrú Plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú Tde9fm, 3de10fm, 3de9fa, Pde8fm
8 Colla Vella dels Xiquets de Valls 3 d'agost de 2016 (2016-08-03) Diada de Firagost Plaça del Blat de Valls 4de9fp, 3de10fm, 5de9f, Pde8fm
9 Castellers de Vilafranca 18 de setembre de 2016 (2016-09-18) Diada del primer diumenge de Festes Plaça de la Font, Tarragona 3de10fm, 3de9fa, Tde9fm, Pde8fm
10 Castellers de Vilafranca 1 de novembre de 2016 (2016-11-01) Diada de Tots Sants Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 3de10fm, 3de9fa, 4de9sf, Pde8fm
11 Minyons de Terrassa 20 de novembre de 2016 (2016-11-20) Diada dels Minyons de Terrassa Plaça Vella, Terrassa 3de10fm, 4de10fm, 2d8sf (i), 3de9fa, Pde8fm
12 Colla Vella dels Xiquets de Valls 30 d'agost de 2017 (2017-08-30) Diada de Sant Fèlix Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 4de9fp, 4de9sf, 3de10fm(id), 5de9f, Pde8fm
13 Castellers de Vilafranca 30 d'agost de 2017 (2017-08-30) Diada de Sant Fèlix Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 3de10fm, Tde8sf, 4de10fm(i), 3de9fa, Pde8fm
14 Castellers de Vilafranca 7 d'octubre de 2017 (2017-10-07) Diada del Mercadal Plaça del Mercadal, Reus 3de9fa, Tde9fm, Tde8sf, Pd8fm
15 Castellers de Vilafranca 1 de novembre de 2017 Diada de Tots Sants Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 3d10fm, Td8sf, 3d9fa, Pd8fm(i), Pd8fm
16 Castellers de Vilafranca 28 de juliol de 2018 (2018-07-28) Festa Major de Vilanova i la Geltrú Plaça de la Vila, Vilanova i la Geltrú Tde9fm, 3de10fm, 5de9f, Pde8fm
17 Castellers de Vilafranca 1 de novembre de 2019 (2019-11-01) Diada de Tots Sants Plaça de la Vila, Vilafranca del Penedès 3de10fm(id), Tde9fm, 4de9sf, 3de10fm, Pde8fm

Si considerem el 9de8 com a gamma extra, cal afegir 5 ocasions més a les anteriors en les que s'han descarregat quatre castells d'aquesta dificultat, una per part dels Castellers de Vilafranca, una altra per part dels Minyons de Terrassa i tres més per part de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. En la següent taula es recullen aquestes diades:

Colla Data Diada Plaça Castells
Castellers de Vilafranca 14 de setembre de 2014 (2014-09-14) Diada del primer diumenge de Festes Plaça de la Font, Tarragona 3de9fa, 4de9fa, 9de8, Pde8fm
Minyons de Terrassa 5 de juliol de 2015 (2015-07-05) Festa Major de Terrassa Raval de Montserrat, Terrassa 2de9fm, 5de9f, 9de8, Pde8fm
Colla Jove Xiquets de Tarragona 16 d'octubre de 2016 (2016-10-16) Diada de Santa Teresa Plaça Vella, El Vendrell 3de10fm, 5de9f, 3de9fa (i), 9de8, Pde8fm
Colla Jove Xiquets de Tarragona 26 d'agost de 2017 Diada de Festa Major Plaça de la Vila, El Catllar 5d9f, 2d9fm, 9d8, Pd8fm
Colla Jove Xiquets de Tarragona 25 d'agost de 2018 Diada de Festa Major Plaça de la Vila, El Catllar 5d9f, 4d9fa, 9d8, Pd8fm

Galeria d'imatges[modifica]

Referències[modifica]

 1. «Els Castellers de Vilafranca fan història en carregar la torre de 9 amb folre». El Punt Avui, 01-11-2012. [Consulta: 11 desembre 2012].
 2. «La millor actuació castellera de tots els temps!». directe.cat, 02-11-2012. [Consulta: 11 desembre 2012].
 3. Efren Garcia. «Una gamma superior de castells». ara.cat, 06-01-2013. Arxivat de l'original el 2013-01-12. [Consulta: 28 gener 2013].
 4. «El 9de8 i la Gamma Extra». directe.cat, 05-12-2012. Arxivat de l'original el 2014-08-08. [Consulta: 6 desembre 2012].
 5. «Un 3 de 10 carregat pels Minyons de Terrassa tanca una temporada plena de grans actuacions». 3cat24, 21-11-2010. [Consulta: 25 març 2011].
 6. «La Jove de Tarragona carrega el primer 5 de 9 amb folre de la temporada». El Punt Avui, 23-09-2011. [Consulta: 25 desembre 2011].
 7. «La Jove de Tarragona amplia l'elit castellera». VilaWeb, 23-09-2011. [Consulta: 23 setembre 2011].
 8. «El primer gamma extra dels Borinots». Nació Digital, 19-10-2014. [Consulta: 19 octubre 2014].
 9. «9de8: el debat continua». [Consulta: 21 setembre 2016].
 10. «L'esclat del 9de8 i l'eterna discussió». [Consulta: 21 setembre 2016].
 11. «Base de Dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya – Colla Jove Xiquets de Tarragona». Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Colla Jove Xiquets de Tarragona. [Consulta: 17 gener 2013].
 12. «Taula de puntuacions». concursdecastells.cat, 2012. Arxivat de l'original el 2012-11-03. [Consulta: 4 desembre 2012].
 13. «Taula de puntuacions». concursdecastells.cat, 2013. Arxivat de l'original el 2010-11-06. [Consulta: 2 novembre 2013].

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gamma extra