Sistema educatiu d'Espanya

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Sistema educatiu espanyol
Règim general
Educació infantil
 • P3
 • P4
 • P5
Educació primària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
 • 5è curs
 • 6è curs
Educació secundària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
Batxillerat
 • 1r curs
 • 2n curs

Formació Professional (grau mitjà)

Educació terciària
Educació terciària (Bolonya)
Règim especial
Ensenyaments d'esports
Ensenyaments d'idiomes
Ensenyaments artístics

El sistema educatiu actual a Espanya, segons la LOE, classifica els ensenyaments en: règim general (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior) i règim especial (ensenyaments artístics i d'idiomes). L'ensenyament és obligatori entre els sis i els setze anys.

Educació infantil[modifica]

Estructura[modifica]

Dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s'anomenen:

 • Llar d'Infants (0-3 anys).
 • Parvulari (3-6 anys).

Educació primària[modifica]

Estructura[modifica]

Tres cicles de dos cursos cadascun:

 • Cicle inicial (6-8 anys).
 • Cicle mitjà (8 -10 anys).
 • Cicle superior (10-12 anys).

Educació secundària[modifica]

Estructura[modifica]

Dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun:

 • 1r Cicle (12 -14 anys).
 • 2n Cicle (14-16 anys).

En acabar l'ESO l'alumne té diverses opcions:

 • Cursar els cicles formatius de grau mitjà.
 • Accedir al Batxillerat.
 • Incorporar-se al món del treball (perquè ja té l'edat mínima per a accedir-hi).

Si s'acaba l'etapa sense el graduat, es pot accedir als Programes de Qualificació Professional Inicial.

Batxillerat[modifica]

Estructura[modifica]

Consta d'un cicle de dos cursos acadèmics (16-18 anys) dividit en modalitats:

 • Arts.
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials.

Modalitats[modifica]

En acabar: Pot accedir al batxillerat convalidant a més determinades matèries o incorporar-se al mercat laboral Matèries comunes (30 crèdits) (en tots els batxillerats).

 • Llengua castellana i Literatura.
 • Llengua estrangera.
 • Filosofia.
 • Història.
 • Educació física*(només a primer de batxillerat).
 • Religió (voluntària).
 • Ciències pel món contemporani (només a primer de batxillerat).

Modalitat Arts[modifica]

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen a 18 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Dibuix artístic.
 • Dibuix tècnic.
 • Fonaments del disseny.
 • Història de l'Art.
 • Imatge.
 • Tècniques d'expressió graficoplàstica.
 • Volum.

Modalitat Humanitats i Ciències Socials[modifica]

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen a 18 o 21 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Llatí.
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències socials.
 • Economia i organització d'empresa.
 • Grec.
 • Economia.
 • Geografia.
 • Història de l'Art.
 • Història del món contemporani.
 • Història de la música.

Modalitat Ciències de la naturalesa i la Salut[modifica]

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen de 21 a 24 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Matemàtiques.
 • Biologia.
 • Física.
 • Química.
 • Ciències de la Terra i del Medi ambient.
 • Dibuix tècnic.

Modalitat Tecnologia[modifica]

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen a 18 o 21 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Física.
 • Matemàtiques.
 • Tecnologia industrial.
 • Dibuix tècnic.
 • Electrotècnia.
 • Mecànica.
 • Química.

Optatives[modifica]

Són matèries de modalitat o optatives tipificades o bé optatives ofertes pel centre docent. L'alumne ha de completar els crèdits necessaris per arribar al total, amb matèries de la mateixa modalitat, d'altres modalitats, o amb matèries optatives, que poden ser tipificades pel Departament d'Educació o ofertes pel centre. Les matèries optatives tipificades pel Departament d'Educació són les que figuren en el quadre següent:

 • Segona llengua estrangera.
 • Ampliació de Matemàtiques.
 • Biologia humana.
 • Electrònica.
 • Estada a l'empresa.
 • Estètica.
 • Expressió vocal.
 • Formació laboral
 • A Catalunya, Història de Catalunya.
 • Informàtica.
 • Literatura universal.
 • Lògica i Metodologia.
 • Psicologia.
 • Simbologia religiosa.
 • Sociologia.

Formació professional específica de grau mitjà[modifica]

Accés[modifica]

Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent o bé superar la prova d'accés. CC

Estructura[modifica]

Comprèn un conjunt de cicles formatius que s'organitzen en mòduls professionals. Els cicles formatius estan organitzats en diferents famílies professionals.

Formació professional específica de grau superior[modifica]

Accés[modifica]

Amb el títol de Batxillerat o mitjançant la prova d'accés (diferenciant si ve de la FP de grau mitjà o no).

Estructura[modifica]

Comprèn un conjunt de cicles formatius que s'organitzen en mòduls professionals.

Ensenyaments per adults[modifica]

L'edat mínima per participar en aquestes activitats és de 16 anys.

Ensenyaments de règim especial[modifica]

Els ensenyaments que comprenen aquest apartat no estan integrats en els nivells, les etapes o els cicles que constitueixen el règim general.

Tenen la seva estructura i el seu nivell propis, i poden anar des dels ensenyaments elementals fins a estudis equivalents a diplomatura o llicenciatura.

Són ensenyaments de règim especial:

 1. Arts plàstiques i Disseny.
 2. Conservació i Restauració de béns culturals.
 3. Música.
 4. Dansa.
 5. Art Dramàtic (Teatre).
 6. Idiomes.

Educació universitària[modifica]

Els estudis universitaris s'estructuren en cicles, i prenen com a mesura de la càrrega lectiva el crèdit.

Estructura i accés[modifica]

 • Estudis de 1r cicle: Accés amb la preinscripció. Són estudis terminals i en acabar s'obté els títols de Diplomat, Mestre, Arquitecte tècnic o bé Enginyer Tècnic. També permeten l'accés a estudis de 2n cicle.
 • Estudis de 1r i 2n cicle: Accés amb la preinscripció universitària. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de Llicenciat, Arquitecte o bé Enginyer. La superació del primer cicle de qualsevol d'aquests estudis no comporta l'obtenció de cap titulació oficial, però pot ser vàlida per a la incorporació a uns altres estudis de segon cicle.
 • Estudis de segon cicle: Accés per mitjà d'un primer cicle universitari, o bé estant en possessió del títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o mestre, sempre que aquests estudis s'ajustin a la normativa d'accés per a cadascun dels segons cicles. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de llicenciat, arquitecte o enginyer.
 • Estudis de 3r cicle: Són els anomenats programes de doctorat. L'accés ve regulat per la mateixa universitat, per mitjà de la Comissió de Doctorat. Cal estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.

Títols propis[modifica]

Són estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix.

Aquests estudis tenen la mateixa estructura que els estudis reglats: per tant, hi ha títols propis de primer cicle, de primer i segon cicle i de segon cicle.

Les universitats regulen l'accés als títols propis i en fixen els preus acadèmics. També poden oferir títols de postgrau no oficials.

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sistema educatiu d'Espanya