Realitat augmentada

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La realitat augmentada (RA) és el terme per a definir una visió directa o indirecta d'un entorn físic en el món real, els elements del qual es combinen amb elements virtuals per a la creació d'una realitat mixta a temps real.

Consisteix en un conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació física ja existent. Aquesta és la principal diferència amb la realitat virtual, ja que no substitueix la realitat física, sinó que afegeix un entorn fictici (per exemple, dades informàtiques) al món real. Amb l'ajuda de la tecnologia (per exemple, afegint la visió per ordinador i el reconeixement d'objectes) la informació del món real que envolta l'usuari es converteix en interactiva i manipulable. La informació digital sobre l'entorn i els objectes pot ser superposada al món real. A tall d'exemple, podem entrar dins d’un llibre i formar part de la història que ens explica; també podem visualitzar imatges que prenen vida o entorns canviants.

Definició[modifica]

El 1994 Paul Milgram i Fumio Kishino defineixen la realitat augmentada com una zona intermèdia en un espai fictici i continu que uneix el món real i el món virtual.

Milgram's Continuum

Més tard, el 1997 Ronald Azuma va definir el sistema de realitat augmentada com aquell que:

 • Combina elements reals i virtuals.
 • És interactiu en temps real.
 • És capaç de registrar en 3D.

Així doncs, podem entendre la realitat augmentada com a una fusió en temps real del món virtual i el món real. Recentment, el terme realitat augmentada s'ha difós àmpliament a causa del creixent interès del públic en general.

Cronologia[modifica]

Exemple d'aplicació de la realitat augmentada en un telèfon intel·ligent.
 • 1962: Morton Heilig, un director de fotografia, crea un simulador de moto anomenat Sensorama amb imatges, so, vibració i olfacte.
 • 1966: Ivan Sutherland inventa la display de cap (HMD) el que suggereix una finestra a un món virtual.
 • 1975: Myron Krueger crea Videoplace que permet als usuaris interaccionar amb objectes virtuals per primera vegada.
 • 1989: Jaron Lanier defineix el terme realitat virtual i crea la primera activitat comercial entorn dels mons virtuals.
 • 1990: Tom Caudell defineix el terme realitat augmentada.
 • 1992: Steven Feiner, Blair MacIntyre i Doree Seligmann primera utilització important d'un sistema de Realitat Augmentada en un prototip, KARMA, presentat en la conferència de la interfície gràfica. Àmpliament citada en la publicació Communications of the ACM l'any següent.
 • 1992: Steve Mann inicia un període de dos anys, durant els quals utilitza una webcam: del 1994 al 1996 porta una càmera i un visualitzador durant tot el dia. Els dos dispositius estan connectats a la seva pàgina web permetent que els visitants puguin fer comentaris que apareixen en el seu visualitzador.[1]
 • 1993:Mike Abernathy, et al. descriuen el primer ús de la realitat augmentada en la identificació de brossa espacial mitjançant la superposició de trajectòries geogràfiques de satèl·lits en vídeos en directe de telescopis.[2]
 • 1997: Neix el concepte de telèfon intel·ligent, instrument que a hores d'ara s'ha convertit en la principal plataforma de realitat augmentada per al gran públic.
 • 1999: Hirokazu Kato desenvolupa ARToolKit per C++ (llibreria open-source per a la creació d'aplicacions de realitat augmentada), que és una de les principals llibreries de desenvolupament d’AR. Anys més tard, s’adaptaria a Java.
 • 2000: Es desenvolupa ARQuake, el primer joc a l'aire lliure amb realitat augmentada per dispositius mòbils. Surt al mercat el primer telèfon mòbil amb càmera incorporada.
 • 2001: Apareixen les primeres aplicacions de realitat augmentada que fan ús del GPS per a detectar la posició del receptor. Les aplicacions van per wifi i són per a dispositius com ordinadors portàtils.
 • 2003: Apareix Mozzies, el primer joc per a telèfons mòbils que fa servir la realitat augmentada.[3]
 • 2004: Es presenta el primer programa per a mòbils capaç de reproduir imatges 3D fent ús de patrons
 • 2006: Apareixen les primeres aplicacions per a mòbils de realitat augmentada que fan servir geolocalització, acceleròmetres, la càmera del dispositiu i la pantalla.
 • 2008: Mobilizy treu al mercat Wikitude, una aplicació que combina GPS amb entrades de Wikipedia. El Wikitude World Browser superposa informació en la imatge en temps real de la càmera d'un tel·lefon intel·ligent.[4]
 • 2009: SPRXmobile llança Layar, una aplicació que representa una variant avançada de Wikitude.[4]
 • 2010: Surt al mercat Invizimals, el primer joc per a una consola que fa ús de la Realitat Augmentada.
 • 2013: Google anuncia una versió beta de les Google Glass. Aquestes ulleres accedeixen a internet via Bluetooth. La interacció de l'usuari es produeix de tres possibles maneres: amb la veu, el moviment del cap i el contacte amb la muntura.[5]

Des de mitjans de la primera dècada del segle XXI i a causa sobretot de les millores tecnològiques han anat apareixent noves aplicacions cada vegada amb més qualitat i capacitat de processament i el desenvolupament d'aplicacions de realitat augmentada s'ha anat portant a cada cop a més llenguatges.

Tecnologia[modifica]

Els dispositus d'RA consten d’un "headset" i un sistema de display per a mostrar a l’usuari la informació virtual que s’afegeix a la real. El "headset" porta incorporats sistemes de GPS, necessaris per a poder localitzar amb precisió la situació de l’usuari.

Els dos principals sistemes de “displays” utilitzats són la pantalla òptica transparent (Optical See-through Display) i la pantalla que combina imatges (Video-mixed Display). Tant a un com l’altre s'empren imatges virtuals que es mostren a l’usuari barrejades amb la realitat o projectades directament a la pantalla.

Els sistemes d'RA moderns utilitzen una o més de les següents tecnologies: càmeres digitals, sensors òptics, acceleròmetres, GPS i/o RFID, entre d’altres. El hardware de processament de so podria ser inclòs als sistemes de realitat augmentada.

Software

Per a fusions coherents d’imatges del món real, obtingudes amb càmeres i imatges virtuals en 3D, les imatges virtuals han d’atribuir-se a llocs del món real. Aquest món real ha de ser situat a partir d’imatges de la càmera, en un sistema de coordenades. Aquest procés s’anomena registre d’imatges i utilitza diferents mètodes de visió per ordinador, la seva majoria relacionats amb el seguiment de vídeo. Molts mètodes de visió per ordinador de l'RA s’hereten de manera similar als dels mètodes d’odometria visual.

Generalment els mètodes consten de dues parts: la primera etapa es pot utilitzar la detecció de cantonades, la detecció de Blob i de vores, de llindar i de mètodes de processament d’imatges; en la segona etapa, el sistema de coordenades del món real és restaurat a partir de les dades obtingudes en la primera etapa. Alguns mètodes assumeixen els objectes coneguts amb la geometria 3D, o marcadors fiduciaris, presents en l’escena i fan ús d’aquestes dades.

Tots els sistemes de realitat augmentada consten necessàriament dels 4 blocs següents:


Blocs d'un sistema de Realitat Augmentada

Captura[modifica]

Una de les tasques més importants en qualsevol sistema de realitat augmentada és la de recollir i capturar l’escena del món real que es desitja augmentar. Generalment es fa servir una càmera de vídeo.

Identificació[modifica]

Un cop capturada l’escena el procés d’identificació de l’escena consisteix a esbrinar quin escenari físic real es vol augmentar amb informació digital. Aquest procés es duu a terme a través de dues tècniques: utilitzant marcadors o sense utilitzar-los.

Reconeixement per marcadors (Marker Tracking)[modifica]

Exemple de marcador

Estan basats en el reconeixement dels coneguts “Markers” (marcadors). Aquests marcadors estan basats en formes quadrades o rectangulars amb patrons asimètrics al seu interior. Mitjançant el processat podem col·locar al marcador el nostre objecte i calcular la seva forma calculant la distància.

Habitualment la localització del marcador dins de l’escena captada per la càmera sol tenir un elevat cost computacional. Un cop trobat es procedeix al reconeixement de la seva geometria en l’espai per establir els paràmetres necessaris per a la posterior representació de l’objecte virtual.

Reconeixement sense marcadors (Markerless Tracking)[modifica]

Estan basats en el reconeixement de l’escena. El seu sistema és bastant més complex que el “Marker Tracking”, ja que mitjançant el programari ha d’identificar l’objecte en el món real, per exemple: cotxes, cares, mans, etc. D’altres tècniques com la comparació amb imatges poden reduir el cost de procés quan es disposa d’una base de dades per a tal finalitat.

També ens trobem amb casos d’identificació sense marcador en els casos en què aquesta es fa tenint en compte les dades que ens arriben d’altres dispositius com ara GPS o acceleròmetres generalment.

Processat[modifica]

Després de la captura i identificació de l’escena cal combinar la informació del món real amb la del món virtual. Podem barrejar imatges 3D o 2D amb la realitat. Hem de tenir en compte que aquestes imatges virtuals se superposen a les reals, de manera que no podrem veure què hi ha al darrere a no ser que la superfície de visualitzat sigui translúcida (see-through) o les imatges virtuals puguin transparentar.

Visualització[modifica]

Realitat augmentada a l'exposició Pantalla Global, del CCCB.

Últim procés del sistema de realitat augmentada, reproducció de l’escena real amb la informació virtual. La representació dels objectes virtuals integrats en l’espai “real” no resulta trivial; depèn d’haver realitzat un correcte reconeixement de l’entorn amb l’anàlisi de la imatge captada, sobretot quan es representen objectes amb volum. Afegint-hi el fet que en les aplicacions per a dispositius mòbils l’enquadrament tendeix a canviar, mínimament en el millor dels casos, la necessitat d’un refresc de la imatge en concordança afegeix un cost computacional afegit als processos anteriors.

Maquinari[modifica]

Podem distingir 3 grans parts de maquinari en un sistema de realitat augmentada:

 • Dispositiu d’entrada: Un aparell que sigui capaç de captar imatges del món real i digitalitzar-les. A més a més és habitual afegir a les aplicacions de realitat Augmentada la informació provinent d’altres dispositius tals com GPS, giroscopi o l’acceleròmetre que ens ajudin a determinar la posició del dispositiu d’entrada.
 • Processador: És l'encarregat de fer la identificació i el posterior processament de la imatge, així que ha de tenir una bona capacitat de processament i memòria d'accés ràpid per poder treballar amb vídeos.
 • Dispositiu de sortida: Un aparell que sigui capaç de reproduir les imatges on hem fusionat el món real i el món virtual

Fins fa poc era molt difícil ajuntar tot aquest maquinari en una unitat prou petita perquè la RA pogués ser atractiva per al gran públic, però la reducció de les mides i l’augment de càlcul dels diferents dispositius ha fet que avui la RA estigui a l’abast de milions de persones.

Programari[modifica]

El programari és l’encarregat de fusionar el món real i el món virtual. La seva tasca principal és combinar els píxels que contenen informació del món real amb píxels que contenen informació del món virtual. Però per obtenir fusions coherents d'imatges del món real i imatges virtuals en 3D, les imatges virtuals han d'assignar-se a llocs del món real. Aquest món real doncs ha de ser virtualitzat a partir d'imatges de la càmera i situat en un sistema de coordenades. Aquest procés es denomina registre d'imatges.

El registre d’imatges utilitza diferents mètodes de visió per ordinador relacionats amb el seguiment de vídeo, per determinar la posició del receptor. Hi ha dues maneres de fer-ho, utilitzant una imatge patró (traking code per fer un Marker Tracking) o utilitzant tècniques d’odometria visual que en permetin intentar calcular la posició del receptor respecte al món real (Markerless Tracking).

En el cas de fer servir una imatge patró, el sistema de Realitat Augmentada busca en el vídeo d’entrada una sèrie de punts d’interès que es troben en la imatge patró i que el programari coneix prèviament. Si no disposem d’imatge patró, el sistema farà ús de tècniques de processament de vídeo i d’imatge per detectar punts que ell consideri d’interès i estimar-ne la distància. Hi ha casos en què no fem servir les imatges d’entrada per trobar els punts d’interès, sinó que ens ajudem d’altres dispositius com ara GPS o acceleròmetres per determinar els punts d’interès.

Una vegada tenim detectats els punts d’interès i en coneixem la distància, es genera un sistema de coordenades en 3D que es farà servir per superposar les imatges virtuals al món real.

Desenvolupament de Realitat Augmentada[modifica]

Hi ha llibreries destinades a fer-nos més fàcil la programació d’aplicacions de Realitat Augmentada que inclouen el codi necessari per fer el registre. La majoria estan basades en el reconeixement de patrons, tot i que també n’hi ha algunes de destinades al Markerless Tracing o al desenvolupament d’aplicacions que facin la identificació mitjançant GPS.

Algunes d’aquestes llibreries a més a més inclouen interfícies gràfiques que ens faciliten molt la programació d’aplicacions de Realitat Augmentada.

D.A.R.T. (Designer's Augmented Reality Toolkit)[modifica]

El Designer's Augmented Reality Toolkit (DART) és un sistema de programació creat per l'Augmented Environments Lab, al Georgia Institute of Technology. Aquest sistema proporciona un conjunt d'eines als dissenyadors per tal d'ajudar-los a visualitzar el conjunt d'objectes reals i virtuals. Aquestes eines són extensions per al Macromedia Director (eina per crear jocs, simulacions i aplicacions multimèdia) que permeten coordinar objectes en 3D, video, so i informació de seguiment d'objectes de Realitat Augmentada.

Software lliure per a Realitat Augmentada[modifica]

Tècniques de visualització[modifica]

Principalment es podrien dividir en dos grans grups segons el suport on es reprodueix la imatge, o segons com interacciona el dispositiu amb el visualitzador.

Segons el suport de la imatge[modifica]

Pantalla de mescla d’imatges (video-mixed)[modifica]

Dins d’aquest grup es troben aquells dispositius que presenten el vídeo capturat en temps real per la càmera del dispositiu unit a l’augment virtual en pantalla. D’aquesta manera l’usuari visualitza “el món real” que hi veuria amb la càmera del seu dispositiu mòbil fusionat a la informació digital. Actualment és el sistema que està tenint més repercussió donada la seva fàcil integració als telèfons intel·ligents actuals així com en videoconsoles de videojocs d’última generació.

Pantalla òptica transparent (Optical see-through)[modifica]

Són dispositius en forma de pantalla semitransparent o visor que afegeixen la informació virtual a l’escena real que estem visualitzant a través del vidre d’aquest dispositiu. Avui dia no es troba tan integrat comercialment en la mateixa magnitud que els dispositius de mescla d’imatges. Sí que ho trobem en aplicacions militars, hologràfiques o professionals concretes. Probablement en el futur veiem desplegada aquesta tècnica comercialment.

Segons la interacció amb l'usuari[modifica]

Visualitzador al cap[modifica]

Fins ara, la pantalla instal·lada al cap (Head-Mounted Display, HMD) era la tecnologia dominant pel que feia a sistemes de visualització de realitat augmentada. Aquest dispositiu mostra tant les imatges del món real on ens trobem, com objectes virtuals sobre la vista actual de l'usuari. Els HMD són dispositius òptics que permeten a l'usuari veure el món físic a través de la lent i superposar la informació gràfica en els ulls de l'usuari.

Visualitzador de mà[modifica]

El dispositiu manual amb realitat augmentada compta amb un dispositiu informàtic que incorpora una pantalla que cap a la mà de l'usuari. Totes les solucions avui dia, empren tècniques de superposició sobre el video amb la informació gràfica.

Inicialment els dispositius de mà empraven sensors de seguiment tals com brúixoles digitals i GPS que afegien marcadors al video.

El display de mà està sent el primer èxit comercial de les tecnologies de Realitat Augmentada. Els seus principals avantatges són el caràcter portàtil dels dispositius de mà i la possibilitat de ser fàcilment implantada en telèfons amb càmera.

Display espacial[modifica]

La realitat augmentada espacial (SAR) fa ús de projectors digitals per a mostrar informació gràfica sobre els objectes físics. A diferència del que passa amb els visualitzadors de cap o mòbils (la integració del gràfic en l’escena està limitada al camp visual), la reproducció de l’augment virtual en l’entorn físic, integra l’usuari en l’entorn de treball. Pel fet que la visualització no està associada únicament a un usuari, en permet l’ús a grups, podent-hi interaccionar simultàniament coordinant el treball entre ells. Les Tecnologies SAR tenen diversos avantatges sobre el tradicional display col·locat en el cap i sobre dispositius de mà; l'usuari no està obligat a dur l'equip damunt ni a sotmetre's al desgast de la pantalla davant els ulls. El display espacial no està limitat per la resolució de la pantalla, que sí que afecta els dispositius anteriors. Un sistema de projecció permet incorporar més projectors per a ampliar l'àrea de visualització. Els dispositius portàtils tenen una petita finestra al món per a representar la informació virtual, en canvi en un sistema SAR pots mostrar més superfícies virtuals alhora en un entorn interior. És una eina útil per al disseny, ja que ens permet visualitzar una realitat que és tangible de forma passiva.

A priori els sistemes SAR però, es troben més lluny d’una implantació quotidiana com és el cas dels sistemes de pantalla en mà, donat que requereixen un sistema de projectors que òbviament no resulten igual de portables ara com ara i les tecnologies que farien això possible (projectors portàtils) no es troben igual d’implantats en el mercat.

Per altra banda sí que hi ha múltiples casos d’ús de tecnologies SAR en instal·lacions tecnològico-artístiques que solen il·lustrar futures aplicacions de la realitat augmentada en la nostra societat.

Aplicacions[modifica]

La realitat augmentada ofereix infinitat de noves possibilitats d'interacció que fan que estigui present en molts i diversos àmbits com són l'arquitectura, l'entreteniment, l'educació, l'art, la medicina o les comunitats virtuals.

 • Projectes educatius: Actualment la majoria d'aplicacions de Realitat Augmentada per a projectes educatius es fan servir en museus, exhibicions, parcs d'atraccions temàtics..., ja que el seu cost encara no és prou baix perquè puguin ser emprades en l'àmbit domèstic. Aquests llocs aprofiten les connexions wireless per mostrar informació sobre objectes o llocs, així com imatges virtuals com per exemple ruïnes reconstruïdes o paisatges tal com eren en el passat. Entre les plataformes més utilitzades entre la comunitat educativa destaca Aurasma d'HP. Està disponible en SDK o com a aplicació gratuïta per iOS i dispositius mòbils Android. La tecnologia de reconeixement d'imatges d'Aurasma utilitza la càmera de fotos del telèfon intel·ligent o de la tablet per reconèixer el món real i llavors posar-hi a sobre una capa amb informació media. L'any 2013 es va crear Aumenta.me, un grup de treball de l'associació Espiral, que realitza un punt de trobada anual de la realitat augmentada en educació, aquesta pretén ser una finestra a les millors experiències educatives augmentades amb tallers i una sala d'exposicions on es mostren els principals artífex del sector de la realitat augmentada en educació.
 • Cirurgia: L'aplicació de Realitat Augmentada en operacions permet al cirurgià superposar dades visuals com per exemple termografies o la delimitació de les vores netes d'un tumor, invisibles a primera vista, minimitzant l'impacte de la cirurgia.
 • Entreteniment: La Realitat Augmentada està en ple creixement en el camp dels videojocs, ja que aquesta pot aportar noves possibilitats a la manera de jugar. Una de les posades en escena més representatives de la Realitat augmentada és el "Can You See Me Now?", [1] de Blast Theory [2]. Un altre dels projectes amb més èxit és el ARQuake Project, on es pot jugar al videojoc Quake en exteriors, disparant contra monstres virtuals. Algunes consoles portables actualment ja estan adaptades per poder jugar a jocs que fan servir la realitat augmentada, així com els telèfons intel·ligents.
 • Simulació: Es pot aplicar la realitat augmentada per a simular vols i trajectes terrestres.
 • Serveis d'emergències i militars: En cas d'emergència la Realitat Augmentada pot servir per a mostrar instruccions d'evacuació d'un lloc. En el camp militar, pot mostrar informació de mapes, localització dels enemics...
 • Arquitectura: La Realitat Augmentada és molt útil a l'hora de ressuscitar virtualment edificis històrics destruïts, així com projectes de construcció que encara estan sota plànol.[6]
 • Turisme: l'RA es pot aplicar per donar informació sobre rutes turístiques i/o monuments.
 • Suport en tasques complexes: tasques complexes, com el muntatge i manteniment d'un cotxe, poden simplificar-se mitjançant la inserció d'informació addicional en el camp de visió. Per exemple, per a un mecànic que està realitzant el manteniment d'un sistema, les etiquetes poden mostrar les parts del mateix per a aclarir el seu funcionament. La realitat augmentada pot incloure imatges dels objectes ocults.
 • Els dispositius de navegació: Pot augmentar l'eficàcia dels dispositius de navegació per a una varietat d'aplicacions. Per exemple, la navegació dintre d'un edifici pot ser millorada amb la finalitat de donar suport a l'encarregat del manteniment d'instal·lacions industrials.
 • Aplicacions industrials: La realitat augmentada pot ser utilitzada per a comparar les dades digitals de les maquetes físiques amb el seu referent real per a trobar de manera eficient discrepàncies entre les dues fonts. A més, es poden emprar per a salvaguardar les dades digitals en combinació amb prototips reals existents, i així estalviar o reduir al mínim la construcció de prototips reals i millorar la qualitat del producte final.
 • Prospecció: En els camps de la hidrologia, l'ecologia i la geologia, la realitat augmentada pot ser utilitzada per mostrar una anàlisi interactiva de les característiques del terreny. L'usuari pot utilitzar, modificar i analitzar, tres mapes bidimensionals interactius.
 • Col·laboració: La realitat augmentada pot ajudar a facilitar la col·laboració entre els membres d'un equip a través de conferències amb els participants reals i virtuals.
 • Publicitat: Una de les últimes aplicacions de la realitat augmentada és la publicitat. Hi ha diferents campanyes que utilitzen aquest recurs per a cridar l’atenció de l'usuari. En retransmissions d’esdeveniments en directe es pot fer servir la RA per mostrar publicitat al fons de la imatge. També Es poden incrustar anuncis en codis QR i fer servir el mateix codi com a marcador per projectar el model 3D entre d’altres. L’espectacularitat de la realitat augmentada la fa un component molt atractiu per a la publicitat en un futur no gens llunyà.
 • Control d’automòbils: Alguns cotxes de gamma alta o alguns models d’avions projecten informació del vehicle o dels dispositius de navegació entre d’altres al vidre, davant del pilot. Hi ha avions de combat els cascs dels quals projecten la informació a la visera d'aquest.
 • Retransmissions esportives: la Realitat Augmentada ens pot donar informacions diverses, com el fora de joc o els escuts en el camp de cada equip en un partit de futbol o les diferents línies de down en el futbol americà.
 • Traducció instantània de contingut: traducció a l’idioma que es desitgi de cartells, pòsters, rètols, anuncis, advertències, etc.

RA a l'escola[modifica]

L'escola, com a institució educativa, té un paper central en els reptes que incorpora la tecnologia a la societat actual. En aquest sentit, veiem l'impacte que tenen les diferenets eines dins la nostra vida quotidiana. La incorporació de l'RA a l’aula és viable, ja que només ens cal disposar d’un ordinador, una webcam, una impressora i programari específic (que pot ser gratuït). Un dels programaris específics gratuïts que es pot utilitzar és el BuildAR,  que s’executa amb el sistema operatiu Windows (XP, Vista, Windows 7). Per utilitzar-lo cal disposar d’una webcam connectada a l’ordinador i d’una impressora (per tal d’imprimir els marcadors). Si fem referència a l'obtenció de models virtuals en 3D pel nostre projecte, podem utilitzar la galeria Thefree3dmodels (que també és gratuïta) o Artist-3d. A més a més, Google també ens n'ofereix una altra: Google 3D Wharehouse (encara que no són compatibles amb la versió gratuïta de BuildAR).

Aquesta eina es considera molt atractiva pels estudiants, des del punt de vista que els motiva, i poden aprendre a un ritme propi. En aquest sentit, pot presentar informació de forma simultània, que té a veure amb elements diferenciats, com poden ser: animacions en 3D, imatges, vídeos, etc. Alguns projectes poden tenir a veure amb el coneixement dels planetes, del cos humà, etc.

Aplicacions futures[modifica]

La investigació en el camp de la RA explora l'aplicació d'imatges generades per ordinador a vídeo en temps real com una forma d’ampliar la percepció que tenim del món real. La investigació inclou l'ús de pantalles col·locades en el cap (head-mounted display, HMD), un monitor virtual de retina per a millorar la visualització[3], i la construcció d'ambients controlats a partir de sensors.

És molt important determinar l'orientació i posició exacta de l'usuari, sobretot en les aplicacions que així ho requereixin: un dels reptes més important que es té a l'hora de desenvolupar projectes de Realitat Augmentada és que els elements visuals estiguin coordinats a la perfecció amb els objectes reals, ja que un petit error d'orientació pot provocar un desajust perceptible entre els objectes virtuals i físics. En zones molt àmplies els sensors d'orientació usen magnetòmetres, inclinòmetres, sensors inercials... que poden veure's afectats greument per camps magnètics, i per tant s'ha d'intentar reduir al màxim aquest efecte. Seria interessant que una aplicació de Realitat Augmentada pogués localitzar elements naturals (com arbres o roques) que no haguessin estat catalogats prèviament, sense que el sistema hagués de tenir un coneixement previ del territori.

Com repte a llarg termini és possible suggerir el disseny d'aplicacions en els quals la realitat augmentada anés una mica més enllà, el que podem cridar "realitat augmentada retroalimentada", això és, que l'error de posició/orientació sigui corregit amidant les desviacions entre les mesures dels sensors i les del món real.

En el futur podríem trobar aplicacions d'aquest estil:

 • Aplicacions de multimèdia millorades, com pseudo pantalles hologràfiques virtuals, so evolupant virtual de cinema, "holodecks" virtuals (que permeten imatges generades per ordinador per a interaccionar amb artistes en viu i l'audiència).
 • Conferències virtuals en estil "holodeck".
 • Dispositius: Crear noves aplicacions que resulten físicament impossibles en dispositius “reals”, com objectes 3D els quals canvien d’aspecte interactivament segons la tasca o la necessitat del moment.
 • Simulació multipantalla: Visionat de múltiples finestres d’aplicacions com a monitors virtuals en un espai real i intercanviar entre elles amb gestos i/o redirigint el cap i els ulls. Un simple parell d’ulleres podria voltar l’usuari de finestres d’aplicacions.
 • Entorns virtuals: Plantes virtuals, fons d'escriptori, vistes panoràmiques, obres d'art, decoració, il·luminació. Una sensació agradable pel benestar.
 • Dispositius virtuals integrats en pantalles on a través de la interacció de l’usuari es triï el contingut a visualitzar.

Llibres[modifica]

 • Woodrow Barfield, i Thomas Caudell, eds. Fonaments d'Informàtica usable i Realitat Augmentada. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2001. *ISBN 0-8058-2901-6
 • . Oliver Bimber i Ramesh Raskar. Realitat Augmentada espacial: Real Fusió i els mons virtuals. AK Peters, 2005. ISBN 1-56881-230-2
 • . Michael Haller, Mark Billinghurst i Bruce Thomas. Tecnologies Emergents de la Realitat Augmentada: Interfícies i Disseny. Idea Group Publishing, 2006. ISBN 1-59904-066-2, editor de revistes
 • Rolf R. Hainich. "La fi de Maquinari: Un nou enfocament a la realitat augmentada", 2 ª ed.: *Booksurge, 2006. ISBN 1-4196-5218-4. 3 ª ed. ( "Realitat Augmentada i més enllà"): *Booksurge, 2009, ISBN 1-4392-3602-X.
 • Stephen Cawood i Mark Fiala. "Realitat Augmentada: A *Practical Guide", 2008, ISBN 1-934356-03-4.

Referències[modifica]

 1. «Eye Am a Camera: Surveillance and Sousveillance in the Glassage» (en anglès). [Consulta: 22 octubre 2014].
 2. Abernathy, Mike «Debris Correlation Using the Rockwell Worldwide System». Proceedings of 1993 Space Surveillance Workshop, 30 March to 1 April 1993, pàg. 189-195.
 3. Abernathy, Mike «Debris correlation using the Rockwell Worldwide System». Proceedings of 1993 Space Surveillance Workshop, 30 March to 1 April 1993, pàg. 189-195.
 4. 4,0 4,1 «History of Mobile Augmented Reality» (en anglès). [Consulta: 22 octubre 2014].
 5. Miller, Claire. New York Times. 20 February 2013.
 6. César Carreras Monfort; Munilla Cabrillana, Gloria. Patrimoni digital: un nou mitjà al servei de les institucions culturals. Editorial UOC, 2007. ISBN 9788497885737 [Consulta: 7 abril 2011]. 

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Realitat augmentada Modifica l'enllaç a Wikidata