Direcció General de la Policia

De Viquipèdia
Jump to navigation Jump to search
Infotaula d'organitzacióDirecció General de la Policia
Dades bàsiques
Tipus entitat direcció general
Organització i govern
Seu central 
Afiliacions Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Modifica dades a Wikidata

El lloc de la Direcció General de la Policia, o DGP, és el de màxima direcció del comandament del cos de Mossos d'Esquadra, la policia catalana, i de tot l'aparell administratiu subsegüent.[1] Amb l'última reorganització del departament en què es va eliminar la secretaria de seguretat, la direcció va passar a dependre directament de la Conselleria d'Interior del govern català.[2]

Segons el Decret 243/2007:

« Corresponen a la persona titular de la Direcció General de la Policia el comandament directe del cos de mossos d’esquadra i la direcció, coordinació operativa i inspecció dels seus serveis, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, així com vetllar per garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya. »
— Article 132 del Decret 243/2007 d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació[3]

Aquest lloc no l'ocupa un policia de carrera sinó que és un càrrec polític de confiança nomenat pel govern. Des del gener del 2011 fins al maig del 2014 el director va ser Manel Prat i Peláez.[4][5] El càrrec més alt de naturalesa pròpiament policial recau a la Subdirecció Operativa de la Policia.

Funcions[modifica]

Les funcions de la Direcció General de la Policia, segons es detallen al següent article 133, són:[6]

 1. El comandament directe de les unitats policials i administratives que en depenen.
 2. Elaborar i formular propostes a la Secretaria de Seguretat sobre l'organització general del cos de Mossos d'Esquadra i del personal tècnic i facultatiu i la determinació de les necessitats del personal en les diverses escales, categories i especialitats.
 3. Elaborar i dictar circulars i instruccions per dirigir l'activitat del cos de Mossos d'Esquadra i dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat policial.
 4. Exercir les funcions que li encomani la normativa vigent en matèria de seguretat privada, de seguretat ciutadana, de violència esportiva i de dispositius de videovigilància de policies locals i de policia de la Generalitat - mossos d'esquadra.
 5. Desenvolupar les funcions que corresponen a l'autoritat governativa en l'exercici dels drets de reunió i manifestació en l'àmbit territorial del desplegament de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
 6. Aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari del cos de mossos d'esquadra i l'específic del personal facultatiu i tècnic en els termes previstos en la legislació vigent.
 7. Elaborar i remetre a la Secretaria de Seguretat les convocatòries d'accés i provisió i les propostes de modificació de la relació de llocs de treball, ofertes d'ocupació del cos de mossos d'esquadra i del personal facultatiu i tècnic.
 8. Executar el pressupost assignat al seu centre directiu, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a la Secretaria de Seguretat i a la Secretaria General del Departament.
 9. Proposar a la Secretaria de Seguretat el Pla director de sistemes d'informació i telecomunicacions de l'àmbit del servei policial el qual s'ha d'integrar en el Pla director de SITIC del Departament.
 10. Dirigir l'elaboració dels estudis i informes necessaris per a l'exercici de les competències pròpies en el camp de la seguretat ciutadana.
 11. Dirigir l'elaboració d'informes d'impacte de gènere i elaborar propostes a la Secretaria de Seguretat sobre la igualtat de gènere.
 12. Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació i la resta de normativa vigent en matèria de seguretat pública i policia.

Estructura de la DGP[modifica]

Estructura policial que en depèn[modifica]

Organigrama de l'estructura de la Direcció General de la Policia del cos de Mossos d'Esquadra.
 • Divisió d'Informació: s'encarrega d'investigar i perseguir aquelles organitzacions criminals que tenen objectius ideològics i no lucratius.

Estructura administrativa que en depèn[modifica]

a) Subdirecció General d'Administració i Serveis

b) Subdirecció General de Recursos Humans

c) Subdirecció General de Seguretat Interior

d) Serveis de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos

e) Serveis d'Assessorament Jurídic

f) Àrea de Comunicació

g) Àrea de Protocol

Llista de responsables de la DGP[modifica]

Les tasques de direcció de la policia catalana han estat desenvolupades per un càrrec que ha canviat de nom algunes vegades:

Direcció General de Seguretat Ciutadana

Comissaria General de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Direcció General de Seguretat Ciutadana

Direcció General de la Policia

Enllaços externs[modifica]

Notes[modifica]