Diversitat funcional

De Viquipèdia
Salta a: navegació, cerca

Diversitat funcional és un terme alternatiu al de discapacitat que ha començat a utilitzar-se per iniciativa de les mateixes persones afectades i pretén substituir altres termes amb una semàntica que pot considerar-se pejorativa, com ara "discapacitat" o "minusvalidesa". Finalment, inclou una conceptualització de l'educació inclusiva, els determinants i la descripció de directrius basades en l'experiència.[1] Com es cita a l'article de la Web of Science: "Inclusive education and functional diversity: "Knowing realities, transforming paradigms and providing elements for practice". Es proposa un canvi cap a una terminologia no negativa, no rehabilitadora, sobre la diversitat funcional.[1][2] El terme va ser proposat en el Fòrum de Vida Independent, el mes de gener de 2005.[2] Extret de l'article: "Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano".

La diversitat funcional podria entendre's també com un fenomen, fet o característica present en la societat que, per definició, afectaria a tots els seus membres per igual, a causa que durant la infància i la senectut, totes les persones són dependents. Per tant, és possible afirmar que, en un moment donat, en la societat existeix diversitat funcional de la mateixa manera que s'observa diversitat culturalsexual o generacional.

El canvi terminologic ha donat lloc també a una nova manera d’entendre el fenomen i ha significat la descripció de un Modelo de la Diversidad.

El terme dones i homes amb diversitat funcional és una cosa inherent a l'esser humà que, en moltes ocasions, pot ser de caràcter transitori o circumstancial, per la qual cosa aflora els seu caràcter de conflicte social de forma directa, indirecta, transitòria o definitiva i a tots ens arriba. El terme consta de quatre paraules, i això la fa a priori més complexa d'utilitzar que el terme que pretén substituir: persones amb discapacitat.[2]

El terme diversitat funcional està format per dues paraules que l’engloben en un sol significat.

Els inicis de la diversitat funcional[modifica]

El principi de la diversitat funcional comença amb els treballs de la sociologia critica de la discapacitat, desenvolupats a Anglaterra a partir de la dècada dels 80 del segle passat. Es tracta d’un nou paradigma produït per la confluència de diversos corrents de pensament: les teories materialistes (Finkelstein, Oliver, Abberley), la teoria feminista ( Jenny Morris) i diversos autors enquadrats en les corrents post-modernes. Davant dels plantejaments sociològics positivistes i interpretatius, la sociologia critica de la discapacitat pretén, en primer lloc, realitzar les seves recerques incorporant de forma activa la veu de les persones amb diversitat funcional i en segon lloc, considera que l’orientació de la recerca no ha de centrar-se en l’anàlisi de les persones amb diversitat funcional, sinó en la societat incapacitada, en les estructures socials que originen i mantenen l’opressió. Per això, la discapacitat no pot ser contemplada com un estat estàtic, sinó com alguna cosa temporal i canviant.[3]

Finalment, entén que l’objectiu de la recerca sociològica és la consecució de l’emancipació de les persones amb diversitat funcional mitjançant la transformació social.[3]

La diversitat funcional és, en resum, un model sociopolític que pretén superar la concepció naturalista de la discapacitat defensada pel model mèdic, sorgit des del pensament científic a partir del segle XVII. El punt nuclear d’aquest nou model és la distinció entre “ discapacitat” i “diversitat funcional”.[3] Com consta en l' article "Human rights and justice to people with functional diversity" de la Web of science.

Discapacitat i diversitat funcional[modifica]

Per establir diferències entre diversitat i discapacitat, direm que per diversitat funcional s’entén la manca parcial o total d’un membre, o la possessió d’un membre, òrgan o mecanisme del cos que té un funcionament diferent. És, doncs, un concepte referit al plànol corporal de l’individu. Per contra, el model social concep la discapacitat com el conjunt de desavantatges o limitacions de l’activitat que tenen el seu origen en la manera d’estar organitzada la societat, quan margina o exclou a les persones amb diversitat funcional. En suma, el model social remarca que la discapacitat no es un fenomen patològic natural, tal com s’apuntava des del model mèdic.[3]

L'entorn social[modifica]

L’entorn social, construït per persones sense diversitat funcional utilitzant les seves pròpies normes, discrimina o exclou als grups de persones amb diversitat funcional, la qual cosa fa emergir la discapacitat. Són les barreres – econòmiques, socials, polítiques o culturals – que la societat ha anat construint, per acció o omissió, les que incapaciten als individus amb diversitat funcional.[3]

El model social introdueix, doncs, un autèntic gir en el tractament del tema. En concebre la discapacitat com un categoria social i política, converteix en qüestions significatives la justícia, la igualtat, la ciutadania i els drets humans de les persones amb diversitat funcional.[3]

A la llum del principi d’igualtat jurídica vigent i de l’exclusió experimentada per aquests col·lectius, degut a la interacció entre les diferències corporals que presenten i una societat incapacitada, sorgeixen les reivindicacions morals per a fer front al que els afectats – o les seves famílies -  perceben com a injustícies. Els avenços socials produïts des dels últims decennis del segle XX suposen que els Drets Humans i la justícia amb les persones amb diversitat funcional se’ls deixi de contemplar únicament com a persones que han de ser rehabilitades i assistides, passant ara a ser contemplades també com a persones jurídiques. És a dir, com a ciutadans que han de tenir els mateixos drets que la resta de membres de la comunitat.[3]

L’expansió del reconeixement dels drets humans - drets civils, polítics i socials -  fins a abastar a les persones amb diversitat funcional atorga a les mateixes - quan són implements- el respecte social necessari perquè puguin construir el seu autorespecte, com a forma positiva de referir-se a si mateixes.[3] Citat a l'article "Human rights and justice to people with functional diversity" de la Web of science.

Els drets socials[modifica]

La Convenció del 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat inclou un conjunt de drets socials reconeguts amb diversitat funcional. Alguns d'ells són els següents:

-   Article 3: reconeix el dret a la no discriminació i el dret a la igualtat d’oportunitats.

-   Article 5: reconeix la igualtat davant la llei i els ajustos raonables, la qual cosa repercuteix en els altres drets socials.

-   Article 19: reconeix al dret a la vida independent i a la inclusió en la comunitat, la qual cosa suposa el dret a disposar del servei d’assistència domiciliària, dels serveis a la comunitat o de l’assistència personal.

-   Article 24: es refereix al dret a un sistema d’educació inclusiu, incorporant l’accessibilitat, els suports raonables i les mesures de suport personalitzades.

-   Article 25: reconeix el dret a la salut, la qual cosa es concreta en el disseny de serveis de salut que assumeixi les especificitats de les persones amb diversitat funcional, la formació de professionals perquè prestin una atenció amb la mateixa qualitat que altres persones i que sigui respectuosa amb la dignitat i els drets humans.

-   Article 26: reconeix el dret a l’habilitació i rehabilitació en diferents àmbits - salut, educació, ocupació i serveis socials-.

-   Article 27: reconeix el dret al treball i l’ocupació en entorns inclusius i accessibles.

En resum, el discurs moral-jurídic de la Convenció del 2006 és la promoció del respecte moral a la dignitat de totes les persones amb diversitat funcional. Aquesta promoció queda connectada al reconeixement d’iguals drets humans o a l’assegurament d’iguals condicions d’accés als mateixos.[4]

Referències[modifica]

  1. 1,0 1,1 Diaz-Posada, LE «Inclusive education and functional diversity: Knowing realities, transforming paradigms and providing elements for practice». Zona próxima, 24, 2016, pàg. 43-60. DOI: 10.14482/zp.24.8721.
  2. 2,0 2,1 2,2 Lobato, M. «Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano». Manuel Lobato, Javier Romañach. [Consulta: 17 novembre 2017].
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Paya, MA «Human rights and justice to people with functional diversity». Recerca-revista de pensament & analisi, 19, 2016, pàg. 13-33. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2016.19.2 [Consulta: 19 febrer 2018].
  4. «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad». [Consulta: 22 febrer 2018].

Vegeu també[modifica]