Llista de municipis d'Osca

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Divisió municipal d'Osca Llista dels municipis de la província d'Osca amb les seves dades bàsiques.


Actualitza ara

Informació actualitzada per un bot. Els canvis manuals es perdran quan s'actualitzi!


Escut Municipi Població Superfície
km²
Densitat Altitud Codi
postal
Codi
territorial
Dades a Wikidata
A Buerda 162 17,8 9,08 569 22360 22133
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Abiego 261 38,2 6,83 539 22143 22001
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Abizanda 162 44,8 3,61 636 22392 22002
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Agüero 143 94,2 1,52 696 22808 22004
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albalat de Cinca 1.138 44,2 25,73 188 22534 22007
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albalatillo 200 9,1 21,86 259 22220 22008
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albelda 702 51,9 13,52 361 22558 22009
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albero Alto 125 19,3 6,48 442 22112 22011
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Albero Bajo 130 22,2 5,85 411 22 22012
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alberuela de Tubo 308 20,8 14,81 352 22212 22013
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcalá d'o Bispe 370 47,8 7,73 517 22135 22015
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcalá de Gurrea 231 71,4 3,23 461 22282 22014
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcolea de Cinca 1.092 83,2 13,12 186 22410 22017
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alcubierre 412 115,3 3,57 466 22251 22018
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alerre 221 8,9 24,72 505 22194 22019
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alfántega 130 8,8 14,83 240 22416 22020
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almudébar 2.439 201,5 12,11 456 22270 22021
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Almuniente 440 37,6 11,72 337 22255 22023
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Alquèssar 348 32,4 10,75 660 22145 22024
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Angüés 373 56,5 6,6 543 22123 22027
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ansó 418 201,5 2,07 860 22728 22028
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Antillón 133 22,4 5,94 513 22133 22029
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aragüés del Port 120 64,4 1,86 970 22730 22032
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Areny de Noguera 308 119 2,59 709 22583 22035
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Argavieso 119 9,7 12,25 481 22135 22036
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Arguis 160 62,8 2,55 1.044 22150 22037
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Avosca 210 52,5 4 616 22147 22003
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ayerbe 1.073 63,9 16,79 582 22800 22039
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Azara 170 14,5 11,73 429 22311 22041
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Azlor 154 15,9 9,69 496 22311 22042
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Aísa 324 81 4 1.043 22860 22006
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Baells 91 39,8 2,29 610 22569 22043
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bailo 262 164,4 1,59 714 22760 22044
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Banastás 334 4,7 71,74 532 22194 22047
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barbastre 17.295 107,6 160,74 341 22300 22048
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barbués 86 19,6 4,39 361 22255 22049
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Barbuñales 96 18,7 5,12 468 22132 22050
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bellver de Cinca 1.306 82,6 15,8 196 22533 22052
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Benasc 2.306 233,2 9,89 1.138 22440 22054
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Benavarri 1.168 157,1 7,43 792 22580 22053
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Beranui 68 63,8 1,07 1.160 22485 22246
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Berbegal 322 49 6,57 512 22131 22055
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bielsa 482 202,4 2,38 1.053 22350 22057
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bierge 253 145 1,74 600 22144 22058
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Biescas 1.602 189,1 8,47 860 22630 22059
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Binacet 1.577 78,5 20,09 279 22510 22060
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Binèfar 10.070 25,1 401,27 286 22500 22061
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Biscarrués 186 30,2 6,16 472 22807 22063
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bissaürri 183 63,2 2,9 1.108 22470 22062
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bizién 139 13,8 10,1 394 22190 22248
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Blecua y Torres 186 36,2 5,14 465 22133 22064
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bonansa 92 37,3 2,47 1.256 22486 22067
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Borau 87 41,7 2,09 1.008 22860 22068
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Broto 599 128 4,68 905 22370 22069
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Bárcabo 117 87,9 1,33 713 22148 22051
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Caldearenas 242 192,3 1,26 650 22624 22072
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Campo 463 22,9 20,26 691 22450 22074
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Camporrells 151 26,7 5,65 665 22570 22075
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Canal de Berdún 337 133,3 2,53 688 22770 22076
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Candasnos 418 122,4 3,41 283 22591 22077
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Canfranc 596 71,6 8,33 1.040 22880 22078
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Capdesaso 204 17,7 11,52 313 22... 22079
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Capella 360 60,7 5,93 526 22480 22080
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Casbas de Huesca 291 132,7 2,19 560 22142 22081
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castejón de Monegros 478 165,3 2,89 466 22222 22083
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castejón del Puente 328 25,4 12,9 382 22310 22082
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castelflorite 102 34,8 2,93 310 22... 22085
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castellonroi 324 37,6 8,62 442 22572 22089
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castiello de Jaca 242 17,3 13,98 921 22710 22086
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castigaleu 96 26,5 3,62 836 22587 22087
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castillazuelo 162 15,3 10,57 368 22313 22088
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Castilló de Sos 833 31,6 26,4 904 22466 22084
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chimillas 396 10 39,44 520 22194 22096
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Chistén 122 75,9 1,61 1.378 22367 22114
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Colungo 128 40,6 3,15 609 22148 22090
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Esplucs 673 73 9,22 281 22535 22099
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Estada 203 15,9 12,79 382 22424 22102
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Estadella 840 50,4 16,67 450 22423 22103
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Estopanyà 116 88,7 1,31 753 22589 22105
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fago 26 50,4 0,52 888 22729 22106
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fanlo 113 187,1 0,6 1.320 22375 22107
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fiscal 386 170,1 2,27 768 22373 22109
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fonts 886 51,9 17,08 471 22422 22110
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fraga 15.373 437,6 35,13 118 22520 22112
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gia 92 26,1 3,52 1.162 22465 22095
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Graus 3.415 299,8 11,39 542 22430 22117
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Grañén 1.731 124 13,96 332 22260 22116
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Gurrea de Gállego 1.450 192 7,55 341 22280 22119
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Hoz y Costean 240 57,5 4,18 504 22312 22908
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Huerto 228 86,7 2,63 370 22210 22124
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ibieca 108 14,9 7,23 640 22122 22126
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Igriés 719 19,2 37,51 599 22193 22127
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ilche 188 63,7 2,95 320 22415 22128
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Isàvena 233 118,5 1,97 751 22482 22129
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jaca 13.620 412,2 33,04 820 22700 22130
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Jasa 102 8,9 11,45 944 22731 22131
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
L'Almúnia de Sant Joan 722 35,7 20,25 349 22420 22022
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Fova 600 218,8 2,74 630 22336 22113
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Pobla de Castre 419 29,4 14,26 649 22435 22187
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Sotonera 915 165,5 5,53 509 22161
22160
22810
22162
22904
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
La Vall de Bardaixí 60 45,5 1,32 873 22451 22243
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Laluenga 202 36,5 5,54 479 22125 22135
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lalueza 882 88,2 10 285 22214 22136
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lanaja 1.173 183,7 6,39 369 22... 22137
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Laperdiguera 91 11,3 8,04 462 22126 22139
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Las Peñas de Riglos 272 217,9 1,25 678 22... 22173
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lascellas-Ponzano 135 27,3 4,94 486 22124 22141
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Laspuña 279 45,3 6,16 725 22361 22144
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lasquarri 138 31,9 4,33 647 22586 22142
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lo Grau 391 63,8 6,13 467 22390 22115
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Loarre 350 74,4 4,7 773 22809 22149
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Loporzano 580 169,3 3,43 581 22192 22150
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Lupiñén-Ortilla 342 110,1 3,11 469 22811 22905
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monesma i Queixigar 66 62,6 1,05 1.025 22587 22155
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Monflorite-Lascasas 468 29,2 16,05 436 22... 22156
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Montanui 241 174,2 1,38 1.205 22487 22157
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Montsó 17.839 155 115,07 273 22400 22158
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Naval 265 47,3 5,6 631 22320 22160
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Novales 172 20,1 8,56 464 22113 22162
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Nueno 574 147,2 3,9 730 22193 22163
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
O Pueyo d'Araguás 173 61,8 2,8 701 22338 22190
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Olvena 67 15,9 4,22 522 22425 22164
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ontinyena 519 137 3,79 215 22232 22165
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Os Corrals 99 40,2 2,46 620 22809 22151
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Ossó de Cinca 638 27,7 23,07 164 22532 22167
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Palo 32 14,4 2,22 739 22337 22168
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Panticosa 894 95,9 9,32 1.184 22661 22170
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Penyalba 726 156,7 4,63 254 22592 22172
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peralta de Alcofea 614 116,1 5,29 402 22210 22174
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peralta i Calassanç 272 114,9 2,37 523 22513 22175
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Peraltilla 225 16,2 13,89 248 22311 22176
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Perarrua 113 30,1 3,76 517 22460 22177
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pertusa 137 29,4 4,67 375 22... 22178
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Piracés 96 25,2 3,82 453 22... 22181
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Plan 281 87,4 3,22 1.119 22367 22182
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Poleñino 197 33 5,97 290 22216 22184
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Pozán de Vero 235 14,8 15,93 408 22313 22186
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puente la Reina de Jaca 276 48,1 5,73 707 22753 22902
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puidemoros 329 9,3 35,4 246 22416 22193
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Puértolas 222 99,9 2,22 1.160 22362 22189
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Quicena 329 9,7 34,02 476 22191 22195
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Robres 523 64,2 8,14 400 22252 22197
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salas Altas 312 20,7 15,05 513 22314 22201
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salas Bajas 191 12,9 14,77 460 22314 22202
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Salillas 104 28,3 3,67 420 22110 22203
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sallent de Gállego 1.554 162,1 9,58 1.305 22640 22204
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Samianigo 9.423 586,8 16,06 780 22600 22199
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
San Chuan de Plan 154 55,5 2,77 1.122 22367 22207
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sangarrén 211 32,2 6,55 379 22100 22206
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sant Esteve de Llitera 620 71,9 8,62 420 22512 22205
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sant Miquel del Cinca 799 106,5 7,5 225 22413 22903
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa Cilia 251 28,1 8,94 649 22791 22208
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa Creu de la Serós 192 27 7,12 788 22792 22209
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa Llestra i Sant Quilis 77 23,3 3,3 561 22461 22212
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Santa María de Dulcis 206 27,2 7,59 437 22313 (Huerta de Vero)
22146 (Buera)
22906
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sanui i Alins 175 51,2 3,42 454 22421 22040
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sarinyena 4.131 275,6 14,99 281 22200 22213
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Saünc 319 73,4 4,35 1.135 22468 22200
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Secastella 148 47,4 3,12 612 22439 (Secastilla y Ubiergo)
22391 (Torreciudad)
22214
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sena 486 104,7 4,64 221 22230 22217
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Senés de Alcubierre 45 20,5 2,19 390 22253 22218
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sesa 157 30,8 5,09 437 22110 22220
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sessué 126 5 25,2 1.050 22467 22221
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Siétamo 686 49 14 559 22120 22222
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Sopeira 91 44,1 2,06 704 22583 22223
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tamarit de Llitera 3.393 110,6 30,68 360 22550 22225
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tardienta 929 90,6 10,25 389 22240 22226
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tella-Sin 227 89,5 2,54 1.384 22364 22227
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tierz 823 6,5 125,84 467 22192 22228
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tolba 125 59 2,12 696 22585 22229
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tor-la-ribera 97 32,1 3,03 1.085 22483 22233
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torla-Ordesa 312 185,2 1,68 1.032 22376 22230
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torralba de Aragón 109 40,4 2,7 380 22254 22232
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torrent de Cinca 1.121 56,8 19,73 109 22590 22234
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torres de Alcanadre 82 17,6 4,65 340 22132 22235
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Torres de Barbués 260 13,9 18,65 345 22255 22236
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Tramaced 108 15,4 7 418 22268 22239
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valfarta 62 33,2 1,87 372 22223 22242
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valldellou 90 30,4 2,96 460 22571 22045
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Valle de Echo 799 234,4 3,41 800 22720 22901
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vallobar 879 127,7 6,88 154 22234 22046
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vensilló 408 10,4 39,35 210 22549 22909
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Viacamp i Lliterà 40 107,7 0,37 602 22585 22247
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vilanova d'Éssera 176 7 24,97 982 22467 22249
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vilanova de Sixena 341 146,4 2,33 230 22231 22251
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Vilella de Cinca 497 16,5 30,04 126 22528 22245
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Villanúa 553 58,2 9,5 953 22870 22250
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Xalamera 130 11,5 11,31 195 22233 22094
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yebra de Basa 161 90,9 1,77 884 22610 22252
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Yésero 63 30,2 2,08 1.132 22639 22253
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
el Campell 624 58 10,76 499 22560 22016
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
el Pont de Montanyana 100 48,6 2,06 528 22584 22188
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
el Torricó 1.429 32,4 44,09 265 22540 22025
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
l'Aïnsa-Sobrarb 2.297 284,8 8,07 569 22330 22907
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
la Foradada del Toscar 158 106,2 1,49 980 22452 22111
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
la Vall de Lierp 60 32,8 1,83 1.012 22451 22244
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
les Paüls 234 81,7 2,86 1.431 22471 22143
Modifica les dades a Wikidata
Modifica les dades a Wikidata
Fi de la llista autogenerada.