Plantilla:Infobox election

Padlock-silver-medium.svg
De Viquipèdia
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]
Wikidata Stamp Rec Light.svg

Permet representar els resultats finals agregats d'unes eleccions. També integra la presentació de resultats de referèndums, ja siguin binaris (Sí/No) o multiopció.

Sintaxi

{{infotaula eleccions}}

No requereix cap més paràmetre per funcionar. El 100% dels continguts s'obtenen de Wikidata (WD).

Les instruccions sobre quines propietats fa servir i com s'han de carregar per obtenir el resultat desitjat es troben a les següents seccions. No obstant això, a #Paràmetres de configuració trobareu alguns paràmetres per fer canvis de configuració.

Funcionament

Procés de càrrega de dades
Hi ha una llista dels casos amb la infotaula antiga que no tenen les propietats bàsiques carregades.

La infotaula eleccions funciona exclusivament amb continguts WD.

Sap gestionar els següents tipus d'eleccions:

 • Sufragi directe: eleccions mitjançant votació directe a un candidat; guanya aquell que més vots n'obtinguin.
 • Sufragi indirecte: la votació dels electors és igual a la directa, però no s'obté només un electe, sinó un conjunt de representants que triaran el president/màxim representant.
 • Sistema electoral de segona volta: És un sufragi directe en el qual, si cap candidat treu majoria absoluta, es fa una segona votació on només hi participen els dos candidats més votats a la primera volta.
 • Representació proporcional amb llista de partit o Eleccions proporcionals: Típiques de votació per cambres parlamentàries on es vota a una llista d'un partit o coalició. En aquest cas, l'aplicació d'una fórmula sobre el nombre de vots determina el nombre de llocs o escons obtinguts per la llista del partit. Aquesta llista pot ser oberta o tancada. Aquest aspecte és indiferent per la infotaula, ja que només mostra els resultats finals, però no els diputats electes.
 • Escrutini majoritari plurinominal o Eleccions multi-vot: Són eleccions on cada elector pot votar a més d'un candidat. En aquesta modalitat es disposa de tants vots com posicions a cobrir, i en el cas de Vot limitat (Q3786779), s'en disposen de menys. En el mètode multi-vot, la infotaula només treballa amb la informació de la P991, és a dir, a posteriori de la data electoral, per evitar llargues llistes de Candidat (P726) que no resultaran electes. Tot i que la votació és per candidat i no per llistes de partit, la infotaula pot presentar informació dels electes agregada per partits (quan les P991 contenen Nombre d'electes en una legislatura (P1410)), mostrant els escons aconseguits, o bé presentar la llista de persones electes, mostrant els vots obtinguts; en aquest cas, els ratis mostrats representen el suport rebut pels electors, si bé la suma pot ser superior a 100%, en tractar-se d'un model multi-vot. Això permet tractar l'item amb els resultats globals i els items amb els resultats per circumscripció.
 • Eleccions dobles: són de fet dues o més eleccions que se celebren dins una mateixa jornada electoral. Habitualment són eleccions a dues cambres en sistemes bicamerals, però també hi ha eleccions municipals que elegeixen alcalde i regidors de forma separada, amb dos sufragis directes. La infotaula només té previst la situació de DOS eleccions amb un càrrec cadascun.
 • Referèndum: són votacions on, a diferència de les eleccions, el vot no és un suport a una opció política, sinó a favor o en contra d'un text en forma de pregunta. En casos molt excepcionals es produeixen referèndums on la resposta no és binària sinó una "elecció" entre diverses possibles respostes. Per tractar aquests casos, l'estructura d'informació és anàloga a la d'una elecció, amb petites diferències.

Al següent resum veiem les propietats utilitzades i les estructures de WD corresponents als exemples de la documentació per cada tipus d'elecció:

Instruccions i

model de dades WD >>

sufragi directe / sufragi indirecte representació proporcional amb llista de partit sistema electoral de segona volta escrutini majoritari plurinominal Eleccions dobles Referèndums
Tipus elecció >> directe indirecte proporcional item eleccions volta 1 volta 2 item eleccions item eleccions elecció 1 elecció 2
Instància de (P31) Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Volta d'unes eleccions (Q24097670) Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Grup d'eleccions (Q76853179) + Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Obligatori. Ha de ser = Referèndum (Q43109) o una subclasse de.
Imatge (P18) opcional, (Només si qualif.
Representa a (P180) = Papereta electoral (Q905151))
opcional, (Només si qualif.
Representa a (P180) = Papereta electoral (Q905151))
opcional, (Només si qualif.
Representa a (P180) = Papereta electoral (Q905151))
Estat (P17) obligatori
Jurisdicció (P1001) obligatori
Anterior (P155) obligatori obligatori
← 1a.volta
obligatori obligatori obligatori
Següent (P156) obligatori obligatori
2a.volta →
obligatori obligatori obligatori
Data (P585) obligatori. Si és multi-valor i no es refereix a una mateixa convocatòria, cal que vagi acompanyat de P518 indicant el significat d'aquesta data. obligatori. 2 valors + P518 amb enllaç a cada volta obligatori. mateixos comentaris que sufragi directe
Durada (P2047) + P518 = Campanya electoral (Q11642595) opcional opcional opcional
Càrrec a elegir (P541) obligatori

restricció d'un sol valor, si bé pot anar acompanyat d'un càrrec de vicepresident, quan es vota un tàndem presidencial.
- - -
qualifs.generals: Circumscripció electoral (P768), Legislatura (P2937), De (P642),

obligatori + qualifs.generals + Nombre d'escons (P1342), Capacitat (P1083) de la cambra quan no es voten tots. mateixos comentaris que sufragi directe mateixos comentaris que sufragi proporcional. obligatori restricció d'un sol valor mateixos qualifs. descrits abans
Sistema de votació (P8196) obligatori obligatori obligatori obligatori
Candidat (P726) obligatori

qualifs.generals:Partit (P102) o Representa (P1268), Representant del partit (P210), Vots rebuts (P1111), Candidat a la vicepresidència (P6149),

qualifs. de l'item del partit, o específics: Nom curt (P1813), Imatge del logotip (P154), Color (hexadecimal sRGB) (P465), Imatge del logotip (P154),

obligatori Només els "elegits" a la volta-1 opcional. A l'item agregat de l'elecció només es recullen els escons aconseguits pels candidats elegits Mateixes condicions que el tipus d'elecció corresponent Només si és multi-resposta. +Vots rebuts (P1111) + Color (hexadecimal sRGB) (P465)
Elegit (P991) obligatori

qualifs. Nombre d'electes en una legislatura (P1410) en cas d'eleccions proporcionals

obligatori, restricció d'un sol valor obligatori

qualifs. Nombre d'electes en una legislatura (P1410), quan sigui l'item agregat.

mateixos qualifs. descrits abans opcional
Nombre d'electors (P1867) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots emesos (P1868) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots vàlids (P1697) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots nuls (P5044) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots en blanc (P5045) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Format per (P527) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula. Apuntant als items de les voltes amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula. Apuntant als items de les voltes amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula.
Part de (P361) Pot indicar que forma part d'alguna agrupació, com ara, "eleccions al Parlament Europeu de l'any xxxx". Apuntant als items de les eleccions vinculades amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot indicar que forma part d'alguna agrupació, com ara, "eleccions al Parlament Europeu de l'any xxxx". Pot indicar alguna agrupació, però cal evitar repetir la P31 Apuntant als items de les eleccions vinculades amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot indicar que forma part d'alguna agrupació, com ara, "Referèndums del procés d'independència".
Mapa de distribució (P1846) opcional, (Només si qualif.
Representa a (P180) = Resultat electoral (Q19571328))
opcional, (Només si qualif.
Representa a (P180) = Resultat electoral (Q19571328))
opcional, (Només si qualif.
Representa a (P180) = Resultat electoral (Q19571328))
Lloc web (P856) opcional opcional opcional
Etiqueta (P2572) opcional opcional opcional
Causa immediata de (P1536) opcional opcional opcional
Títol (P1476) obligatori
Nombre de vots a favor (P8683) obligatori:P8683 + opcional:Color (hexadecimal sRGB) (P465), De (P642)
Nombre de vots en contra (P8682) obligatori:P8682 + opcional:Color (hexadecimal sRGB) (P465), De (P642)
Continguts de nivell superior
Durada del mandat (P2097) de Càrrec a elegir (P541)
Subclasse de (P279) de Càrrec a elegir (P541) nom curt del càrrec als escons aconseguits
Imatge de la bandera (P41) de Jurisdicció (P1001)
Instància de (P31) de Candidat (P726) permet determinar si les eleccions són personals o de llista de partit
Imatge (P18) de Candidat (P726) o de Representant del partit (P210) imatge personal del candidat en eleccions no proporcionals; o del cap de llista en eleccions proporcionals
Partit (P102) de Candidat (P726)
Nom curt (P1813) de Candidat (P726) sigles del partit polític que es mostra a les eleccions de tipus proporcional
Imatge del logotip (P154) de Candidat (P726) icona del partit polític que es mostra a les eleccions de tipus proporcional
Color (hexadecimal sRGB) (P465) de Candidat (P726) es fa servir per donar color a les barres de participació del candidat.

Paràmetres de configuració

Tot el contingut de la infotaula s'obté de la informació de WD, tal com es descriu a les pàgines d'exemples.

Addicionalment, la infotaula compta amb alguns paràmetres que permeten fer canvis al seu aspecte o funcionament.

 • type_election: La infotaula dedueix el tipus d'elecció o l'obté del Sistema de votació (P8196). En cas que es vulgui informar manualment, els valors acceptats són: direct, proportional, two_rounds, double.
 • election_name: Text que es mostra com a títol a la part superior de la infotaula. Pot ser útil per posar un text més sintètic. Per defecte, nom de l'article.
 • id_position1: En "eleccions dobles", es fa servir per defecte la lletra "A" per indicar els resultats de la primera elecció. Aquest paràmetre permet indicar quin caràcter es vol fer servir en el seu lloc.
 • id_position2: Similar a l'anterior, per bescanviar la lletra "B" per un altre dígit.
 • roundcolor_1: A les eleccions dobles i de doble volta, permet canviar el color que identifica la primera elecció o primera volta.
 • roundcolor_2: A les eleccions dobles i de doble volta, permet canviar el color que identifica la segona elecció o segona volta.
 • yes_color: Color de la barra de l'opció "Sí" en un referèndum. Per defecte és  #2ca02c .
 • not_color: Color de la barra de l'opció "No" en un referèndum. Per defecte és  #d62728 .
 • threshold_list: Abans de la data electoral es mostren tots els candidats. Després d'eleccions només es mostren: aquells que hagin aconseguit escó (en el cas d'eleccions proporcionals) o que hagin aconseguit més d'un 2% dels vots. Aquest paràmetre permet alterar aquest llindar. S'informa només la xifra.
 • item: Qid de l'item que volem tractar, cas que no sigui el de l'article.

Documentació tècnica

Veure: template:Infobox election/doctech/ús amb un resum de la funcionalitat de les diferents subplantilles.

Exemples

Mostra d'Infotaules eleccions
Wikidata Stamp Rec Light.svg
Bàsics: directe, proporcional per llistes, a dues voltes Eleccions directes: President USA, president electe entre diputats
Eleccions dobles: eleccions a dues cambres, etc. Eleccions dobles: més exemples, etc.
Sèries: Com a part d'una doble + només agregat + detall circumscripció Sèries: Nivell circumsc. amb "elecció directa" + dues agregacions: estat i país
Sèries: Eleccions municipals Referèndums: A dues voltes, amb multi-opció i amb opcions Sí/No bàsiques