Plantilla:Infotaula eleccions

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]
Wikidata Stamp Rec Light.svg


Permet representar els resultats finals agregats d'unes eleccions.

Sintaxi

{{infotaula eleccions}}

No requereix cap més paràmetre per funcionar. El 100% dels continguts s'obtenen de Wikidata (WD). Les instruccions sobre quines propietats fa servir i com s'han de carregar per obtenir el resultat desitjat es troben a les següents seccions.

No obstant això, a #Paràmetres de configuració trobareu alguns paràmetres per fer canvis de configuració.

Funcionament

Procés de càrrega de dades
Hi ha una llista dels casos amb la infotaula antiga que no tenen les propietats bàsiques carregades.

La infotaula eleccions funciona exclusivament amb continguts WD.

Sap gestionar els següents tipus d'eleccions:

 • Sufragi directe: eleccions mitjançant votació directe a un candidat; guanya aquell que més vots n'obtinguin.
 • Sufragi indirecte: la votació dels electors és igual a la directa, però no s'obté només un electe, sinó un conjunt de representants que triaran el president/màxim representant.
 • Eleccions a dues voltes: És un sufragi directe en el que si cap candidat treu majoria absoluta, es fa una segona votació on només participen els dos candidats més votats.
 • Eleccions proporcionals: Típiques de votació per cambres parlamentàries on es vota a una llista d'un partit o coalició. En aquest cas, l'aplicació d'una fórmula sobre el nombre de vots determina el nombre de llocs o escons obtinguts per la llista del partit. Aquesta llista pot ser oberta o tancada. Aquest aspecte és indiferent per la infotaula, ja que només mostra els resultats finals, però no els diputats electes.
 • Eleccions múltiples: són de fet dues o més eleccions que se celebren dins una mateixa jornada electoral. Habitualment són eleccions a dues cambres en sistemes bicamerals, però també hi ha eleccions municipals que elegeixen alcalde i regidors de forma separada, amb dos sufragis directes. La infotaula només té previst la situació de DOS eleccions amb un càrrec cadascun.

Al següent resum veiem les propietats utilitzades i les estructures de WD corresponents als exemples de la documentació per cada tipus d'elecció:

Instruccions i

model de dades WD >>

sufragi directe i indirecte elecció proporcionals sistema de doble volta Eleccions dobles
Tipus elecció >> directe indirecte proporcional item eleccions volta 1 volta 2 item eleccions elecció 1 elecció 2
Instància de (P31) Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició Volta d'unes eleccions (Q24097670) Eleccions + tipus + jurisdicció, etc. NO l'any o edició
Estat (P17) obligatori
Jurisdicció (P1001) obligatori
Anterior (P155) obligatori obligatori
Següent (P156) obligatori obligatori
Data (P585) obligatori Monovalor obligatori Multivalor + P518 amb enllaç a cada volta obligatori Monovalor
Data d'inici (P580) + Data de finalització (P582) Alternatiu a P585 quan el període de votació sigui +1 dia, amb mateixes restriccions
Durada (P2047) + P518 = Campanya electoral (Q11642595) opcional opcional
Càrrec a elegir (P541) obligatori

Monovalor, si bé pot anar acompanyat d'un càrrec de vicepresident, quan es vota un tàndem presidencial.

qualifs.generals: Circumscripció electoral (P768), Legislatura (P2937), De (P642),

obligatori qualifs.generals + Nombre d'escons (P1342), Capacitat (P1083) de la cambra quan no es voten tots. mateixos comentaris que sufragi directe obligatori multivalor (els dels items de cada elecció)

mateixos qualifs. descrits abans

obligatori monovalor (inclosos a l'item global)

mateixos qualifs. descrits abans

Sistema de votació (P8196) obligatori obligatori
Candidat (P726) obligatori

qualifs.generals:Partit (P102) o Representa (P1268), Persona rellevant (P3342), Vots rebuts (P1111), Candidat a la vicepresidència (P6149),

qualifs. de l'item del partit, o específics: Nom curt (P1813), Logotip (P154), Color (hexadecimal sRGB) (P465), Logotip (P154),

obligatori Només els "elegits" a la volta-1 Mateixes condicions que el tipus d'elecció corresponent
Elegit (P991) obligatori

qualifs. Nombre de parlamentaris en la legislatura (P1410) en cas d'eleccions proporcionals

obligatori Monovalor mateixos qualifs. descrits abans
Nombre d'electors (P1867) obligatori obligatori
Nombre de vots emesos (P1868) obligatori obligatori obligatori
Nombre de vots vàlids (P1697) obligatori obligatori obligatori
Nombre de vots nuls (P5044) obligatori obligatori obligatori
Nombre de vots en blanc (P5045) obligatori obligatori obligatori
Format per (P527) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula. Apuntant als items de les voltes amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Apuntant als items de les voltes amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot apuntar a items de resultats parcials per circumscripció, que no són tractats en aquesta infotaula.
Part de (P361) Pot indicar que forma part d'alguna agrupació, com ara, "eleccions al Parlament Europeu de l'any xxxx". Apuntant a l'item de les eleccions amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545) Pot indicar alguna agrupació, però cal evitar repetir la P31 Apuntant a l'item de les eleccions amb qualificador Ordre dins la sèrie (P1545)
Mapa de distribució (P1846) opcional opcional
Continguts de nivell superior
Durada del mandat (P2097) de Càrrec a elegir (P541)
Subclasse de (P279) de Càrrec a elegir (P541) nom curt del càrrec als escons aconseguits
Imatge de la bandera (P41) de Jurisdicció (P1001)
Instància de (P31) de Candidat (P726) permet determinar si les eleccions són personals o de llista de partit
Imatge (P18) de Candidat (P726) o de Representant del partit (P210) imatge personal del candidat en eleccions no proporcionals; o del cap de llista en eleccions proporcionals
Partit (P102) de Candidat (P726)
Nom curt (P1813) de Candidat (P726) sigles del partit polític que es mostra a les eleccions de tipus proporcional
Logotip (P154) de Candidat (P726) icona del partit polític que es mostra a les eleccions de tipus proporcional
Color (hexadecimal sRGB) (P465) de Candidat (P726) es fa servir per donar color a les barres de participació del candidat.

Paràmetres de configuració

Tot el contingut de la infotaula s'obté de la informació de WD, tal com es descriu a les pàgines d'exemples.

La infotaula compta amb alguns paràmetres que permeten fer canvis al seu aspecte o funcionament.

 • type_election: La infotaula dedueix el tipus d'elecció o l'obté del Sistema de votació (P8196). En cas que es vulgui informar manualment, els valors acceptats són: direct, proportional, two_rounds, double.
 • election_name: Text que es mostra com a títol a la part superior de la infotaula. Pot ser útil per posar un text més sintètic. Per defecte, nom de l'article
 • id_position1: A les eleccions dobles, es fa servir per defecte la lletra "A" per indicar els resultats de la primera elecció. Aquest paràmetre permet indicar quin caràcter es vol fer servir en el seu lloc.
 • id_position2: Similar a l'anterior, per bescanviar la lletra "B" per un altre dígit.
 • roundcolor_1: A les eleccions dobles i de doble volta, permet canviar el color que identifica la primera elecció o primera volta.
 • roundcolor_2: A les eleccions dobles i de doble volta, permet canviar el color que identifica la segona elecció o segona volta.
 • threshold_list: Abans de la data electoral es mostren tots els candidats. Després d'eleccions només es mostren: aquells que hagin aconseguit escó (en el cas d'eleccions proporcionals) o que hagin aconseguit més d'un 2% dels vots. Aquest paràmetre permet alterar aquest llindar. S'informa només la xifra.
 • item: Qid de l'item que volem tractar, cas que no sigui el de l'article.