Vés al contingut

Plantilla:Infobox election

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]


Permet representar els resultats finals agregats d'unes eleccions. També integra la presentació de resultats de referèndums, ja siguin binaris (Sí/No) o multiopció.

Sintaxi

{{infotaula eleccions}}

No requereix cap més paràmetre per funcionar. El 100% dels continguts s'obtenen de Wikidata (WD).

Les instruccions sobre quines propietats fa servir i com s'han de carregar per obtenir el resultat desitjat es troben a les següents seccions. No obstant això, a #Paràmetres de configuració trobareu alguns paràmetres per fer canvis de configuració.

Funcionament

Procés de càrrega de dades
Hi ha una llista dels casos amb la infotaula antiga que no tenen les propietats bàsiques carregades.

La infotaula eleccions funciona exclusivament amb continguts WD.

Sap gestionar els següents tipus d'eleccions:

 • Sufragi directe: eleccions mitjançant votació directe a un candidat; guanya aquell que més vots n'obtinguin.
 • Sufragi indirecte: la votació dels electors és igual a la directa, però no s'obté només un electe, sinó un conjunt de representants que triaran el president/màxim representant.
 • Sistema electoral de segona volta: És un sufragi directe en el qual, si cap candidat treu majoria absoluta, es fa una segona votació on només hi participen els dos candidats més votats a la primera volta.
 • Representació proporcional amb llista de partit o Eleccions proporcionals: Típiques de votació per cambres parlamentàries on es vota a una llista d'un partit o coalició. En aquest cas, l'aplicació d'una fórmula sobre el nombre de vots determina el nombre de llocs o escons obtinguts per la llista del partit. Aquesta llista pot ser oberta o tancada. Aquest aspecte és indiferent per la infotaula, ja que només mostra els resultats finals, però no els diputats electes.
 • Escrutini majoritari plurinominal o Eleccions multi-vot: Són eleccions on cada elector pot votar a més d'un candidat. En aquesta modalitat es disposa de tants vots com posicions a cobrir, i en el cas de Vot limitat (Q3786779), s'en disposen de menys. En el mètode multi-vot, la infotaula només treballa amb la informació de la P991, és a dir, a posteriori de la data electoral, per evitar llargues llistes de Candidat (P726) que no resultaran electes. Tot i que la votació és per candidat i no per llistes de partit, la infotaula pot presentar informació dels electes agregada per partits (quan les P991 contenen Nombre d'electes en una legislatura (P1410)), mostrant els escons aconseguits, o bé presentar la llista de persones electes, mostrant els vots obtinguts; en aquest cas, els ratis mostrats representen el suport rebut pels electors, si bé la suma pot ser superior a 100%, en tractar-se d'un model multi-vot. Això permet tractar l'item amb els resultats globals i els items amb els resultats per circumscripció.
 • Eleccions dobles: són de fet dues o més eleccions que se celebren dins una mateixa jornada electoral. Habitualment són eleccions a dues cambres en sistemes bicamerals, però també hi ha eleccions municipals que elegeixen alcalde i regidors de forma separada, amb dos sufragis directes. La infotaula només té previst la situació de DOS eleccions amb un càrrec cadascun.
 • Referèndum: són votacions on, a diferència de les eleccions, el vot no és un suport a una opció política, sinó a favor o en contra d'un text en forma de pregunta. En casos molt excepcionals es produeixen referèndums on la resposta no és binària sinó una "elecció" entre diverses possibles respostes. Per tractar aquests casos, l'estructura d'informació és anàloga a la d'una elecció, amb petites diferències.

Al següent resum veiem les propietats utilitzades i les estructures de WD corresponents als exemples de la documentació per cada tipus d'elecció:

Instruccions i

model de dades WD >>


sufragi directe / sufragi indirecte representació proporcional amb llista de partit sistema electoral de segona volta escrutini majoritari plurinominal Eleccions dobles Referèndums
Tipus elecció >> directe indirecte proporcional item eleccions volta 1 volta 2 item eleccions item eleccions elecció 1 elecció 2

Instància de (P31)> > > > > > > qualificadors:
Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Volta d'unes eleccions (Q24097670) Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Grup d'eleccions (Q76853179) + Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Obligatori. Ha de ser = Referèndum (Q43109) o una subclasse de.
Anterior (P155),
com qualificador de P31
obligatori obligatori
← 1a.volta
obligatori obligatori obligatori
Següent (P156),
com qualificador de P31
obligatori obligatori
2a.volta →
obligatori obligatori obligatori
Imatge (P18) opcional, (Només si qualif.
Representa l'entitat (P180) = Papereta electoral (Q905151))
opcional, (Només si qualif.
Representa l'entitat (P180) = Papereta electoral (Q905151))
opcional, (Només si qualif.
Representa l'entitat (P180) = Papereta electoral (Q905151))
Estat (P17) obligatori
Jurisdicció (P1001) obligatori
Data (P585) obligatori. Si és multi-valor i no es refereix a una mateixa convocatòria, cal que vagi acompanyat de P518 indicant el significat d'aquesta data. obligatori. 2 valors + P518 amb enllaç a cada volta obligatori. mateixos comentaris que sufragi directe
Data d'inici (P580) + Data de finalització (P582) Alternatiu a P585 quan les votacions no siguin dies concrets, sinó un període; s'apliquen les mateixes restriccions
Durada (P2047) + P518 = Campanya electoral (Q11642595) opcional opcional opcional
Càrrec a elegir (P541) obligatori

restricció d'un sol valor, si bé pot anar acompanyat d'un càrrec de vicepresident, quan es vota un tàndem presidencial.
- - -
qualifs.generals: Circumscripció electoral (P768), Legislatura (P2937), De (P642), Nombre de circumscripcions (P4253),

obligatori + qualifs.generals + Nombre d'escons (P1342), Capacitat màxima (P1083) de la cambra quan no es voten tots. mateixos comentaris que sufragi directe mateixos comentaris que sufragi proporcional. obligatori restricció d'un sol valor mateixos qualifs. descrits abans
Sistema de votació (P8196) obligatori obligatori obligatori obligatori
Candidat (P726) obligatori

qualifs.generals:
Imatge (P18), substitueix el valor de l'item del candidat
Partit (P102) o Representa (P1268), en candidatures personals
Representant del partit (P210), en candidatures de partits
Candidat a la vicepresidència (P6149), dins la candidatura del president
Vots rebuts (P1111), (obligatori)
Ordre dins la sèrie (P1545), fixa l'ordre abans de tenir resultats


qualifs. de l'item del partit, o específics:
Nom curt (P1813), Icona o logotip petit (P8972) o Imatge del logotip (P154), Color (hexadecimal sRGB) (P465) substitueixen el valor de l'item del partit,
Coalició política (P5832), de la candidatura
Es diu que és el mateix que (P460), "partit equivalent" a l'actual a les anteriors eleccions per calcular evolució de resultats

obligatori Només els "elegits" a la volta-1 opcional. A l'item agregat de l'elecció només es recullen els escons aconseguits pels candidats elegits Mateixes condicions que el tipus d'elecció corresponent Només si és multi-resposta. +Vots rebuts (P1111) + Color (hexadecimal sRGB) (P465)
Elegit (P991) obligatori

qualifs. Nombre d'electes en una legislatura (P1410) en cas d'eleccions proporcionals

obligatori, restricció d'un sol valor obligatori

qualifs. Nombre d'electes en una legislatura (P1410), quan sigui l'item agregat.

mateixos qualifs. descrits abans opcional
Nombre d'electors (P1867) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots emesos (P1868) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots vàlids (P1697) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots nuls (P5044) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Nombre de vots en blanc (P5045) obligatori obligatori opcional obligatori obligatori
Format per (P527) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula. Apuntant als items de les voltes amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula. Apuntant als items de les voltes amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula.
Part de (P361) Pot indicar que forma part d'alguna agrupació, com ara, "eleccions al Parlament Europeu de l'any xxxx". Apuntant als items de les eleccions vinculades amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot indicar que forma part d'alguna agrupació, com ara, "eleccions al Parlament Europeu de l'any xxxx". Pot indicar alguna agrupació, però cal evitar repetir la P31 Apuntant als items de les eleccions vinculades amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot indicar que forma part d'alguna agrupació, com ara, "Referèndums del procés d'independència".
Mapa de distribució (P1846) opcional, (Només si qualif.
Representa l'entitat (P180) = Resultat electoral (Q19571328))
opcional, (Només si qualif.
Representa l'entitat (P180) = Resultat electoral (Q19571328))
opcional, (Només si qualif.
Representa l'entitat (P180) = Resultat electoral (Q19571328))
Lloc web (P856) opcional opcional opcional
Etiqueta (P2572) opcional opcional opcional
Causa immediata de (P1536) opcional.
Permet construir una caixa al peu amb el relleu de càrrecs individuals (presidents, alcaldes, etc.); ex.:Eleccions a governador de Tòquio de 2016 (Q24639891). O bé, la investidura d'un president electe entre els diputats de l'elecció que estem tractant; ex:Eleccions al Parlament de Catalunya de 2021 (Q48838589).

Qualificadors possibles: L'objecte té el rol (P3831), De (P642), Càrrec a elegir (P541), Reemplaça (P1365), Elegit (P991),
Quan el valor de P1536 o del qualif. P3831 o de P31 de l'item de P1536 = Nomenament (Q1318578) o Investidura (Q167407), es construirà una caixa de relleu de càrrecs amb les dades dels qualificadors i/o de l'item apuntat per P1536.
Els valors de P1536 que no compleixin les condicions descrites, es llistaran com una línia normal de la infotaula; ex:Eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (Q17082048).

Mateixa descripció a altres tipus d'elecció opcional
Títol (P1476) obligatori
Nombre de vots a favor (P8683) obligatori:P8683 + opcional:Color (hexadecimal sRGB) (P465), De (P642)
Nombre de vots en contra (P8682) obligatori:P8682 + opcional:Color (hexadecimal sRGB) (P465), De (P642)
Continguts de nivell superior
Durada del mandat (P2097) de Càrrec a elegir (P541)
Subclasse de (P279) de Càrrec a elegir (P541) nom curt del càrrec als escons aconseguits
Imatge de la bandera (P41) de Jurisdicció (P1001)
Instància de (P31) de Candidat (P726) permet determinar si les eleccions són personals o de llista de partit
Imatge (P18) de Candidat (P726) o de Representant del partit (P210) imatge personal del candidat en eleccions no proporcionals; o del cap de llista en eleccions proporcionals
Partit (P102) de Candidat (P726)
Nom curt (P1813) de Candidat (P726) sigles del partit polític que es mostra a les eleccions de tipus proporcional
Imatge del logotip (P154) de Candidat (P726) icona del partit polític que es mostra a les eleccions de tipus proporcional
Color (hexadecimal sRGB) (P465) de Candidat (P726) es fa servir per donar color a les barres de participació del candidat.


Paràmetres de configuració

Tot el contingut de la infotaula s'obté de la informació de WD, tal com es descriu a les pàgines d'exemples.

Addicionalment, la infotaula compta amb alguns paràmetres que permeten fer canvis al seu aspecte o funcionament.

 • type_election: La infotaula dedueix el tipus d'elecció o l'obté del Sistema de votació (P8196). En cas que es vulgui informar manualment, els valors acceptats són: direct, proportional, two_rounds, double.
 • election_name / name: Text que es mostra com a títol a la part superior de la infotaula. Pot ser útil per posar un text més sintètic. Per defecte, nom de l'article.
 • id_position1: En "eleccions dobles", es fa servir per defecte la lletra "A" per indicar els resultats de la primera elecció. Aquest paràmetre permet indicar quin caràcter es vol fer servir en el seu lloc.
 • id_position2: Similar a l'anterior, per bescanviar la lletra "B" per un altre dígit.
 • roundcolor_1: A les eleccions dobles i de doble volta, permet canviar el color que identifica la primera elecció o primera volta.
 • roundcolor_2: A les eleccions dobles i de doble volta, permet canviar el color que identifica la segona elecció o segona volta.
 • yes_color: Color de la barra de l'opció "Sí" en un referèndum. Per defecte és  #2ca02c .
 • not_color: Color de la barra de l'opció "No" en un referèndum. Per defecte és  #d62728 .
 • threshold_list/ barrera_electoral: Abans de la data electoral es mostren tots els candidats. Després d'eleccions només es mostren: aquells que hagin aconseguit escó o que hagin aconseguit més d'un 2% dels vots en eleccions proporcionals o més de 25% en eleccions no proporcionals. Aquest paràmetre permet alterar aquest llindar. S'informa només la xifra (com ara, 3.5 o 1.0, etc.).
 • item: Qid de l'item que volem tractar, cas que no sigui el de l'article.
 • debug: Disposa d'un sistema de debug que mostra el valor de la col·lecció de paràmetres que ha rebut alguna de les subplantilles. Els valors possibles d'aquest paràmetre són:
 • core: dades rebudes per /core
 • prepdemo: dades rebudes per /prepare per al bloc demography
 • preprefe: dades rebudes per /prepare per al bloc referendum
 • prepcand: dades rebudes per /prepare per cada candidate
 • prepmult: dades rebudes per /prepare_multi
 • showblok: dades rebudes per /showblocks. Ha d'incloure la Qnnnnnn del candidat
 • showrefe: dades rebudes per /showblocks per al bloc referendum

Documentació tècnica

Veure: template:Infobox election/doctech/ús amb un resum de la funcionalitat de les diferents subplantilles.

Exemples

Mostra d'Infotaules eleccions
Bàsics: directe, proporcional per llistes, a dues voltes Eleccions directes: President USA, president electe entre diputats
Eleccions dobles: eleccions a dues cambres, etc. Eleccions dobles: més exemples, etc.
Sèries: Com a part d'una doble + només agregat + detall circumscripció Sèries: Nivell circumsc. amb "elecció directa" + dues agregacions: estat i país
Sèries: Eleccions municipals Referèndums: A dues voltes, amb multi-opció i amb opcions Sí/No bàsiquessufragi directe / sufragi indirecte
Eleccions presidencials finlandeses de 2018 (Q1658720)
 ← 2012 Modifica el valor a WikidataFinlàndia Modifica el valor a Wikidata 2024 Modifica el valor a Wikidata  → 
Data28 gener 2018 Modifica el valor a Wikidata
Tipuseleccions presidencials finlandeses Modifica el valor a Wikidata
Càrrec a elegirPresident de Finlàndia. Durada del mandat: 6 anys Modifica el valor a Wikidata
Participació
Electorat4.498.004 Modifica el valor a Wikidata
3.001.325
   66.73٪
Nombre de vots vàlids2.991.529    Nombre de vots en blanc  ?    Nombre de vots nuls 9.042
Resultat de la votació Modifica el valor a Wikidata
Sauli NiinistöElegit
1.874.334   62.65٪
 
representació proporcional amb llista de partit
Eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (Q17082048)
 ← 2012 Modifica el valor a WikidataCatalunya Modifica el valor a Wikidata 2017 Modifica el valor a Wikidata  → 
Data27 setembre 2015 Modifica el valor a Wikidata
Tipuseleccions al Parlament de Catalunya i eleccions anticipades Modifica el valor a Wikidata
Càrrec a elegir135 diputat al Parlament de Catalunya ≈ onzena legislatura de la Catalunya autonòmica. Durada del mandat: 4 anys Modifica el valor a Wikidata
Campanya electoral15 dies Modifica el valor a Wikidata
Participació
Electorat5.310.103 Modifica el valor a Wikidata
4.130.196
   77.78٪
Punt percentual 10.02
Nombre de vots vàlids4.114.244    Nombre de vots en blanc 21.895   Nombre de vots nuls 15.952
Resultat de la votació Modifica el valor a Wikidata
<1
2>
JxSí  — Raül Romeva i Rueda
1.628.714   39.59٪
Diputat 62
<1
2>
CS  — Inés Arrimadas García
736.364   17.9٪
Punt percentual 10.33
Diputat 9 → 25 Nombre d'escons 16
<1
2>
PSC  — Miquel Iceta i Llorens
523.283   12.72٪
Punt percentual 1.71
Diputat 20 → 14 Nombre d'escons 6
<1
2>
CSQP  — Lluís Rabell
Comparació amb: Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
367.613   8.94٪
Punt percentual 0.96
Diputat 13 → 11 Nombre d'escons 2
<1
2>
PPC  — Xavier García Albiol
349.193   8.49٪
Punt percentual 4.49
Diputat 19 → 11 Nombre d'escons 8
<1
2>
CUP-CC  — Antonio Baños i Boncompain
Comparació amb: Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres
337.794   8.21٪
Punt percentual 4.73
Diputat 3 → 10 Nombre d'escons 7
Unió Democràtica de Catalunya
103.293   2.51٪
Diputat

lang=ca Modifica el valor a Wikidata
Investidura a president de Catalunya de 2016 Modifica el valor a Wikidata
Reemplaça:Persona elegida:
Artur Mas i GavarróCarles Puigdemont i Casamajó Modifica el valor a Wikidata
Causa immediata de
12 gener 2016: Govern de Catalunya 2016-2017 Modifica el valor a Wikidata
sistema electoral de segona volta
Eleccions presidencials franceses de 2017 (Q7020999)
 ← 2012 Modifica el valor a WikidataFrança Modifica el valor a Wikidata 2022 Modifica el valor a Wikidata  → 
Data23 abril 2017, primera volta de les eleccions presidencials franceses de 2017
7 maig 2017, segona volta de les eleccions presidencials franceses de 2017 Modifica el valor a Wikidata
Tipuseleccions presidencials franceses Modifica el valor a Wikidata
Càrrec a elegirPresident de la República francesa. Durada del mandat: 5 anys Modifica el valor a Wikidata
Campanya electoral14 dies Modifica el valor a Wikidata
Participació
Primera volta Modifica el valor a Wikidata
Electorat47.582.183 Modifica el valor a Wikidata
37.003.728
   77.77٪
Punt percentual 1.65
Nombre de vots vàlids36.054.394    Nombre de vots en blanc 659.997   Nombre de vots nuls 289.337
Segona volta Modifica el valor a Wikidata
Electorat47.568.693 Modifica el valor a Wikidata
35.467.327
   74.56٪
Punt percentual 5.79
Nombre de vots vàlids31.381.603    Nombre de vots en blanc 3.021.499   Nombre de vots nuls 1.064.225
Resultat de la votació Modifica el valor a Wikidata Modifica el valor a Wikidata
Emmanuel Macron  — Renaixement
1
8.656.346   24.01٪
2
20.743.128   66.1٪
Marine Le Pen  — Reagrupament Nacional
1
7.678.491   21.3٪
Punt percentual 3.4
2
10.638.475   33.9٪
François Fillon  — Els Republicans
1
7.212.995   20.01٪
 

Modifica el valor a Wikidata
Investidura Modifica el valor a Wikidata
Reemplaça:Persona elegida:
François HollandeEmmanuel Macron Modifica el valor a Wikidata
Causa immediata de
presidència d'Emmanuel Macron Modifica el valor a Wikidata