Latin-1

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

ISO 8859-1 (també conegut com a Latin-1 o ISO/IEC 8859-1) és una norma de l'ISO que defineix la codificació de l'alfabet llatí, incloent els diacrítics (com lletres accentuades, ñ, ç), i lletres especials (com ß, Ø), necessaris per a l'escriptura de les següents llengües originàries d'Europa occidental: afrikaans, alemany, català, espanyol, euskera, aragonès, asturià, danès, escocès, feroès, finès, francès, gaèlic, gallec, anglès, islandès, italià, holandès, noruec, portuguès i suec.

Aquesta norma pertany al grup de jocs de caràcters de l'ISO coneguts com a ISO/IEC 8859 que es caracteritzen per posseir la codificació ASCII en el seu rang inicial (128 caràcters) i altres 128 caràcters per a cada codificació, amb el que en total fan servir 8 bits.

Els caràcters d'ISO-8859-1 són més els primers 256 caràcters de l'estàndard ISO 10646 (Unicode).

La norma ISO 8859-15 va consistir en una revisió de l'ISO 8859-1, incorporant el símbol de l'Euro i alguns caràcters necessaris per suportar plenament el francès, finès i estonià.

Caràcters d'ISO latin-1[modifica]

A continuació els caràcters imprimibles de la norma que no pertanyen al subconjunt ASCII:

   Byte Dec Hex Caràc. Descripció
   --------------------------------------------------
   0242 162 A2 ¢ SIGNE DE cèntim
   0243 163 A3 £ SIGNE DE LLIURA ESTERLINA
   0244 164 A4 ¤ SIGNE MONETARI
   0245 165 A5 ¥ SIGNE DEL IEN / YUAN
   0246 166 A6 | BARRA VERTICAL PARTIDA
   0247 167 A7 § SIGNE DE SECCIÓ
   0250 168 A8 ¨ dièresi
   0251 169 A9 © SIGNE DE DRETS DE CÒPIA
   0252 170 AA ª INDICADOR ordinal FEMENÍ
   0253 171 AB « SIGNE DE COMETES LLATINES D'OBERTURA
   0254 172 AC ¬ SIGNE DE RENÚNCIA
   0255 173 AD - GUIÓ SEPARADOR DE SÍL•LABES
   0256 174 AE ® SIGNE DE MARQUES REGISTRADES
   0257 175 AF ¯ Macron
   0260 176 B0 ° SIGNE DE GRAU
   0261 177 B1 ± SIGNE MÉS-MENYS
   0262 178 B2 ² superíndex DOS
   0263 179 B3 ³ superíndex TRES
   0264 180 B4 ´ ACCENT TANCAT
   0265 181 B5 μ SIGNE DE MICRO
   0266 182 B6 ¶ SIGNE DE CALDERÓN
   0267 183 B7 • PUNT CENTRAT
   0270 184 B8 ¸ ce trencada
   0271 185 B9 ¹ superíndex 1
   0272 186 BA º INDICADOR ordinal MASCULÍ
   0273 187 BB » SIGNE DE COMETES LLATINES DE TANCAMENT
   0274 188 BC ¼ FRACCIÓ vulgar D'UN QUART
   0275 189 BD ½ FRACCIÓ vulgar D'UN MITJÀ
   0276 190 BE ¾ FRACCIÓ vulgar DE TRES QUARTS
   0277 191 BF ¿SIGNE D'INTERROGACIÓ OBERTA
   0300 192 C0 À A MAJÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0301 193 C1 À A MAJÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0302 194 C2 Â A MAJÚSCULA AMB circumflex
   0303 195 C3 Ã A MAJÚSCULA amb titlla
   0304 196 C4 Ä A MAJÚSCULA amb dièresi
   0305 197 C5 Å A MAJÚSCULA AMB CERCLE SOBRE
   0306 198 C6 Æ AE MAJÚSCULA
   0307 199 C7 Ç C MAJÚSCULA amb ce trencada
   0310 200 C8 È I MAJÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0311 201 C9 É I MAJÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0312 202 CA Ê I MAJÚSCULA AMB circumflex
   0313 203 CB Ë I MAJÚSCULA amb dièresi
   0314 204 CC Ì I MAJÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0315 205 CD Í I MAJÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0316 206 CE Î I MAJÚSCULA AMB circumflex
   0317 207 CF Ï I MAJÚSCULA amb dièresi
   0320 208 D0 Ð ETH MAJÚSCULA
   0321 209 D1 Ñ Gen MAJÚSCULA
   0322 210 D2 Ò O MAJÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0323 211 D3 Ó O MAJÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0324 212 D4 Ô O MAJÚSCULA AMB circumflex
   0325 213 D5 Õ O MAJÚSCULA amb titlla
   0326 214 D6 Ö O MAJÚSCULA amb dièresi
   0327 215 D7 × SIGNE DE MULTIPLICACIÓ (ASPA)
   0330 216 D8 Ø O MAJÚSCULA AMB BARRA INCLINADA
   0331 217 D9 Ù U MAJÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0332 218 DA Ú U MAJÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0333 219 DB Û O MAJÚSCULA AMB circumflex
   0334 220 DC Ü U MAJÚSCULA amb dièresi
   0335 221 DD Ý I MAJÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0336 222 D'Þ Thorn MAJÚSCULA
   0337 223 DF ß S AGUDA ALEMANYA
   0340 224 E0 à A MINÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0341 225 E1 a A MINÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0342 226 E2 â A MINÚSCULA AMB circumflex
   0343 227 E3 ã A MINÚSCULA amb titlla
   0344 228 E4 ä A MINÚSCULA amb dièresi
   0345 229 E5 å A MINÚSCULA AMB CERCLE SOBRE
   0346 230 E6 æ AE MINÚSCULA
   0347 231 E7 ç C MINÚSCULA amb ce trencada
   0350 232 E8 è I MINÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0351 233 E9 é I MINÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0352 234 EA ê I MINÚSCULA AMB circumflex
   0353 235 EB ë I MINÚSCULA amb dièresi
   0354 236 EC ì I MINÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0355 237 ED í I MINÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0356 238 EE î I MINÚSCULA AMB circumflex
   0357 239 EF ï I MINÚSCULA amb dièresi
   0360 240 F0 ð ETH MINÚSCULA
   0361 241 F1 ñ Gen MINÚSCULA
   0362 242 F2 ò O MINÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0363 243 F3 ó O MINÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0364 244 F4 ô O MINÚSCULA AMB circumflex
   0365 245 F5 õ O MINÚSCULA amb titlla
   0366 246 F6 ö O MINÚSCULA amb dièresi
   0367 247 F7 ÷ SIGNE DE DIVISIÓ
   0370 248 F8 ø O MINÚSCULA AMB BARRA INCLINADA
   0371 249 F9 ù U MINÚSCULA AMB ACCENT OBERT
   0372 250 FA ú U MINÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0373 251 FB û U MINÚSCULA AMB circumflex
   0374 252 FC ü U MINÚSCULA amb dièresi
   0375 253 FD ý I MINÚSCULA AMB ACCENT TANCAT
   0376 254 FE þ Thorn MINÚSCULA
   0377 255 FF ÿ Y MINÚSCULA amb dièresi

Enllaços externs[modifica]