Angoixa

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search


L'angoixa és un estat afectiu de caràcter penós, caracteritzat per aparèixer com una reacció davant d'un perill o una impressió desconeguts. Se sol donar acompanyat d'un malestar psicològic intens i de petites alteracions de l'organisme com l'increment del ritme cardíac, tremolors, suor excessiva, sensació d'opressió al pit o de falta d'aire. En sentit col·loquial es fa servir com un sinònim d'ansietat extrema o por. L'angoixa és l'objecte d'estudi d'una disciplina científica: la psicologia, i especialment de la psicoanàlisi, per a la qual és un dels conceptes fonamentals, i a la qual es deuen les aportacions principals al coneixement de l'angoixa. Com tots els conceptes freudians, el d'angoixa va ser construït per Freud a poc a poc, articulant-se a la vegada amb els altres que integraven la teoria psicoanalítica en desenvolupament, i creixent a la llum dels nous descobriments que l'investigador vienès feina la seva pràctica clínica. Per al psicòleg cognitiu Ricardo Ros, l'angoixa és una resposta normal al ser humà, i també a tots els animals, quan existeix un perill real. L'angoixa és el que provoca el desig de fugir o evitar una situació potencialment perillosa. Segons aquest psicòleg, quan el cervell interpreta erròniament que hi ha perill es produeixen tots els símptomes de l'ansietat (suor, taquicàrdies, falta de concentració, falta de memòria, bloqueig). Segons aquesta deducció l'angoixa és la por al desconegut, ja que la reacció davant del perill real és la por.

Primers desenvolupaments freudians[modifica]

Als seus primers desenvolupament sobre l'angoixa, Freud comença senyalant la particularitat d'aquest estat afectiu penós, que és l'afecte penós per excel·lència, diferent de tots els altres. El que el fa tan particular i digne d'investigació dirà Freud és, en part, que apareix referint-se a alguna cosa indeterminada, és a dir, sense objecte. Diu a més, en la conferència 25 de les Conferències d'introducció a la psicoanàlisi, que en realitat no necessita presentar-la al lector, doncs és segur que alguna vegada l'ha sentit, donada la seva universalitat. En aquest mateix text de 1916 (17) senyala la necessitat d'una explicació del tema diferent de la medicina acadèmica de l'època que pretenia reconduir tot a qüestions orgàniques, la qual cosa li restava importància a aquest concepte doncs, amb paraules de Freud:

(...) el problema de l'angoixa és un punt nodal en què el confluïen les qüestions més importants i diverses; es tracta, en realitat, d'un enigma que la seva solució tiraria molta llum sobre el conjunt de la nostra vida anímica. (Sigmund Freud: Conferencias de introducción al Psicoanálisis, Conferencia 25)

Angoixa realista i angoixa neuròtica.[modifica]

En aquesta primera versió de la teoria de l'angoixa (després de les elucidacions arribades més endavant pel que fa al Jo, l'Això i el Superjò Freud farà un gir fonamental), part de la diferència entre "angoixa realista" i "angoixa neuròtica". L'angoixa realista és aquella que, com un apromptament angoixat, alerta i prepara per a la fugida davant un perill exterior; és un estat d'atenció sensorial incrementada i tensió motriu. Pot haver dos desenllaços per a ella: o bé genera una reacció adequada per fi i es limita a un senyal que ajuda a protegir-se del perill, o genera pel desenvolupament total de l'angoixa una reacció inadequada que acaba a paralitzar a l'individu. És important diferenciar l'angoixa de la por i del terror. La por a diferència de l'angoixa es refereix clarament a un objecte, i el terror és el sentiment que apareix, justament, quan no hi va haver apromptament angoixat i el perill sobresalta.

No obstant això el que veritablement li interessa a Freud és el que crida angoixa neuròtica. En relació amb certs quadres clínics troba tres constel·lacions possibles: una "angoixa expectant" o lliurement flotant que està a l'espera d'unir-se de forma passatgera a qualsevol objecte possible; una angoixa que s'ha relacionat amb un perill extern que a qualsevol observador li sembla desmesurada; i aquella angoixa que es dóna en forma d'atacs o de permanència perllongada però sense que mai se li descobreixi fonament exterior. En tots aquests casos la pregunta és: A quina se li té "por" en l'angoixa neuròtica?. En els seus primers desenvolupaments Freud conclou, obtenint aquesta idea de l'estudi de les neurosis actuals i de l'excitació sexual inhibida (i altres neurosis com la histèria), que l'angoixa és una transmutació de la libido no aplicada: és a dir, que ha obrat la repressió sobre una moció de desig inconscient, i que la suma d'energia psíquica o libido lligat a aquesta representació reprimida, que necessàriament ha de ser descarregat, passa a la consciència com angoixa. És que l'aplicació d'aquesta libido, si bé a priori seria agradable, no acorda amb el principi de realitat i acabaria generant una suma major de plaer al Jo. En el cas de l'angoixa infantil la recondueix a una frevolesa del Jo àdhuc en conformació, que en l'enyorança de la persona estimada, no pot elaborar àdhuc aquesta suma d'excitació, i ho trasllada en angoixa (angoixa a la solitud, a persones alienes, etc.), és a dir, que en realitat està del costat de l'angoixa neuròtica i no de la realista.

És en les seves indagacions sobre la relació entre símptoma i angoixa, en les quals s'evidencia que el símptoma impedeix el desenvolupament d'aquesta última al lligar l'energia no aplicada, que Freud arriba a una primera resposta; en les seves pròpies paraules:

Allò a la qual cosa es té por és, evidentment, la pròpia libido. La diferència amb la situació de l'angoixa realista resideix en dos punts: que el perill és intern en comptes d'extern, i que no es destria conscientment. (Sigmund Freud: Noves Conferències d'introducció al Psicoanàlisi, Conferència 32)

No obstant això, Freud va veure inconsistent el lligam entre l'angoixa realista, que com mecanisme d'acte conservació respon a un perill extern, amb l'elucidat sobre la repressió i el perill intern que constitueix la libido en l'angoixa neuròtica.

La segona teoria freudiana de l'angoixa.[modifica]

Instàncies psíquiques i angoixa

Una vegada que va arribar a conèixer millor els processos diferents del Jo, l'això i el Superjò com instàncies psíquiques en tensió, va arribar a la conclusió que el Jo és l'únic ? almácigo d'angoixa?, i que solament ell pot produir-la i sentir-la. Presenta llavors tres varietats d'angoixa que es corresponen amb cadascuna de les servituds o vassallatges als quals està sotmès el Jo: l'angoixa realista, que correspon als perills del món exterior; l'angoixa neuròtica, que és sentida pel jo per la tensió amb l'això on imperen les pulsions que solament busquen satisfacció i descàrrega sense mirament per la realitat; i l'angoixa social o de la consciència moral, en la qual el Superjò, receptor de les identificacions parenteles i rols similars de la cultura, llança la seva crítica sobre un jo que vol arribar a l'ideal. En principi atribueixo la formació d'angoixa a la repressió, després ja en 1926 en "Inhibició símptoma i angoixa" diu és l'angoixa la qual crea la repressió: "L'angoixa causa aquí llavors la repressió i no, com abans havíem dit (Freud al·ludeix aquí a la seva primera teoria sobre l'angoixa) que la repressió causi l'angoixa, o sigui que la repressió transformi l'impuls instintiu en angoixa."

L'arquetipus del naixement i el perill objectiu de tota l'angoixa.[modifica]

Freud al diferenciar angoixa de dol i dolor per les seves particulars sensacions i innervacions orgàniques, vas proposar com un model de l'angoixa la situació del naixement (primer l'ús dels pulmons, acceleració del ritme cardíac, etc.), la suma del qual d'excitació és per a l'humà immanejable, i que es convertirà en el futur en la reacció a reproduir a la percepció d'un perill com adequat al final, si es limita a un senyal, o inadequada, si es paralitza. Aquesta és una situació de perill objectiva, però no es pot adjudicar al resen nascut cap coneixement sobre ella, no té contingut psíquic. La pregunta aleshores és com pot repetir-se aquesta angoixa i recordar aquesta situació que permet identificar una situació de perill.

Per a respondre amb aquesta pregunta es basen en les p primeres exterioritzacions d'angoixa als nens: soledat, foscor i una persona agena al lloc de la mare. Tots recondueixen a la perduda de l'objecte: en efecte l'analogia amb l'angoixa de castració s'imposa, doncs, representa una separació d'un objecte estimat en frau sumo (perduda de l'amor patern de la dona), i la mateixa situació de naixement, l'angoixa més originària, és per una separació de la mare. Freud va més enllà: quan un nen enyora la seva mare, diu que és perquè sap que ella gaudeix de les seves necessitats sense dilació; vol resguardar-se de l'augment de la tensió de necessitat, de la insatisfacció; aquesta és la situació de perill, doncs, davant d'ella és impotent per la seva descarga. Impotent com va ser en el moment del naixement; aleshores s'ha repetit el moment del naixement; és a dir, s'ha repetit la situació de perill. Es tracta d'un augment enorme d'una energia intramitable. Així torna a aparèixer la reacció d'angoixa, i això és tot el que necessita retenir el lactant per identificar el perill i produir la reacció adequada. El contingut del perill es desplaça d'aquesta situació econòmica a la seva condició: la pèrdua de l'objecte. L'absència de la mare genera l'angoixa, perquè després podria haver-hi un problema major, el veritable. En aquest moment que l'angoixa desprèn producció deslliurada com a senyal de perill. La següent mudança de l'angoixa es dóna a la fase fàlica i segueix els lineaments de la pèrdua de l'objecte: és l'angoixa de castració, la separació dels genitals que mantenen la possibilitat de reunió amb la mare. El contingut de les situacions de perill anirà mudant-se al llarg del desenvolupament libidinal i desemboca en l'angoixa social, malgrat que el Jo les pot mantenir de costat a costat. En el cas de la neurosis, Freud diu que l'angoixa sempre es recondueix a una angoixa de castració, i segons sigui el moment d'angoixa exterioritzada es parla d'una repressió o pitjor aconseguida.

Angoixa senyal, desenvolupament d'angoixa i repressió.[modifica]

En la segona teoria sobre l'angoixa, Freud posa l'énfasis a la necessitat d'un perill extern, ara és evident que un perill intern no pot evocar l'arquetipus de l'angoixa: aquest perill extern en què el nen va patir i que va durar en l'inconscient adult és la castració. Però el que és més important és que l'angoixa no és el resultat de la repressió, si no la seva condició: és el Jo, l'únic capaç de generar i sentir angoixa, el que es defèn dels perills d'Ell i del Superjò, com ho fa del món exterior, és a dir generant un petit senyal d'angoixa, o un pron angoixat, que posa en marxa el mecanisme del principi de plaer i activa així el mecanisme de repressió que posa al Jo a salvo de l'emoció perillosa, la seva satisfacció del qual perjudicaria la conseqüència temuda o la consumició de la situació de perill. Veiem com Freud aconsegueix així una major consistència en la segona teoria sobre l'angoixa. El lector ha de tenir en compte que la dificultat de comprendre un concepte psicoanalític tan important (com repressió, pulsió, Ell, Jo, el Superjò, principis de la vida anímica, etc. ), es desconeix els principals motius teòrics del Psicoanàlisis.