Viquiprojecte:CCCB/Maleta

De Viquipèdia
Salta a la navegació Salta a la cerca

La maleta pedagògica d'Univers Internet és un nou instrument elaborat pel CCCB Educació i el CCCB Lab per traslladar a les aules d'ESO i Batxillerat una sèrie de coneixements i reflexions sobre com afecta la Xarxa les nostres vides. La maleta pedagògica parteix dels tallers de formació per al professorat que van tenir lloc al CCCB el mes de febrer del 2014 i té com a objectiu traslladar aquestes reflexions a l'aula.

Maleta Pedagògica del CCCB[modifica]

La maleta està formada per 5 unitats didàctiques que permeten analitzar l'impacte d'Internet i les tecnologies que en deriven en tres nivells d'incidència –persona, ciutat i planeta–, i des de diferents punts de vista.

 • Construint la Xarxa proposa construir una xarxa de telecomunicacions simulada que permeti conèixer l'estructura real d'Internet des del punt de vista tant de la infraestructura física com de les implicacions socials.
 • La lògica de la programació presenta un recorregut que va des de l'anàlisi de diferents codis i llenguatges fins al pensament computacional, per tal d'entendre com es comuniquen els ordinadors.
 • Xarxes socials i acció comunitària dóna les eines necessàries per dissenyar una acció comunitària amb l'ajuda d'eines 2.0 perseguint un doble objectiu: mostrar un ús alternatiu de les xarxes socials i reforçar els alumnes com a subjectes polítics implicats amb la comunitat.
 • L'impacte ecològic d'Internet planteja l'exercici de calcular la petjada de dos processos homòlegs –enviar un correu electrònic i una carta per correu postal–, amb l'objectiu de prendre consciència d'aquest impacte i de conèixer mesures per minimitzar-lo.
 • Construint coneixement es planteja com una introducció pràctica a la Viquipèdia a partir dels conceptes que es treballen a les altres unitats de la maleta d'Univers Internet com a pretext per ensenyar els alumnes a moure's per Internet com a usuaris actius i autònoms, analitzant l'eina i iniciant-se en la redacció d'articles enciclopèdics.

Unitat didàctica 5: Construint coneixement[modifica]

Aquest taller es planteja com una introducció pràctica a la Viquipèdia a partir dels conceptes que es treballen a les altres unitats de la maleta d'Univers Internet com a pretext per ensenyar els alumnes a moure's per Internet com a usuaris actius i autònoms. Es plantegen diferents activitats adreçades a estudiants de diversos nivells.

Objectius específics[modifica]

En acabar la unitat, els alumnes haurien de ser capaços de:

 • Conèixer la filosofia de la Viquipèdia.
 • Aprofundir en els conceptes que s'escullin.
 • Iniciar-se en la redacció d'articles basats en les quatre normes de la Viquipèdia: referenciar el contingut amb fonts fiables, fer servir un punt de vista neutral, evitar el contingut promocional i no utilitzar recerca original.

Objectiu general[modifica]

Objectiu Com es treballa
Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. Col·laborar amb la Viquipèdia exigeix un treball metòdic per tal de seguir els estàndards enciclopèdics i desenvolupar l'esperit cooperatiu a fi de respectar el treball dels altres viquipedistes.
Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua

castellana i, si s'escau, en aranès. || La Viquipèdia és una enciclopèdia i, com a tal, exigeix que els seus textos estiguin escrits correctament.

Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una llengua estrangera o més d'una. Un dels exercicis que es proposa és el de traducció d'articles d'altres llengües al català.
Desenvolupar habilitats bàsiques en l'ús de fonts d'informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític. Un dels requisits de la Viquipèdia és referenciar tota la informació que s'escriu en els articles. Aquest fet obliga els alumnes a familiaritzar-se amb el tractament

de fonts d'informació diverses.

Treballs de competències bàsiques[modifica]

Competència Com es treballa
Competència comunicativa lingüística i audiovisual La redacció dels articles per a la Viquipèdia obliga els alumnes a

desenvolupar la seva competència lingüística i audiovisual.

Tractament de la informació i competència digital. Per elaborar un article per a la Viquipèdia és imprescindible treballar

amb múltiples fonts d'informació. Alhora, els alumnes han de treballar amb diferents eines digitals.

Competència d'aprendre a aprendre. El format de treball que es proposa dóna eines als alumnes a fi que puguin continuar investigant i publicant pel seu compte, amb la qual cosa s'estén l'aprenentatge fora de les aules.
Competència d'autonomia i iniciativa personal. Aquest exercici vol engrescar els alumnes a col·laborar amb la Viquipèdia al marge del projecte d'Univers Internet, i afavorir que desenvolupin els valors de perseverança, esperit crític i responsabilitat.

Connexions amb altres àrees[modifica]

 • Aquesta unitat didàctica treballa continguts de diverses matèries, principalment de llengües i de les matèries relacionades amb els conceptes que es desenvolupin.

Material necessari[modifica]

 • Ordinadors amb connexió a Internet a fi que hi treballin els alumnes (No inclòs)

Preparació del professorat[modifica]

 • Llegir la Guia i consultar el material complementari recomanat.
 • Familiaritzar-se amb la Viquipèdia i les seves eines d'edició.
 • Decidir quin tipus de tasca realitzarà amb els alumnes: creació d'un article, ampliació, traducció o il·lustració.

Material descarregable[modifica]

Marc teòric[modifica]

Aquest taller es planteja com una introducció pràctica a la Viquipèdia a partir dels conceptes que es treballen a les altres unitats de la maleta d'Univers Internet com a excusa per ensenyar els alumnes a moure's per Internet com a usuaris actius i autònoms. Es plantegen diferents activitats adreçades a estudiants de diversos nivells:

 • Elaborar un article nou d'algun concepte que no estigui fet.
 • Ampliar un article que estigui començat però poc desenvolupat.
 • Il·lustrar articles: ja sigui mitjançant fotografies, dibuixos, gràfics o infografies.
 • Traduir articles al català d'altres llengües.

L'interès d'aquesta activitat rau en què es treballen coneixements i competències transversals, com la comunicació i expressió escrites, la competència digital, el rigor en l'execució de treballs acadèmics, la creativitat i l'autonomia. En el portal del Viquiprojecte Univers Internet1 trobareu la relació de conceptes sobre els quals es proposa treballar i informació complementària per dur a terme l'activitat, com ara els contactes amb voluntaris viquipedistes que supervisaran la feina dels alumnes.

La Viquipèdia[modifica]

 • Què és la Viquipèdia?: La Viquipèdia és una enciclopèdia lliure mantinguda per la Fundació Wikimedia, una organització sense finalitat de lucre. Els més de 15 milions d'articles que conté han estat escrits de manera col·laborativa per usuaris d'arreu del món, i la majoria dels seus articles poden ser editats per qualsevol persona. Va ser creada el 2001 per Jimmy Wales i Larry Sanger i actualment és l'obra de referència més gran i popular d'Internet i un dels llocs webs més consultats. La versió en català va ser la segona Viquipèdia a fundar-se, al març del 2001, després de l'anglesa. Actualment hi ha versions de la Viquipèdia en més de 250 llengües, 236 de les quals estan actives. + informació
 • Què no és la Viquipèdia: En una enciclopèdia la informació no s'inclou només perquè sigui verídica o útil. Encara que hi ha debats sobre l'admissibilitat i la conveniència enciclopèdica de determinats tipus d'entrades, hi ha consens en què els punts següents són bons exemples del que la Viquipèdia no és: No és un diccionari. No és una editorial d'idees originals. No és una plataforma de promoció. + informació

Política i normes[modifica]

La Viquipèdia té una sèrie de polítiques i normes amb el propòsit d'assegurar l'objectiu de crear una enciclopèdia lliure i fiable. Aquestes expressen els principis fundacionals i el consens de la comunitat. Per tant, són una referència a seguir per tothom. No obstant això, cal seguir el sentit comú donant preferència a l'esperit més que no pas a la lletra i ignorar les entrades si entren en conflicte amb l'objectiu bàsic. + informació

Viquipèdia i educació[modifica]

La Viquipèdia facilita tres tipus de treball amb els alumnes segons el rol que se'ls faci adoptar:

 1. L'alumne com a lector estudiant seguint l'enfocament de la pedagogia clàssica (cerca, consulta i explotació d'informacions).
 2. L'alumne com a redactor i eventualment il·lustrador que s'integra dins d'una comunitat aprenent, seguint l'enfocament de la pedagogia activa.
 3. L'alumne com a estudiós de la Viquipèdia com a eina i comunitat social.

+ informació

Resultats de l'aprenentatge[modifica]

La Viquipèdia permet treballar diferents habilitats i capacitats dels alumnes. Algunes de les principals són aquestes:

 • Alfabetització mediàtica i pensament crític: els alumnes aprenen a identificar els diferents punts de vista i a detectar arguments parcials i biaixos en la informació. Això els ajuda a avaluar la qualitat i fiabilitat dels articles i d'altres textos informatius.
 • Redacció de textos expositius: els alumnes treballen la redacció seguint un estil enciclopèdic, buscant el punt de vista més neutral i objectiu possible.
 • Treball col·laboratiu: els alumnes treballen de manera col·laborativa tant entre ells com amb la resta de la comunitat viquipedista per elaborar articles de qualitat.
 • Revisió de la literatura sobre un tema: els alumnes agafen pràctica a trobar informació, resumir-la, processar-la i relacionar-la.
 • Citació: els alumnes aprenen a utilitzar, referenciar i citar correctament diferents fonts d'informació.
 • Etiqueta: el treball amb la comunitat viquipedista serveix per treballar les normes de comportament social en l'entorn virtual.
 • Llenguatge wikitext: els alumnes aprenen les bases del llenguatge de programació de les wikis.
 • Drets d'autor: els alumnes aprendran conceptes bàsics relacionats amb els drets d'autor i les llicències lliures.
 • Ciutadania: els alumnes tenen l'oportunitat de participar activament com a ciutadans en un projecte de coneixement a gran escala.

Compromís dels estudiants[modifica]

Quan s'utilitza la Viquipèdia en una tasca a l'aula, les motivacions i els resultats d'aprenentatge dels alumnes varien significativament, però una de les constants és que els alumnes acostumen a comprometre's més amb la tasca. Aquests són alguns dels elements que valoren més els alumnes en aquest tipus d'exercicis:

 • Audiència global: molts alumnes aprecien que el seu treball pugui ser vist per milers de persones.
 • Utilitat de la tasca: els alumnes valoren que el resultat del seu esforç tingui utilitat més enllà de l'aula o per a ells mateixos i que no sigui només avaluat i oblidat.
 • El retorn: a alguns alumnes els agrada rebre l'opinió sobre la seva feina d'altres persones d'arreu.
 • Experiència singular: en general els agrada trencar amb la monotonia de les tasques més habituals i senten que amb exercicis diferents aprenen noves habilitats.

Tipus d'exercicis[modifica]

Hi ha diverses maneres de participar a la Viquipèdia. Per aquest motiu, es poden dur a terme diferents exercicis a l'aula segons l'objectiu d'aprenentatge que es persegueixi, el nivell dels alumnes o el temps de què es disposi.

 • Crear un article nou: per publicar un article, no cal que sigui gaire exhaustiu. A vegades és tan important completar un article com començar-ne un de nou amb una breu introducció a fi que altres viquipedistes s'animin a col·laborar-hi. No obstant això, si el nivell dels alumnes ho permet i es disposa de prou temps, és interessant que els alumnes desenvolupin articles en profunditat.
 • Ampliar articles existents: ampliar un article suposa una feina més complexa que iniciar-ne un de nou. S'ha de tenir en compte que s'ha de respectar la feina que altres viquipedistes han fet anteriorment. Això no vol dir que no es puguin modificar els articles, però sí que cal seguir unes normes d'etiqueta i, abans de realitzar una correcció o ampliació important, és millor plantejar-ho a la pàgina de discussió.
 • Traduir un article d'un altre idioma: aquesta és una tasca molt important. Hi ha una gran quantitat d'articles que existeixen en un idioma però no en un altre, o bé que en un estan força desenvolupats i en altres, menys. Per què no traduir la feina que ha fet un altre viquipedista del món? Cal indicar de quin idioma s'ha partit per fer la traducció.
 • Fer correccions menors: una bona feina consisteix a corregir lingüísticament articles publicats: faltes ortogràfiques, gramaticals, correccions d'estil...És el que es coneix com a correccions menors. Quan es realitza aquest tipus de correccions, es recomana que s'indiqui.
 • Il·lustrar articles: una altra feina molt útil a la Viquipèdia consisteix a il·lustrar articles amb fotografies, gràfics, infografies o animacions. Es pot fer enllaçant imatges que formin part de Wikimedia Commons, el de dipòsit comú

d'imatges i contingut multimèdia per a tots els projectes de la Fundació Wikimedia.

Orientació metodològica[modifica]

Es proposa començar amb un espai de diàleg per tal de descobrir quins són els interessos dels alumnes i els seus coneixements previs, per aprofitar-los i partir de la seva pròpia experiència. En aquest punt és interessant detectar tant els conceptes que es coneixen com aquells que són erronis per aclarir-los durant el taller.

L'exercici central, el taller, es basa en una metodologia constructivista i vivencial, en la qual el coneixement s'adquireix fonamentalment a través de l'acció i la participació activa dels alumnes, sempre amb el suport del professor.

El tancament de l'activitat recupera l'espai de diàleg inicial, que ha de servir per aclarir els dubtes que hagin sorgit durant el taller, analitzar el procés i els resultats de l'activitat i obrir noves preguntes que reforcin la connexió de la unitat amb la vida quotidiana i la seva aplicació pràctica.

Com a activitat d'avaluació, se suggereix documentar la sessió, perseguint un doble objectiu: processar el coneixement adquirit i compartir el treball realitzat.

Sistema de treball[modifica]

Per dur a terme aquesta unitat s'han de seguir diversos passos:

Fase 0 : Preparació[modifica]

En aquesta fase hem de decidir si volem crear, ampliar, traduir, corregir o Il·lustrar articles, i quina temàtica volem treballar.

 • Un cop tinguem el tema cal enviar un correu a glam﹫wikimedia.cat, des d'on ens prepararan una plantilla de treball com aquesta (Plantilla) en unes 24/48 hores. Aquesta pàgina serà el nostre entorn de treball.

Fase 1 : Presentació[modifica]

En la presentació del projecte el professor indica als alumnes els articles a redactar, la bibliografia corresponent, quins apartats i continguts cal incloure, un calendari del projecte i quins seran els criteris d'avaluació. També presenta un article model o de referència que serveixi d'exemple als alumnes, per veure què s'espera d'ells. Tota la informació estarà en obert i disponible a tothom en tot moment. El sistema permet treballar en grup, individualment, i com a professor pots incorporar el projecte com un treballs obligatori, per pujar nota, treball de semestre...cada docent s'ho pot adaptar a la seva realitat. Un voluntari d'Amical pot anar a la vostra aula a fer un taller pràctic d'edició wiki i a presentar el projecte si és necessari. Recordeu també que existeixen un curs d'edició wiki en línia molt fàcil i intuïtiu.

Un cop presentat el projecte a l'aula, els alumnes s'han de crear un compte a la Viquipèdia i apuntar el seu nom d'usuari al costat del tema de la llista que han triat.

Consell: Si tens uns 15 alumnes, fes una llista d'uns 20 temes, així tothom té una mica de marge per decidir quin article millorar.

Fase 2: Treball dels alumnes[modifica]

Durant aquesta fase els alumnes hauran de fer el que se'ls hi ha demanat (ampliar, corregir, traduir,...) consultant el màxim número de fonts bibliogràfiques que parlin del tema, fent després una síntesi estructurada en forma d'article enciclopèdic. Els voluntaris d'Amical Wikimedia posaran a la vostra disposició un mentor exclusiu per a la vostra aula. Es tracta d'un viquipedista expert voluntari que estarà disponible en línia per resoldre dubtes tècnics i d'edició wiki tant dels alumnes com del professor. Els dubtes referents a la temàtica docent els haurà de contestar el professor.

Fase 3: Primera Avaluació[modifica]

Aproximadament a la meitat del calendari, els alumnes hauran de passar per una primera avaluació, que la farà la comunitat viquipedista. Un altre grup de voluntaris de la Viquipèdia revisaran format, referències bibliogràfiques i donaran consells als estudiants sobre els articles en curs. Es recomana al professor que faci una revisió pel que fa a la qualitat dels continguts. Amb aquesta informació, els alumnes disposaran d'un període per redreçar el seus articles i deixar-los més polits. Es recomana fer tutories personalitzades amb els alumnes per comentar l'article, orientar l'alumne i resoldre dubtes i dificultats.

Fase 4: Entrega alumnes[modifica]

Un cop els alumnes finalitzen el seu treball, és el torn del professor de veure si l'article wiki compleix amb els requeriments de qualitat que s'esmentaven com a objectius del projecte (redacció, contingut, format....)

Fase 5: Avaluació viquiprojecte[modifica]

Els voluntaris d'Amical Wikimedia facilitaran estadístiques al professor sobre com ha anat el viquiprojecte (número d'articles editats, número d'edicions per alumne, número de bytes d'informació afegida,... així com un petit resum qualitatiu de com ha anat el projecte.

Alguns temes recomanats[modifica]Informació pràctica[modifica]

 • Per a poder disposar de la maleta cal sol·licitar-la a través del servei educatiu del CCCB: 93 306 41 35 // seducatiu﹫cccb.org
 • També pots contactar amb els voluntaris d'Amical wikimedia aquí:

Curs 2014 - 2015[modifica]

Podeu posar aquí els articles que treballareu i al costat el nom dels usuaris responsables de cadascun d'ells: